Česky English

Úvodní stránka ITS - Inteligentní dopravní systémy Legislativa Směrnice 2010/40/EU

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU

ze dne 7. července 2010 

o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy

⇒ Směrnice 2010/40/EU

Směrnice ITS 40/2010/EU se soustředí na implementaci ITS v oblasti silniční dopravy a na rozhraní mezi ITS v silniční dopravě a ITS v dalších druzích dopravy. Směrnice uvádí čtyři prioritní oblasti a šest prioritních akcí, které mají být v členských zemích EU podniknuty. Navrhované akce obecně požadují přípravu specifikací pro systémy ITS, nikoliv povinné nasazení a rozšíření ITS systémů.

Na základě Směrnice jsou postupně uváděny do praxe některé specifikace, např. pro oblast automatického tísňového volání eCall, pro informační a rezervační systémy pro těžká silniční nákladní vozidla podél páteřních dopravních komunikací nebo specifikace pro přeshraniční výměnu informací o dopravním provozu.

Po přijetí specifikací má následovat hodnocení dopadů, následně může (ale nemusí nutně) následovat vlastní nařízení o povinné implementaci v zemích EU.

V ČR byla Směrnice ITS transponována do zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích. Podle § 39a tohoto zákona poskytovatel služby inteligentního dopravního systému (např. dopravně informačního centra, dispečinku veřejné osobní dopravy) je povinen při poskytování této služby užívat pouze takové součásti inteligentního dopravního systému, které odpovídají specifikacím stanoveným Evropskou komisí a uveřejněným v Úředním věstníku Evropské unie, a poskytovat služby inteligentního dopravního systému způsobem odpovídajícím těmto specifikacím.

V členských zemích EU má být také zřízen nestranný „Nominovaný orgán“, který vypracuje pravidla řízení kvality služeb ITS implementovaných dle stanovených evropských specifikací. Kvalita služby/výrobku ITS má být prověřována (zkoušena) a validována (certifikována), ať už formou samo-certifikace (prohlášení výrobce o shodě) či vystavením certifikátu třetí stranou (certifikačním orgánem) dle zákona 22/1997.

Není tedy možné odvolávat se přímo na směrnici jako na zákonnou povinnost, ale právě na daný zákon.

Dopady Směrnice ITS na sektor dopravy v ČR jsou podrobně popsány v Akčním a implementačním plánu ITS.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.