Česky English

Úvodní stránka Kosmické aktivity ČR Mezinárodní spolupráce COPUOS

COPUOS

(budova OSN ve Vídni)

Výbor OSN pro mírové využívání kosmického prostoru – The Committee on the Peaceful Use of Outer Space (COPUOS)

COPUOS byl ustanoven Valným shromážděním OSN v souladu s jeho rezolucí 1472 (XIV) v roce 1959 s cílem stanovit rozsah mezinárodní pomoci v oblasti mírového využívání vesmíru, navrhnout program v této oblasti, který by měl být realizován pod hlavičkou OSN, iniciovat souvislý výzkum a předávání informací v kosmických aktivitách a také reagovat na  právní problémy vznikající při rozšiřování aktivit souvisejících s výzkumem v kosmu. 
Výbor má aktuálně 77 členů a celá řada mezivládních a nevládních organizací má statut pozorovatele včetně Evropské kosmické agentury (ESA, European Space Agency).

COPUOS má dva stálé podvýbory:

  • Vědeckotechnický podvýbor se mj. zabývá aspekty řešení problémů kosmické tříště, programem vesmírných aplikací OSN, mezinárodní vesmírnou informační službou, mezinárodními záchrannými satelitními systémy, satelitním monitorování životního prostředí, satelitními systémy pro varování před přírodními pohromami, vývojem globálních navigačních systémů, zkoumáním fyzických a technických atributů geostacionárního orbitu. 
  • Právní podvýbor se aktuálně zabývá mj. statusem a aplikací pěti speciálních mezinárodních smluv OSN z oblasti kosmického práva, rovněž právními otázkami v souvislosti s kosmickou tříští, národními legislativami týkajícími se mírového průzkumu a využívání kosmického prostoru, otázkami racionálního a rovného využití geostacionárního orbitu, revizí principů použití jaderné energie ve vesmíru, budováním kapacit rozhodčího práva atd.

Plánovaná zasedání COPUOS na rok 2016:

  • 53. zasedání Vědeckotechnického podvýboru - 15. - 26. 2. 2016
  • 55. zasedání Právního podvýboru - 4.4. - 15.4. 2016
  • 59. Plenární zasedání výboru - 8. - 17.6. 2016

 

Více informací najdete na http://www.oosa.unvienna.org/oosa/COPUOS/copuos.html

Kontaktní osoba:
 
Václav Nesládek
vaclav.nesladek@mdcr.cz
 RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.