Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Oblasti rozvoje ITS Dopravní data a informace

Dopravní data a informace

Řízení dopravního provozu v reálném čase – jak je již dlouhodobě zajišťováno v železniční nebo letecké dopravě – postupně přichází i do dopravy silniční. Toto dynamické řízení reaguje na podstatné omezení plynulosti silničního provozu s cílem co nejvíce zmírnit jeho nepříznivé vlivy, a to tak, že např. prostřednictvím proměnných dopravních značek ovlivňuje chování proudu vozidel – je nařízena stanovená rychlost, stanoveno použití určených jízdních pruhů apod. Aby mohla být tato dopravní opatření provedena, je zapotřebí mít k dispozici včasná, přesná, spolehlivá a kvalitní data o silničním provozu. Tato data slouží primárně operátorům Národního dopravního informačního centra (NDIC), kteří na základě nich mohou reagovat na problémy v plynulosti silniční dopravy a koordinovat opatření k řešení vzniklé situace.

Současná aktuálnost, přesnost a rozsah dopravních informací nedosahuje očekávaných a možných hodnot, které současně využívané technologie v ČR pro sběr a zpracování dopravních dat umožňují. Vyspělé země jako je Nizozemí, Německo, Rakousko, Velká Británie či USA již proto využívají dopravní data získávané moderními technologiemi, jako jsou např. data z plovoucích vozidel (Floating Car Data – FCD). Data FCD poskytují v reálném čase anonymizované informace o pohybu silničních vozidel v dopravním proudu. Jednou z výhod je, že prostřednictvím této moderní technologie je pokryt mnohem větší rozsah silniční sítě a získáván větší vzorek dat, než je v současné době možné prostřednictvím napevno zabudovaných dopravních detektorů (indukční smyčky, kamerové systémy apod.). Budování takovýchto pevných zařízení představuje nejen investiční, ale i provozní náklady, což pro silnice s nízkou intenzitou silničního provozu je značně neekonomické, a tedy nereálné.

Tok dat (jpcsolutions.com)

Také je nutné zajistit, aby řidičům v zemích Evropské unie byly poskytovány informace o silničním provozu a o mimořádných událostech po celou dobu jejich cesty bez ohledu na stát, kde se právě nacházejí. Společný formát pro sdílení dopravních informací se jmenuje DATEX II. Tato oblast je řešena v evropském projektu nazvaném „CROCODILE“ jehož členem je také Česká republika prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V rámci projektu CROCODILE byl vytvořen dokument "Strategický plán dalšího rozvoje JSDI/NDIC s výhledem na 10 let". 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril