Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Projekty EU CARTRE

CARTRE

Autonomní silniční doprava (ART) je v současné době brána jako klíčová technologie a významný technologický pokrok pro další rozvoj mobility. Automatizace již pomalu začíná přetvářet oblast dopravy, zavádí se v letecké i železniční dopravě, v silniční dopravě se začínají objevovat automaticky řízená vozidla.

Masovému nasazení autonomních vozidel do ostrého provozu stále brání částečně technologické, ale zejména legislativní překážky. Otázka vytvoření právního rámce a připravenosti silniční sítě na provoz autonomních vozidel je plně v odpovědnosti veřejného sektoru. Nezastupitelná role veřejného sektoru v oblasti provozu autonomních silničních vozidel spočívá ve stanovení zásad, které budou uplatňovány při provozu zmíněných vozidel, zejména ve vztahu ke zkušebnímu provozu a ke schvalování technické způsobilosti silničních vozidel. Plné nasazení autonomních silničních vozidel do ostrého provozu bude vyžadovat zásadní změnu v souvisejících národních i mezinárodních právních předpisech a v pravidlech silničního provozu.

CÍLE PROJEKTU

Projekt CARTRE (Coordination of Automated Road Transport Deployment for Europe) je zaměřen na vytvoření koordinační a znalostní sítě pro rozvoj automatizované silniční dopravy v EU, resp. na urychlení jejího vývoje a nasazení podporou vytvoření jednoznačné a konzistentní politiky pro členské státy EU. Činnosti projektu CARTRE tak podpoří harmonizovaného zavedení automatizované silniční dopravy a jejich služeb uživatelům silniční dopravy harmonizovaným způsobem ve všech členských státech EU.

Koordinátorem projektu CARTRE je ERTICO. Hlavním (nikoli jediným) cílem projektu je konsolidovat vize a požadavky na autonomní vozidla všech dotčených stran (automobilový průmysl, správci silniční sítě, telekomunikační infrastruktura a zajištění služeb souvisejících s datově propojenými vozidly, kooperativními systémy ITS a automatizovaným řízením) a také klíčových účastníků (průmyslová a akademická sféra, veřejný sektor na národní úrovni a úrovni EU a veřejný sektor z USA a Japonska) na autonomní dopravu, výměnu zkušeností v této oblasti a stanovit společnou vizi pro zajištění funkčnosti a harmonizovaného přístupu při rozsáhlých testováních autonomních vozidel.

Otázka automatizace silniční dopravy považována za jednu z priorit na úrovni EU, a to jak v rámci jednotlivých ředitelství EK, tak v rámci Rady EU. Za nizozemského předsednictví v Radě EU se dne 14. 4. 2016 v Amsterodamu projednala a schválila deklarace „European Cooperation in the Field of connected and automated driving, in view of the Dutch EU Presidency“. Tato deklarace, s jejímž obsahem souhlasila také ČR, má za cíl podpořit na úrovni ministrů dopravy zemí EU rozvoj automatizace v dopravě (datově propojená vozidla, kooperativní systémy ITS, autonomní vozidla - vozidla bez řidiče).

Oficiální webové stránky projektu CARTRE
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.