Česky English

Úvodní stránka GNSS systémy GALILEO Komponenty systému Galileo

Komponenty systému Galileo

Systém GALILEO bude složen ze složky globální, regionální a z více lokálních složek.

Globální složka
Globální složka systému GALILEO se skládá z vesmírného segmentu a pozemního segmentu.

Vesmírný segment
Vesmírný segment systému GALILEO se skládá z třiceti satelitů ve Walkerově konstelaci ve třech oběžných rovinách se sklonem 56° k rovině rovníku. Každá rovina obsahuje devět aktivních satelitů, které budou v oběžné rovině rovnoměrně rozloženy po 40°, a jeden neaktivní rezervní satelit, který bude v případě selhání schopen nahradit libovolný satelit. Výška oběžné dráhy bude 23 222 km. Satelity vždy po deseti dnech zopakují stejné rozmístění kolem Země. Během těchto deseti dnů satelity sedmnáctkrát oběhnou zemi.

Pozemní segment
Jádro pozemního segmentu tvoří dvě řídící centra. Každé z těchto řídících center má za úkol kontrolovat a řídit funkce, které jsou podporovány specializovaným pozemním kontrolním systémem (Ground Control System, GSC) a dále kontrolovat a řídit letecké funkce, které jsou podporovány specializovaným pozemním leteckým segmentem (Ground Mission Segment, GMS). GSC má za úkol údržbu polohy družic, GMS se stará o kontrolu navigační funkce celého navigačního systému. GSC využívá globální síť pěti TTC stanic ke komunikaci s každým jednotlivým satelitem.

Regionální složka
Regionální složka je tvořena z několika Externích Regionálních Integrovaných Systémů (External Region Integrity Systems, ERIS). ERIS jsou vytvořeny, spravovány a provozovány soukromými společnostmi, případně státy a skupinami států mimo EU. Úkolem ERIS systémů je zajišťovat hlášení o integritě systému nezávisle na hlášení systému GALILEO. Tím by mělo být dosaženo uspokojení požadavků na garanci systémů jednotlivých států a subjektů.

Lokální složky
Lokální složky slouží pro zkvalitnění lokálního příjmu signálu GALILEO. Typickým příkladem jsou místa a oblasti, kde je příjem signálu z družic z různých důvodů problematický. Lokální složky by měly být vytvořeny, spravovány a provozovány soukromými společnostmi.
 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.