Česky English

Úvodní stránka Evropská kosmická agentura Czech-ESA Task Force

Czech-ESA Task Force

 

   

Účelová skupina Czech-ESA Task Force byla ustavena na základě „Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách“ na dobu 6 let od vstupu České republiky (ČR) do Evropské kosmické agentury (ESA), tj. do 31.12.2014.

Jejím úkolem je zajistit co nejvýhodnější využití finančních prostředků vyčleněných na tzv. Pobídkový program pro český průmysl (Czech Industry Incentive Scheme) pro úspěšné zapojení českých průmyslových a akademických subjektů do programů ESA. Pro tento účel je vyčleněno 45% povinného členského příspěvku ČR do ESA.

Účelová skupina Czech-ESA Task Force řídí, identifikuje, hodnotí, navrhuje a doporučuje generálnímu řediteli ESA pro implementaci přechodných opatření. Czech-ESA Task Force tak rozhoduje o plánu akcí v souvislosti s aktivitami, které bude třeba uskutečnit v rámci přechodných opatření. Přechodná opatření mj. umožňují:

  • Doporučování a zadávání zakázek;
  • Školící aktivity;
  • Organizace workshopů a seminářů;
  • Pokrytí realizačních nákladů ESA.

 

Složení:

ESA a ČR jmenují své zástupce do Czech-ESA Task Force samostatně. V listopadu 2010 došlo k restrukturalizaci české části Czech-ESA Task Force. Členy české části jsou v současné době příslušní náměstci ministrů a ředitelé odborů z Ministerstva dopravy, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Skupině Czech-ESA Task Force spolu-předsedají dva členové, jeden jmenovaný za stranu ESA a druhý za českou stranu. Spolupředsedou Czech-ESA Task Force za českou stranu je příslušný náměstek ministra dopravy.

Členové Czech-ESA Task Force jmenovaní ČR:

Ministerstvo dopravy

JUDr. Václav Kobera            

Ing. Ondřej Šváb

Ing. Ondřej Rohlík, Ph.D. (alternát)                   

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Ondřej Novák      

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Eduard Muřický         

Ing. Tatiana Surková, Ph.D.

Ing. Martin Štícha (alternát)             

Ministerstvo životního prostředí

Mgr. Lukáš Pokorný                                   


Členové Czech-ESA Task Force jmenovaní ESA:

Eric Morel de Westgaver        RES-P, spolupředseda

Frederic Safa                         SCI-PA

Alberto Tobias                        TEC-S

Pierluigi Silvestrin                  EOP-SF

Jose Maria Casas                    TIA-S

Valerie Kayser                        RES-PT

Rafael Lucas Rodriguez          GAL-NA

Toni Tolker-Nielsen                 LAU-PA

Eric Guilmet                            RES-PR

Giuseppe Reibaldi                  HSF-UF

J. Pedro V. P. Baptista           TEC-SN, sekretář

 

Jednání:

Jednání této skupiny se konají střídavě v ČR a ve středisku ESA (ESTEC):

  • 1. zasedání se konalo dne 9. února 2009 v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze;

  • 2. zasedání se konalo dne 15. září 2009 ve středisku ESTEC (Noordwijk, Nizozemí);

  • 3. zasedání se konalo dne 28. června 2010 v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Praze ;

  • 4. zasedání se konalo dne 12. listopadu 2010 ve středisku ESTEC (Noordwijk, Nizozemí).

  • 5. zasedání se konalo dne 19května 2011 ve středisku ESTEC (Noordwijk, Nizozemí).

 

Výzvy:

 

 

 

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.