Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Workshop „Nová řešení pro veřejnou osobní dopravu“, Praha, 29.11.2019

Workshop „Nová řešení pro veřejnou osobní dopravu“, Praha, 29.11.2019

22.1.2020

Workshop „Nová řešení pro veřejnou osobní dopravu“, Praha, 29.11.2019

Dne 29. 11. 2019 proběhl v prostorách Ministerstva dopravy workshop „Nová řešení pro veřejnou osobní dopravu“. V rámci workshopu byly představy výsledky dvou projektů, které napomáhají ke zlepšení a vyšší bezpečnosti silničního provozu. Workshop byl rozdělen do dvou částí podle zamření. Začátek workshopu byl věnován navigační aplikaci pro chodce se zrakovým postižením nebo jiným postižením. V druhé části se workshop zaměřil na průběžné výsledky projektu C-Roads.

V první části workshopu byly představeny výsledky projektu realizovaného v rámci programu Beta2 s názvem „Využití mapovýcnh podkladů ZABAGED pro návrh přesných navigačních aplikací pro cestující se zrakovým postižením nebo jiným omezením ve veřejné dopravě“. Jedná se o navigační aplikaci pro chodce, která  používá  pěší cesty, chodníky a přechody a je uzpůsobena  speciálně pro využívání osobami se zrakovým postižením. Mapové podklady byly zkonvertovány z Digitálních technických map hl. m. Prahy a ZABAGED (Základní báze geografických dat České republiky) s pokrytím celé ČR. Projekt, pod označením TIRSMD704, byl zpracován na základě zadání Ministerstva dopravy ČR a byl financovaný Technologickou agenturou ČR. Výsledný projekt mohou zužitkovat i další města. 

Výsledky projektu jsou veřejně k dispozici. V případě zájmu kontaktujte prosím podporu projektu na emailu info@navics.cz  a uveďte, o jaké  součásti projektu máte zájem.

Prezentace jsou k dispozici ZDE (odkaz na doprovodná videa bude přidán později).

V druhé části workshopu pak byly prezentovány průběžné výsledky projektu „C-Roads Czech Republic“ týkající se využití kooperativních systémů ITS (též známé pod zkratkou C-ITS nebo C2X) ve veřejné osobní dopravě. Systémy C-ITS jsou založené na komunikaci (obousměrné výměně dat) týkající se aktuální mimořádné situace v silničním provozu, a to jak mezi samotnými vozidly, tak mezi vozidly a zařízeními na silniční infrastruktuře.

Základní filosofie budování C-ITS:

  • Jednoduché, ale spolehlivé řešení
  • Jednotné přeshraniční (mezinárodní) řešení (technická a organizační přeshraniční interoperabilita)
  • Bezpečné řešení (uživatelé mu mohou důvěřovat)

Nasazení vozidel vybavených systémy C-ITS do provozu vyžaduje také přípravu podpůrné infrastruktury (kromě fyzické také digitální vrstva dopravní infrastruktury, tj. síť elektronických komunikací), která provoz kooperativního vozidla umožní. Systémy C-ITS již nejsou pouze oblastmi výzkumu a vývoje, ale nastává doba jejich zavádění a využití v ostrém provozu.

Systémy C-ITS v prostředí MHD testuje Dopravní podnik Ostrava, Plzeňské městské dopravní podniky a ve spolupráci s Brněnskými telekomunikacemi i Dopravní podnik města Brna. Na workshopu představitelé dopravních podniků prezentovali jak technickou část kooperativních systémů, ale hlavně také praktické zkušenosti se zaváděním těchto systémů do provozu a očekávané přínosy těchto systémů. Koordinaci toho celoevropského projektu (C-Roads) v České republice zajišťuje Ministerstvo dopravy ČR. Projet C-Roads Czech Republic je spolufinancován z Nástroje pro propojení Evropy (CEF).

Prezentace z workshopu jsou ke stažení ZDE

Fotografie z akce naleznete na tomto odkazu (zdroj: MDČR)

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: ITS - Inteligentní dopravní systémy | Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril