Česky English

Úvodní stránka GNSS systémy GALILEO Financování programu Galileo

Financování programu Galileo

Jednotlivé fáze financování programu Galileo

Zpráva Komise Evropskému Parlamentu a radě (2)uvádí, že první a druhá fáze (definiční fáze a fáze vývoje a hodnocení) programu GALILEO byla financována z rozpočtu EU pro Transevropské dopravní sítě (TEN-T) a jednalo se o cca 1 mld EUR. Na zbývající fáze (fáze rozmístění a provozní fáze) měl finančně přispívat také soukromý sektor - prostřednictvím tzv. PPP - Public Private Partnership, což je způsob financování veřejných služeb, spočívající v parnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Konsorcium firem, které se mělo na systému finančně podílet, však ze záměru ustoupilo (resp. se společnosti, které ho tvořily, nedohodly na výši podílů jednotlivých firem).

Proto se v červnu 2007 Evropská Rada rozhodla pro financování výstavby systému výhradně z veřejných financí a v listopadu 2007 našla a schválila konkrétní zdroje financování.
Ve fázi vývoje došlo k navýšení nákladů o celkem asi 500 milionů EUR. Na žádost členských států na sebe Komise tyto náklady vzala, aby byla zajištěna kontinuita programu.
Pokud jde o zaváděcí fázi, rozhodnutí o postupu prostřednictvím soutěžního dialogu se ukázalo jako správný krok. Předkládání konkurenčních nabídek umožnilo vyvíjet na účastnících soutěže konkurenční tlak. Na druhé straně se však monopolní postavení, ve kterém byli někteří účastníci, projevilo zvýšením cen.

Například u ceny vypouštění družic došlo k nárůstu nákladů o více než 500 milionů EUR v porovnání s původním rozpočtem (v souhrnu, původní odhady nákladů nebyly dodrženy, protože některá rizika, spojená zejména s technickými otázkami, bezpečnostními požadavky nebo situací na trhu, se objevila během velmi komplexních fází programu).
Příspěvek EU programům GALILEO a EGNOS v období 2007–2013 činí 3,4 miliardy EUR, ke kterým je nutné připojit mimo jiné příspěvek Norska. Tento rozpočet byl rozdělen mezi tři hlavní činnosti, a to:

  • na dokončení fáze vývoje programu GALILEO je určeno zhruba 600 milionů EUR,
  • na zaváděcí fázi programu GALILEO je určeno zhruba 2,4 miliardy EUR
  • a na provoz systému EGNOS zhruba 400 milionů EUR.

Pokud jde o zaváděcí fázi, zhruba dvě třetiny rozpočtu již byly použity, zejména v rámci smluv týkajících se zakázek, které byly uzavřeny v roce 2010. Zbývající rozpočet umožní, kromě rezervy na nepředvídatelné situace, aby byly zadány dva zbývající balíčky týkající se pozemních infrastruktur.

Komise po konzultaci s agenturou ESA přistoupila k jednotlivým studiím, aby ohodnotila náklady systémů. Tato hodnocení se opírají o různé možné scénáře, pokud jde o nákupní, zaváděcí a provozní cykly týkající se infrastruktury, včetně údržby a obnovy, a dále o současné nabídkové ceny a zkušenosti z jiných vesmírných systémů. Z nich vyplývá, že k dokončení infrastruktury programu GALILEO bude třeba dodatečná finanční částka v řádu 1 900 milionů EUR. Tato částka by umožnila zavedení systému, který nabídne služby podle definic v nařízení a který se bude opírat o systém 30 družic.
 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.