Česky English

Úvodní stránka Akronymy a zkratky

Akronymy a zkratky

ADAS

Advanced Driving Assistance System

Inteligentní systémy pro asistenci při řízení

ATC           

Air Traffic Control

Kontrola leteckého provozu

ATM

Air Traffic Management

Řízení leteckého provozu

CENIA       

Czech Environmental Information Agency

Česká informační agentura životního prostředí

www.cenia.cz

CERN

European Organization for Nuclear Research

Evropská organizace pro jaderný výzkum

CNS

Communications Navigation & Surveillance

COPUOS

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space

Výbor pro mírové využití kosmického prostoru

www.unoosa.org/oosa/COPUOS/copuos.html

CS

Commercial Service (Galileo)

Komerční služba

CSO

Czech Space Office

Česká kosmická kancelář

www.czechspace.cz/en/welcome-to-czech-space

DG  TREN

Directorat-General Energy and Transport

http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html

DGPS

Differential GPS

Diferenciální GPS

www.gpsinformation.org/dale/dgps.htm

EC

European Commision

Evropská komise

http://ec.europa.eu/index_en.htm

ECSS

European Cooperation for Space Standardisation

http://ecss.nl/

EDA

European Defence Agency (Agency of the EU)

Evropská obranná agentura

www.eda.europa.eu

ESA

European Space Agency

Evropská kosmická agentura

www.esa.int

EUMETSAT

European Organisation for the Exploitation
of Meteorological Satellites

Evropská organizace pro využití meteorologických satelitů

www.eumetsat.int/Home/index.htm

EUROCONTROL

European Organisation for the Safety
of Air Navigation

Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu

www.eurocontrol.int

EUSC

European Union Satellite Centre

Satelitní středisko Evropské unie

www.eusc.europa.eu

FORTRESS

FORge for Tamper RESpondent Security modules

GEOSS

Global Earth Observation System of Systems

www.earthobservations.org/geoss.shtml

GIOVE

Galileo In-Orbit Validation System

GLONASS

Globalnaja navigacionnaja sputnikovaja sistěma

Globální navigační satelitní systém

www.glonass-ianc.rsa.ru

GMDSS

Global Maritime Distress and Safety Systém

Globální námořní tísňový a bezpečnostní systém

www.gmdss.com

GMES

Global Monitoring Environment and Security

Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti

http://ec.europa.eu/gmes/index_en.htm

GMS 

General Monitoring Live Space

GNSS

Global Navigation Satellite System

Globální navigační satelitní system/

GPS

Global Positioning Systém

Globální polohový systém

www.gps.org

GSA

European GNSS Supervisory Authority

Evropský úřad pro dohled nad globálními navigačními
družicovými systémy

www.gsa.europa.eu

GSM

Global Systém for Mobile Communication

Globální Systém pro Mobilní komunikaci
původně však francouzsky „ Groupe Spécial Mobile “

www.gsmworld.com/index.htm

GUF

Galileo User Forum

http://www.czechspaceportal.cz/3-sekce/guf-workshops/

IMSO

International Mobile Satellite Organization

Mezinárodní družicová organizace pro pohyblivé služby

www.imso.org

IOV

In-Orbit Validation (phase)

www.esa.int/esaCP/SEM9983AR2E_index_0.html

ISRO

Indian Space Research Organisation

Indický institut pro výzkum vesmíru

www.isro.org

ITAR

International Traffic in Arms Regulation

www.pmddtc.state.gov/regulations_laws/itar_official.html

ITS

Intelligent Transport Systems

Inteligentní dopravní systémy

ITU

International Telecommunications Union

Mezinárodní telekomunikační unie

www.itu.int/net/about/index.aspx

LIDAR

Light Detection And Ranging

Detekce světla a měření vzdálenosti

www.ngs.noaa.gov/RESEARCH/RSD/main/lidar/lidar.shtml

MEOSAR

Medium Earth Orbit Search and Rescue Systém

www.emssatcom.com/newsletters/2007/Jan/tech3.aspx

NASA

National Aeronautics and Space Administration

Národní úřad pro letectví a kosmonautiku

www.nasa.gov

NATO

North Atlantic Treaty Organization

Severoatlantická aliance

www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm

NAVSTAR GPS

Navigation Signal Timing And Ranging GPS

www.spaceandtech.com/spacedata/constellations/navstar-gps_consum.shtml

OS

Open Service (Galileo)

Základní služba alileo)

PECS

Programme for European Cooperating States (ESA)

Plán pro evropské spolupracující státy (ESA) 

PRODEX

PROgramme de Développement d'EXpériences scientifiques

Program pro podporu rozvoje vědeckých výzkumů

www.cra-arc.gc.ca/txcrdt/sred-rsde/pblctns/grnhs-fra.pdf

PRS

Public Regulated Service (Galileo)

Veřejně regulovaná služba (Galileo)

RaD

Research and Development

Výzkum a vývoj

SAF

Satellite Application Facility of EUMETSAT

SAR

Search and Rescue Service (Galileo)

Vyhledávací a záchranná služba (Galileo)

www.esa.int/esaNA/SEMTHVXEM4E_galileo_0.html

SME

Small or Medium Enterprises

Malé a střední podniky

SoL

Safety-of-Life Service (Galileo)

Služba "kritická" z hlediska bezpečnosti (Galileo)

www.esa.int/esaNA/SEMTHVXEM4E_galileo_0.html

TRP

Basic Technology and Research Programme
(ESA mandatory programme)

http://www.esa.int/SPECIALS/Technology/SEMNU5WPXPF_0.html

WGS-84

World Geodetic System 1984

Světový geodetický systém 1984

 

 

 

 

 

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.