Česky English

Úvodní stránka Evropská unie a vesmír Horizont 2020 - vesmír COMPET

COMPET

COMPET

 • Smyslem domény je podpora konkurenceschopnosti a nezávislosti a inovace evropského kosmického průmyslu.
 • Podporováno bude:
  • vývoj kosmických technologií;
  • miniaturizace na úrovni systémů a subsystémů;
  • vývoj přístrojů;
  • vývoj generických technologií, které naleznou využití v mnoha vědeckých i aplikačních odvětví.
  • Zajištění rozvoje skrze technologií v souladu s ECSS a stupnicí TRL.
 • 2017 (celkem 43,5 MEUR)
  • COMPET-1-2017: Technologies for European non-dependence and competitiveness
  • (15 MEUR)
  • COMPET-2-2017: Competitiveness in Earth observation mission technologies (7 MEUR)
  • COMPET-3-2017: High speed data chain (10 MEUR)
  • COMPET-4-2017: Scientific data exploitation (6 MEUR)
  • COMPET-5-2017: Space Weather (3 MEUR)
  • COMPET-6-2017: Space portal (0,5 MEUR)
  • COMPET-7-2017: Technology transfer and business generators  (2 MEUR)

 

COMPET-1-2017: Technologies for European non-dependence and competitiveness

 • Rozpočet: 15 MEUR
 • Uzávěrka: 1.března 2017
 • Cíl:
  • Doména je zaměřena na vývoj technologií dle listu kritických technologií, který vypracovala pracovní skupina Joint EC-ESA-EDA Task Force (v současnosti platí její list of Actions for 2015/17)
  • Prioritní technologie:
   • U09 – cenově efektivní solární články pro kosmické využití
   • U16 – kosmicky kvalifikované GaN komponenty
   • U17 – vysoce husté sestavy plošných spojů
   • U21 – vysokorychlostní sériové rozhrání
   • U23 – Vývoj velkých anténních konstrukcí
   • U26 – kosmicky kvalifikované materiály z uhlíkových vláken pro nosiče a satelity
  • Očekává se spolupráce mezi evropským kosmickým i nekosmickým průmyslem k vývoji výše uvedených kritických technologií.
 • Očekávaný dopad:
  • Snížení závislosti na mimoevropských technologiích.
  • Vývoj/znovuzískání evropské schopnosti operovat nezávisle v kosmu.
  • Zvýšit technické schopnosti a konkurenceschopnost evropských výrobců družic na mezinárodním trhu.
  • Otevření nových obchodních příležitostí snížením závislosti na exportně omezených technologiích.
  • Celkové zlepšení evropských kosmických technologií a jejich využití při evropských a národních kosmických programech.
  • Upevnění spolupráce akademické sféry a průmyslu.
 • Objem projektů: cca 2 - 5 MEUR

 

COMPET-2-2017: Competitiveness in Earth observation mission technologies

 • Rozpočet: 7 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Typ akce: výzkum a inovace
 • Cíl:
  • Zaměřena na vývoj technologií pro družice EO.
  • Rozvoj konceptů nových velmi malých až malých misí, miniaturizace technologií.
  • Rozvíjení technologií především do TRL 6 nebo méně.
  • Okruhy:
   • Optické technologie pro přesné snímání, odlehčená zrcadla, WFE kontrolní techniky
   • Detektorové technologie, CMOS a infrared.
   • Senzory a koncepty zajišťující přesná emisní měření.
   • Aktivní radarové antény, vysílací/přijímací moduly atd.
   • Senzory, pohony a ovládací technologie pro vysoce precizní výškové a orbitální systémy (AOCS) zvláště malé družice.
 • Očekávaný dopad:
  • Návrhy musí popsat přínos projektů pro konkurenceschopnost evropského průmyslu v technologiích EO.
  • Navrhované technologie musí přinést důležitá vylepšení v porovnání se současnými misemi EO (přesnost, účinnost).
  • Vylepšení klíčových technologií typu optických a radarových systémů.
  • Hlubší význam výzkumu a hlubší účast průmyslu včetně malých a středních podniků.
  • Spolupráce akademické sféry a průmyslu.
 • Objem projektů: cca 2 - 3 MEUR

 

COMPET-3-2017: High speed data chain

 • Rozpočet: 10 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Cíl:
  • Vývoj technologií pro vysokorychlostní přesun dat [Gbps] na úrovni družic, leteckých systémů, EO a telekomunikačních systémů aj. (X-band, Ka band, optika), zpracování dat na družici – efektivní algoritmy, komprese dat, efektivní a spolehlivé úložiště, zpracování obrazu a videa.
 • Očekávaný dopad:
  • Vývoj nových vysokorychlostních komunikačních technologií pro příští generaci telekomunikačních a EO systémů.
  • Získání většího podílu průmyslu na výzkumu.
  • Spolupráce akademické sféry a průmyslu.
 • Objem projektů:
  • 5 - 7 MEUR technologie zpracování, komprese, uložení a přenosu dat.
  • 2 – 3 MEUR uživatelské aplikace využívající kvazi nebo téměř realtime data.

 

COMPET-4-2017: Scientific data exploitation

 • Rozpočet: 4 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Cíl:
  • Podpora využití a zpracování dat z vědeckých kosmických misí (v provozu i ukončených); zaměření na astrofyziku, sluneční fyziku, průzkum Sluneční soustavy, exoplanety atd.
  • Podpora nových výzkumů na základě již dostupných dat z archivů ESA.
 • Očekávaný dopad:
  • Množství vědeckých publikací založených na evropských kosmických datech.
  • Nástroje pro pokročilé zpracování dat.
  • Přidaná hodnota pro již existující aktivity jak na evropské tak na mezinárodních úrovni.
 • Objem projektů: cca 1,5 MEUR

 

COMPET-5-2017: Space Weather

 • Rozpočet: 3 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Cíl:
  • Studium kosmického počasí a výzkum účinků kosmického počastí na družice.
  • Podpora projektů, jejichž cílem je sledování/výzkum slunečního cyklu, koronálních výtrysků, slunečního větru, prostředí v blízkém okolí Země atd.
 • Očekávaný dopad:
  • Zlepšení chápání kosmického počasí a jeho účinkům na kosmické systémy a infrastrukturu.
 • Objem projektů: 1 - 1,5 MEUR

 

COMPET-6-2017: Space portal

 • Rozpočet: 0,5 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Cíl:
  • Příprava nového portálu EU věnovaného kosmickým aktivitám (one-stop-shop).
  • Tento portál by měl být hlavním zdrojem pro občany EU a profesionály.
  • Měl by obsahovat mj. odkazy na výstupy projektů FP6, FP7 a H2020.
 • Očekávaný dopad:
  • Centralizace projektů umožní jejich snadné dohledání.
  • Umožní také představení jednotlivých partnerů a výsledků.
 • Objem projektů: cca 0,5 MEUR

 

COMPET-7-2017: Technology transfer and business generators

 • Rozpočet: 2 MEUR
 • Uzávěrka: 1. března 2017
 • Cíl:
  • Podpora BICů, které podporují start-upy v oblasti kosmických aktivit, Inspirováno iniciativou ESA BIC.
 • Očekávaný dopad:
  • Vytváření příležitostí pro nové a současné start-upy.
  • Maximalizace přínosu malých a středních podniků pro kosmické aktivity.
  • Pomoc při vývoji obchodních modelů.
 • Objem projektů: cca 2 MEURRSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril