Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Projekty EU CROCODILE

CROCODILE

Crocodile

Projekt Crocodile zajišťuje společný postup České republiky, Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Itálie, Rumunska, Bulharska, Řecka a Kypru při zajištění poskytování minimálních dopravních informací, poskytování informací o parkování nákladních vozidel a informací o dopravním provozu v reálném čase. Koordinátorem projektu je státní organizace AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen GmbH.

CÍLE PROJEKTU

Česká republika je v projektu zastoupena prostřednictvím Ministerstva dopravy, které ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD“) zajišťuje koordinaci aktivit v rámci kterých se současně zaměřuje na implementaci nařízení Komise (EU) č. 885/2013, č. 886/2013 a č. 2015/962 do podmínek ČR. Česká republika se na mezinárodní úrovni zaměřuje především na harmonizaci, výměnu dat a sdílení odborných znalostí. Na národní úrovni se zaměřuje zejména na studie, názorná předvedení a nasazení, která vycházejí ze závazku týkajícího se rozvoje systémů ITS stanovené nejen příslušnými nařízeními, ale rovněž dokumentem „Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)“.

Projekt se zaměřuje především na dokončení implementace formátu DATEX II pro výměnu dostupných dopravních dat a na zřízení národního přístupového místa pro sběr, zpracování a poskytování dopravních informačních služeb koncovým uživatelům sousedních států. Dále se projekt zaměřuje na proces ověřování shody v souladu s požadavky podle technických a právních předpisů EU.

PŘÍNOSY PROJEKTU

Přínos projektu Crocodile představuje pro ČR velmi významný krok k zavedení infrastruktury pro výměnu dopravních dat mezi jednotlivými členskými státy a k poskytování kvalitnějších dopravních informačních služeb v naší zemi. Díky tomu má ČR možnost navrhovat řešení, která by vyhovovala našim podmínkám a potřebám, a výsledky řešení nebudou zohledněny v návrzích právních předpisů EU, i když ve formě principů, které bývá velmi obtížné na oficiálních jednáních institucí EU zásadně měnit. Realizace projektů povede ke zlepšení řízení provozu a k nastavení přeshraniční výměny dopravních informací mezi členskými státy EU, v důsledku čehož se sníží zpoždění zapříčiněná dopravními zácpami a zvýší se tak plynulost a bezpečnost na evropských silnicích.

V rámci projektu CROCODILE byla mimo jiné ŘSD vytvořena aplikace pro chytré telefony, která uživatele upozorňuje například na dopravní kolony.

⇒ Reportáž o aplikaci ŘSD dopravní informace (Seznam Zprávy)

Oficiální webové stránky projektu CROCODILE

⇒ Článek o projektu CROCODILE (21. století 02/2017)

⇒ Článek o projektu CROCODILE (21. století 03/2017)

⇒ Článek o projektu CROCODILE (Svět na dlani)
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.