Česky English

Úvodní stránka GNSS systémy GALILEO Plán zavádění programu Galileo

Plán zavádění programu Galileo

Jak je uvedeno ve zprávě Komise Evropskému Parlamentu a radě (Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a radě: Střednědobý přezkum evropských programů družicové navigace z ledna 2011) evropské programy družicové navigace byly zahájeny již v 90. letech 20. století s politickou ambicí realizovat GNSS systém pokrývající celý svět, který by EU umožnil strategicky a hospodářsky profitovat, získat nezávislost na ruském a americkém systému a poskytovat služby družicové navigace přizpůsobené civilním účelům.

V roce 2007 proběhla přelomová reforma programů. Rada a Parlament se rozhodly ukončit jednání o partnerství veřejného a privátního sektoru, nicméně opětovně potvrdily potřebu realizovat evropský systém družicové navigace. Prostřednictvím financování a řízení rizik, kterým bude pověřen výhradně veřejný sektor, zdůraznily strategický význam i skutečnost, že z hospodářského hlediska představuje přidanou hodnotu. Zajištění nezávislosti a autonomie EU v tak klíčovém odvětví je zároveň nutností i ambiciózním cílem.

Komise zařadila mezi své nejdůležitější úkoly otázku řízení rizik, jejíž význam byl zdůrazněn během reformy správy, která proběhla v roce 2007.

V roce 2008 pak Komise přijala strategický rámec zahrnující hlavní činnosti, předběžný rozpočet a příslušný časový plán, tedy prvky nutné k dosažení cílů stanovených v nařízení. Práce zaváděcí fáze byly zahájeny v roce 2008 a aktivně pokračují.

První čtyři zakázky, týkající se oblastí „podpora systémového inženýrství“, „výroba družic“ s první objednávkou 14 družic, „nosné rakety“ pro vypuštění prvních deseti družic, avšak s opcí na další vypouštění, a „provoz“ tak byly zadány v roce 2010, přičemž se jednalo o celkovou částku zhruba 1 250 milionů EUR.

Pokud jde o rozvoj navazujících trhů, přijala Komise v červnu 2010 „Akční plán EU v oblasti aplikací GNSS“, jehož cílem je usnadnit používání družicové navigace v oblastech, které jsou pokládány za prioritní. Možnost jejího použití je důležitá, aby nebyla zaváděna infrastruktura bez uživatelů, což by nadále podporovalo závislost Unie na využívání zahraničních a vojenských systémů.

Podle vyjádření Komise již uzavřená výběrová řízení na realizaci jednotlivých zakázek programu umožní Komisi přizpůsobit svůj přístup tak, aby byl dosažen a dodržen termín prvotního zprovoznění systému, rok 2014. V tomto období se předpokládá, že bude ve vesmíru rozmístěno již 18 družic a dojde k vybudování potřebného pozemního segmentu. To umožní zprovoznit systém alespoň v počáteční konstelaci.

Tato fáze je označovaná jako fáze částečné zavedení infrastruktury („počáteční operační schopnost“ neboli „IOC“) a její realizace se předpokládá na přelomu 2014/2015. V tomto období by měly být zprovozněny i první služby. Jedná se o:

  • otevřenou službu,
  • službu pátraní a záchrany (SaR)
  • veřejnou regulovanou službu (PRS).

Přesnost a dostupnost signálů v této fázi nicméně ještě nedosáhne své optimální úrovně tak byly původně definovány. Plná dostupnost a kvalita poskytovaných služeb (celkem pět služeb) se předpokládá až s finálním rozvinutím kompletního vesmírného a pozemního segmentu, tzn. zprovoznění systému v konstelaci 30 družic. Dosažení tohoto mezníku je plánováno na období 2019/2020.

 

Obr. Časový harmonogram programu GALILEO

 


Obr. Časový plán vypouštění družic programu GALILEO

Aktuální stav zavádění programu GALILEO

Po vypuštění prvních dvou operačních družic, které se uskutečnilo dne 21. října 2011 z evropského kosmodromu ve Francouzské Guyaně, následovalo vypuštění další dvojice v srpnu roku 2012. Umístěním na oběžné dráhy a zprovozněním všech čtyř družic dochází k završení prostřední fáze programu Galileo, tzv. fáze IOV (In Orbit Validation), která má za cíl ověřit technické charakteristiky navrhované architektury a signálů systému v reálných podmínkách kosmického prostoru. Poté bude následovat fáze FOC (Full Operational Capability), jejíž cílem je vypustit zbylé družice (vesmírný segment Galileo bude mít na orbitech celkem 27 + 3 družic) a vybudovat příslušný pozemní kontrolní a řídící systém tak, aby byl systém Galileo plně funkční v časovém horizontu 2019 / 2020.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.