Česky English

Úvodní stránka Vzdělávací kancelář ESERO ČR

Vzdělávací kancelář ESERO ČRESERO je zkratka anglického sousloví European Space Education Resources Office, což lze volně přeložit jako „Evropská kancelář pro vzdělávání o vesmíru“.
 
Jde o hlavní projekt Evropské kosmické agentury (ESA) k podpoře primárního vzdělávání v Evropě, realizovaný sekcí ESA Education prostřednictvím sítě (zatím) deseti institucí vybraných z různých členských zemí ESA.
 
Posláním projektu ESERO je využití témat vesmíru ke zvýšení motivace žáků pro studium technických a přírodovědných předmětů. Buduje kompletní portfolio výukových programů (sdílených napříč Evropou) a šíří je do škol především prostřednictvím akreditované výuky pedagogů.
 
Více informací naleznete na stránkách ESERO ČR.
 
Vybrané materilály pro výuku ke stažení:
Výuková aplikace seznamuje žáky interaktivní formou s dálkovým průzkumem Země a s globálními problémy životního prostředí. Využívá interaktivní úkoly, testy, 3D vizualizace a družicové snímky. Součástí programu je výroba papírového modelu družice a práce s rozšířenou realitou.
 • Výuková aplikace pro tablety
 • Střední školy
 • Zeměpis, Biologie, Environmentální výchova, Fyzika
 • 3 vyučovací hodiny
Aplikace přibližuje všem zájemcům o vesmír širokou problematiku satelitních navigačních systémů. 
 • Výuková aplikace pro tablety
 • Střední školy
 • Fyzika, Geografie
 • 2-3 vyučovací hodiny (+ 1 vyučovací hodina test)
ESA na svých stránkách zveřejnila vzdělávací materiál ESA School Atlas. Atlas je sestaven z nejnovějších a obrazově nejpodmanivějších satelitních snímků, které ukazují opravdovou podobu planety Země. Učitelům se dostává do rukou jedinečný materiál, který ukazuje jasným způsobem základní procesy na Zemi a zároveň představuje možnosti budoucího sledování a chápání Země jako planety.
Výukový program MLŽNÁ KOMORA představuje laboratorní pokus pro střední školy. Žáci si sestaví mlžnou komoru, ve které pozorují důkazy radioaktivního rozpadu látek - kondenzační stopy radioaktivních částic. K dispozici je metodika pro učitele a pracovní listy pro žáky.
Učitel spolu se žáky provede pokus, při kterém napodobí vznik jádra komety. Použité suroviny chemicky odpovídají skutečnému složení komet. Žáci se pak naučí provádět základní výpočty přeměn energie, k nimž dochází při střetu komet či asteroidů s planetou. Lekce trvá 2 vyučovací hodiny.
Demonstrační pokus spolu s názornými videi seznamuje žáky s pojmy těžiště, barycentrum a moment síly. Na tomto základě vysvětluje princip oběžných drah vesmírných těles. K procvičení látky slouží výpočty na několika příkladech z astronomie. Lekce trvá 1–2 vyučovací hodiny.
Výukový program seznamuje děti formou příběhu s vesmírem, kosmonautikou a dálkovým průzkumem Země. Výklad učitele se střídá s plněním úloh v pracovních listech a tvůrčí činností při výrobě papírové rakety.
 • Výukový program
 • 3.–5. ročník ZŠ
 • 5 vyučovacích hodin
 • Člověk a jeho svět
Výukový program seznamuje děti s výrobou vodních a vzduchových raket s pomocí bezdušového ventilku TR415. Učitel může takto připravenou aktivitu použít jen jako součást hodiny, případně náplň kroužku, nebo i jako celý projektový den.
 • Výukový program
 • ZŠ a SŠ (MŠ + VŠ)
 • Člověk a příroda

Aktuální seznam akcí a kurzů realizovaných kanceláří ESERO ČR naleznete ZDE.

Zdroj: ESERO ČR, esero.scientica.cz
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.