Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Projekty EU JUPITER

JUPITER

JUPITER je akronym pro tzv. „Joint European Project for International ITS/EGNSS Awareness Raising”, což lze přeložit jako „Společný evropský projekt pro mezinárodní zvýšení povědomí o systémech EGNSS a ITS, přičemž ITS značí inteligentní dopravní systémy.

OBECNÉ INFORMACE

Projekt JUPITER je zaměřen především na zvýšení povědomí o systémech EGNSS (Galileo a EGNOS) za účelem podpořit rozvoj ITS aplikací založených na EGNSS. Aby byly EGNSS skutečně považovány za důležitou součást ITS, byla v rámci projektu JUPITER demonstrována přidaná hodnota systémů Galileo a EGNOS různými prostředky a tyto výsledky byly představeny formou prezentací a stánků na různých kongresech, také formou odborných seminářů a webinářů apod. EGNSS mohou značně přispět v aplikacích založených na ITS, jako jsou navigační služby, fleet management, autonomní a kooperativní vozidla a mnoho dalších. Tento projekt začal v lednu roku 2015 a skončí k poslednímu dni tohoto roku. JUPITER je financován agenturou GSA v rámci programu Horizont 2020.

PARTNEŘI PROJEKTU

Na projektu se podílí celkem jedenáct společností a organizací z Evropy. Koordinátorem je Hanna-Kaisa SAARI ze společnosti Aerospace Valley. Ostatní jsou: Capital High Tech, ERTICO - ITS Europe, GNSS Usage Innovation & Development of Excellence, Istituto Superiore Mario Boella, Ministerstvo dopravy ČR, Pildo Consulting SL, Thales Alenia Space, TOPOS Aquitaine, Telespazio a Eclexys Sagl.

KONCEPT A CÍLE

Koncept projektu JUPITER je založen na implementaci a podpoře aktivit organizovaných dle čtyř klíčových činností zobrazených na obrázku. Projekt má stanoveno celkem pět hlavních cílů, přičemž všechny jsou důležité pro úspěšné dokončení projektu. Jde o prezentaci, že specifické vlastnosti systému Galileo spojené s novým přijímačem budou schopny nabídnout lepší využití. Dále jde o demonstraci inovativních ITS aplikací založených na EGNSS. Dále pak podpora podnikání a rozvoje trhu, zhodnocení přidané hodnoty EGNSS a v neposlední řadě usnadnit průnik EGNSS i mimo Evropu.

DEMONSTRACE PŘIDANÉ HODNOTY EGNSS

GNSS přijímače mohou být napadeny tzv. spoofery. Spoofing je vysílání falešných GNSS signálů. Smyslem spoofingu je záměrné napadení přijímače s cílem dezorientovat napadaného uživatele tím, že přijímač určí nesprávnou polohu. JUPITER se na toto téma zaměřil. Instituce ISMB testovala nový softwarový přijímač GNSS s názvem NGene2, který byl napaden falešnými signály. Hlavním cílem těchto testů bylo rozeznání pravých a falešných GNSS signálů přímo v přijímači, čehož bylo úspěšně dosaženo. V případě, kdy byl detekován falešný signál, zobrazila se u příslušné polohy hláška „not authenticated“.

DEMONSTRACE INOVATIVNÍCH EGNSS/ITS APLIKACÍ

Je pochopitelně důležité propagovat EGNSS/ITS zvláštně za účelem předvést potenciálním zákazníkům, jak EGNSS řešení mohou zlepšit jejich aplikace. Z tohoto důvodu bylo jedním z hlavních cílů projektu JUPITER demonstrovat na světovém kongresu ITS v Bordeaux inovativní ITS aplikace založené na EGNSS. Součástí výstaviště kongresu byla tzv. „EGNSS Application Village“, což bylo území vytvořené partnery projektu JUPITER. Smyslem bylo demonstrovat různé příklady užití EGNSS v ITS aplikacích. Malé a střední podniky dostaly příležitost prezentovat jejich inovativní řešení. Tato událost byla velmi důležitým milníkem projektu, poněvadž zvýšila povědomí ohledně přínosu systémů EGNSS a otevřela dveře k příležitostem na trhu.

