Česky English

Úvodní stránka Pozorování Země Copernicus

Copernicus

Copernicus (dříve známý jako GMES)

Copernicus (Global Monitoring for Environment and Security) je program Evropské unie, který vznikl z rozhodnutí Evropské komise na summitu EU v roce 2001 v Göteborgu jako nástroj k naplňování evropských politik a jako evropská kapacita pro globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti. První úvahy o zřízení takového systému však byly nastíněny již v roce 1998 na konferenci v Bavenu, kde bylo mimo jiné deklarováno, že:

  • většina informací z dálkového průzkumu Země, které jsou užívány v EU, pochází z neevropských pozorovacích systémů;
  • data, která jsou poskytována pozorovacími systémy členských států EU jsou mnohdy dublována nebo nejsou poskytována v požadované kvalitě a rozlišení (případně vůbec), a systémy jako celek jsou tedy málo efektivní.

 

Účel programu Copernicus

Účelem systému je ve veřejném zájmu poskytovat včasné a spolehlivé, prostorově založené informace (služby) o životním prostředí. Poskytovaná data nejen pomohou k pochopení fungování ekosystému celé Země, ale budou i nezbytným podkladem pro rozhodování a koordinování záchranných prací po přírodních i umělých katastrofách, jako jsou povodně, bouře, zemětřesení nebo únik nebezpečných látek či humanitární krize. Porozumění přírodním procesům a vztahům mezi člověkem a jeho životním prostředím je pro civilní bezpečnost klíčové. Program GMES je zároveň příspěvkem Evropské unie do celosvětového programu pozorování Země GEOSS.

Struktura programu Copernicus

Systém se skládá ze tří segmentů:

  • Kosmický segment – je tvořen družicemi, které poskytují data dálkového průzkumu Země. Výstavba tohoto segmentu stále probíhá. Jedná se především o dobudování družic řady Sentinel.
  • In-situ segment – je tvořen statickými (pozemními) senzory a pohyblivými senzory, které jsou umístěny v letadlech a na lodích. Segment zahrnuje již fungující systémy.
  • Segment služeb – je tvořen poskytovanými službami, jedná se např. o monitoring stavu a změn povrchu Země (služby pro zemědělství, lesní hospodářství, dopravu…), monitoring znečištění atmosféry, management záchranných akcí, atp.

Zapojení České republiky v GMES/Copernicus

Vláda České republiky ve svém Usnesení č. 1469 ze dne 20. prosince 2006 - zapojení ČR do budování integrovaného a udržitelného Globálního pozorovacího systému Země a zajištění účasti ČR na programu Evropského společenství GMES vyjádřila souhlas s účastí ČR na programu GMES/ Copernicus.

Národní gesci Copernicus zajišťuje Ministerstvo životního prostředí.

Více informací o programu a aktivitách spojených s Copernicus/GMES najdete na http://gmes.gov.cz , které jsou spravovány Národním sekretariátem GEOSS/GMES.
 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.