Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Oblasti rozvoje ITS ITS v železniční dopravě

ITS v železniční dopravě

V aktualizovaném Implementačním plánu k Akčnímu plánu rozvoje ITS je uvedeno 20 projektových záměrů vztahujících se k železniční dopravě. V současné době jsou dokončeny 4 projekty, 3 projekty jsou realizovány a 7 projektů je ve stádiu přípravy. Zbylé projektové záměry jsou ve stádiu ideového záměru.

Projektové záměry jsou zaměřeny například na poskytované služby cestujícím. Konkrétně jde o digitalizaci přepravních dokumentů a konsolidaci informačních systémů na infrastruktuře SŽDC, což zjednoduší odbavení cestujících.

Další projektové záměry se zabývají řízením železničního provozu. Mezi významné projektové záměry spadá „Kontrolně analytické centrum řízení železničního provozu” (KAC), u něhož je v přípravě již druhá fáze. Dále bude rozvíjeno Centrální dispečerské pracoviště (CDP) v Přerově a v Praze, což přinese úspory vyplývající z centralizovaného způsobu provozování drážní dopravy a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Pro automatizaci řízení kolejových vozidel na tratích SŽDC bude rozšiřována traťová část systému automatického vedení vlaku, což bude přínosné z hlediska spotřeby trakční energie, přesnějšího dodržování jízdních dob a bezpečnosti železničního provozu. Rovněž se předpokládá využití družicových systémů GPS, EGNOS a Galileo pro informaci o poloze drážních vozidel za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti železničního provozu.

Centrální dispečerské pracoviště (CDP) v Přerově (AŽD Praha s.r.o.)

Dále jsou projektové záměry zaměřeny na technické závady železničních vozidel a rizikové či protiprávní chování osob podél tratí. Včasná detekce závad na vozidlech přímo za jízdy vlaku díky nejmodernějším diagnostickým systémům především zvýší bezpečnost a plynulost železničního provozu. Shodné přínosy budou také u projektového záměru zabývajícího se omezením nebezpečného chování řidičů a chodců v okolí železničních přejezdů a přechodů. Rovněž projektový záměr zabývající se snížením rizika ohrožení bezpečnosti železniční dopravy kvůli porušení či odcizení technického zařízení na železniční dopravní cestě je přínosný z hlediska bezpečnosti železničního provozu.

Osobní vlak SC Pendolino (zelpage.cz)

Zbylé projektové záměry se zaměřují zejména na data a informační systémy v železniční dopravě. Díky tomu bude možné vytvářet aplikace pro správce železniční infrastruktury, dopravce a pro cestující. Tím dojde k zefektivnění plánování vlakové dopravy, sestavě jízdních řádů či snížení zpoždění spojů apod.

DRUŽICE PRO LOKÁLKY (PROJEKT REGIOSAT)

Koncem roku 2016 byl úspěšně ukončen projekt, který vypsalo Ministerstvo dopravy prostřednictvím TA ČR v rámci programu BETA – „Zvýšení bezpečnosti železničního provozu na vedlejších tratích s využitím družicových systémů (GNSS)“. Řešitelem veřejné zakázky byla firma AŽD Praha, s.r.o., která projekt realizovala v období od července 2014 do prosince 2016 s akronymem RegioSAT. Projekt vrcholil v říjnu 2016 demonstrací funkčnosti zabezpečení s využitím bezpečné lokalizace vlaku a určení jeho rychlosti pomocí GNSS na trati Číčenice – Volary.

Měřicí vůz AŽD Praha ve stanici Číčenice (AŽD Praha s.r.o.)

Článek o projektu RegioSAT (Reportér AŽD Praha s.r.o. 03/2017)
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.