Česky English

Úvodní stránka Evropská unie a vesmír Rada pro vesmír

Zasedání Rady pro vesmír dne 25. listopadu 2010

Dne 25. listopadu 2010 se v Bruselu v rámci Rady pro konkurenceschopnost konalo zasedání ve formaci Rady pro vesmír. Jednání vedli společně za Radu pro konkurenceschopnost belgická ministryně pro malé a střední podniky, agrární a vědeckou politiku, paní Sabine Laruelle a za Radu ESA na ministerské úrovni pan Giuseppe Pizza, italský ministr pro vzdělávání, vysoké školy a výzkum. Jednání se dále účastnili pan Antonio Tajani, komisař EK pro podniky a průmysl a pan Jean-Jacques Dordain, generální ředitel ESA.

Delegace ČR byla vedena velvyslankyní Janou Reinišovou, za Ministerstvo dopravy se jednání účastnili paní Blanka Kosinová, ředitelka Odboru kosmických technologií a družicových systémů a pan Karel Dobeš, vládní zmocněnec pro kandidaturu České republiky na umístění sídla GSA.

Hlavním bodem programu byla diskuse a přijetí rezoluce nesoucí název "Global challenges: taking full benefit of European space systems“. V rámci diskuse vystoupily některé členské státy (mezi nimi ČR). Jednotlivé delegace podpořily text rezoluce a zdůraznily prioritu programů GMES a Galileo, potřebu jejich úspěšného dokončení, včetně zajištění dostatečných finančních prostředků. Dále podtrhly úlohu průmyslové strategie pro vesmír, podporu komerčního využití, koordinaci činností jednotlivých aktérů, kontinuitu, transparentnost a jednoduchost procesů, potenciál vesmírných činností pro konkurenceschopnost Evropy, návaznost na strategii EU 2020, spolupráci se všemi světovými partnery a potřebu společné evropské pozice vůči mezinárodním partnerům.

V rámci bodu „Různé“ belgické předsednictví informovalo o výstupech z ministerské konference „Space Exploration“, která se konala 21. října 2010 v Bruselu.Ta zdůraznila potřebu pokračovat v projednávání společné vize a strategického plánu pro evropskou účast v mezinárodních kosmických aktivitách a definování budoucích priorit (Galileo, GMES, Mezinárodní kosmická stanice,  vesmírná doprava, apod.),  lepší koordinaci aktivit a výměny informací. Potvrdila, že Mezinárodní kosmická stanice (ISS) by měla být otevřená pro spolupráci dalším zemím, které projeví o účast na tomto unikátním výzkumném projektu zájem, a sloužit napříč disciplinami.

Belgické předsednictví rovněž informovalo o konferenci „Space for African Citizen“, která se konala 16. září 2010 v Bruselu. Cíl spolupráce EU–Afrika tkví ve využití vesmírných systémů ve prospěch environmentálních a záchranných systémů Afriky.

 

Usnesení Rady ze dne 25.11.2010 zde
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.