Česky English

Úvodní stránka Kosmické aktivity ČR Vybrané aktuality a články Vznik české kosmické agentury zvýší efektivitu a transparentnost státní správy

Vznik české kosmické agentury zvýší efektivitu a transparentnost státní správy

12.7.2012

Vznik české kosmické agentury zvýší efektivitu a transparentnost státní správy Vláda ČR ve středu 4. července 2012 projednala zprávu o stavu kosmických aktivit a uložila ministerstvu dopravy a dalším dotčeným rezortům úkol do konce tohoto roku předložit koncept vybudování České kosmické agentury. Její vznik by měl po vzoru dalších vyspělých států světa výrazně přispět ke zvýšení efektivity a transparentnosti státní správy v této oblasti.

Zpráva o stavu kosmických aktivit je analýzou stavu kosmických aktivit a východiskem pro další rozhodování, zejména pokud jde o institucionální, organizační, legislativní a finanční aspekty zabezpečení oblasti kosmických aktivit v ČR. Součástí zprávy MD je rovněž návrh na zřízení České kosmické agentury, která by v budoucnu měla řídit kosmické aktivity v ČR. „Podrobná koncepce by měla být zpracována a předložena vládě ke schválení ještě do konce letošního roku. Zvolená varianta bude výsledkem široké diskuse, která ukáže, zda se vznikem České kosmické agentury bude třeba i legislativních úprav,“ uvedl ministr dopravy Pavel Dobeš.

Ministerstvo dopravy má zájem na vytvoření centrální agentury, aby všechny aktivity byly pod jednou střechou. V oblasti kosmických aktivit totiž dosud panuje velká roztříštěnost, a Česká kosmická agentura by tak dle MD měla zastřešit oblast kosmických aktivit, aby byla plně reflektována její specifika, realizován její potenciál pro české subjekty a maximalizovány užitky pro národní hospodářství. Centralizací působnosti a pravomocí by byla sjednocena i odpovědnost za oblast kosmických aktivit a zefektivněna a zrychlena činnost státní správy v oblasti kosmických aktivit. Česká kosmická agentura by také prostřednictvím svých zaměstnanců měla sjednotit know-how a zkušenosti ČR v oblasti kosmických aktivit a zaručit kontinuitu vytyčených strategií a cílů.

Česká kosmická agentura by zároveň měla být jednotným komunikačním rozhraním pro národní i mezinárodní subjekty v otázkách týkajících se oblasti kosmických aktivit, což zvýší i právní jistotu těchto subjektů a jejich důvěru potřebnou pro sdílení informací a spolupráci. Například zahraniční kosmické agentury nemají v současné době v ČR partnera na odpovídající úrovni.

Česká kosmická agentura, jakožto jednotná struktura, by navíc byla na rozdíl od stávajícího roztříštěného pojetí důležitým prvkem transparence řízení oblasti kosmických aktivit.

Materiál byl už dříve předložen Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity, která jej na svém zasedání počátkem června jednomyslně schválila. Prostřednictvím Koordinační rady pro kosmické aktivity, které se účastní i další dotčené rezorty, koordinuje MD z pověření vlády veškeré kosmické aktivity v ČR.

Dle MD musí být zřízení České kosmické agentury nákladově neutrální, či musí dokonce dojít k dalšímu ušetření stávajících zdrojů. Pokud jde o vnitřní náklady spojené s fungováním České kosmické agentury, jako ideální se nabízí soustředění v současné době roztříštěných personálních kapacit a finančních prostředků. Ve skutečnosti by se tak mělo jednat o přesun několika odborníků z několika ministerstev. Uvažuje se přibližně o dvanácti zaměstnancích, kteří by s největší pravděpodobností sídlili v pražské budově agentury GSA, jež odpovídá za družicový systém Galileo.„Nemáme ambici být institucí velikosti NASA nebo podobných agentur ve Francii a Německu, ale nyní nemáme orgán, který by Česko reprezentoval navenek,“uzavírá Žák, který stojí v čele Koordinační komise kosmických aktivit.

Česká kosmická agentura by měla mimo jiné odpovídat za členství v Evropské kosmické agentuře (ESA), kam Česká republika vstoupila na konci roku 2008 jako první postkomunistická země. Členství v ESA představuje pro ČR více příležitostí v oblasti kosmických aktivit. Ukazuje se také, že kosmické aktivity již dávno nejsou jen vědeckou disciplínou, ale že se jedná především o hospodářskou disciplínu s obrovským společenským, politickým, strategickým a bezpečnostním potenciálem. „ Kosmické aktivity mají obrovský potenciál inovací a pro české hospodářství jsou důležitým předpokladem pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Za pilíř české konkurenceschopnosti oblast kosmických aktivit už dříve označil také NERV,“ připomněl ministr dopravy Pavel Dobeš.

 

Více informací o světových kosmických agenturách v odkazu Mezinárodní spolupráce

Autor: Václav Šimice   |   Sekce: Aktuality | Vybrané aktuality a články   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.