Česky English

Úvodní stránka Evropská unie a vesmír Horizont 2020 - vesmír Globální družicové navigační systémy (GNSS)

Globální družicové navigační systémy (GNSS)

Globální družicové navigační systémy (GNSS)

 • Smyslem domény je podpora vývoje inovativních aplikací družicové navigace a větší využití systémů Galileo a EGNOS v praxi včetně stimulace downstream segmentu v GNSS.
 • Podporovány budou:
  • především doprava, spotřebitelské a profesionální trhy
  • multi-frekvenční zařízení dostupné pro mass market applications
  • kombinace GNSS s ostatními senzory a pozičními technologiemi (bluetooth a wi-fi stanice atd.)
  • zvyšování povědomí o GNSS, miniaturizace přijímačů a zajištění „always connected“
 • 2017 (celkem 33 MEUR)
  • GALILEO-1-2017: EGNSS Transport Applications (14,5 MEUR)
  • GALILEO-2-2017: EGNSS mass market applications (9 MEUR)
  • GALILEO-3-2017: EGNSS professional applications (8 MEUR)
  • GALILEO-4-2017: EGNSS awareness raising and capacity building (1,5 MEUR)

 

GALILEO-1-2017: EGNSS Transport Applications

 • Rozpočet: 14,5 MEUR
 • Uzávěrka: 1.března 2017
 • Cíl:
  • Rozdělení na 4 skupiny:
   • letectví: EGNSS řešení pro navigaci, dohled a komunikaci během všech fází letu; pokročilé operace pro přiblížení a přistání atd.
   • silniční doprava: vývoj EGNSS řešení v inovativních odvětvích jako například autonomní vozidla či v jiných odvětvích majících bezpečnostní, velmi přesné poziční, časové a navigační požadavky; propojení s projekty jako je eCall, přeprava nebezpečných nákladů či vylepšení digitálních tachografů,
   • námořní doprava: navigace a řízení plavidel v různých vodních cestách včetně aplikací „pátrání a záchrany“, provozu v přístavu a monitorování rybolovu,
   • železniční doprava: vývoj řešení ve vlakových signalizacích; bezpečnostně nenáročné aplikace jako např. informační systémy pro cestující atd.
  • Nevztahuje se na návrhy týkající se aplikací PRS (veřejně regulované služby)
  • Inovace za účelem maximalizace potenciálu EGNSS v dopravě a tím přispění k moderním, účinným a uživatelsky přátelským systémům dopravy.
 • Očekávaný dopad:
  • Podpora využití Galileo a EGNOS v downstream aplikacích; adopce a vývoj standardů v dopravě; pilotní projekty; certifikace atd.
 • Objem projektů: 1 – 3 MEUR

 

GALILEO-2-2017: EGNSS mass market applications

 • Rozpočet: 9 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Cíl:
  • Mobilita a smart cities: vývoj řešení zaměřených na potřeby jedinců využívajících mobilitu jako službu na míru pro potřeby daného jedince (inovativní telematické aplikace využívající polohu, čas a navigaci pro dodání mobilní služby a kalkulaci vhodné a odpovídající ceny),
  • internet věcí: interkonektivita jednotlivých zařízení a dostupnost jejich polohy; návrhy by měly vhodně reflektovat nejen zlepšení produktivity a účinnosti organizací, ale také dopady a změny v každodenním životě,
  • služby založené na určení polohy (Lacotion based services – LBS) v oblasti komerční a sociální: bezpečné finanční transakce, sledovací řešení, rozšířená realita, sociální sítě, sport; bezpečnost a pohotovost, e-health, mobilita osob se sníženou orientací v prostoru či sníženou pohyblivostí,
  • dále pak prvky systému Galileo zlepšující výkony aplikací v městském prostředí, multikonstelace a fúze s ostatními navigačními systémy a sítěmi, optimalizace spotřeby energie atd.
  • Nevztahuje se na návrhy týkající se PRS aplikací (veřejně regulované služby).
 • Očekávaný dopad
  • Podpora využití Galileo a EGNOS v inovativních aplikacích s komerčním potenciálem, pilotní projekty, komercionalizace produktů a služeb, lepší odolnost proti multipath, autentifikace signálu, zvýšení bezpečnosti atd.
 • Objem projektů: 1 – 3 MEUR

 

GALILEO-3-2017: EGNSS professional applications

 • Rozpočet: 8 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Cíl:
  • Zemědělství: automatické a precizní navádění strojů, přesné zemědělství; měření hranic polí atp.,
  • služby pro zeměměřictví a mapování: zemské, námořní, katastrální a geodetické zeměměřičské průzkumy, inženýrská geodézie za využití GNSS,
  • časové služby a synchronizace: telekomunikace, finančnictví a energetika,
  • ostatní profesionální služby: krom jiného demonstrující přínos EGNSS a potenciál integrace s daty pozorování Země,
  • Všechny profesionální projekty by měly počítat s využitím pásem E1, E5 a E6; specifickou modulací signálu Galileo; precizními a autentifikačními službami skrze Galileo (přesnost polohy a času).
  • Nevztahuje se na návrhy týkající se PRS aplikací (veřejně regulované služby).
 • Očekávaný dopad:
  • Podpora inovativních aplikací využívajících výhody Galileo a EGNOS s cílem zjednodušit přístup k těmto profesionálním aplikacím z hlediska ceny, počtu uživatelů, jednoduchosti ovládání atd.;  kombinace GNSS s pozorováním Země (zejména program Copernicus), komerční aplikace.
 • Objem projektů: 1 – 3 MEUR

 

GALILEO-4-2017: EGNSS awareness raising and capacity building

 • Rozpočet: 1,5 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Typ akce: koordinace a podpora
 • Cíl:
  • Cílem priority je zvyšování povědomí o družicové navigaci a jejím využití.
  • Budování kapacit.
  • Networking výzkumných center a dalších relevantních hráčů.
  • Nevztahuje se na návrhy týkající se PRS aplikací (veřejně regulované služby).
 • Očekávaný dopad:
  • Podpora budování průmyslových vztahů skrze propojení soukromých a veřejných institucí na základě služeb poskytovaných EGNSS.
  • Podpora projektů, jejichž cílem je výše uvedené.
  • Objem projektů: 0,5 – 1 MEURRSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.