Česky English

Úvodní stránka Pozorování Země Vybrané aktuality a články Ohlédnutí za 2. českým uživatelským fórem GMES/Copernicus

Ohlédnutí za 2. českým uživatelským fórem GMES/Copernicus

13.6.2013

Ohlédnutí za 2. českým uživatelským fórem GMES/Copernicus

Ve dnech 29. - 30. května 2013 proběhlo 2. české uživatelské fórum GMES/Copernicus, spolupořádané agenturou CENIA, Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí a Technologickým centrem AV ČR. Letošní ročník konference byl zaměřen na konkrétní témata služeb Copernicus - krizové řízení, území, atmosféru a změnu klimatu. Konference se zúčastnilo téměř 100 návštěvníků ze státní správy, soukromého sektoru i akademické sféry. Pozvání přijali i zástupci evropských institucí - Generálního ředitelství pro podnikání a průmysl Evropské komise, Evropské kosmické agentury, Evropské agentury pro životní prostředí a JRC - Společného výzkumného střediska Evropské komise.

První konferenční den byl věnován vývoji situace v programu Copernicus z hlediska národní koordinace a z pohledu hlavních evropských hráčů. Zazněly prezentace zaměřené na současný stav a novinky programu GMES/Copernicus v České republice, ale i na evropské kosmické aktivity, propojení GMES s vědou a výzkumem a přínosy evropských programů FP7 a Horizont 2020. Byla zdůrazněna podpora Evropské komise pro české uživatele Copernicus; Komise očekává jejich aktivní přístup, zapojení a sdílení názorů. S rokem 2014 přechází program Copernicus do operační fáze, s čímž je spojena i změna financování - Copernicus bude mít na rozdíl od iniciační fáze vlastní rozpočet v rámci víceletého finančního rámce EU. Druhý den konference zazněly praktické prezentace o využívání družicových i pozemních dat na odborných pracovištích státní i akademické sféry, zaměřené na využití stávajících a dat a připravenost uživatelů na nová data z družic Sentinel.

Krizovému řízení jako první operační službě Copernicus byl věnován praktický workshop, jehož cílem bylo představit českým uživatelům služby rychlého i podpůrného mapování pro krizové situace včetně nácviku samotné aktivace služby. V paralelním workshopu zaměřeném na regionální aktivity GMES/Copernicus byly představeny možnosti zapojení do evropských sdružení a iniciativ z oblasti družicových dat; rovněž byl představen další ročník soutěže Copernicus Masters a jeho 9 nových výzev.

Přechod programu Copernicus do operační fáze sebou přináší i nové možnosti pro podnikání v oblasti dálkového průzkumu Země. V rámci panelové diskuse zaměřené na toto téma byly představeny možnosti finanční podpory a poradenství pro začínající firmy. Změna financování Copernicus se projeví rovněž na národní úrovni - panelová diskuse o koncepci implementace programu Copernicus v České republice představila možná řešení v souvislosti s již existujícími dotačními tituly a programy na národní i evropské úrovni.

S očekávaným vypuštěním družic Sentinel v roce 2014 dojde k významnému posunu v programu Copernicus. Konference prokázala připravenost českých uživatelů na nová data a s nimi spojené služby. Budeme rádi, pokud se spolupráce navázaná na konferenci bude i nadále rozvíjet a odrazí se v nových projektech a příležitostech, který program Copernicus přináší.

 

FOTOGRAFIE Z KONFERENCE

ZÁVĚRY Z KONFERENCE

(zdroj: copernicus.gov.cz)

Konference v obraze:

úvodní seminář konference
 
 
workshop: současný stav GMES/Copernicus v EU
 
 
workshop: regionální aktivity v GMES/Copernicus
 
 
členové národního sekretariátu GEOSS/GMES
 
 
workshop: služby GMES/Copernicus - území
 
 
část posterové doprovodné výstavy

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Aktuality | Vybrané aktuality a články   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril