Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Oblasti rozvoje ITS ITS v silniční dopravě

ITS v silniční dopravě

Z celkem 26 projektových záměrů uvedených v aktualizaci Implementačního plánu k Akčnímu plánu rozvoje ITS již byly dokončeny 3 projekty. Dalších 8 projektů je v současné době realizováno a 6 projektů je ve stádiu přípravy. Nově je přidáno 5 projektových záměrů z oblasti silniční dopravy. Zbylé projektové záměry jsou ve stádiu ideového záměru.

Projekty se mimo jiné věnují rozvoji Národního dopravního informačního centra (NDIC) v Ostravě. Zaměřují se především na další rozvoj NDIC v návaznosti na aktuální potřeby a trendy v oblasti organizace a řízení dopravy, modernizaci technického vybavení NDIC, na zavedení jednotného formátu pro výměnu dopravních informací, na konsolidaci datových zdrojů aj. Společným cílem těchto projektových záměrů je lepší výkon a kvalita funkcí poskytovaných NDIC, plnění cílů a opatření vyplývajících ze strategických dokumentů sektoru dopravy v ČR.

Národní dopravní informační centrum (NDIC) v Ostravě (dopravniinfo.cz)

Další projektové záměry se týkají dodržování pravidel silničního provozu. Jde například o úsekové měření rychlosti na dálnicích, případně o automatické vážení vozidel na silniční síti přímo za jízdy. Díky těmto systémům dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a rovněž k zamezení nadměrného poškozování vozovky přetíženými nákladními vozidly.

U projektových záměrů týkajících se řízení a ovlivňování silničního provozu se jedná například o doplnění informačních portálů na dálnicích, případně o modernizaci existujících systémů dopravní telematiky. Významným projektovým záměrem je mimo jiné výstavba liniového řízení dopravy. Přínosem systémů ITS pro řízení dopravy je zvýšení plynulosti, kapacity komunikací, a tím i bezpečnosti silničního provozu.

Liniové řízení dopravy na dálnici (dopravniinfo.cz)

Mezi velmi významné projekty spadá také projekt nazvaný „C-ROADS Czech Republic”, zabývající se kooperativními systémy, jenž by měl být dokončen do roku 2020. Kooperativní systémy ITS nabídnou řidičům na palubě vozidla aktuální dopravní informace, přispějí k dopravní předvídavosti řidičů a významně přispějí k plynulosti silničního provozu i ke snížení nehod, zejména těch závažných.

Poslední skupina projektových záměrů se zaměřuje na přenosové komunikační technologie, senzory a aktory umístění podél silniční infrastruktury Ředitelství silnic a dálnic. Poté jde o projekty zaměřující se na výstavbu systémů ITS na vybraných komunikacích. Realizace těchto projektových záměrů je plánována pro delší časový horizont. Přínosem modernizace těchto komunikačních technologií bude další zefektivnění a zkvalitnění systémů ITS.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.