Česky English

Úvodní stránka Evropská unie a vesmír Tisková zpráva Evropské komise: Nová politika Komise pro oblast kosmických aktivit klade důraz na zlepšování každodenního života lidí a na posilování konkurenceschopnosti Evropy

Tisková zpráva Evropské komise: Nová politika Komise pro oblast kosmických aktivit klade důraz na zlepšování každodenního života lidí a na posilování konkurenceschopnosti Evropy

26.10.2016

Tisková zpráva Evropské komise: Nová politika Komise pro oblast kosmických aktivit klade důraz na zlepšování každodenního života lidí a na posilování konkurenceschopnosti Evropy

S odkazem na veřejnou konzultaci, kterou EK spustila v první polovině tohoto roku, byla dnes v Bruselu schválena "Kosmická strategie pro Evropu". Kosmická strategie pro Evropu reaguje na rostoucí globální hospodářskou soutěž, větší zapojení soukromého sektoru a významné technologické změny. Komise v rámci strategie navrhuje řadu opatření, jejichž cílem je umožnit občanům plně využívat výhod, které kosmické aktivity nabízejí, vytvořit vhodné prostředí pro růst kosmických startupů, podpořit vedoucí postavení Evropy v oblasti vesmíru a zvýšit její podíl na světových kosmických trzích.

Kosmické programy EU již přinášejí služby, které využívají miliony lidí. Evropský kosmický průmysl je silný, konkurenceschopný a vytváří pracovní místa i obchodní příležitosti pro podnikatele. Dnešní návrh nové politiky pro oblast vesmíru podnítí nové služby a podpoří vedoucí postavení Evropy v kosmickém odvětví.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič uvedl: „Evropská unie je klíčovým hráčem politiky pro oblast vesmíru. Z toho bychom chtěli vycházet a strategicky využít naše vedoucí postavení k vytvoření pracovních míst a růstu a realizovat naše společné politické priority týkající se bezpečnosti, změny klimatu, dopravy, ekonomiky založené na datech a zvládání přírodních katastrof. To vyžaduje spolupráci s našimi partnery a zúčastněnými stranami na evropské i mezinárodní úrovni. Společné prohlášení EU a Evropské kosmické agentury (ESA) „o společných vizích a cílech pro budoucnost Evropy ve vesmíru“, které má být podepsáno dnes odpoledne, je dalším významným krokem vpřed na této cestě.“

Komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowská prohlásila: „Vesmírné aplikace mění naše životy, naší ekonomiku i náš průmysl.Kosmický průmysl je klíčovým odvětvím evropského hospodářství a má strategický význam pro autonomií vystupování Evropy na světové scéně.Pokud však máme zůstat v čele pomyslného pelotonu, potřebujeme více podnikatelů a více soukromých investic. Můj vzkaz pro průmyslové kruhy, startupy a investory tedy zní: vesmír je důležitý a naše působení ve vesmíru má dlouhodobou perspektivu.“

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič a Eurokomisařka Elżbieta Bieńkowská na tiskové konferenci.

Kosmické programy EU již přinášejí služby, které se staly nepostradatelnou součástí našeho každodenního života. Údaje z vesmíru jsou potřeba například při používání mobilních telefonů, řízení aut s navigačními systémy, létání letadlem nebo sledování satelitní TV. Mají rovněž zásadní význam pro ochranu klíčové infrastruktury, jako jsou elektrárny, inteligentní sítě, či dokonce bankovní transakce. Údaje získané z vesmíru pomáhají při správě hranic a záchraně životů na moři. Zlepšují naši reakci na zemětřesení, lesní požáry a záplavy. Umožňují zemědělcům plánovat dopředu. Pomáhají chránit životní prostředí a monitorovat změnu klimatu.

Plně využívat kosmické aktivity pro naši společnost a hospodářství

Nyní, kdy již disponujeme infrastrukturou kosmických programů EU na pokročilé úrovni, musíme pozornost zaměřit na to, aby veřejný i soukromý sektor široce využívaly údaje získané z vesmíru. Kosmické programy EU přinesou další služby, které přispějí ke společným evropským prioritám, jako je bezpečnost a obrana nebo boj proti změně klimatu. Komise bude podporovat využívání systému Galileo v mobilních zařízeních a kritických infrastrukturách a zlepšovat připojení v odlehlých oblastech. Umožní inovačním společnostem a startupům využívat údaje získané z vesmíru prostřednictvím specializovaných průmyslových platforem pro rozvoj služeb a aplikací.

Podpora konkurenceschopného a inovativního evropského kosmického odvětví

Evropský kosmický průmysl musí udávat tempo, pokud jde o rychle se vyvíjející průlomové inovace, vytváření nových obchodních modelů a rostoucí celosvětovou konkurenci. Financování EU se plně zaměří na podnikatele v kosmickém odvětví, kteří zahajují činnost či rozšiřují své aktivity na jednotném trhu. Komise bude rovněž podporovat více soukromých investic pro takové startupy, zejména v souvislosti s investičním plánem pro Evropu a připravovaným fondem fondů rizikového kapitálu. Bude rovněž podporovat vznik evropských průmyslových kosmických center a klastrů v evropských regionech.

Zachovat strategickou autonomii Evropy a posílit její globální úlohu v kosmických aktivitách

Autonomní přístup Evropy do vesmíru a jeho autonomní využívání představuje strategický prvek pro provádění politik EU, náš průmysl a obchod, jakož i pro naši bezpečnost, obranu a strategickou autonomii. EU je největším evropským institucionálním zákazníkem a v příštích 10–15 letech plánuje v rámci svých programů Galileo a Copernicus vypustit více než 30 družic. Jde o příležitost zejména pro budoucí rentabilitu Evropou vyráběných nosných raket, jako je například Ariane 6 a Vega C. Komise bude jednat jako inteligentní zákazník a sdružovat potřeby v oblasti vypouštění družic. Bude rovněž i nadále podporovat evropské podniky v přístupu na světové trhy. Na základě stávající iniciativy zahájíme práci na komplexní službě EU pro získávání poznatků o situaci ve vesmíru, jejímž účelem bude  ochrana kritické kosmické infrastruktury před vesmírným odpadem, vesmírným počasím a kybernetickými útoky. Prostřednictvím připravovaného Evropského akčního plánu pro evropskou obranu zahájí Komise rovněž iniciativu GovSatCom s cílem zajistit spolehlivé, zabezpečené a z hlediska nákladů efektivní družicové komunikační služby pro veřejné orgány EU i členských států. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí důsledné spolupráce s našimi globálními partnery, bude Komise spolu s vysokou představitelkou a členskými státy pracovat na tom, aby podpořila a zachovala využívání vesmíru pro budoucí generace.

Odpoledne dne 26. října EU a ESA podepíší společné prohlášení představující jejich vizi evropské politiky pro oblast vesmíru. Jedná se o první prohlášení tohoto druhu potvrzující význam, jaký obě instituce přikládají  úzké a integrované spolupráci na skutečně evropskému přístupu k vesmíru. 

Ke stažení: Kosmická strategie pro Evropu (Aj)

Souvislosti

Evropa jako celek (členské státy, ESA, EUMETSAT, EU) je významnou globální silou v oblasti vesmíru. Má silný a konkurenceschopný průmysl, např. družice, nosné rakety a související služby/činnosti. Evropský kosmický průmysl zaměstnává více než 230 000 pracovníků a vytváří přidanou hodnotu v odhadované výši 46 až 54 miliard EUR. Evropa vyrábí třetinu světových satelitů. V oblasti vesmíru dosáhla řady úspěchů díky průlomovým technologiím a průzkumným misím.

EU v období 2014–2020 investuje 12 miliard EUR do vytvoření kosmických projektů vysoké kvality. Copernicus, který je předním poskytovatelem údajů z pozorování země po celém světě, již pomáhá zachraňovat životy na moři, zlepšuje naši reakci na přírodní katastrofy jako zemětřesení, lesní požáry nebo povodně a umožňuje zemědělcům lépe obdělávat plodiny. Galileo, evropský globální družicový navigační systém, bude brzy poskytovat přesnější a spolehlivější informace k určování polohy a času pro autonomní a propojené automobily, železnice, letectví a jiná odvětví. Evropská služba pro pokrytí geostacionární navigací (EGNOS) poskytuje životně důležitou službu z hlediska bezpečnosti pro uživatele letecké, námořní a pozemní dopravy ve velké části Evropy.

Řada inovativních startupů již využívá družicové údaje, například k tomu, aby zemědělci mohli účinněji monitorovat svá pole (Fieldsense, vítěz Copernicus Masters za rok 2014), aby bylo možné používat údaje o poloze pro aplikace internetu věcí (Geko navsat, vítěz ceny GSA v letech 2014 a 2015) nebo v rámci poskytování dronů pro záchranu na moři (Sincratech, vítěz ceny Satnav v roce 2015).

Zdroj a foto: europa.eu

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Evropská unie a vesmír | Kosmické aktivity ČR | Aktuality | Vybrané aktuality pro průmyslové a akademické subjekty   |   Tisk   |   Poslat článek známému


Související články
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.