Česky English

Úvodní stránka Pozorování Země Copernicus Urban Atlas

Urban Atlas

Data z projektu Urban Atlas dostupná na internetu

 

 

 

 

Na stránkách Evropské agentury životního prostředí (EEA) jsou zdarma k dispozici data z projektu Urban Atlas, který je vytvářen pod hlavičkou "Land Monitoring Core Service" (LMCS) programu GMES/Copernicus.

 

 

Pro náročnější analýzy lze data z Urban Atlasu stáhnout ve formátu shapefile (zip) a načíst v prostředí GIS (ukázka: Hradec Králové a okolí).

Urban Atlas obsahuje komplexní informace o skutečném land cover a land use (tedy o pokryvu a využití povrchu Země) na území velkých evropských měst a jejich okolí. Tato data představují cenný materiál nejen pro zhodnocení a kontrolu aktuálního rozvoje městských aglomerací dle územního plánu, ale mohou sloužit jako podklad pro zhodnocení rizik a příležitostí v území, od hrozeb záplav až po identifikaci nových infrastrukturních potřeb. Značnou výhodou je rovněž homogenita dat, s jakou jsou zájmová území pokryta. Při srovnání dat z několika časových horizontů (zatím je k dispozici jen jeden) bude možné vyhodnotit dynamiku růstu aglomerací a v závislosti na ní také lépe zkoumat faktory, které růst ovlivňují. Z hlediska dopravy má Urban Atlas význam v monitoringu výstavby budov, logistických center nebo nových průmyslových areálů, které jsou na dopravní infrastrukturu úzce navázané a z jejich vzniku lze odhadovat nejen zatížení stávající dopravní infrastruktury, ale zároveň plánovat její optimalizaci, či případné rozšíření.

Projekt Urban Atlas je financován Evropskou komisí především z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). V roce 2010 bylo v atlasu zpracováno území 117 evropských měst s minimálním počtem 100 000 obyvatel. Do roku 2011 byl však seznam rozšířen na více než 300 měst, přičemž aktualizace je plánována každé 1 – 3 roky. Jednou z podmínek pro zařazení města do atlasu byla rovněž účast v evropském projektu Urban Audit, v jehož rámci byla srovnávána vybraná evropská města na základě výskytu různých indikátorů a zpracování statistických údajů. Atlas byl vyhotoven v měřítku 1:10 000. Základem pro vytvoření atlasu se staly snímky z družice Spot 5, s prostorovým rozlišením 2,5m. Minimální výměra zobrazené plochy je v závislosti na měřítku 0,25 ha.

polygony jsou popsány dle CORINE Land Cover

Popis jednotlivých polygonů v atributové tabulce byl proveden dle metodiky CORINE Land Cover.

Pro prohlížení atlasu bylo vytvořeno speciální webové rozhraní, které umožňuje provádět jednoduché výběry dle zadaných kritérií. Vybírat lze buď na základě požadovaného druhu povrchu (celé vrstvy) v určitém, vymezeném, území nebo podle časového horizontu, v němž byla data pořízena. Tato funkce bude mít význam především v době, kdy bude atlas obsahovat několik časových řad snímků.

Pro potřeby náročnějších analýz lze data z Urban Atlasu stáhnout ve formátu zip a po dekompresi je načíst v prostředí GIS. Datová vrstva ke každému městu je uložena ve formátu shapefile (tedy ve vektorové podobě) a je k ní přiložena i statistika ve formátu doc. a přehledová mapka v pdf. Jednotlivé polygony jsou s přesností zařazení 90% rozděleny do 34 tematických tříd, které odpovídají metodice CORINE Land Cover.

Užitečné odkazy:

Webové rozhraní Urban Atlas
http://dataservice.eea.europa.eu/map/UrbanAtlasBeta/

Data jednotlivých měst a příměstských oblastí ve formátu shapefile (zip):
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas.

Podrobný popis atlasu a popis a charakteristiky jednotlivých tříd land use a land cover
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas/mapping-guide/itd_0421_mapping_guide_urban_atlas_i1.02.pdf/at_download/file
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.