Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Oblasti rozvoje ITS ITS v dalších oblastech dopravy

ITS v dalších oblastech dopravy

Celkem 31 projektových záměrů bylo zařazeno do kategorie průřezových projektů s ohledem na zaměření týkající se především oblasti získávání dat a poskytování dopravních informací.

V této kategorii již byl dokončen 1 projekt. Další 4 projekty jsou v současné době realizovány a 13 projektů je ve stádiu přípravy. Nově je přidáno 9 projektových záměrů z oblasti silniční dopravy.

Aby bylo možné účastníkům poskytovat dopravní informace, je nejprve nutný sběr dat. Rozšíření, konsolidace a správa dopravních a prostorových dat je řešena v projektových záměrech, jejichž realizace je plánována střední a delší časový horizont. Jde například o aktualizaci a harmonizaci datové sady Global Network. Mezi velmi významné projektové záměry spadá systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů (tzv. „plovoucí vozidla”), díky kterému bude možné poskytovat informace v reálném čase o aktuální dopravní situaci na komunikacích, což bude přínosné zejména pro uživatele silničního provozu.

Dopravní informace v reálném čase - projekt RODOS (rodos.vsb.cz)

Další záměry lze zařadit do skupiny služeb poskytovaných účastníkům silničního provozu. Jde například o službu pro parkování nákladních vozidel, zkušební provoz systému eCall využívající linku tísňového volání 112 před jeho spuštěním do ostrého provozu v roce 2018. Díky systému eCall 112 bude zkrácena doba nezbytná k poskytnutí pomoci složkami IZS, čímž se značně navýší počet zachráněných osob.

Projektové záměry související s veřejnou osobní dopravou se zaměřují především na rozšíření jednotného přístupového místa pro přístup k datům o veřejné osobní dopravě. Dále se zabývají modernizací Celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ) a jeho doplnění o další datové prvky. Přínosem CIS JŘ bude jeho plošné pokrytí, což umožní třetím stranám vytvářet aplikace, které zvýší informovanost cestujících.

Další projektový záměr se zaměřuje na propojení a výměnu dat mezi prodejními a rezervačními systémy různých dopravců ve veřejné osobní dopravě, což povede k zefektivnění odbavení cestujících a snížení výdajů na financování veřejné osobní dopravy z veřejných prostředků.

Jedním z nově přidaných projektových záměrů v této kategorii je „Monitoring mobility osob na základě signalizačních dat mobilních operátorů - BIG DATA z mobilních sítí“, který přispěje k významnému zvýšení technické a organizační propojenosti jednotlivých subjektů veřejné správy zabývající se organizováním, řízením, plánováním dopravy a mobility.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.