Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Strategické dokumety Vize rozvoje autonomní mobility

Vize rozvoje autonomní mobility

Dokument identifikuje koncept autonomní mobility a zasazuje ho do existujícího dopravního systému. V úvodu současně prezentuje dílčí perspektivy, kterými lze na autonomní mobilitu nahlížet, a to především s ohledem na technologické a socioekonomické hledisko. Dokument dále definuje základní pojmy užívané v oblasti autonomního řízení včetně základního popisu mezinárodně uznávaných stupňů automatizace vozidel.

První část dokumentu je věnována popisu vozidlových technologií a systémů, které jsou nezbytné pro správnou funkčnost autonomních vozidel a slouží ke sledování dopravní situace, její vyhodnocování a následnému kvalifikovanému rozhodování o uskutečňované akci. Velký důraz je kladen na problematiku spolehlivosti a bezpečnosti včetně ochrany proti narušení a zneužití systémů třetí stranou či ochrany osobních údajů uživatelů.

Dokument dále rozpracovává téma testování autonomních vozidel, přičemž identifikuje aktuální nedostatky v oblasti technických norem. Pro budoucí zavádění autonomních vozidel do provozu představuje klíčový prvek především testování v reálném prostředí (dálnice, silnice mimo město, městské prostředí). Dokument v této souvislosti zmiňuje aktuálně řešený projekt „C-ROADS Czech Republic“, v rámci kterého jsou ověřovány a pilotně nasazovány systémy C-ITS. Součástí dokumentu je také analýza přínosů a úskalí souvisejících se zaváděním autonomní dopravy. V dokumentu jsou rovněž predikovány vybrané požadavky, které autonomní doprava bude klást na fyzickou a digitální infrastrukturu.

Pro ucelený úvod do problematiky autonomní dopravy obsahuje dokument základní přehled aktuální situace ve vybraných státech (Německo, Rakousko, Spojené státy americké) a na evropské a mezinárodní úrovni. Oblast autonomní dopravy patří k jedné z priorit EU a společný postup při řešení řady otázek je nezbytný pro úspěšné zavádění autonomních vozidel do provozu.

 Vize rozvoje autonomní mobility
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.