Česky English

Úvodní stránka Evropská unie a vesmír Horizont 2020 - vesmír Pozorování Země (EO)

Pozorování Země (EO)

Pozorování Země (EO)

 • Cílí na využití Copernicus a GEOSS.
 • Doména pozorování Země (EO) bude cílit především na využití dat z:
  • kosmických systémů (družice Sentinel),
  • in-situ komponenty Copernicus
  • GEOSS hubu, vývoji downstream aplikací (vč. těch pro státní sektor),
  • vývoj služeb Copernicus, EO Big data.
 • 2017 (celkem 22 MEUR)
  • EO-1-2017: Downstream applications (12 MEUR)
  • EO-2-2017: EO Big Data Shift (6,5 MEUR)
  • EO-3-2017: Preparation for a European capacity to monitor CO2 anthropogenic emissions (3,5 MEUR)

 

EO-1-2017: Downstream applications

 • Rozpočet: 12 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Cíl:
  • vývoj aplikací založených na datech pozorování Země (EO) (downstream sektor);
  • kombinace dat Copernicus s daty z jiných kosmických systémů či jiných zdrojů dat (např. kombinace s jinými prostorovými daty);
  • aplikace mohou kombinovat data Copernicus s jinou technologií (např. mobilní geoinformační technologie).
  • Obchodní model a rozvoj trhu se službami (obsahující mj. plán po skončení financování z veřejných zdrojů).
  • vyšší penetrace dat EO do nejrůznějších trhů a oborů i mimo hranice daného státu (výměna informací a zkušeností).
 • Očekávaný dopad:
  • Vytvoření nových dodavatelských řetězců inovativních aplikací pozorování Země, vytváření produktů s vysokou přidanou hodnotou. Integrace dat EO do běžně užívaných aplikací, vč. prověření ekonomické životaschopnosti těchto aplikací, standardizace v oblasti EO.
  • Zlepšení potenciálu evropského průmyslu ve využití obchodních příležitostí, které nabízejí dostupná data EO.
  • Vznik nových či vylepšených služeb a produktů na trhu, které jsou životaschopné i po skončení veřejného financování a jsou schopny generovat zisk a vytvářet pracovní pozice.
 • Objem projektů: cca 1-2 MEUR

 

EO-2-2017: EO Big Data Shift

 • Rozpočet: 6,5 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Cíl:
  • zajištění efektivního přístupu k datům a službám Copernicus a datům Sentinel veřejným a komerčním uživatelům.
  • Vývoj nástrojů umožňujících zákazníkům nabízet pokročilé služby koncovým uživatelům, aniž by museli sami vytvářet kapacity (znalosti, schopnosti, dovednosti) pro využití dat Copernicus.
  • Big Data aktivity překlenou mezeru mezi pozorováním Země a informačními technologiemi.
  • Podpora adaptace technologií Big Data do uživatelských scénářů Copernicus.
  • Využití open source softwaru a nástrojů.
 • Očekávaný dopad:
  • Zpřístupnění služeb umožňujících obohacení generických dat; veřejní a komerční uživatelé mohou využívat efektivního prostředí interakce bez nutnosti vytvářet vlastní úložné kapacity a zpracovatelské kapacity.
  • Podpora vývoje mezinárodních diseminačních platforem Copernicus.
  • Zřízení interoperabilního přístupu k datům pro všechno členské státy EU.
  • Spojení s ostatními Big Data iniciativami.
  • Pružnost celého systému.
 • Objem projektů: cca 1-2 MEUR

 

EO-3-2017: Preparation for a European capacity to monitor CO2 anthropogenic emissions

 • Rozpočet: 3,5 MEUR
 • Uzávěrka. 1. března 2017
 • Cíl:
  • Využití evropské kapacity pro monitoring CO2 emisí v kontextu konference COP21.
  • Využití zkušeností z misí ESA Earth Explorer; koordinace se současnými a budoucími programy ESA.
  • Pracovní skupina A se bude zabývat vytvořením komponentu; skupina B end-to-end operační monitorující systém, tvorba modelů, in-situ pozorovací sítě a emisní inventáře.
  • Následující 4 oblasti musí být koordinovány:
   • Slučování horních a spodních odhadů: Potřeba zlepšit a zefektivnit intepretaci a zpracovávání dat jak ze satelitních, tak z in-situ pozorovacích stanovišť a zamezit tak fluktuaci dat.
   • Knihovna simulací emisí a rozptylování látek v atmosféře: simulace by měly obsahovat vhodně použitelné vzorce v kontextu regionu (např. Evropa)
   • Nejasnost emisí vznikajících při spalování fosilních paliv: nutnost posoudit současné limity tak, aby byly nejasnosti určeny spolehlivě; posouzení odhadů CO2 emisí založených na fyzických měřeních a těch, odvozených z inventárních statistik.
   • Určení CO2 emisí z in-situ měření: vytvoření a optimalizace protokolů k odebírání vzorků atd.
 • Očekávaný dopad:
  • Položení vyspělých základů pro nezávislé družicové měření a pozorování CO2 v kontextu Evropské klimatické výzvy.
  • Výrazné přispění v posouzení rozdílů mezi kosmickým a pozemním měřením CO2.
  • Vygenerování rozsáhlé databáze zdrojů CO2.
  • Utvoření a distribuce vhodné pozemní sítě určené k rozlišení mezi přírodními a lidskými zdroji emisí CO2.
 • Objem projektů: 3,5MEUR na dobu 2-3 let, jeden projekt koordinující veškeré výše uvedené aktivity.RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.