Česky English

Úvodní stránka Evropská kosmická agentura Zástupci ČR v orgánech ESA

Zástupci ČR v orgánech ESA

Nové nominace
 
Rada ESA
na ministerské úrovni
MD
delegace vedená
Karlem Havlíčkem
 
 
 
Rada ESA
na delegátské úrovni
MD - vedoucí delegace
Václav Kobera
MD
Ondřej Šváb
MPO -poradce
Martin Švolba
MŠMT - poradce
Ondřej Novák
 
 
 
AFC - Správní a finanční výbor
MŠMT
Ondřej Novák
MD
Václav Kobera
IRC - Výbor pro mezinárodní vztahy
MZV
Roman Diatka
MD
Michal Fridrich
MD
poradce: Michal Reinöhl
IPC - Výbor průmyslové politiky
(řídí program GSTP)
MPO
Pavel Záboj
MD
Ondřej Rohlík
ondrej.rohlik@mdcr.cz
IPC-THAG - Skupina IPC
pro technickou harmonizaci
MPO
Eva Průšová
MD
Ondřej Rohlík
SPC - Výbor pro vědecký program 
(Vědecký program ESA)
MŠMT
Ondřej Novák
MD
Ondřej Rohlík
SEC - Bezpečnostní výbor
NBÚ
Jaroslav Šmíd
INFOSEC Panel
NBÚ
Jaroslav Šmíd
 
 
 
PB-LAU - Programová rada
pro nosné rakety
(řídí program FLPP-3)
MD
Ondřej Rohlík
MPO/CzechInvest
Pavel Chovanec
 
PB-HME - Programová rada
pro pilotované lety, mikrogravitaci
a průzkum
(řídí programy ELIPS-4, MREP-2)
MŠMT
Michal Václavík
MD
Ondřej Rohlík
PB-HME-EUB - Poradní
skupina PB-HME
(poradní skupina pro programy ELIPS-4, MREP-2)
MŠMT
Michal Václavík
MD
Ondřej Rohlík
JCB - Společná rada pro programy
družicové komunikace
(řídí programy ARTES)
MPO/ČTU
Lukáš Pravda pravdal@ctu.cz
MD
Josef Šobra
PB-NAV - Programová rada
pro družicovou navigaci
(řídí program EGEP)
MD
Josef Šobra
MD
Martin Pichl
PB-EO - Programová rada
pro pozorování země
(řídí programy MetOP-SG, MTG, EOEP-3,4,5,GSC-1&2 a 3, InCubed, Earthnet)
MD
Ondřej Šváb
ondrej.svab@mdcr.cz
MŠMT
Ondřej Novák
PB-EO-DOSTAG - Vědecká
a technická poradní skupina
PB-EO pro zpracování dat (poradní skupina pro programy MetOP-SG, MTG, EOEP-3,4 a GSC-2, Earthnet)
MD
Ondřej Šváb
MŠMT
TBC
PAC - Programová poradní skupina
MD
Ondřej Rohlík
SSA - Programová rada pro
Space Situational Awareness
(řídí program SSA-SWE/NEO/SST)
MD
Václav Nesládek
MŠMT
Jaroslav Urbář
Tabulka aktualizována ke dni 18.6.2020
 
1) V orgánech Evropské kosmické agentury mohou být ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy zastoupeny pouze:
  • vlastními zaměstnanci;
  • zaměstnanci svých podřízených organizací, které vznikly na základě zákona či v souladu se zákonem na základě rozhodnutí ministra nebo vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy;
  • dalšími fyzickými osobami, které jsou s ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy, či s organizacemi dle předchozího písmene v přímém smluvním vztahu.

2) U zástupce ministerstva či jiného ústředního orgánu státní správy dle odstavce 1 nesmí vzniknout pochybnost, že je ve vztahu k činnosti orgánu, do něhož byl jmenován či jehož jednání se účastní, podjatý, tj. že je v konfliktu zájmů s činností takového orgánu.


3) Pochybnost o podjatosti vzniká, pokud lze u zástupce ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy dle odstavce 1 důvodně předpokládat, s ohledem na jeho vztah k projednávané věci nebo s ohledem na jeho osobní, pracovní či jiný obdobný vztah s jiným subjektem, který je přímo či nepřímo zainteresován na výsledku jednání, že má nebo by mohl mít takový zájem na projednávání nebo rozhodování věci v orgánech zabývajících se kosmickými aktivitami, že to ovlivní nebo by mohlo ovlivnit jeho nestranné jednání nebo rozhodování. Takovým zainteresovaným subjektem se rozumí jiný subjekt než ministerstvo nebo jiný ústřední orgán státní správy či organizace dle odstavce 1 písmene b), které tento zástupce v tom kterém orgánu zastupuje, a orány jim nadřízené.


4) Pochybnost o podjatosti rovněž vzniká, pokud lze důvodně předpokládat, že by zástupce ministerstva nebo jiného ústředního orgánu státní správy dle odstavce 1 mohl informace získané na jednání toho kterého orgánu či v souvislosti s takovým jednáním zneužít pro vlastní účely či účely zainteresovaného subjektu, se kterým je v osobním, pracovním či jiném obdobném poměru, a získat tím neoprávněnou výhodu na úkor jiných subjektů.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.