Česky English

Úvodní stránka Evropská kosmická agentura Povinné aktivity

Povinné aktivity

Povinné aktivity ESA

ČR je vázána Úmluvou ESA přispívat na povinné aktivity ESA v poměru ke svému hrubému domácímu produktu (HDP). Tyto aktivity zahrnují vědecký program a tzv. základní aktivity, mezi které patří strategické studie a technologické programy, vzdělávání, běžná technická zařízení, pozemní infrastruktura a korporátní aktivity. Prostřednictvím tohoto povinného příspěvku se Česká republika podílí na široké škále vědeckých misí ESA i na programech technologického rozvoje. Mezi povinné aktivity ESA patří:

Technology Research Programme (TRP)

Program technologického výzkumu

 • jedná se o část základních aktivit ESA a významný nástroj ESA pro přípravu budoucích programů

  Cíl:

 • posoudit inovační/perspektivní technologie, které sice přinášejí vysoká rizika při vývoji, ale mohou se velmi vyplatit, a také ukázat jejich použitelnost pro využití v kosmické aplikacích

  Charakteristika:

 • TRP není zaměřen na specifickou technologickou oblast, ale je otevřen všem kosmickým technologiím;
 • testováním perspektivnosti budoucích technologií dává TRP Evropě možnost dívat se dopředu, plánovat a definovat budoucí kosmické mise a aktivity;
 • dlouhodobé plánování je ze své podstaty rizikové, zejména pokud jde o vesmír, ale TRP snižuje míru rizika prokázáním funkčnosti dané technologie dlouho před tím, než je mise naplánována;
 • současný cyklus programu TRP končí v roce 2012, další bude zahrnovat období let 2013-2015;
 • výzvy k zakázkám jsou pravidelně publikovány v systému EMITS;
 • program je určen pro všechny členské státy ESA;
 • zahrnuje také Innovation Triangle Initiative (ITI).

  Roční rozpočet:

 • 46 miliónů EUR se tříletými pracovními plány a ročními plány zadávání zakázek

 

 Více informací o tomto programu naleznete na zde.

Innovation Triangle Iniative (ITI)

Iniciativa inovačního trojúhelníku

 • jde o specifickou část programu TRP, která je zaměřena na transfer inovačních technologií uplatněných mimo kosmický sektor na aplikace v projektech ESA (úplně nové technologie jsou však také vítány)

Cíl:

 • podporovat zavedení průlomových inovací a technologií v prostředí vesmíru;
 • specifickým cílem je prozkoumat technologie nebo služby pro vesmírné aplikace, které nejsou v současné době využívány ve vesmíru a mají potenciál pro významné inovace;

  Charakteristika:

 • stále pokračující výzva pro nápady (call for ideas)
 • návrhy jsou předkládány online využíváním šablon dostupných na adrese https://iti.esa.int
 • krátká doba do uzavření smlouvy
 • založeno na tom, že blízká spolupráce tří odlišných typů (vynálezci, vývojáři, zákazníci) je důležitým faktorem pro rychlé a úspěšné zapracování technologií do průmyslu
 • návrhy jsou pravidelně hodnoceny 3-4× ročně

 Tři typy smluv:

 • A – důkaz konceptu: pro vynálezce
 • B – demonstrace proveditelnosti a využití: pro vývojáře
 • C – přizpůsobení technologií: pro zákazníky
 • A, B jsou určeny pro všechny členské státy ESA, C jen pro ty státy, které potvrdily svou podporu těmto aktivitám

  Roční rozpočet:

 • 1,5 milionů EUR

 

Více informací o tomto programu naleznete na zde.

Science Core Technology Programme (CTP)

Základní vědecký technologický program
Cíl:

 • navazuje na program TRP a je zaměřen na vývoj a demonstraci zvládnutí rozhodujících technologií, jejichž zvládnutí je kriticky nezbytné pro úspěšnou realizaci plánovaných vědeckých misí

Charakteristika:

 • vědecké vesmírné mise patří mezi největší výzvy z aktivit ESA
 • předvedení proveditelnosti a zvládnutí rozhodujících technologií je základním předpokladem pro umožnění realizace plánovaných misí s přijatelnou mírou rizika, co se týče ceny a časového plánu
 • mise fáze vývoje pak může vzít zralé výsledky činností CTP a přizpůsobovat je specifickým požadavkům mise
 • typické vědecké vesmírné mise mohou vyžadovat tucet či více kritických technologií, které mají být připraveny v průběhu deseti let či déle
 • práce je plánována pravidelně ve 3-4 letých cyklech
 • program je určen jen pro členské státy ESA

Roční rozpočet:

 • 10-11 milionů EUR


Více informací o tomto programu naleznete na zde

General Study Programme (GSP)

Program obecných studií

 • je různými způsoby propojený se všemi programy ESA

Cíl:

 • fungovat jako "zásobník myšlenek", který pokládá základy pro budoucí aktivity agentury
 • přispívat k formování celkové strategie ESA

Charakteristika:

 • studie proveditelnosti zpracovávané v programu GSP dávají členským státům ESA a vědecké komunitě potřebné informace, o něž se mohou opřít při pozdějším rozhodování o realizaci nových programů a misí a o budoucím směřování kosmických aktivit
 • studie GSP jsou vybírány z návrhů předložených pracovníky ESA
 • aktivity GSP také odrážejí stanoviska a návrhy členských států a průmyslu získané na workshopech, při návštěvách a jednáních
 • práce je plánována ve tříletých cyklech a je pravidelně aktualizovaná

GSP je rozdělen na tři domény:

 • inspirující činnosti: vědecký, lidský a robotický průzkum
 • užitkové aktivity: vývoj kosmických systémů na podporu veřejných služeb (meteorologie, životní prostředí, zvládání katastrof, vzdělávání, energie, zemědělství, atd.) a obchodní nabídky (telekomunikace, navigace a využívání obrázků) ve prospěch společnosti
 • základní činností: přístup do vesmíru, technologická základna, průmyslové kapacity, pozemní zařízení, obsahové analýzy a nové pracovní metody

Roční rozpočet:

 • cca 20 miliónů EUR

Více informací o tomto programu naleznete na zde.

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.