Česky English

Úvodní stránka Evropská unie a vesmír Pracovní skupina pro vesmír

Pracovní skupina pro vesmír

V souladu s Lisabonskou smlouvou se problematika vesmíru osamostatnila v rámci Rady pro konkurenceschopnost. Tato problematika bude spadat do gesce Ministerstva dopravy. V rámci Rady EU vznikla potřeba vytvořit odpovídající strukturu, která doplní klasický systém pro projednávání daných otázek. Z tohoto důvodu vznikla Pracovní skupina pro vesmír (Working Party on Space).

První zasedání pracovní rady pro vesmír 11. listopadu 2010 v Bruselu.

Hlavní bod zasedání byl zaměřen na přípravu Rady pro vesmír, jež se následně konala 25. listopadu 2010 v Bruselu. Pracovní skupina pro vesmír si především kladla za cíl finalizaci textu Rezoluce Rady EU a Rady ESA na ministerské úrovni nesoucí název "Global challenges: taking full benefit of European space systems“. K textu rezoluce však byly ze strany některých členských států vzneseny připomínky, které ani po diskusi v rámci Pracovní skupiny pro vesmír nebyly staženy.
Dalšími body programu byla prezentace dokumentu “Integrovaná průmyslová politika pro éru globalizace a Konkurenceschopnost a udržitelnost ve středu zájmu“ a výhledu na rok 2011 v oblasti GMES zástupci Evropské komise.
Na závěr Pracovní skupiny pro vesmír bylo uděleno slovo maďarskému zástupci, který vyjádřil vůli maďarského předsednictví navázat na vytvoření Pracovní skupiny pro vesmír, jež by měla být svolána třikrát či čtyřikrát v první polovině roku 2011. Následně portugalská zástupkyně podala krátkou zprávu o přijetí strategického dokumentu “Afrika a GMES“.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.