Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Oblasti rozvoje ITS Automatické tísňové volání (eCall)

Automatické tísňové volání (eCall)

Na činnosti systému automatického tísňového volání z vozidla (tzv. eCall) se podílí tři základní součásti: palubní jednotka systému eCall zabudovaná ve vozidle, síť mobilního operátora a pracoviště pro příjem tísňového volání 112. Systém eCall je možné aktivovat buďto manuálně, anebo se aktivuje automaticky.

Palubní jednotka se uvede automaticky v činnost systém eCall na základě informací ze sběrnice automobilu. Například nehoda může být detekována prostřednictvím aktivace Airbagu. Pravděpodobnost falešných poplachů se blíží 0%. Vyhodnocení údajů ze snímače zrychlení (resp. zpomalení) eliminuje možnost falešných poplachů, které by mohly vznikat při nárazech typu odřený lak, díra ve vozovce apod. 

Mobilní operátoři musí být nejpozději 1. října 2017 připraveni na provoz systému eCall, zatímco palubní jednotky systému by měly být instalovány ve všech nových modelových řadách osobních automobilů a dodávek (homologovaných pro evropský trh) od 1. dubna 2018.

Havarované vozidlo následně automaticky sestaví tísňový hovor na linku 112 a centrum tísňového volání 112 obdrží základní informace o nehodě: čas, polohu, typ vozidla, směr jízdy a počet cestujících, který se uvede na základě počtu zapnutých bezpečnostních pásů. Poté je umožněna komunikace mezi posádkou vozidla a operátorem 112; řidič nebo někdo z posádky vozidla může operátorovi 112 vysvětlit, co se stalo. Pokud toho nikdo z vozidla nebude schopen, operátor 112 z obdržených informací rozezná, že systém eCall byl iniciován automaticky a bude mít za to, že je posádka vozidla ohrožena na životě a vyšle na místo nehody záchranný tým.

Zásah IZS u nehody na dálnici (katastrofy.meteopress.cz)

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

V případě, že systém eCall bude iniciován manuálně stisknutím tlačítka SOS 112, sestaví se hovor s centrem tísňového volání a řidič může operátorovi 112 vysvětlit, co se stalo nebo z jakého důvodu řidič kontaktuje integrovaný záchranný systém. Systém eCall poskytne operátorovi 112 v libovolné zemi EU základní informace o nehodě prostřednictvím mezinárodně kompatibilní automatizované zprávy, díky čemuž je možné také eliminovat jazykové bariéry mezi ohlašovatelem nehody a operátorem linky tísňového volání 112.

Součástí komunikace s centrem tísňového volání při vážné nehodě je odeslání souboru dat o nehodě, který obsahuje čas, aktuální polohu a směr jízdy, počet zapnutých bezpečnostních pásů, VIN kód vozidla z důvodu informování zasahujícího týmu a také informace o rozmístění bezpečnostních prvků v havarovaném vozidle. Informace o nehodě jsou operátorovi 112 k dispozici za 14-17 vteřin od vzniku dopravní nehody. Předpokládá se používání tzv. „spící“ SIM karty, která se aktivuje v síti mobilního operátora až na základě vzniku aktivace vozidlové jednotky. Tudíž až v případě nehody se systém aktivuje a jen tehdy bude možné zavolat zpět do vozidla, a to pouze po omezený časový úsek. Data o poloze vozidla (nyní zatím jen ze systému GPS) se v jednotce ukládají, ale podle normy to jsou pouze poslední tři pozice. Právě tato opatření vedou k zajištění maximální ochrany soukromí a proti zneužití systému eCall.

Vozidlové zařízení eCall bude instalováno na bezpečném místě ve vozidle tak, aby se při případném nárazu jednak neuvolnilo a neohrozilo tak posádku vozidla a také aby spolehlivě fungovalo i v extrémních situacích jako je náraz vozidla do pevné překážky, kdy dojde k prudkému zpomalení vozidla, extrémnímu přetížení a deformaci vozidlových částí. Konkrétní místo pro instalaci palubní jednotky navrhne výrobce vozidla. Výrobce vozidla, do kterého bude systém eCall namontován, bude odpovídat za to, že systém bude podroben testování a schválení.

Princip fungování systému eCall (MD ČR)

PŘÍNOSY

  • I když zdravotní stav posádky vozidla jí nedovolí přivolat si pomoc, anebo bude v zahraničí a nebude schopna po telefonu rychle a přesně vyjádřit co se stalo a kde, nezávisle na posádce budou záchranné složky automaticky informovány o dopravní nehodě a volání o pomoc vyslyší;
  • eCall určí místo nehody přesně a rychle a automaticky odesílá ověřenou informaci na tísňovou linku 112;
  • Čas hraje důležitou roli – zkrácení reakce záchranných složek umožní zmírnit vážné zdravotní následky zraněných účastníků nehody, které by mohly být způsobeny pozdní lékařskou pomocí;
  • Předáním informace o nehodě z centra tísňového volání do dopravního informačního a řídícího centra budou o mimořádné situaci informováni řidiči, kteří jedou směrem k místu nehody;
  • Systém eCall je budován v Evropské unii podle jednotných technických zásad;
  • Vozidlová jednotka eCall se do vozidla umísťuje na bezpečné místo;
  • Řidič jako svědek nehody, i když není její přímý účastník, může stisknutím speciálního tlačítka SOS přivolat pomoc i pro jiné;
  • Automaticky se aktivuje pouze v případě, kdy vozidlová elektronika vyhodnotí, že došlo k nehodě;
  • eCall je určen k přivolání záchranných složek, nikoli k zaznamenávání pohybu vozidla.

Krátké video o systému eCall (pro spuštění stačí kliknout na obrázek)

Pilotní ověření fungování systému eCall v mezinárodním provozu je testováno v rámci evropského projektu „I_HeERO“ (Harmonised eCall European Pilot), kterého se Česká republika aktivně účastní prostřednictvím Ministerstva dopravy ČR a Ministerstva vnitra ČR - Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

PŘEDCHŮDCE MYŠLENKY SYSTÉMU eCall - AUTOVOC

Přestože je eCall unikátním systémem tísňového volání z paluby vozidla, nápad na zřízení obdobného systému vznikl již o mnoho let dříve. V roce 1982 (registrace patentu v r. 1972) byl v tehdejším Československu uveden do testovacího provozu systém AUTOVOC. Systém se však bohužel ostrého nasazení do vozidel nedočkal.

 

Palubní jednotka systému AUTOVOC (zelenavlna.cz)

Autory systému AUTOVOC, jenž ve své době představoval revoluční prostředek k přivolání pomoci v nouzových situacích, jsou Jaroslav Kavalír a Miroslav Studnička. Systém, kromě možnosti přivolat záchrannou službu, policii (VB), či technickou pomoc motoristům, využíval rádiové vlny k automatickému určení polohy vozidla.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.