Česky English

Úvodní stránka Kosmické aktivity ČR Tisková zpráva - ČR se v Lucemburku zúčastnila zasedání Rady ESA na ministerské úrovni

Tisková zpráva - ČR se v Lucemburku zúčastnila zasedání Rady ESA na ministerské úrovni

5.12.2014

Tisková zpráva - ČR se v Lucemburku zúčastnila zasedání Rady ESA na ministerské úrovni

Delegace ČR vedená náměstkem ministra dopravy Karlem Dobešem se dne 2. 12. 2014 v Lucemburku zúčastnila zasedání Rady Evropské kosmické agentury (ESA) na ministerské úrovni. Od vstupu ČR do ESA v roce 2008 se ČR zúčastnila takového zasedání teprve potřetí. Rada ESA na ministerské úrovni totiž zpravidla zasedá ve tří až čtyřletých intervalech. Tentokrát se jednalo o mimořádné zasedání, které bylo pokračováním zasedání Rady ESA na ministerské úrovni z roku 2012, které nebylo formálně ukončeno.

Důvodem svolání Rady ESA na ministerské úrovni v roce 2014 bylo posunutí rozhodnutí především o strategii v oblasti nosných raket a dalším využití Mezinárodní kosmické stanice (ISS). Dalším důvodem bylo podfinancování většiny schválených volitelných programů ESA.

K hlavním bodům programu zasedání tedy patřila oblast nosných raket a zajištění přístupu Evropy do vesmíru, kdy zejména Německo, Francie a Itálie za podpory dalších států našly konsensus stran vývoje rakety Ariane 6. Také byla podpořena změna přístupu ve vztazích s průmyslem v této oblasti s důrazem na jeho postupné osamostatňování.

Státy také schválily strategii k průzkumu vesmíru, kdy za priority budou dále považovány nízká oběžná dráha Země, Měsíc a Mars.

Institucionální rámec kosmických aktivit v Evropě byl podpořen přijetím rezoluce k vývoji ESA, která bude určující pro rozvoj vztahů ESA k jejím členským státům, EU, členským státům EU, dalším státům světa a mezinárodním organizacím, ale také k průmyslu a vědecké komunitě.

Členské státy měly dále možnost zavázat se k příspěvkům na nové volitelné programy z oblasti nosných raket a průzkumu vesmíru nebo navýšit své příspěvky na běžící volitelné programy ESA z oblastí pozorování Země, telekomunikací, obecných technologií apod.

Jednací sál zasedání Rady ESA na ministerské úrovni v Lucemburku, 2014, image: ESA

Delegace ČR na zasedání Rady ESA na ministerské úrovni postupovala v souladu s mandátem schváleným usnesením vlády č. 985 z 24. 11. 2014. Ve svých vystoupení zhodnotila končící šestileté přechodné období členství v ESA, podpořila roli ESA jako silné mezivládní organizace nezávislé na EU a zdůraznila nutnost spolupráce mezi ESA a jejími členskými státy, EU a agenturou GSA.

Vzhledem k tomu, že se před zasedáním Rady ESA na ministerské úrovni nepodařilo dokončit všechny procesy vedoucí k identifikaci finančních prostředků k navýšení příspěvků ČR na volitelné programy ESA, nezavázala se ČR k žádným novým příspěvkům na volitelné programy ESA. Celkový závazek ČR na povinné aktivity a volitelné programy ESA tak zůstal na úrovni stanovené usnesením vlády z 14. 11. 2012, č. 834, tj. na úrovni 385 mil. Kč ročně.

Ministerstvo dopravy však bude dále směřovat k naplnění usnesení vlády č. 282 z 20. 4. 2011, a pokračovat tak v řešení otázky udržitelného financování oblasti kosmických aktivit v ČR. Dále bude v souladu s doporučeními nového Národního kosmického plánu schváleného usnesením vlády č. 872 z 27. 10. 2014 prosazovat navýšení příspěvků ČR na volitelné programy ESA. Právě výrazné navýšení příspěvků na volitelné programy ESA je jedním z hlavních doporučení nového Národního kosmického plánu. K tomuto směřoval i původní návrh Ministerstva dopravy, který se však s ohledem na rezignaci ministra Prachaře již nepodařilo předložit vládě.

Nový Národní kosmický plán nahradil Národní kosmický plán z roku 2010. Důvodem jeho zpracování byla skutečnost, že ČR splnila všechna hodnotící kritéria odpovídající střednědobým cílům Národního kosmického plánu z roku 2010 již v roce 2013, tj. více než tři roky před původním termínem.

V souvislosti s otázkou výše příspěvků do volitelných programů ESA náměstek ministra dopravy Karel Dobeš vyjádřil potěšení, že i analýzy a návrhy nezávislé nevládní organizace v podstatě kopírují Národní kosmický plán a tedy potvrzují jeho závěry a doporučení. Tento široký konsensus je základem pro pokračování v úspěšném budování kosmického sektoru v ČR. Zvýšením své účasti v programech ESA naše republika potvrdí, že kosmickým aktivitám a moderním technologiím přikládá velký význam a že se řadí k vyspělým státům světa, ve kterých jsou kosmické aktivity považovány za strategicky významný sektor národního hospodářství a za standardní součást činnosti průmyslu i akademické sféry se značným přínosem pro rozvoj znalostní společnosti a dalších sektorů hospodářství.

Evropská kosmická agentura (ESA)

ESA je mezinárodní vládní organizace, jejímž účelem je zajišťovat a podporovat spolupráci mezi členskými státy v oblasti kosmického výzkumu a technologií za výlučně mírovými účely a vývoj aplikací kosmických systémů. ESA zajišťuje implementaci projektů do reálného uživatelského prostředí prostřednictvím své průmyslové politiky, a slouží tak jako významný nástroj k zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu a posilování mezinárodní spolupráce v oblasti kosmických aktivit nejen mezi členskými státy ESA, ale i mezi ESA a třetími stranami. Nejvyšším orgánem ESA je Rada ESA na úrovni ministrů, která určuje hlavní strategie činnosti ESA, včetně programových priorit a nástrojů na jejich realizaci. Těmito nástroji jsou právě povinné aktivity a volitelné programy.

ČR je členským státem ESA od roku 2008. Za uplynulých 6 let ESA uzavřela přes 120 kontraktů s konsorcii s českou účastí. Vyšší účast na aktivitách ESA by byla silným impulzem pro širší zapojení českých firem, a tím i pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti v evropském i mezinárodním měřítku.

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Kosmické aktivity ČR | Aktuality | Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.