Česky English

Úvodní stránka Kosmické aktivity ČR Tisková zpráva MD

Tisková zpráva MD

Vláda České republiky schválila 20. dubna 2011 novou koncepci přístupu ke kosmickým aktivitám. Na základě společného návrhu Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva životního prostředí posvětila svým rozhodnutím vznik Koordinační rady ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR.

Schválený materiál představuje dohodu čtyř ministrů na dalším směřování kosmických aktivit a na jejich koordinaci. Materiál ukládá ministru dopravy zřídit během několika týdnů Koordinační radu ministra dopravy pro kosmické aktivity vlády ČR. Šéf resortu dopravy bude dále odpovědný za spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a Evropskou unií v oblasti kosmických aktivit.

„Našim cílem je využít obrovský ekonomický potenciál kosmických aktivit, který se ČR otevřel zejména vstupem do Evropské kosmické agentury a rozhodnutím členských států EU o umístění agentury Galileo do Prahy,"

uvedla k rozhodnutí vlády náměstkyně ministra dopravy Jana Kalvodová. „Zřízením centrálního koordinačního orgánu bude znít z České republiky pouze jeden silný hlas k těmto subjektům," dodala.

Cílem Koordinační rady bude dosáhnout maximální návratnosti a efektivního využití investic ČR do oblasti kosmických aktivit, zvýšení technologické a inovační úrovně ČR a podpory konkurenceschopnosti českého průmyslu. Rada bude koordinovat činnosti zejména v oblastech kosmických technologií a aplikací, podpory podnikání s důrazem na malé a střední podniky, životního prostředí a vědy a výzkumu vesmíru. Do její působnosti bude dále spadat oblast mezinárodní spolupráce a bezpečnosti v oblasti kosmických aktivit.

„Kosmické aktivity jsou disciplínou s velikým ekonomickým, politickým, strategickým a bezpečnostním přínosem, což potvrzuje i NERV zařazením družicové navigace a kosmických technologií do základních pilířů české konkurenceschopnosti",

uvedla Jana Kalvodová. „Aktivnípolitika v oblasti kosmických aktivit přispěje rovněž k rozvoji regionů, vytváření nových pracovních míst, zvyšování životní úrovně občanů ČR a jejich přístupu k nejmodernějším technologiím v podobě aplikací a služeb družicové navigace, družicové telekomunikace a pozorování Země", shrnula přínosy náměstkyně.

Pro rozvoj českého průmyslu a jeho vstup na evropský a globální trh je klíčová především oblast aplikací a služeb kosmických systémů, jako jsou např. systémy Galileo, EGNOS a GMES nebo zapojení do mezinárodních projektů a spolupráce s velkými evropskými průmyslovými hráči na velkých kosmických projektech.

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.