Česky English

Úvodní stránka Pozorování Země

Pozorování Země

image source: ESA

Produkty dálkového průzkumu Země (jako jsou družicové či letecké snímky) jsou důležitým zdrojem informací pro celou řadu aplikací každodenního života. Příkladem může být předpověď počasí, odhady úrody na polích, sledování změn pokryvu a využití území, monitorování životního prostředí, sledování infrastruktury, bezpečnostní aplikace a mnoho dalších. Účastí ve velkých evropských programech (např. GMES) a evropských organizacích, jako je EUMETSAT či ESA může ČR nejen získat snazší přístup k datům z pozorování Země, ale může se rovněž zapojit do výstavby a definování nových misí.

Pozorování Země se zabývá shromažďováním informací o Zemi za pomoci bezkontaktních (dálkových) metod. Z tohoto důvodu se také používá označení dálkový průzkum Země (DPZ). Přímým výsledkem DPZ jsou např. družicové nebo letecké snímky pořízené na nejrůznějších vlnových délkách, jako je viditelné světlo, infračervené pásmo, termální pásmo či snímek vytvořený z radarových odrazů atp. Výhoda družicových nebo leteckých snímků je především v získání neinterpolovaných dat o stejné kvalitě z poměrně rozsáhlého území během jediného okamžiku.

Informační video (ENG) - Země z vesmíru - budoucnost pozorování Země (zdroj: ESA)

DPZ je důležitým zdrojem informací pro celou řadu aplikací každodenního života. Produkty vytvořené na základě DPZ přispívají k řešení úloh, jejichž zpracování by bez takto pořízených dat bylo mnohonásobně nákladnější, případně neproveditelné. Příkladem může být předpověď počasí, odhady úrody na polích, sledování změn pokryvu a využití území, monitorování životního prostředí, sledování infrastruktury, bezpečnostní aplikace a mnoho dalších.  

 

Dálkový průzkum Země tedy nejen rozšiřuje naše vědomosti o základních procesech na Zemi, jako je proudění v atmosféře a oceánech či fungování ekosystémů, bez jejichž znalosti není rozvoj lidské společnosti vůbec možný, ale také šetří významné finanční prostředky. Nemalým přínosem je také technologický rozvoj spojený s neustálou snahou o vytvoření lepších senzorů a družic. Tento rozvoj stimuluje inovační procesy v průmyslových odvětvích, jako je optika, elektronika, zpracování dat a mnohá další. Proto je důležité, abychom se účastnili významných projektů pozorování Země jako je Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti (Copernicus), programů zaměřených na meteorologické aplikace, jako je EUMETSAT, spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), která je nevýznamnější evropskou organizací v oblasti kosmických technologií a jejímž prostřednictvím vznikají mj. nové mise pozorování Země.

V této sekci najdete následující informace:

Copernicus

Global Monitoring for Environment and Security
Globální monitoring životního prostředí a bezpečnosti

EUMETSAT

Evropská organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)

GEO

GEO (Group on Earth Observations) - Skupina pro pozorování Země

Urban Atlas

Data z projektu Urban Atlas dostupná na internetu

JDVM

Jednotná dopravní vektorová mapa

 

Vybrané aktuality a články:

(5.3.2014)

Evropská komise hledá odborníky do Expertní skupiny pro program Copernicus

Evropská komise hledá odborníky do Expertní skupiny pro program Copernicus

Evropská komise se rozhodla vytvořit Expertní skupinu pro Copernicus jako poradní orgán pro aktuální stav a vývoj programu Copernicus a jeho výstupů.Jednotlivci expertní skupiny budou vyzváni k účasti v jednotlivých tematických panelech, které budou diskutovat především výstupy ze služeb Copernicus (monitorování území, mořské prostředí, atmosféra, krizové řízení, změna klimatu a bezpečnost) a kosmickou komponentu Copernicus včetně jejího pozemního segmentu.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země

(5.3.2014)

Konference European Space Solutions 2014 v Praze

Konference European Space Solutions 2014 v Praze

Ve dnech 11. – 13. června 2014 bude Ministerstvo dopravy a Magistrát hlavního města Prahy hostit v Kongresovém centru uživatelskou konferenci European Space Solutions 2014. Pořadatelem konference, která je vrcholnou platformou pro setkání zástupců všech zainteresovaných subjektů v oblasti aplikací evropských kosmických programů Galileo, EGNOS a Copernicus, je Agentura pro evropský GNSS (GSA) a Evropská komise.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Agentura GSA, GUF Workshops, GNSS systémy, Kosmické aktivity ČR, Aktuality, Pozorování Země, Vybrané aktuality a články, Vybrané aktuality a články

(4.3.2014)

První družice systému GMES/Copernicus dorazila na kosmodrom

První družice systému GMES/Copernicus dorazila na kosmodrom

Radarová družice Sentinel-1A dorazila na evropský kosmodrom ve Francouzské Guayaně. V následujících týdnech projde předletovou kontrolou, která zajistí její plnou připravenost na start 3. dubna.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země

(26.2.2014)

Družice Sentinel-1 roztáhla svá křídla

Družice Sentinel-1 roztáhla svá křídla

Už za několik týdnů bude na oběžnou dráhu Země umístěna družice Sentinel-1. Následně provede komplikovaný sled manévrů, během nichž rozloží své sluneční baterie stejně jako radarovou anténu. Technici si přitom musí být jistí, že všechny operace proběhnout přesně podle plánu.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země

(24.2.2014)

Je globální oteplování skryté pod vodou?

Je globální oteplování skryté pod vodou?

Družicová pozorování teploty povrchu světového oceánu ukazují, že třicetiletý trend nárůstu se v posledních patnácti letech zpomalil. Klimatologové tvrdí, že nejde o konec globálního oteplování, ale o výsledek rozdělení toku energie v klimatickém systému a také částečně o změnu toho, jak oceány ukládají teplo.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země

(10.2.2014)

Světový den mokřadů se zaměřuje na zemědělství

Světový den mokřadů se zaměřuje na zemědělství

Světový den mokřadů si v roce 2014 dal za cíl připomenout, že mokřady a zemědělský průmysl se spolu musí naučit vycházet. Projekt ESA GlobWetland II přitom asistuje středomořským zemím v udržitelném rozvoji těchto oblastí a demonstruje vývoj mokřadů plus zemědělství v čase.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země

(3.2.2014)

Portugalsko se připravuje na program Copernicus

Portugalsko se připravuje na program Copernicus

S tím, jak se nezadržitelně blíží vypuštění první družice z programu monitorování životního prostředí GMES/Copernicus, řeší Portugalsko čím dál intenzivněji otázku, jak co nejlépe využít jeho informačního potenciálu.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země

(31.1.2014)

Družice CryoSat sledovala evropskou bouřkovou smršť

Družice CryoSat sledovala evropskou bouřkovou smršť

Družice ESA CryoSat měřila vzedmutí hladiny během nejnovějších bouří v Severním moři poté, co zvýšená hladina vody prošla skrze Kattegatskou úžinu mezi Dánskem a Švédskem.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země

(30.1.2014)

Seminář k vědeckým aspektům mise SENTINEL-2

Seminář k vědeckým aspektům mise SENTINEL-2
Datum konání: 20.-22. květem 2014
Místo konání:   Centrum ESA ESRIN, Frascati, Itálie

Evropská kosmická agentura pořádá ve dnech 20. až 22. května v centru ESA-ESRIN seminář "Sentinel-2 for Science Workshop", jehož cílem definovat nové a zrevidovat stávající očekávané vědecké přínosy mise Sentinel-2.

více

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země, Vybrané aktuality a články, Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty

(30.1.2014)

Na prahu nové éry dálkového průzkumu Země

Na prahu nové éry dálkového průzkumu Země

První družice vyrobená speciálně pro ambiciózní evropský program GMES/Copernicus, jehož cílem je monitorovat životní prostředí, nyní prochází závěrečnými zkouškami. Satelit Sentinel bude záhy odeslán do Francouzské Guayany, odkud má koncem března odstartovat na oběžnou dráhu.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země

(24.1.2014)

Měření teploty planety Země

Měření teploty planety Země

Přístroje na družicích mohou měřit teplotu zemského povrchu – podobně jako by šlo o nějaké „nebeské teploměry“. Projekt ESA GlobTemperature má za cíl spojit data z různých senzorů, takže vědci nyní budou mít na jednom místě data o teplotách zemského pokryvu, vodních ploch nebo ledových plání.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země

(7.1.2014)

Seznámení se s družicí Sentinel-1A

Seznámení se s družicí Sentinel-1A

Média měla možnost se seznámit s první družicí Sentinel, která se nyní chystá na start na jaře 2014.

více

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality, Pozorování Země
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.