Česky English

Úvodní stránka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Webové stránky:
www.msmt.cz

Adresa:
Karmelitská 7,
118 12 Praha 1

Tel. ústředna:
+420 234 811 111

Elektronická adresa:
posta@msmt.cz

 

Odbor zodpovědný za kosmickou problematiku:
Náměstek pro výzkum a vysoké školství

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy zodpovědným za vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti kosmických aktivit, včetně mezinárodní spolupráce.
  • Podílí se na koordinaci kosmických aktivit vlády České republiky. 

 

Aktuality RSS

Koordinátor/ka připomínek a námitek (zástup za MD/RD)
č. j.: MSMT-2877/2018-1

Finanční administrátor/ka v oddělení projektů excelentního výzkumu (zástup MD/RD)
č. j.: MSMT-3892/2018-1

Zveřejnění Avíza výzvy Šablony II


Formuláře veřejné vysoké školy pro poskytnutí dotace a příspěvku
V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb.,  o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), MŠMT zveřejňuje formuláře pro poskytnutí dotace a příspěvku veřejným vysokým školám.

Zápisy z jednání Výběrových/Hodnoticích komisí Řídicího orgánu OP VVV
ŘO OP VVV zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticích/Výběrových komisí projektů předložených v rámci těchto výzev: č. 02_16_019 Excelentní výzkum v prioritní ose 1 OP VVV konané dne 8. 2. 2018., č. 02_16_032 (Budování kapacit pro rozvoj škol II) v prioritní ose 3 OP VVV konané dne 31. 1. 2018 a č. 02_17_044 (Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠ) v prioritní ose 2 OP VVV konané dne 15. 2. 2018.

Výzva č. 02_18_069 Předaplikační výzkum pro ITI II
Řídicí orgán OP VVV dne 22. února 2018 vyhlašuje výzvu č. 02_18_069  Předaplikační výzkum pro ITI II v prioritní ose 1. Ukončení příjmu žádostí je dle textu výzvy 17. července 2018 ve 14:00.  

Výzva Předaplikační výzkum pro ITI II
Pravidla pro žadatele a příjemce - specifická část pro výzvu Předaplikační výzkum pro ITI II.

Normativy církevních škol na rok 2018
MŠMT stanovilo v souladu s ustanovením § 162  odst. 1a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů „Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2018 pro účely poskytování dotací církevnímu školství".

Ministerský rada v oddělení metodiky finančního řízení a analýz hospodaření
Č.j.: MSMT-2709/2018-2

Volné místo - ministerský rada v oddělení metodiky finančního řízení a analýz hospodaření
Č.j.: MSMT-2709/2018-2
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril