Česky English

Úvodní stránka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Webové stránky:
www.msmt.cz

Adresa:
Karmelitská 7,
118 12 Praha 1

Tel. ústředna:
+420 234 811 111

Elektronická adresa:
posta@msmt.cz

 

Odbor zodpovědný za kosmickou problematiku:
Náměstek pro výzkum a vysoké školství

  • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je ústředním orgánem státní správy zodpovědným za vzdělávání, výzkum a vývoj v oblasti kosmických aktivit, včetně mezinárodní spolupráce.
  • Podílí se na koordinaci kosmických aktivit vlády České republiky. 

 

Aktuality RSS

Výzva Danube Transnational Programme
Vyhlášení 3. mezinárodní výzvy v rámci "Danube Transnational Programme" - Podunajská strategie

Výzva pro zájemce o studium na Gymnáziu F. Schillera v Pirně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchy informuje, že proběhne výběr žáků/žákyň do 1. ročníku dvojnárodnostního dvojjazyčného šestiletého studia, které je realizováno na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně. Přihlášky českých žáků/žákyň 6. ročníku základní školy nebo 1. ročníku víceletého gymnázia přijímá Gymnázium Děčín, Komenského nám. 4, Děčín do 28. února 2019.

Systém podpory nadaných žáků získal ocenění
Praha 10. prosince 2018 – Systém podpory nadaných žáků získal dvě ocenění za inovace. Jednou z nich je zvláštní cena Inovace roku 2018, kterou uděluje Asociace inovativního podnikání, a Čestné uznání Vizionář 2018, kterou uděluje společnost Czechinno. Systém podpory nadání koordinuje Talentcentrum Národního institutu dalšího vzdělávání. Vychází přitom z Koncepce podpory nadání a péče o nadané na roky 2014 – 2020. Cílem je maximální rozvoj a využití potenciálu všech dětí včetně rozvoje jejich tvořivosti, a to již od předškolního věku. Tato podpora je dlouhodobá a systematická a míří především na rozumové nadání. Podpora zahrnuje vzdělávání pedagogů a školského managementu, spolupráce s poradenskými zařízeními, odbornými pracovišti, zaměstnavateli a státní správou a místní samosprávou.  

Středoškoláci "Zachytili svou SVOBODU" a vyhráli
Praha, 7. prosince 2018 - Studenti z celé republiky dnes na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy převzali z rukou náměstka ministra a státního tajemníka ceny za vítězství v celorepublikové soutěži "Zachyť svoji SVOBODU“. Úkolem studentů středních a vyšších odborných škol bylo natočit video či vyfotit snímek zachycující jejich osobní pohled na svobodu. Výherci 1. míst ve dvou vyhlašovaných kategoriích si odnesli drony s kamerou a fotoaparátem.

Členové DigiKoalice představili své nejnovější aktivity
Praha, 7. prosince 2018 - Digitální vzdělávání dětí a mládeže v ČR, stejně jako pomoc seniorům při aktivním využívání informačních technologií byly tématy dnešního setkání České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice). Organizace Data4You zde představila svůj čerstvý evropský úspěch.

Výzva k podávání přihlášek do soutěže o cenu European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA) za nejlepší biotechnologický produkt
MŠMT vyzývá zájemce k podávání přihlášek do soutěže o cenu za nejlepší biotechnologický produkt, kterou již čtyři roky uděluje asociace European Biotechnology Thematic Network Association (EBTNA) inovativním malým a středním podnikům.

Volné místo - ministerský rady v oddělení neinvestičních dotací ve sportu v odboru sportu
Č. j.: MSMT-38797/2018-2

Ministerský rada v oddělení neinvestičních dotací ve sportu v odboru sportu
Č. j.: MSMT-38797/2018-2

Vyhlášení pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol pro školní rok 2018/2019 (2. etapa v roce 2019)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019 další etapu pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.

V Komenského muzeu pokřtili Akta Jednoty bratrské
Akta Jednoty bratrské - tak se jmenuje nová odborná publikace, kterou dnes v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského (NPMK) pokřtili autoři z Historického ústavu Akademie věd ČR. První díl edice mapuje vývoj vzdělání a písemnictví Jednoty bratrské do poloviny 16. století.
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril