Česky English

Úvodní stránka Agentura GSA Agentura GSA slaví své páté výročí v Praze

Agentura GSA slaví své páté výročí v Praze

7.9.2017

Agentura GSA slaví své páté výročí v Praze

V září 2017 uplyne 5 let od otevření sídla Agentury pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) v Praze – Holešovicích. V pražské centrále aktuálně pracuje na 120 odborníků na družicovou navigaci z celé Evropy, vč. 22 Čechů. Kromě vlastních zaměstnanců pracuje pro GSA v Praze také řada externích odborníků a dočasně přidělených národních expertů. Z Holešovic se tak na denní bázi řídí nejen evropský program družicoví navigace Galileo, který je obdobou amerického GPS, a EGNOS, poskytující zpřesňující informace ke Galileo i GPS, ale i síť center rozesetých po celé Evropě, které jsou pro Galileo i EGNOS nepostradatelné.

Obrázek 1: Sídlo GSA v pražských Holešovicích. Foto: Karel Dobeš

Během těchto 5 let udělalo Galileo velký skok k plnému provozu. Ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou ESA, která je systémovým architektem Galilea, úspěšně probíhá výstavba kosmického segmentu, tedy vypouštění družic, které poskytují navigační signál. V prosinci 2016 byly s 18 družicemi spuštěny iniciační služby Galileo, na plný provoz si však bude nutné počkat až do roku 2020, kdy bude na oběžné dráze plná konstelace 27 družic. Vzhledem ke složitosti systému a technologické náročnosti Galilea však přicházejí i technické problémy, např. potíže s atomovými hodinami, které se však postupně daří řešit.

Od roku 2012 úspěšně probíhají certifikace letišť na využití systému EGNOS pro fázi přiblížení letadla před přistáním, úspěšné aplikace jsou kromě dopravy také v logistice, zemědělství, sledování životního prostředí, mapování a dalších.

V letošním roce byl vybrán provozovatel systému Galileo, konsorcium Spaceopal. Zároveň probíhají práce na dobudování bezpečnostní infrastruktury a také na reálném uplatnění Galilea v praxi.

Čím se GSA zabývá?

GSA je regulační agenturou EU pro evropské programy družicové navigace Galileo a EGNOS, která zajišťuje především bezpečnostní akreditaci a provoz bezpečnostního monitorovacího střediska systému Galileo, odpovídá za marketing a komercionalizaci systému Galileo a EGNOS, kde zejména přispívá k přípravě uvedení systému na trh, analýzu trhu a propagaci aplikací a služeb na trhu v oblasti družicové navigace. V delegované působnosti od Evropské komise, která za program celkově odpovídá, pak má GSA na starosti i řízení kontraktů souvisejících s provozem systému i servisních středisek a pozemního segmentu (mapka níže), poskytování technické expertízy a definice misí služeb a vývoje programu. V neposlední řadě také definici výzev na rozvoj uživatelského segmentu, tj. přijímačů a chipsetů a následnou administraci projektů v rámcovém programu Horizont 2020. Tyto činnosti a řízení všech ostatních evropských center jsou zajišťovány z Prahy.

Obrázek 2: Pod pražskou centrálu GSA spadají všechna ostatní evropská centra, která jsou pro rozvoj a provoz Galilea nepostradatelná

V Německu a v Itálii sídlí kontrolní střediska, která řídí konstelaci družic a ovládají kritickou infrastrukturu. Ve Francii a Velké Británii pak bezpečnostní monitorovací centra, jejichž úkolem je sledování bezpečnosti systému a řízení přístupu uživatelů k veřejně regulované službě (Public Regulated Service – PRS), kterou mohou využívat jen autorizovaní uživatelé, jako jsou bezpečnostní a ozbrojené složky nebo integrovaný záchranný systém aj. Španělsko hostí centrum služeb, které se specializuje na poskytování informačních služeb široké komunitě uživatelů Otevřené služby (OS), v budoucnu též Komerční služby (CS), zároveň bude fungovat jako rozhraní mezi uživateli systému a řídícími středisky. V neposlední řadě jsou ještě 2 centra v Nizozemsku, která sledují kvalitu poskytovaných služeb Galileo nezávisle na hlavní infrastruktuře monitorovacích center a centrum pro sledování a řízení systémového času Galileo a referenčních pozemních časových a geodetických rámců. Nejnovější částí infrastruktury Galileo je vznikající logistické centrum, které bude umístěné v belgickém Redu.

Jaké jsou přínosy sídla GSA pro ČR?

Sídlo GSA přináší ČR především příležitosti pro rozvoj moderních technologií a průmyslu a prestiž. Toto přináší nejen tzv. obchodní turistiku, ale i příležitosti v podobě příchodu velkých firem, které se v oblasti družicové navigace a služeb na ní založených pohybují, do České republiky. Pro velké firmy bude permanentní kontakt s GSA velmi výhodný a aby nemuseli stále cestovat do Prahy, založí zde malou pobočku. Růst oblasti trhu družicové navigace je totiž přibližně 10% ročně. Je důležité říci, že jde do zajímavé technologické či softwarové firmy! A to je příležitost pro české firmy, aby navázaly kontakty důležité pro růst jejich podnikání v této vysoce inovativní oblasti. Naše firmy rovněž těží s bližšího kontaktu s GSA, což je patrné na míře úspěšnosti v projektech. Je zřejmé, že „být u zdroje informací“ a mít možnost chodit na akce, které GSA v Praze pořádá, je zkrátka důležité.

Ohledně prestiže, Praha je jedním z hlavních měst družicové navigace na světě. A těch je méně, než počet prstů jedné ruky.

Expertíza v oblasti družicové navigace

Agentura GSA v Praze je zázemím odborné expertízy v oblasti družicové navigace (GNSS). Díky blízkosti agentury máme možnost využívat častějších konzultací s odborníky z GSA, což je velmi prospěšné i pro firmy a univerzity, které se oblastí družicové navigace zabývají. Příkladem spolupráce s GSA může být např. konzultace při sestavení požadavků na přijímače GNSS pro novou generaci autobusů dopravního podniku. Za dva roky tak budou pražské autobusy vybaveny také evropským GNSS, jako jedny z prvních v Evropě.

Koncentrace odborníků a networking

Agentura GSA je také místem mnoha mezinárodních jednání, konferencí, seminářů a workshopů, které jsou ideální příležitostí pro navazování obchodních styků a odborné spolupráce. Jedním z hlavních úkolů GSA je podpora zavádění GNSS technologií do praxe napříč hospodářskými sektory. V GSA se tedy například schází výrobci GNSS přijímačů, mobilní operátoři a další průmysloví hráči z rozmanitých aplikačních odvětví, včetně dopravy, zemědělství, mapování či geodézie.

Podpora inovativních aplikací 

Agentura GSA se rovněž zapojuje do mezinárodní soutěže o nejinovativnější aplikaci družicové navigace – European Satellite Navigation Competition (ESNC) a letos bude hostit finální výběrové kolo. Do Prahy se tedy na podzim sjedou přední evropští odborníci z oblasti GNSS, aby vybrali hlavního vítěze soutěže. Kromě toho GSA uděluje v soutěži ESNC rovněž svou vlastí speciální cenu, podobně jako například Evropská kosmická agentura či Německé centrum pro letectví a kosmonautiku (DLR).

Projekty družicové navigace v ČR

Agentura GSA je administrátorem projektů v evropském programu Horizont 2020, které se zabývají družicovou navigací. Jen v letošním roce se o nové projekty ucházelo 15 českých firem a vědecko-výzkumných organizací. Mezi zajímavá témata k řešení patří například pokročilá navigace pro lety v kosmickém prostoru či využití GNSS pro automatizovanou detekci škůdců na zemědělských polích pomocí robotů.

Mezi další aplikace rozvíjené v ČR, nejen v rámci programu Horizont 2020, je využití GNSS pro navigaci v letectví, zejména pro bezpečnější přistávání za špatné viditelnosti, přesné zemědělství, družicová navigace dronů a jiných bezpilotních letounů, otázky týkající se zabezpečení GNSS signálu a jejich ochrana proti rušení pro bezpečnostně kritické aplikace, osobní asistenční zařízení pro osoby zdravotně hendikepované či se sníženou schopností orientace. apod. Velkému komerčnímu úspěchu se těší v ČR vyvíjená aplikace, která podporuje týmy záchranářů a hasičů při terénních operacích a je komerčně využívána i v zahraničí. Nejnovějšími aplikačními trendem v oblasti dopravy pomalu rozvíjenými v ČR je autonomní mobilita a přechod k využívání GNSS na železnici. Zavádění těchto postupů je však pozvolné, zejména z důvodu potřeby důkladného otestování jejich bezpečnosti, požadavků na nové právní předpisy, normy a certifikace.

S tím souvisí současný trend kombinovat služby družicové navigace i s kosmickými technologiemi, zejména dálkovým průzkumem Země pomocí družicových teleskopů a družicovou telekomunikací. Tento sektor takzvaných integrovaných aplikací je v ČR rozvíjen zejména malými a středními podniky. Mezi ukázkové příklady lze uvést automatizovanou sklizeň zemědělských plodin pomocí traktorů naváděných GNSS a využívající informace o vzrůstu, zdravotním stavu a rozmístění plodin na polích z družicových snímků.

Dalším z aktuálních projektů je GREENPATROL z evropského programu Horizont 2020 Space, jehož spoluřešitelem je Agronomická fakulty Mendelovy univerzity v Brně, která bude na projektu spolupracovat se španělskými partnery. Cílem projektu je vyvinout autonomní systém, který bude v obrovských sklenících kontrolovat stav rajčat. Mezi rostlinami se budou pohybovat robotické vozíky, které budou pomocí přístrojů detekovat přítomnost škůdců a následně mapovat rozsah zasažené oblasti, aby mohla být následně přijata potřebná opatření, např. ve formě postřiku.

Ačkoli všechny výše uvedené projekty probíhají ve veřejných soutěžích podle specifických a přísných pravidel, je zřejmé, že fyzická přítomnost GSA v Praze je pro českou odbornou komunitu přínosná, protože české firmy a jiná pracoviště mohou své problémy a nápady s pracovníky GSA průběžně diskutovat.

Vláda a město Praha dlouhodobě podporují rozvoj GSA a mají zájem na jejím dalším rozvoji. Tím by mohlo být např. zapojení GSA do dalších evropských programů, jako je např. Copernicus. Právě spojení produktů družicové navigace a pozorování Země jsou základem synergie získání nových produktů, které mohou navýšit konkurenceschopnost nejen ČR, ale i EU.

Autor: Václav Nesládek   |   Sekce: Evropská kosmická agentura | Agentura GSA | Národní kontaktní bod Galileo | Evropská unie a vesmír | GNSS systémy | Kosmické aktivity ČR | Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril