Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Projekty EU I_HeERO

I_HeERO

Projekt I_HeERO je evropský projekt schválený Evropskou komisí ke spolufinancování z programu CEF (Connected Europe Facility). Cílem projektu je navrhnout řešení a pilotně otestovat systém eCall pro přepravu nebezpečných věcí a modernizace infrastruktury center tísňového volání 112 (centra), jež je nutná pro řádný příjem a vyřizování volání eCall prostřednictvím linky 112, aby se zajistila kompatibilita, interoperabilita a návaznost harmonizované služby eCall v celé Unii. V rámci projektu bude navržena procedura posouzení shody operací center tísňového volání 112 s normami pro systém eCall, kterou musí podstoupit centra v členských státech EU. Projekt je řízen členským státem Německo, resp. Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury v Berlíně a roli technického koordinátora zastupuje ERTICO, jehož je MD členem.

Zavedení systému eCall v členských státech EU je vyžadováno na základě rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 558/2014/EU o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU (rozhodnutí o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU), které stanovuje termín pro modernizaci infrastruktury center tísňového volání 112 na 1. října 2017. Do té doby musí centra v České republice a dalších členských státech úspěšně podstoupit výše zmíněné posouzení shody.

Krátké video - crash test eCall (pro suštění stačí kliknout na obrázek)

CÍLE PROJEKTU

České konsorcium složené z Ministerstva dopravy, Hasičského záchranného sboru ČR (Ministerstvo vnitra) a společnostmi Vítkovice IT Solutions, Telematix a Dekra se v rámci projektu bude podílet na zavedení dvou center tísňového volání 112 pro příjem a odbavení tísňového volání eCall do reálného provozu (Praha, záložní Ostrava), a to včetně nastavení prostupu tzv. posuzování shody a dále na návrhu a pilotním testování systému eCall 112 pro přepravu nebezpečných věcí. Modernizace a posouzení center je nutnou podmínkou pro splnění požadavku daného právními předpisy EU – směrnicí ITS a rozhodnutím o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU. Projekt I_HeERO tak poskytuje jedinečnou příležitost splnit požadavky na zavedení systému eCall v EU dané evropskou legislativou a zároveň tyto požadavky přizpůsobit podmínkám v České republice, které se liší od podmínek jiných členských států.

Oficiální webové stránky projektu I_HeERO
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.