PODPORA PODNIKÁNÍ A ROZVOJE TRHU

Pro přesvědčení podniků, aby ve svých řešeních využívaly rovněž EGNSS, je nezbytné podporovat podnikání. To je důvod, proč se JUPITER také zaměřil na rozvoj trhu. Během světového kongresu ITS v Bordeaux byly pořádány různé odborné semináře pro malé a střední podniky. Šlo o tzv. „Investor’s forum“, „SME-user networking meetings“, kde jednali zástupci malých a středních podniků spolu se zástupci z veřejné správy. Dále pak „B2B networking meetings“, které byly pořádány za účelem představit malé a střední podniky zástupcům dopravního průmyslu a dopravních organizací.

ZVÝŠENÍ POVĚDOMÍ O EGNSS

Aktivity projektu JUPITER byly rovněž zaměřeny na demonstraci benefitů systémů EGNSS pro uživatele. Tudíž strategie projektu se skládala také z podpory konkurenceschopnosti průmyslu EU, a to pomocí čtyř nástrojů, jako je cost benefit analýza několika příkladů užití v praxi, tvorba vzdělávacích materiálů pro malé a střední podniky a orgány veřejné správy, poskytnutí informací ohledně konkrétních příkladů v praxi pomocí webové databáze a vytvoření dokumentu, který poskytuje informace o firmách využívajících EGNSS/ITS aplikace. Cost benefit analýza pomohla podnikům analyzovat jejich business model. Vzdělávací materiály zahrnovaly témata jako principy EGNSS, využití EGNOS, příklady úspěšného využití EGNSS v ITS sektoru apod. Ve tříminutovém videu byly demonstrovány některé ITS aplikace založené na EGNSS. Dokument s názvem „Good Practices Handbook“ obsahuje 15 firem, které využívají ve svých ITS řešeních systémy EGNSS. Součástí je popis konkrétních ITS aplikací a rovněž kontakty na dané subjekty. Cílem tohoto dokumentu je zvýšit povědomí o praktickém využití EGNSS a inspirovat i dosud nezkušené uživatele.

ROZŠÍŘENÍ POVĚDOMÍ NA MEZINÁRODNÍ ÚROVNI

Pro silnější účinek se JUPITER také zaměřil na rozšíření povědomí ohledně EGNSS řešení pro ITS aplikace jak v Evropě, tak i ve státech mimo EU. Aktivity pro rozšíření povědomí zahrnovaly tvorbu webových stránek projektu, informační bulletin, plakáty, články, brožuru apod. JUPITER rovněž využil sociální sítě LinkedIn a Twitter.

V Evropě bylo pořádáno mnoho odborných seminářů během evropských i světových kongresů.

  • ITS Demonstration Test Week in Bordeaux, France (07/2015)
  • ITS World Congress 2015 in Bordeaux, France (10/2015)
  • European Space Solutions 2016 in the Hague, Netherlands (06/2016)
  • ITS European Congress 2016 in Glasgow, UK (06/2016) 
  • Toulouse Space Show 2016 in Toulouse, France (06/2016) 
  • Smart City Expo World Congress 2016 in Barcelona, Spain (11/2016)

JUPITER se zaměřil i na státy mimo EU, a to konkrétně na Jižní Ameriku, Vietnam, Malajsii a Austrálii.

  • International Workshop on Research and Applications of EGNSS on ITS in Hanoi, Vietnam (04/2016)
  • Latin America ITS Meeting Point in Medellín, Colombia (07/2016)
  • ITS World Congress 2016 in Melbourne, Australia (10/2016)
  • IRF Asia Region Congress & Exhibition  in Kuala Lumpur, Malaysia (10/2016)

JUPITER také zorganizoval celkem tři webináře týkající se využití EGNSS pro autonomní vozidla.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

Není pochyb o tom, že projekt JUPITER výrazně přispěl ke zvýšení povědomí o EGNSS/ITS aplikacích. Rovněž pomohl propagovat a demonstrovat tyto aplikace stejně jako demonstrovat přidanou hodnotu systémů Galileo a EGNOS. V neposlední řadě také přispěl k podpoře podnikání a rozvoje trhu spojeného právě s těmito systémy.

 Interaktivní brožura k projektu JUPITER - EN verze

Oficiální webové stránky projektu JUPITER
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril