Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Oblasti rozvoje ITS Autonomní vozidla

Autonomní vozidla

Silniční doprava v současné době prochází technologickou revolucí, která je vyvolána širokým uplatněním informačních a komunikačních technologií a služeb podporujících mobilní konektivitu osob, vozidel, zboží a „věcí“ v širokém slova smyslu.

V budoucnu přispěje nasazování autonomních vozidel k jednodušší mobilitě seniorů i osob se sníženou schopností pohybu nebo orientace. V reálném provozu se i v Evropě začínají testovat autonomní vozidla. Ve většině případů se jedná o přestavbu klasických automobilů testujících koncept autonomní automobilové dopravy v podobě pilotních projektů.  Konečnou vizí je konstruovat plně autonomní vozidla, u kterých nebude moci řidič zasahovat do řízení vozidla, tedy vozidla bez klasických ovládacích prvků.

Autonomní minibus NAVYA (fleeteurope.com)

Rozvoj automatizace by měl postupovat postupně na základě praktických zkušeností z ověřovacích nebo reálných povozů, které budou na evropské (přeshraniční) úrovni vzájemně vyměňovány. Je zřejmé, že např. problematika odpovědnosti, bezpečnosti a etické otázky nemohou být uspokojivě řešeny na národní úrovni a v této oblasti je třeba dosáhnout maximální spolupráce na úrovni EU.

Autonomní minibus NAVYA (abc.net.au)

Ministerstvo dopravy ČR se stalo partnerem evropského projektu „CARTRE“. V projektu je více než 60 organizací a jeho hlavním (nikoli jediným) cílem je konsolidovat vize a požadavky na datově propojená a autonomní vozidla všech dotčených stran (automobilový průmysl, správci dopravní, telekomunikační a energetické infrastruktury, dodavatelé informačních a komunikačních technologií, poskytovatelé služeb) a také klíčových účastníků (průmysl, výzkumné organizace, členské státy EU, EK a mezinárodní partneři – USA a Japonsko), dále vyměňovat si zkušenosti v této oblasti a stanovit společnou vizi pro zajištění funkčnosti a harmonizovaného přístupu při rozsáhlých testováních autonomních vozidel.

Řešení postupného nasazování autonomních vozidel vyžaduje, aby k němu bylo přistupováno komplexním způsobem. Je nezbytné vytvořit Akční plán pro autonomní řízení, který by integroval stávající strategie a procesy. Proto také Ministerstvo dopravy ČR iniciovalo vznik adekvátní platformy všech zainteresovaných stran ze státní správy, soukromé sféry a z akademické půdy, jejíž úkolem bude doporučit priority v rozvoji autonomní mobility s ohledem na technické a ekonomické možnosti, jakož i na reálné potřeby veřejné správy resp. uživatelů.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.