Česky English

Úvodní stránka Evropská kosmická agentura Organizační struktura ESA

Organizační struktura ESA

Organizační struktura ESA je následující:

 1. Generální ředitel (Director general - DG):
  • Reprezentuje agenturu a je vedoucím managementu, právní zástupce agentury.
  • Volen 2/3 většinou rady vždy jednou za 4 roky.
  • Zavádí programy, vykonává politiku ESA a podává zprávy Radě.
  • Generálnímu řediteli asistují vědečtí a administrativní pracovníci, úředníci a další při vykonávání svých aktivit. Všichni jsou souhrnně nazýváni sekretariátem.
 2. Rada (Council):
  • Řídící orgán ESA.
  • Skládá se ze zástupců členských států ESA a je vedena předsedou voleným na 2 roky.
  • Každý členský stát má jeden hlas.
  • Schází se jednou za ¼ roku na úrovni delegátů a každé 2-3 roky na ministerské úrovni.
  • Její rolí je přijímat rozhodnutí s ohledem na aktivity a politiku ESA.
  • Rada má pod sebou dalších 6 programových rad a 6 výborů.

 

6 výborů – mají na starosti definici, správu, provoz a kontrolu povinných aktivit ESA:

 • IPC (Industrial Policy Committee) – Výbor pro průmyslovou politiku
 • AFC (Administration and Finance Committee) – Administrační a finanční výbor
 • IRC (International Relations Committee) – Výbor pro mezinárodní vztahy
 • SEC (Security Committee) – Bezpečnostní výbor
 • SPC (Science Programme Committee) – Výbor pro vědecký program
 • ATB (Agency technology and product Transfer Board) - Rada pro transfer technologií a produktů

 

6 programových rad – mají na starosti definici, správu, provoz a kontrolu 6 volitelných programů:

 • PB-LAU (Launchers Programme Board)
 • PB-HME (Programme Board for Human Spaceflight, Microgravity and Exploration)
 • JCB (Joint Board on Communication Satellite Programmes)
 • PB-NAV (Programme Board on Satellite Navigation)
 • PB-EO (Earth Observation Programme Board)
 • PB-SSA (Space Situationnel Awareness Programme Board)

Rada ESA a její podřízené orgány (IMAGE: ESA - upraveno)
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril