Česky English

Úvodní stránka Kosmické aktivity ČR Vybrané aktuality a články Tisková zpráva - Vláda České republiky schválila navýšení příspěvku do Evropské kosmické agentury

Tisková zpráva - Vláda České republiky schválila navýšení příspěvku do Evropské kosmické agentury

30.7.2015

Tisková zpráva - Vláda České republiky schválila navýšení příspěvku do Evropské kosmické agentury

Vláda České republiky (ČR) schválila dne 29. července 2015 navýšení stávající úrovně podpory kosmických aktivit ČR o 110 mil. Kč a zajištění její udržitelnosti v letech 2016 až 2019. Příspěvek ČR do Evropské kosmické agentury (ESA) činil do současnosti cca 375 mil. Kč ročně, kdy se o financování příspěvku dělilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s částkou 285 mil. Kč na povinné aktivity ESA a Ministerstvo dopravy, které je gestorem za kosmické aktivity ČR, částkou 90 mil. na volitelné programy ESA.

Členství v ESA je pro ČR hlavním nástrojem, jak ovlivňovat a rozvíjet kosmické aktivity a účastnit se kosmických projektů. Právě v ESA je v současné době prováděn téměř veškerý evropský kosmický výzkum a rozvoj kosmických technologií, které vedeou k přípravě prototypů a budování plně provozních systémů. Tyto systémy jsou následně komercializovány průmyslem, který se těchto aktivit účastní, a využívány jinými evropskými organizacemi (např. EU a EUMETSAT).

Schváleným navýšením se zvyšuje celkový roční závazek ČR vůči ESA  na částku 485 mil. Kč s tím, že se navyšuje částka na volitelné programy ESA, kterou hradí Ministerstvo dopravy, ze současných 90. mil Kč o 110 mil. Kč na celkových 200 mil. Kč.

Volitelné programy ESA zahrnují kosmické domény, jako jsou pozorování Země, družicová navigace, telekomunikace, nosné rakety, lety do vesmíru s lidskou posádkou, mikrogravitace, průzkum, rozvoj a příprava technologií apod., včetně rozvoje kosmických aplikací. Každý členský stát ESA se může volitelných programů účastnit a může na ně přispívat dle vlastních zájmů a dostupných finančních zdrojů tak, aby v maximální možné míře podpořil rozvoj svých průmyslových kapacit ve vybraných odvětvích. Zvýšení příspěvku o 110 mil. Kč ročně zajistí další rozvoj a přípravu aktuálně rozpracovaných projektů s vysokým potenciálem finanční návratnosti. Jedná se např. o projekty z oblasti družicové telekomunikace či nosných raket či projekty na vývoj kosmických technologií aj.

Vyvinuté technologie najdou uplatnění nejen v rámci Evropské kosmické agentury, ale především na dynamicky rostoucím komerčním trhu. Poptávka po službách družicových systémů, ať se jedná o navigaci, družicové snímky či družicovou telekomunikaci rychle roste, díky tomu roste i tlak na vývoj nových družic a na jejich efektivitu.

Kosmické technologie a aplikace ovlivňují rozvoj v mnoha odvětvích jako je robotika, mechanika, elektronika, nové materiály či biomedicína a umožňují automatizaci procesů nejen v dopravě, ale také v zemědělství, energetice, telekomunikacích, obraně či plánování. Moderní technologie vyvinuté v oblasti kosmických aktivit se také dostávají do výrobního průmyslu, jako je například automobilový či letecký.

Zapojení České republiky do kosmických aktivit rozhoduje o jejím postavení v rámci mezinárodního společenství států, hlavně mezi technologicky nejvyspělejšími státy Evropy a světa. Míra účasti na rozvoji moderních technologií rozhoduje o pozici českých subjektů v mezinárodním konkurenčním prostředí. A právě účast ve volitelných programech Evropské kosmické agentury ESA poskytuje firmám i akademické sféře nejvíce příležitostí k účasti na vývoji a přípravě špičkových technologií a aplikací a oblasti kosmických aktivit.

Navýšení příspěvku ČR do Evropské kosmické agentury vychází z Národního kosmického plánu 2014 – 2019 (NKP 2014), který schválila vláda svým usnesením z 27. 10. 2014, č. 872. NKP 2014 je základním dokumentem pro rozhodování vlády o otázkách týkajících se dalšího rozvoje oblasti kosmických aktivit v ČR, včetně otázek finančních. NKP 2014 představuje strategii ČR v dalším rozvoji kapacit a schopností jejího průmyslu a akademické sféry a v maximalizaci návratnosti veřejných investic v oblasti kosmických aktivit. Za naplňování NKP 2014 je odpovědné Ministerstvo dopravy ve spolupráci s ostatními ústředními správními úřady, tj. s ohledem na jejich působnost zejména Ministerstvem financí (MF), Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Ministerstvem životního prostředí (MŽP), Úřadem vlády a Úřadem místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace.

Evropská kosmická agentura

Evropské kosmická agentura (ESA) je mezinárodní vládní organizace založená Úmluvou o založení ESA přijatou v Paříži 30. 5. 1975 (Úmluva). Jejím účelem je zajišťovat a podporovat spolupráci mezi evropskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely a jejich kosmických aplikací s úmyslem jejich využití pro vědecké účely a pro funkční systémy kosmických aplikací. ESA připravuje a realizuje svoji dlouhodobou kosmickou politiku prostřednictvím svých programů a své průmyslové politiky. ESA koordinuje a podporuje globální konkurenceschopnost evropského průmyslu, a to koordinováním evropských a národních kosmických programů a prostřednictvím svých programů, udržováním a rozvíjením kosmických technologií a stimulováním racionalizace a rozvoje průmyslové struktury odpovídající požadavkům trhu.

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Evropská kosmická agentura | Kosmické aktivity ČR | Aktuality | Vybrané aktuality a články | Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril