Česky English

Úvodní stránka Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

Webové stránky:
www.army.cz

Adresa:
Tychonova 1,
160 01 Praha 6

Tel. ústředna:
+420 973 201 111

Elektronická adresa:
e-podatelna@army.cz

 

Odbor zodpovědný za kosmickou problematiku:
Sekce obranné politiky a strategie, Odbor strategického rozvoje

  • Zastoupení v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity
  • Organizace se zabývá bezpečnostními a obrannými aspekty kosmických aktivit, a to i ve vazbě na mezinárodní organizace.
  • Ministr obrany zastupuje ČR v řídícím orgánu Evropské obranné agentury - European Defence Agency Steering Board  

Aktuality RSS

2019-10-17 16:50:05 published no news Poslanci výboru pro obranu si ve Vyškově vyzkoušeli simulátory a prohlédli nový řidičský polygon Minulý týden navštívili Velitelství výcviku – Vojenskou akademii (VeV-VA) poslanci sněmovního výboru pro obranu v čele s předsedkyní Janou Černochovou a v doprovodu náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty. Mluvilo se o současných aktivitách útvaru a poslanci si vyzkoušeli nejrůznější vojenské simulátory, které armáda používá při výcviku. <p>V úvodu se členové výboru seznámili s posláním a činností VeV-VA jako resortního zařízení pro přípravu personálu. &bdquo;Diskutovalo se o problematice rozvoje schopností vyškovského útvaru v souladu se schváleným záměrem rozvoje do roku 2025, zkušenostech z realizace základní přípravy, kariérových a odborných kurzech, přípravě aktivní zálohy či o mezinárodní spolupráci. Podporujeme Britský výcvikový a poradní tým (BMATT), spolupracujeme s národními gardami Texasu a Nebrasky a pořádáme vysoce ceněný kurz pro civilní zaměstnance NATO před jejich vysláním do operací,&ldquo; prozradil velitel, brigádní generál Radek Hasala. </p><p> </p><p>Poslanci se také seznámili s využitím simulačních a trenažérových technologií při přípravě personálu, vyzkoušeli si střelecký simulátor malých ručních zbraní, cvičiště jízdy tanků pod vodou i pacientský simulátor sloužící ke zdravotnické přípravě. Důležitost využití simulačních a trenažérových technologií při přípravě vojáků ilustroval projekt propojení Centra simulačních a trenažérových technologií (CSTT) se simulačními centry NATO. </p><p> </p><p>Závěr programu patřil přípravě řidičů v armádě, kterou má v gesci Centrum dopravní výchovy VeV-VA. Představeno bylo zcela nové řidičské cvičiště pro nácvik jízdy v extrémním terénu zabezpečovacích a kolových bojových vozidel. </p><p> </p><p>Poslanci ocenili vysokou profesionalitu vyškovských lektorů a instruktorů, která je spolu s jedinečnou učební a výcvikovou základnou důležitým pilířem systému přípravy personálu resortu obrany. </p><p> </p><p>&bdquo;Každá takováto významná návštěva je pro nás velmi přínosná, oceňujeme nejen možnost prezentace našich schopností, ale rovněž vyjádření našich potřeb,&ldquo; kvitoval velitel Velitelství výcviku &ndash; Vojenské akademie brigádní generál Radek Hasala.<ul><li><em>Doplňující informace z návštěvy poslanců ve Vyškově najdete <a href="https://www.vavyskov.cz/">zde</a>.</em></li></ul></p> yes kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-10-04 09:23:19 /informacni-servis/zpravodajstvi/poslanci-vyboru-pro-obranu-si-ve-vyskove-vyzkouseli-simulatory-a-prohledli-novy-ridicsky-polygon-215987/ 215987 <!--WTD_I(220184)--> <!--WTD_I(220184)--> <!--WTD_I(220185)--> published no news Noví studenti Univerzity obrany složili imatrikulační slib V tomto týdnu se na Univerzitě obrany v Brně uskutečnily slavnostní akty přijetí nových studentů do akademické obce univerzity. Slibem proneseným nad fakultními insigniemi definitivně vystřídalo polní podmínky dvouměsíční základní přípravy u Velitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov za prostředí učeben a laboratoří v objektech Univerzity obrany přes tři sta vojenských studentů. Imatrikulační slib složilo i několik desítek civilních studentů. <p>&bdquo;Budete studovat na jediné fakultě vojenských technologií v České republice, která je výjimečná zaměřením studia, a její absolvování vám zajistí jistotu budoucího zaměstnání. Budete studovat moderní technologie a čeká vás velká perspektiva uplatnění v české armádě, jež nyní prochází modernizací. Zavádí se nové bojové prostředky, vojenská technika a zbraňové systémy, které se budete učit ovládat a rozumět jim,&ldquo; zdůraznil ve svém projevu před studenty prvního ročníku vojenského studia děkan Fakulty vojenských technologií plukovník Martin Macko.</p><p>Právě noví studenti Technické fakulty Univerzity obrany složili imatrikulační slib jako první. Od příštího týdne začnou své studium v magisterských programech Vojenské technologie elektrotechnické, Vojenské technologie strojní, Kybernetická bezpečnost a v bakalářském programu Technologie pro obranu a bezpečnost. &bdquo;Nesmíte se zaleknout obtíží studia a hlavně vytrvejte, naši učitelé jsou připraveni vám pomoci. Budete mít dobré podmínky pro studium a rozvoj svých schopností,&ldquo; uvedl děkan plukovník Macko, jenž rovněž vyslovil přání, aby se se všemi přítomnými studenty po pěti letech setkal při promocích.</p><p>&bdquo;Akademický obřad se mně moc líbil, bylo to pěkné. Pro nás všechny slavnostní okamžik,&ldquo; zhodnotil imatrikulaci svobodník Adam Stojaník, který bude studovat specializaci vojenský pilot na Fakultě vojenských technologií.</p><p><strong>Látka je náročná, ale studenti na ni nebudou sami </strong></p><p>Ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne byla aula Univerzity obrany vyhrazena pro dva chody imatrikulací, během nichž své studium slavnostně zahájilo celkem 180 nováčků v pětiletém magisterském studijním programu Řízení a použití ozbrojených sil na Fakultě vojenského leadershipu. Z jejich řad vzejdou budoucí velitelé jednotek a specialisté logistiky Armády České republiky. Spolu se svými uniformovanými kolegy slavnostně zahájilo akademickou přípravu také necelých dvacet civilních studentů. Ti budou studovat nový bakalářský program Bezpečnost a obrana.</p><p>&bdquo;Mohu vám slíbit, že studium na Fakultě vojenského leadershipu nebude jednoduché. Bude od vás vyžadovat značné úsilí, sebezapření a možná odklad některých vašich tužeb a snů. Zároveň vám mohu za všechny příslušníky fakulty slíbit, že ve vašem snažení nezůstanete osamoceni. Každý jeden pedagog, velitel či starší spolužák jsou připraveni vám nabídnout pomocnou ruku. Jsme tu pro vás, pro budoucí mladou generaci perspektivních důstojníků připravených bránit svoji vlast,&ldquo; řekl ve svém projevu před nováčky děkan Fakulty vojenského leadershipu plukovník Jan Drozd.</p><p>V pátek se také ve výukovém centru Fakultní nemocnice Hradec Králové uskutečnila imatrikulace padesáti nových studentů vojenského prezenčního studia Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Slavnostního aktu se zúčastnili studenti bakalářského studijního oboru Zdravotnický záchranář, studenti magisterských studijních programů Vojenské všeobecné lékařství, Vojenské zubní lékařství a Vojenská farmacie, jejich rodiče, přátelé, vedení fakulty a představitelé vysokého školství a města Hradec Králové.</p> no Pavel Pazdera MO čeština publicationrelated Administrátoři Pavel Taněv 2019-10-04 12:27:23 /informacni-servis/zpravodajstvi/novi-studenti-univerzity-obrany-slozili-imatrikulacni-slib-215999/ 215999 <!--WTD_I(220195)--> <!--WTD_I(220195)--> <!--WTD_I(220196)--> published no news Pamětníci bojů u Dunkerque a Dukly se sešli na Ministerstvu obrany Pětasedmdesáté výročí bojů o Duklu a u Dunkerque a sedmdesát sedm let od vystoupení československých jednotek na Středním východě si v pátek 4. října připomněly dvě desítky válečných veteránů v hlavním sále Ministerstva obrany při tradičním setkání se zástupci resortu. <p>&bdquo;Armáda České republiky se v dnešní době hrdě hlásí k odkazu všech našich válečných veteránů,&ldquo; zdůraznil generálmajor Jaromír Alan, ředitel sekce plánování schopností MO. &bdquo;Věrnost vojenské přísaze, vlastenectví a smysl pro povinnost pro ně nebyly jen prázdné pojmy. Jejich morální hodnoty se staly základem jednání každého profesionálního vojáka AČR.&ldquo;</p><p>Veterány kromě toho pozdravil také slovenský velvyslanec Peter Weiss, zástupci pražského magistrátu i představitelé Československé obce legionářské a dalších občanských sdružení.</p><p>Svoje dramatické a dodnes živé vzpomínky nám vylíčil tehdejší svobodník Viktor Wellemín, který se účastnil útoku na německé jednotky u přístavu Tobruk symbolicky přesně 28. října 1944, v den výročí vzniku Československé republiky. &bdquo;Kluk přede mnou udělal přískok, další přískok, a lehl si rovnou na minu. Roztrhalo ho to. Já měl štěstí. Na minu jsem si klekl, výbuch šel do země, já letěl patnáct metrů do živého plotu. Vracel jsem se pět kilometrů na obvaziště. Pěšky. Tam zjistili, že mám utrženou patu a přetrhané šlachy i nervy v lokti.&ldquo;</p><p>Tento útok byl u Dunquerku první větší akcí československé pěchoty, podporované 2. československý tankovým praporem. Padlo tehdy 36 Čechoslováků, zatímco nepřítel přišel o 150 mužů a navíc 350 Němců bylo zajato. Po akci našemu vojsku blahopřál generál Montgomery. Česká jednotka pak vázala německé síly v obklíčeném přístavu až do jejich kapitulace 9. května 1945.</p><p><strong>Vzpomínalo se i na Tobruk a Duklu</strong></p><p>Na Středním východě se Čechoslováci proslavili především obranou Tobruku pod vedením generála Klapálka.</p><p>Náročná Karpatsko-dukelská operace, do níž byl nasazen 1. československý armádní sbor, si v závěru války vyžádala 6500 životů československých vojáků.</p><p>&bdquo;Je hrozné, že Gottwaldův režim začal kádrovat odbojáře podle toho, jestli byli na západní či východní frontě nebo podle toho, jaké měli politické názory,&ldquo; poznamenal při svém projevu slovenský velvyslanec Peter Weiss. &bdquo;Protože všichni byli stejní vlastenci a všichni nasazovali životy.&ldquo;</p> no redakce MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-10-04 15:10:49 /informacni-servis/zpravodajstvi/pametnici-boju-u-dunkerque-a-dukly-se-sesli-na-ministerstvu-obrany-216021/ 216021 <!--WTD_I(220215)--> <!--WTD_I(220215)--> <!--WTD_I(220217)--> <!--WTD_I(220216)--> published no news Ministr obrany uctil památku hrdinů, kteří bojovali v Karpatsko-dukelské operaci 75. výročí jednoho z největších bojových nasazení čs. vojáků v rámci protihitlerovské koalice – Karpatsko-dukelské operace – si dnes na slovensko-polském pomezí připomněli představitelé Česka a Slovenska. Resort obrany zastupovali ministr obrany Lubomír Metnar a generálmajor Jiří Verner. Památku padlých kamarádů uctili také váleční veteráni, přímí účastníci bojů na Dukle, kteří z rukou slovenského ministra obrany Petera Gajdoše převzali pamětní medaile. <p>935 padlých a zemřelých, 4518 raněných, 756 nezvěstných. Úhrnem na 6200 vojáků &ndash; takové byly podle posledních publikovaných údajů ztráty čs. armádního sboru v jedné z největších bitev, které se na podzim 1944 v karpatsko-dukelském prostoru přímo účastnili českoslovenští vojáci. Ač naplánování i samotný průběh operace mnozí zpochybňují, byl její morální význam mimořádný. </p><p> </p><p>&bdquo;Do té doby se naši vojáci proslavili v bitvách na cizím území. Na Dukle však už osvobozovali vlastní zem. I proto byla jejich vůle po vítězství větší než kdy jindy,&ldquo; připomněl ministr obrany Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>I když se nenaplnil hlavní cíl operace &ndash; spojit se s účastníky Slovenského národního povstání, je její význam podle ředitele Vojenského historického ústavu Praha plukovníka Aleše Knížka nezpochybnitelný. &bdquo;Naši vojáci se probojovali do své vlasti a společně s Rudou armádou vázali početné německé síly, které chyběly na jiných místech fronty.&ldquo; </p><p> </p><p><strong>Prezidentka SR: Navždy zůstaneme vašimi dlužníky</strong> </p><p> </p><p>Hrdinství příslušníků 1. československého armádního sboru, kteří se pod velením tehdejšího plukovníka Ludvíka Svobody rozhodli pomoci spoluobčanům na Slovensku, uctili položením věnců k památníku čs. vojáků na Dukle také nejvyšší představitelé Slovenské republiky v čele s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. </p><p> </p><p>&bdquo;Hluboko se skláním před tím, jak statečně a odvážně před tři čtvrtě stoletím odvážně přijali a nesli svůj úděl. Dali jste nám nedostižný příklad skutečného patriotismu a obětavého vlastenectví, jsme a navždy zůstaneme vašimi dlužníky. Vaše vlast je na vás hrdá, &ldquo; uvedla slovenská prezidentka. </p><p> </p><p>Slovenský ministr obrany Peter Gajdoš udělil v rámci pietní vzpomínky u Památníku čs. vojáků na Dukle přímým účastníkům bojů pamětní medaile. Oceněni byli, kromě jiných, podplukovník Josef Svoboda, brigádní generál Václav Kuchynka a generálmajor Miloslav Masopust. </p> yes Olga Bálintová MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-10-06 17:10:21 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-uctil-pamatku-hrdinu--kteri-bojovali-v-karpatsko-dukelske-operaci-216031/ 216031 <!--WTD_I(220238)--> <!--WTD_I(220238)--> <!--WTD_I(220237)--> published no news Do Mali zamíří další rotace vojáků, tentokrát je většina z Přáslavic Širší škála úkolů, ale také vyšší teploty nebo třeba jedovatí živočichové čekají na vojáky 2. úkolového uskupení Armády ČR, kteří se v listopadu vydají do Mali. Minulý týden jednotka absolvovala ve Vyškově certifikační cvičení, které prověřilo, jak jsou na vyslání do Afriky připraveni. <p>Stodvacetičlenný kontingent tvoří převážně příslušníci 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic. Nasazení v zahraničí má za sebou zhruba polovina z nich, ostatní jsou nováčci, kteří v Africe budou sbírat cenné zkušenosti. </p><p> </p><p>V misi EUTM (European Union Training Mission, Mali) působí Češi na dvou místech &ndash; v hlavním městě Bamaku a na nedaleké základně Koulikoro. Základem jejich činnosti je ochrana obou základen a osob, ať už v rámci strážní služby na bráně nebo na věžích, či v rámci sil rychlé reakce, dále výcvik příslušníků malijských ozbrojených sil a ozbrojené doprovody. </p><p> </p><p><strong>V Mali to bude další obtížná mise</strong> </p><p> </p><p>Náplň malijské mise předurčila obsah scénářů a incidentů certifikačního cvičení s názvem Sahel &ndash; simulovaly se komplexní útoky na základny, požární poplachy, dopravní nehody, demonstrace, nepřímá střelba na základny. Dále se nacvičovalo několikadenní odloučené působení týmu cvičícího malijskou armádu, který potřebuje také patřičné zázemí a ochranu. </p><p> </p><p>&bdquo;Jednotka prokázala cílevědomost a úsilí co nejlépe se připravit na úkoly v zahraniční operaci. Velkou sílu cítím v soudržnosti kontingentu a sám za sebe cítím velkou odpovědnost. Výzvou je pro mne posun v jazykových schopnostech, ve vedení lidí, v plánování a organizaci. Těším se na jiné prostředí než v Afghánistánu,&ldquo; uvedl zástupce velitele základny Bamako nadporučík J. V. </p><p> </p><p>Vojáci přáslavického praporu se na rozdíl od zmíněné afghánské mise budou muset v Mali vyrovnat se širší škálou úkolů, vyššími teplotami a vysokou vlhkostí, hrozbami v podobě nemocí a jedovatých živočichů, vyššími nároky na jazykovou vybavenost a umění řidičů a také se stísněnějšími podmínkami na základnách. </p><p> </p><p><strong>Se cvičením pomohli záložníci</strong> </p><p> </p><p>Do cvičení se zapojil nejen řídící štáb a skupiny imitace a rozehry z Vyškova, ale také rozhodčí služba, sestavená z vojáků, kteří již misí v Mali prošli. Malijskou armádu představovala rota aktivních záloh z Plzně, která díky cvičení také prošla zajímavým výcvikem, přičemž ve skupině imitace působili další záložníci z Českých Budějovic. </p><p> </p><p>Dále se zapojily i Vzdušné síly AČR, konkrétně kbelská 24. základna dopravního letectva s vrtulníkem Sokol. Na něm si jednotky vyzkoušely vzdušné přesuny, přivolání zdravotnického odsunu MEDEVAC a poruchu vrtulníku spojenou s unikáním a opětovným vyzvednutím odloučených osob.</p> yes kapitán Marek Maxim Švancara, tiskový a informační důstojník 2.ÚU AČR MALI, kapitánka Monika Novákov Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-10-07 08:38:04 /informacni-servis/zpravodajstvi/do-mali-zamiri-dalsi-rotace-vojaku--tentokrat-je-vetsina-z-praslavic-215966/ 215966 <!--WTD_I(220160)--> <!--WTD_I(220160)--> <!--WTD_I(220256)--> <!--WTD_I(220161)--> published no news České vojáky padlé v Afghánistánu připomíná památník V září byl na základně Bagram slavnostně odhalen památník na počest českých vojáků padlých v Afghánistánu. Aktu se zúčastnil velvyslanec České republiky v Afghánistánu Petr Štěpánek, velitel 19. úkolového uskupení Armády České republiky podplukovník Roman Smolka, velitel základny Bagram brigádní generál Brian N. Wolford, velitel amerického úkolového uskupení podplukovník Aaron L. Cox a další významní hosté. <p>Idea na zbudování památníku vzešla od samotných vojáků. Od myšlenky nebylo daleko k realizaci, neboť za pouhé dva měsíce již památník na základně Bagram stojí.</p><p>Slavnostního odhalení se s velitelem 12. strážní roty ujal velvyslanec České republiky v Afghánistánu Petr Štěpánek. Akt poté pokračoval projevem velitele základny Bagram brigádního generála Briana N. Wolforda. Ve své řeči zmínil, že pokud se ho někdo zeptá na obranu základny Bagram, okamžitě se mu vybaví Češi a Gruzínci. Gruzínští vojáci se totiž spolu s českými vojáky podílejí na ochraně a obraně základny.</p><p>Generál Wolford také vyzdvihl citát uvedený na památníku: &bdquo;Je lepší zemřít se zbraní v ruce, než žít s rukama nad hlavou.&ldquo; Slova izraelského hrdiny Me&acute;ir Feinsteina dle generála Wolforda přesně vystihují podstatu, proč zde naši vojáci jsou. Závěrem uvedl, že si cení práce, kterou tu čeští vojáci odvádějí. Sérii proslovů uzavřel svým příspěvkem velitel 19. úkolového uskupení podplukovník Roman Smolka a slavnostní akt byl ukončen modlitbou.</p><p><strong>K uctění památky českých vojáků proběhla také soutěž </strong></p><p>Samotnému odhalení památníku předcházelo vyhodnocení soutěže &bdquo;Infantry Squad Competition&ldquo;, která byla uspořádána k téže příležitosti. Sestávala z pěšího přesunu na osm kilometrů, během kterého plnila pětičlenná družstva osm disciplín, kdy každá z nich byla symbolickou vzpomínkou na jednoho padlého vojáka.</p><p>Soutěže se kromě šesti českých zúčastnila i družstva USA, Polska, Bosny a Hercegoviny, Gruzie a jedno smíšené družstvo složené z vojáků afghánské národní armády. Na každém stanovišti byla vyvěšena fotografie padlého vojáka a krátká vzpomínka na jeho službu v Armádě České republiky. Přestože vítězství v tomto závodě nebylo to nejdůležitější, první tři místa obsadili vojáci 12. strážní roty.</p> no nadporučice Kristýna Pešátová, 12. strážní rota Bagram Mise čeština publicationrelated Administrátoři Pavel Taněv 2019-10-07 10:01:17 /aktualni-mise/afghanistan/zpravodajstvi/ceske-vojaky-padle-v-afghanistanu-pripomina-pamatnik--216049/ 216049 <!--WTD_I(220249)--> <!--WTD_I(220249)--> <!--WTD_I(220250)--> published no news Pohár šéfredaktora A reportu v nohejbale má po osmi letech nového krále Už po třiadvacáté vyrazily do boje trojčlenné týmy nohejbalistů v armádním turnaji o pohár šéfredaktora A Reportu. Do sportovního areálu v pražských Kasárnách 17. listopadu v Ruzyni se tentokrát sjelo šest týmů z celé České republiky. Zlato si domů vezou borci z Kbel, jimž se povedlo sesadit po osmi letech tým z Mladkova. <p>Kraťasy, falše, ale i tvrdé rány. To vše bylo k vidění při turnaji v nohejbale v nově zrekonstruované hale v areálu pražských Kasáren 17. listopadu v Ruzyni. Co se týče tělocvičny, šlo o premiéru, neboť před měsícem ji opustili dělníci, kteří ji zrekonstruovali. Ve středu 9. října je nahradili zástupci hned šesti armádních celků, aby si to mezi sebou rozdali v nohejbale.</p><p>&bdquo;Vždyť to tady klouže, jak to mám asi doběhnout,&ldquo; komentoval nejednu situaci voják z Bechyně, když se svým parťákům snažil vysvětlit, proč ten balon prošel. I přes občasná hrubá slova, která ke sportu odjakživa patří, probíhal turnaj v rámci fair play, dokonce byly i situace, kdy se hráč sám přiznal k autu.</p><p><strong>Král je mrtev, ať žije král </strong></p><p>Jestli osm let něco v armádním přeboru v nohejbale platilo, tak to, že vždy vítězí vojáci z Mladkova. &bdquo;Už jsme je porazili ve skupině, překvapili jsme je, tak snad nám to vyjde i na podruhé,&ldquo; culil se před finálovým kláním jeden z kbelských vojáků. &bdquo;Pokoru, ještě jsme nevyhráli,&ldquo; krotil ho jeho kolega.</p><p>Zatímco souboj o třetí místo mezi Bechyní a Bučovicemi byl plný emocí, finále bylo spíše profesorské. Přes vítězství Mladkova v prvním setu jeho borci zbylé dva prohráli a na světě tak byl po osmi letech nový vítěz. &bdquo;Jsme moc rádi, známe se mezi sebou. Oni nám to příští rok vrátí,&ldquo; smál se po ceremonii nadrotmistr Vlastimil Cimický z vítězného týmu z Kbel s tím, že by bylo skvělé, kdyby se do dalšího ročníku přihlásilo více týmů.</p><p>&nbsp;</p><ol></ol> no Petr Toman MO čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-10-09 15:53:58 /informacni-servis/zpravodajstvi/pohar-sefredaktora-a-reportu-v-nohejbale-ma-po-osmi-letech-noveho-krale-216108/ 216108 <!--WTD_I(220310)--> <!--WTD_I(220310)--> <!--WTD_I(220311)--> published no news Ministr vnitra udělil medaili vojenským archivářům Dva archiváři Vojenského ústředního archivu - Vojenského historického archivu, Vladimír Šlosar a Ivan Urminský, převzali před několika dny medaili ministra vnitra „Za zásluhy o české archivnictví“. <p><!--WTD_I(220332)--></p><p>Tato čestná medaile se každoročně uděluje za celoživotní dílo, či mimořádný čin odborníkům z oblasti archivnictví a příbuzných oborů. Oceňováni jsou archiváři, pedagogové, ale i stavbaři a manažeři. Díky nim jsou české archivy moderními správními úřady a vědeckými institucemi, které mají své zastoupení v mezinárodních organizacích evropské i celosvětové úrovně.</p><p>&bdquo;Archivář musí být zároveň historikem, odborníkem na dějiny správy, paleografem, lingvistou, zdatným uživatelem výpočetní techniky, ale také trochu detektivem a právníkem, v některých případech i psychologem a kromě toho musí být i dobrým úředníkem,&ldquo; sdělil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, když v úvodním slovu vyjmenoval multioborovost pracovníků v archivech a dalších institucích.</p><p>Medaile &bdquo;Za zásluhy o české archivnictví&ldquo; jsou udělovány od roku 2006 a dosud bylo oceněno 285 osobností.</p><p>Letos byli oceněni také dva pracovníci Vojenského ústředního archivu - Vojenského historického archivu Vladimír Šlosar a Ivan Urminský. První jmenovaný je vedoucím oddělení novodobých fondů a sbírek Vojenského historického archivu v Praze, druhý je vedoucím oddělení starších fondů a sbírek a zástupcem ředitele Vojenského historického archivu v Praze.&nbsp;</p><p>&quot;Ocenění si velmi vážím. Po téměř čtyřiceti letech práce ve vojenském archivnictví mohu konstatovat, že je to práce velmi zajímavá a při vzpomínce na karlínskou Invalidovnu také dobrodružná,&quot; uvedl Ivan Urminský. Medaile si cení i Vladimír Šlosar, který pracuje ve Vojenském historickém archivu už 25 let: &quot;Měl jsem štěstí na skvělé spolupracovníky, s nimiž jsem společně překonal i takovou katastrofu, jakou přinesly pro vojenský archiv povodně v roce 2002.&quot;</p> no VHA MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-10-10 07:45:04 /informacni-servis/zpravodajstvi/oceneni-prace-archivaru-vha-216136/ 216136 <!--WTD_I(220336)--> <!--WTD_I(220336)--> <!--WTD_I(220337)--> published no news Cvičení Clear Sky 2019 prověřilo schopnost reakce na nestandardní situace Ochrana vzdušného prostoru České republiky v podmínkách krize a otevřeného konfliktu – to byl námět cvičení Clear Sky 2019, jež proběhlo 8. a 9. října v lokalitě Hlavenec nedaleko Staré Boleslavi. Šlo v něm především o zvládnutí operačních postupů pro vedení vzdušných operací společně s obranou a ochranou hlavního místa velení. <p>&bdquo;Čisté nebe&ldquo; je hodnocené dle standardů NATO, a proto se jej zúčastnili kvalifikovaní hodnotitelé ze Slovenska, Německa, Maďarska a Belgie. Vojáci byli prověřováni v reakci na nestandardní situace ve vzdušném prostoru, jako například ztrátu komunikace s pilotem letounu, lety v rozporu s letovým plánem, provokativní lety blízko státní hranice, nehodu letounu nebo civilní letoun v tísni.</p><p>&bdquo;Pro 26. pluk velení, řízení a průzkumu je Clear Sky každoročním vyvrcholením přípravy personálu, plánování cvičení takového rozsahu je velmi náročné a trvá téměř rok. Jde o komplexní scénář, kdy pomocí širokého spektra incidentů prověřujeme schopnost pluku plnit úkoly nejen ve prospěch integrovaného systému protivzdušné a protiraketové obrany států Severoatlantické aliance NATINAMDS, ale i úkoly spojené například s obranou a ochranou a všestranným logistickým zabezpečením,&ldquo; uvedl řídící cvičení plukovník Pavel Růžička, zástupce velitele pluku.</p><p><strong>Cvičení probíhalo na všech místech dislokace pluku </strong></p><p>Sledovanými oblastmi bylo zmíněné logistické zabezpečení jednotky při vedení bojové operace a ochrana a obrana hlavního místa velení &ndash; zdravotní komplikace příslušníka bojové směny, výpadek dodávky elektrické energie, kontaminace vodního zdroje, porucha hlavního serveru, neoprávněný vstup na falešnou identifikační kartu, demonstrace v prostoru vstupní brány, zraněný voják po pádu ze strážní věže, narušitel v perimetru, nález podezřelého balíčku, pozemní útok nebo požár lesa.</p><p>Centrem cvičení byly prostory 261. střediska řízení a uvědomování (CRC &ndash; Control and Reporting Centre), simulovaná činnost však probíhala téměř na všech místech stálé dislokace jednotek pluku. Výjimkou nebyl ani objekt radiotechnické roty u východočeské obce Nepolisy, kde se nachází páteřní radar Aliance, známý též pod laickým názvem &bdquo;kopačák&ldquo;. Zde si vojáci museli kromě obrany a ochrany jednotky poradit se simulovanými poruchami a závadami radiolokační techniky nebo výpadkem radarové informace následkem rušení.</p><ul><li><em>Kromě 26. pluku velení, řízení a průzkumu byly do cvičení Clear Sky 2019 zapojeny nejen útvary vzdušných sil (21. základna taktického letectva a 24. základna dopravního letectva), ale i další složky armády a Ministerstva obrany (Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, Univerzita obrany a Společné operační centrum MO). Celé cvičení proběhlo také v přímé spolupráci s mezinárodním centrem vzdušných operací CAOC (Combined Air Operation Centre) v Uedemu, které je nadřízeným prvkem CRC.</em></li></ul> no kapitánka Lucie Machorková, tisková a informační důstojnice 26. pluku velení, řízení a průzkumu Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-10-10 07:54:58 /informacni-servis/zpravodajstvi/-cviceni-clear-sky-2019-proverilo-schopnost-reakce-na-nestandardni-situace--216116/ 216116 <!--WTD_I(220322)--> <!--WTD_I(220322)--> <!--WTD_I(220323)--> published no news 35 metrů pod hladinou a nulová viditelnost. Armádní potápěči cvičí na Opavsku Vyzdvižení a přesun břemene nebo montáž konstrukcí pod hladinou. To vše nacvičují potápěči 15. ženijního pluku z Bechyně. V krásném prostředí zatopeného břidlicového lomu kousek od obce Svobodné Heřmanice na Opavsku se necelá dvacítka armádních specialistů dva týdny připravuje na situace, kdy by byla potřeba jejich pomoc. <p>&bdquo;Hlavní rozdíl mezi vojenským a hasičským či policejním potápěčem je v samotném zaměření. Naším úkolem je převážně ženijní činnost: V boji bychom kontrolovali vodní hráze nebo stavby, jestli nejsou podminované nebo naopak bychom měli za úkol tyto objekty zničit pomocí min a jiných výbušných zařízení. Naopak hlavní funkcí policejních a hasičských jednotek je záchrana či pátrání po osobách,&ldquo; upřesňuje roli vojenských potápěčů nadrotmistr Karel Háječek. </p><p> </p><p><strong>Každá chyba může znamenat poškození zdraví</strong> </p><p> </p><p>Úkolem potápěčů je jít pod vodu, splnit úkol bez ztráty materiálu nebo poškození zdraví. Rozmanitost výcviku je v zadání úkolu, povětrnostních podmínkách, viditelnosti a v lidech, kteří spolu musejí spolupracovat. Potápěči se během výcviku pohybují v hloubce okolo 35 metrů, což je pro srovnání výška dvanáctipatrového panelového domu. Na dně na ně působí tlak čtyř atmosfér, tedy čtyřikrát vyšší než na hladině a musí pracovat při umělém osvětlení. &bdquo;Kvůli špatné viditelnosti je vždy důležité i správné předávání signálů mezi potápěči,&ldquo; zdůrazňuje Háječek. </p><p> </p><p>Během výcviku ti zkušenější předávají znalosti těm méně zkušeným. Podle řídícího potápěčských prací a zároveň potápěče cvičitele rotného Lubomíra Šimka je potápění vysoce riziková a náročná činnost, kdy mírné opomenutí znamená poškození zdraví a v horším případě ohrožení života. </p><p> </p><p>Nejhorším možným scénářem je nehoda potápěče ve větší hloubce. Právě proto ženisté nacvičují i záchranu a transport zraněného do dekompresní komory DK HAUX. </p><p> </p><p>&bdquo;Toto zařízení slouží k léčbě a zmírnění následků nehod pod vodou, dekompresní nemoci, když se potápěč musí z nějakého důvodu rychle vynořit. Kromě ženistů se proto tohoto výcviku účastní také zdravotnický personál, který dohlíží na zdravotní stav potápěčů při akci,&ldquo; dodává Šimek. </p><p> </p><p>Každý rok zkouší potápěči z Bechyně a Olomouce nové metody, postupy a vybavení. &bdquo;Materiál se musí pravidelně udržovat, aby nic pod vodou neselhalo. Pokud se ale něco nečekaného stane, musí každý vědět, co má dělat,&ldquo; uzavírá Šimek.</p> yes kapitánka Zuzana Králová – Tisková a informační důstojnice 15. ženijního pluku Bechyně Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-10-10 09:53:47 /informacni-servis/zpravodajstvi/35-metru-pod-hladinou-a-nulova-viditelnost--armadni-potapeci-cvici-na-opavsku-216128/ 216128 <!--WTD_I(220330)--> <!--WTD_I(220330)--> <!--WTD_I(220331)--> published no news Armády států Visegrádské skupiny spojily síly při cvičení Czech Lion Do největšího cvičení Pozemních sil Armády České republiky Czech Lion 2019 se zapojilo téměř tisíc vojáků, z toho 130 zahraničních, s osmdesáti kusy vojenské techniky. Cvičení probíhalo v posádkách Hranice a Přáslavice, v Centru simulačních a trenažérových technologií Brno a také ve vojenském újezdu Libavá. O dosažených schopnostech praporního úkolového uskupení se v prostoru Velká Střelná přesvědčil i náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata spolu s velitelem Pozemních sil AČR generálmajorem Josefem Kopeckým. <p>&bdquo;Cvičení Czech Lion 2019 za účasti armád států Visegrádské skupiny V4 je zaměřeno především na prověření schopností interoperability a na přípravu možného společného nasazení v zahraničních operacích,&ldquo; říká náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata a dodává, že se jedná zejména o velitelsko-štábní cvičení, které má prověřit schopnost velitelů a mezinárodních štábů velet podřízeným jednotkám bojového uskupení, společně plánovat a řídit boj a pružně reagovat na aktuální vývoj situace na bojišti.</p><p>Cílem společného cvičení bylo slaďovat postupy a principy použití všech druhů vojsk při řešení základních taktických činností v rámci operací vyšší intenzity. Účelem podobných výcvikových aktivit je nadále rozvíjet schopnosti, které byly v poslední dekádě opomíjeny kvůli soustředění na problematiku protipovstaleckých operací v různých oblastech světa.</p><p><strong>Cvičení je unikátní společným nasazením armád států Visegrádské skupiny </strong></p><p>&bdquo;Cvičení je unikátní nejen tím, že společně cvičí příslušníci různých armád, kde komunikačním jazykem je angličtina, ale také tím, že místa velení jsou rozvinuta na několika místech zároveň a v maximální míře je využívána podpora počítačových simulací,&ldquo; konstatuje tiskový a informační důstojník 7. mechanizované brigády kapitán Ladislav Kabát. Pro doplnění dodává, že díky podpoře Centra simulačních a trenažérových technologií, využívajícího standardizovanou aplikaci NATO, je možné vytvořit takové prostředí, v němž velitelé a štáby v koaličním kontextu řídí obranné i útočné operace opravdu komplexně.</p><p>V rámci cvičení byly v prostoru Velká Střelná ve vojenském újezdu Libavá prezentovány dosažené schopnosti praporního úkolového uskupení. Demonstroval je 73. tankový prapor, posílený o mechanizovanou rotu a minometnou četu 71. mechanizovaného praporu, mechanizovanou rotu 4. brigády rychlého nasazení, palebnou četu 13. dělostřeleckého pluku, průzkumnou skupinu 53. pluku průzkumu a elektronického boje, četu minových vrhačů 153. ženijního praporu a tankovou četu aktivní zálohy 73. tankového praporu. Do bojů se zapojily i Vzdušné síly Armády ČR, které poskytly leteckou podporu &ndash; bojové letouny L-159 ALCA a bitevní vrtulníky Mi-24.</p> no Jana Deckerová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-10-10 11:20:19 /informacni-servis/zpravodajstvi/armady-statu-visegradske-skupiny-spojily-sily-pri-cviceni-czech-lion-2019-216142/ 216142 <!--WTD_I(220353)--> <!--WTD_I(220353)--> <!--WTD_I(220352)--> published no news Královéhradecká aktivní záloha dokončila druhý rok výcvikového cyklu Kvalitní instruktoři, boj o osadu v reálném prostředí či kondiční testy – polní výcvik od 30. září do 8. října na Libavé zužitkovala pěší rota aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Hradec Králové v maximální možné míře. <p>Šest desítek vojáků se po vyzvednutí osobních zbraní přesunulo do vojenského výcvikového prostoru Libavá. Zde je čekalo plnění úkolů komplexního polního výcviku, jehož součástí je střelecká, taktická, zdravotnická, ženijní a spojovací příprava a OPZHN a tělesná a speciální tělesná příprava.</p><p>Řídící cvičení kapitán Martin Kališ zajistil pro zkvalitnění přípravy instruktory výcviku z čety ochrany 141. zásobovacího praporu Pardubice, jejichž kvality záložníci velmi kladně hodnotili. &bdquo;Je velký rozdíl, když cvičíte boj o osadu v reálném prostředí, než když teoreticky probíráte možnosti taktických drilů na učebně. Instruktoři byli velmi vstřícní, ochotně nám vše ukázali a vysvětlili,&ldquo; pochvaloval si svobodník Roman Komeda.</p><p><strong>V listopadu je čeká cvičení v rámci IZS </strong></p><p>Zpestřením oproti cvičení, jež proběhlo v dubnu letošního roku ve výcvikovém prostoru Doupov, bylo ověření fyzické zdatnosti. Na Libavé si záložníci pochvalovali také lezení s instruktory na trenažeru Jakub. V obou případech proběhlo zaměstnání v posádce Přáslavice a podíleli se na něm stejnou měrou zkušení profesionálové z místního 72. mechanizovaného praporu a příslušníci služby tělesné přípravy.&nbsp;</p><p>&bdquo;Vyvrcholením vojenského cvičení aktivní zálohy byly bojové střelby družstev, čímž byl zakončen druhý rok tříletého výcvikového cyklu,&ldquo; shrnul průběh cvičení podplukovník Miloslav Báča z Krajského vojenského velitelství Hradec Králové.</p><p>Příslušníci aktivní zálohy mohou zkušenosti získané z tohoto i předchozích cvičení zúročit ještě příští měsíc, kdy se pro ně připravuje cvičení ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému k zabezpečení úkolů ochrany nevojenských objektů důležitých k obraně státu.</p><p>Na závěr&nbsp;cvičení předal v prostorách Kasáren Jana Žižky v Hradci Králové ředitel Krajského vojenského velitelství plukovník Karel Filip pamětní odznaky vybraným příslušníkům pěší roty aktivní zálohy.</p> no Jitka Solaničová, KVV Hradec Králové Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-10-11 12:29:59 /informacni-servis/zpravodajstvi/kralovehradecka-aktivni-zaloha-dokoncila-druhy-rok-vycvikoveho-cyklu-216167/ 216167 <!--WTD_I(220374)--> <!--WTD_I(220374)--> <!--WTD_I(220375)--> published no news Generální štáb slaví 100 let, u zrodu stáli francouzští důstojníci Generální štáb Armády České republiky si 15. října připomíná datum vzniku svého historického předchůdce z roku 1919. Při této příležitosti bude také v úterý 15. října zahájena výstava představující sto let existence této klíčové armádní složky. Expozice vytvořená pracovníky Vojenského historického ústavu Praha bude umístěna před budovou Generálního štábu AČR v Praze 6 na Vítězném náměstí. <p>Československá armáda postrádala po vzniku samostatného státu ústřední orgán velení, tedy generální štáb. V listopadu 1918 vznikl zatím jen centrální správní úřad, Ministerstvo národní obrany. Tento stav byl v nejistých a nevyjasněných poválečných poměrech trvale neudržitelný. Pro vznik generálního štábu byla vpravdě rozhodující alianční vazba Československa na Francii, která v době příměří usilovně budovala spojeneckou frontu proti Německu, jemuž mělo být zabráněno v nové případné agresi. </p><p> </p><p><strong>Vzorem Francie</strong> </p><p> </p><p>Pro efektivní zapojení Československé republiky do protiněmecké koalice musely být nutně vytvořeny potřebné předpoklady politického a vojenského charakteru, a právě zde se prostoupily zájmy Francie a Československa. Francouzská armáda si v mezinárodním kontextu vydobyla na konci 1. světové války pozici nejsilnější ozbrojené moci, jež disponovala bohatým a mnohokrát tvrdě prověřeným fondem vojenského umění. Československo hledalo po svém vzniku vhodný cizí vzor pro budování armády, jelikož zásady rakousko-uherského vojenství nepokládalo z dobově podmíněných důvodů ideologického charakteru za vhodnou základnu. </p><p> </p><p><strong>O vyslání Francouzské vojenské mise se zasadil Beneš</strong> </p><p> </p><p>O prohloubení spojenectví s Francií prostřednictvím zvláštních mezivládních dohod vojenského charakteru se zasloužil ministr zahraničních věcí Edvard Beneš. Byl to on, kdo v závěru roku 1918 prosadil myšlenku, aby československá vláda požádala francouzskou vládu o vyslání poradní vojenské mise. Mezivládní jednání, vedená na přelomu let 1918 a 1919, skutečně vyústila v pozitivní rozhodnutí francouzského kabinetu. Československo se tak stalo jedním ze sedmi evropských států, kam Francie vyslala v poválečném období zvláštní vojenskou misi. Kromě něho to bylo ještě Polsko, Řecko, Finsko, Estonsko, Litva a Lotyšsko. </p><p> </p><p>Působnost Francouzské vojenské mise byla založena na dvou základních mezivládních aktech. Prvním se stal Kontrakt o vyslání mise z 20. ledna 1919. Druhý dokument z 26. ledna se nazýval Dohoda mezi vládami francouzskou a československou o pravomocech Francouzské vojenské mise. Kompetence mise měla celoarmádní a celostátní rozměr. Oba dokumenty podepsal Georges Clemenceau, předseda francouzské vlády a se zmocněním své vlády Edvard Beneš. </p><p> </p><p>Mise měla působit jako poradní orgán. Její úkol byl oficiálně specifikován tak, že se do Československa vysílá za účelem zorganizování generálního štábu i vojenské správy v širokém smyslu, ustavení pravidelné struktury armády a položení základů vojenského školství. Ustavení generálního štábu bylo fakticky jejím nejvýznamnějším úkolem. Posledně zmíněná dohoda dokonce předurčovala šéfa mise náčelníkem budoucího generálního štábu. Tento fakt se ovšem střetával s deklarovaným konzultativním charakterem mise, neboť z ní činil velitelský exekutivní orgán. </p><p> </p><p><strong>Francie vs. Itálie</strong> </p><p> </p><p>Motiv spojení funkcí náčelníka mise a náčelníka budoucího generálního štábu v jedné osobě vnesli do jednání Francouzi koncem prosince 1918. Uvedeným opatřením se fakticky bránili možné konkurenci ze strany jiné spojenecké země. Mohli se totiž obávat italské vojenské přítomnosti. Na území Československa totiž v době pařížských jednání přicházel Československý armádní sbor z Itálie. Jeho nejdůležitější a početnou část velitelského sboru reprezentovali generálové a důstojníci italské armády. Francouzské velení si takto dopředu zajišťovalo nadřízenou pozici vůči italskému veliteli sboru. </p><p> </p><p><strong>Prvním náčelníkem divizní generál Pellé</strong> </p><p> </p><p>Nejvyšší velitelská funkce v misi byla vyhrazena pro divizního generála. Tabulkový stav zmíněný kontrakt stanovil na 39 důstojníků a 38 mužů pomocného personálu. Skladba byla uzpůsobena tak, aby mise byla schopna velet vyššímu organizačnímu celku, a tak překlenout období do ustavení generálního štábu československé armády, případně jej i podle potřeby nahradit. Náčelníkem byl jmenován divizní generál Maurice Pellé, vysoce fundovaný a zkušený štábní pracovník i letitý vojenský diplomat s vytříbeným citem pro různá prostředí, v nichž během své kariéry působil. </p><p> </p><p><strong>Pod velením maršále Foche</strong> </p><p> </p><p>Pro postavení Francouzské vojenské mise měla zásadní význam též dohoda podřizující československou armádu nejvyššímu spojeneckému velení francouzského maršála Ferdinanda Foche. V platnost vstoupila 18. února 1919. Podnět k ní vzešel od Beneše. Motivován byl záměrem podpořit vojenské operace při zajišťování území státu záštitou Fochova vrchního velení. Činnost československé armády se tím měla vůči zahraničí a zvláště sousedům legitimizovat. </p><p> </p><p>Plně se tento fakt projevil před odjezdem mise do Československa. Foch přijal právě jmenovaného náčelníka mise generála Maurice Pelléa a uložil mu jednoznačné a jasné zadání co nejrychleji, v horizontu několika měsíců, zorganizovat maximálně možné množství vyšších jednotek na divizním stupni. Tento úkol se spolu s nutností postavit generální štáb jevil z francouzského hlediska v daných obecných podmínkách jako nejpodstatnější. </p><p> </p><p>Ustavení generálního štábu, je možné z perspektivy dalšího vývoje interpretovat jako nejvýznamnější událost československé armády v roce 1919. Generál Pellé byl jmenován náčelníkem generálního štábu již 17. února 1919. Fakticky šlo o pouhou nominální designaci, jelikož žádný štáb dané úrovně v té době ještě neexistoval. Nebyly mu vymezeny ani potřebné kompetence. Šance na rychlé vybudování této instituce nebyly v tehdejších vnitropolitických poměrech příliš reálné. Generál Pellé, aby dostál svému zadání, musel během následujících měsíců překonat dvě zásadní obtíže. </p><p> </p><p><strong>Odchod Itálie</strong> </p><p> </p><p>První spočívala v rezervovanosti ministra národní obrany Václava Klofáče k ustavení generálního štábu. Podmíněna byla politicky a obavou z omezení ministrova vlivu. Druhá vyplývala z vážného sporu o kompetence mezi Pellém a velitelem Československého sboru z Itálie, jímž byl generál Luigi Piccione. Nedokázal se vyrovnat s faktem subordinace vůči domácímu československému vojenskému činiteli, natožpak hodnostáři z jiné spojenecké země. Složitý spor mezinárodní dimenze byl nakonec rozřešen rozhodnutím italské vlády o prakticky okamžitém vyvázání všech italských generálů a důstojníků z velitelských funkcí v Československu. </p><p> </p><p><strong>Vznik generálního štábu</strong> </p><p> </p><p>Zrod generálního štábu rozhodujícím způsobem uspíšila válka mezi Československem a Maďarskou republikou rad, která vypukla v květnu 1919. S ofenzivou maďarských vojsk na Slovensko, jež byla zahájena na konci května, se vojenská situace Československa začala rychle a dramaticky zhoršovat. V kritické situaci došlo 4. června k výjimečnému rozhodnutí prezidenta Masaryka. Generála Pellé jmenoval vrchním velitelem československé armády. Prezident tímto opatřením fakticky delegoval na náčelníka generálního štábu výkon své velitelské pravomoci. Podstatné bylo to, že se mu tímto opatřením doslova uvolnily ruce pro účelnou výstavbu generálního štábu. V život jej uvedl v červenci poté, co 24. června nastalo na zásah spojenců příměří mezi Československem a Maďarskou republikou rad. Existence Generálního štábu se však oficiálně odvíjí od 15. října 1919, kdy byla stanovena stabilizovaná struktura Ministerstva národní obrany. </p><p> </p><p>Generální štáb vznikl sloučením personálu Francouzské vojenské mise a vojenského odboru Ministerstva národní obrany, jenž byl do té doby jediným ryze vojenským úsekem z celkových sedmnácti odborů tohoto úřadu. Organizace Generálního štábu vycházela se struktury mise. Tvořil ji náčelník, I. a II. podnáčelník, 1. (organizační), 2. (zpravodajské), 3. (operační) a 4. (dopravní) oddělení. Velitelská místa měla paritní francouzsko-československé zastoupení podle modelu francouzský náčelník ‒ československý podnáčelník, respektive zástupce. Faktem, že Pellé byl jmenován a skutečně vykonával funkci náčelníka Generálního štábu, vznikla v Československu výlučnost mezi státy, kam Francie vyslala své mise. Shodný případ nastal pouze v Řecku.</p> yes Karel Straka, VHÚ Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-10-14 09:34:58 /informacni-servis/zpravodajstvi/generalni-stab-slavi-100-let--u-zrodu-stali-francouzsti-dustojnici-216193/ 216193 <!--WTD_I(220399)--> <!--WTD_I(220399)--> <!--WTD_I(220398)--> published no news V Maďarsku začalo mezinárodní cvičení Cooperative Security 2019 Zvládání nelegální masové migrace a ochrana vnějších hranic – takový je námět mezinárodního cvičení Cooperative Security 2019 (COOPSEC 19), které začalo v Maďarsku v pondělí 14. října. <p>Jde o společné cvičení vojenských a policejních jednotek zemí Středoevropské obranné spolupráce (Central European Defence Cooperation - CEDC) a účastní se jej více než čtyři sta vojáků a policistů z Maďarska, Rakouska, Chorvatska, Slovenska, České republiky, Slovinska a dále pozorovatelů z Polska.</p><p>Za naši armádu se účastní téměř padesát vojáků, jejichž jádro tvoří jednotka ze 153. ženijního praporu, která buduje humanitární základnu, a příslušníci 102. praporu průzkumu a elektronického boje s průzkumnou verzí obrněného vozidla IVECO.</p><p>Výstavba humanitární základny probíhá již od víkendu, kdy česká jednotka v ranních hodinách dorazila na místo. &bdquo;Postavíme více než dvacet stanů, které budou v rámci scénáře cvičení sloužit pro sto padesát osob. Jedná se o ubytovací prostory, jídelnu, sprchy, ošetřovny, dekontaminační stan, vystrojovací středisko a samozřejmostí je dozorčí, ostraha a správce základny,&ldquo; objasnil kapitán Josef Zdanovec, velitel jednotky.</p><p>Součástí základny jsou i vyvezené kontejnery, sloužící jako varna. Vojáci v této chvíli dokončují práce spojené s vnitřním vybavením stanů. Příslušníci 102. praporu průzkumu a elektronického boje budou střežit fiktivní hranici dvou států s použitím průzkumné verze obrněného vozidla IVECO.</p><p>COOPSEC 19 bude ukončeno ve výcvikovém prostoru ve Veszprému ve čtvrtek 17. října dynamickou a statickou ukázkou pro vrchní představitele ministerstev obrany a armád jednotlivých států.</p> no majorka Miroslava Štenclová, tiskové středisko cvičení COOPSEC 19 Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-10-15 08:04:16 /informacni-servis/zpravodajstvi/v-madarsku-zacalo-mezinarodni-cviceni-cooperative-security-2019--216213/ 216213 <!--WTD_I(220420)--> <!--WTD_I(220420)--> <!--WTD_I(220429)--> <!--WTD_I(220421)--> published no news Nejnovější číslo A reportu přináší informace o budování Velitelství teritoria Aktuální číslo časopisu A report přináší ohlédnutí za Dny NATO v Ostravě, vrtulníkového cvičení Mountain Flight v Pyrenejích, sladěnost průzkumníků v Boleticích, ale i střelby novým systémem RBS-70 NG. <p><!--WTD_I(220432)--> Pilotní rozhovor s velitelem Velitelství teritoria plk. gšt. Antonínem Genserem přináší bližší informace o budování této nové velitelské struktury. </p><p> </p><p>Další články jsou věnovány alianční spolupráci ženistů pontonové roty, společnému výcviku leteckých návodčích a letových osádek, dělostřeleckému cvičení Joint Fires, přípravě strážní roty na Afghánistán, ale i úspěchu náboráře, nadrotmistra Františka Jeřábka, který s reprezentací taekwonda ITF přivezl celkem dvanáct zlatých medailí. </p><p> </p><p>Pravidelné rubriky jsou zastoupeny Záložníky pod lupou, Interním komunikačním portálem, recenzí publikace Srdce armády věnované sto letům Generálního štábu AČR a Rukávovými znaky. </p><p> </p><p>Oblast vojenské techniky přináší články o letounu WC-135 Constant Phoenix a bojovém vozidlu pěchoty Land 400 Phase 3. Na stránkách vyhrazených vojenské historii se ohlédneme za skupinou Katarakt, která měla za úkol přerušit zásobovací trasu na Dunaji.<ul><li><em>Nové číslo časopisu A report najdete <a href="http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?pgid=226">zde</a>.</em></li></ul></p> yes Michal Voska MO čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-10-15 10:43:27 /informacni-servis/zpravodajstvi/nejnovejsi-cislo-a-reportu-prinasi-informace-o-budovani-velitelstvi-teritoria-216232/ 216232 <!--WTD_I(220430)--> <!--WTD_I(220430)--> <!--WTD_I(220431)--> published no news Novým ředitelem státního podniku VOP CZ byl jmenován Radovan Putna Ministr obrany Lubomír Metnar dnes jmenoval do funkce ředitele státního podniku VOP CZ Radovana Putnu, který uspěl ve výběrovém řízení. <p>Ing. Radovan Putna je absolventem VŠE Praha. Na začátku své kariéry pracoval jako projektový manažer ve finanční skupině Expandia. Zde se specializoval na řízení, nákup a prodej firem. </p><p> </p><p>Posléze pracoval mnoho let na různých manažerských pozicích ve firmách zaměřených na strojírenství, automobilový a zpracovatelský průmysl. Mezi nejznámější patří brněnský Zetor, kde působil v letech 2003-2007 na pozici ředitele obchodu a marketingu. </p><p> </p><p>Od roku 2011 se věnoval poradenství a interim managementu. Jeho doménou je strategický management, obchod a marketing. </p><p></p> yes Jan Pejšek, odbor komunikace MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-10-15 13:54:32 /informacni-servis/zpravodajstvi/-novym-reditelem-statniho-podniku-vop-cz-byl-jmenovan-radovan-putna-216245/ 216245 <!--WTD_I(220460)--> <!--WTD_I(220460)--> <!--WTD_I(220444)--> <!--WTD_I(220461)--> published no news LOM PRAHA TRADE uspořádal slavnostní ceremoniál k vyřazení další skupiny afghánských pilotů V prostorách Centra leteckého výcviku státního podniku LOM PRAHA v Pardubicích, proběhlo v pondělí 14. října slavnostní předání certifikátu 22 pilotům afghánských vzdušných sil. Stalo se tak mimo jiné za účasti náměstka ministra obrany Radomíra Jahody a nového velvyslance Shahzad Gul Aryobeeho Afghánské islámské republiky. <p>Program výcviku pilotů dlouhodobě zajišťuje dceřiná společnost státního podniku LOM PRAHA TRADE ve spolupráci s americkou společností Raytheon.</p><p>&bdquo;Od září 2015, kdy výcvik pilotů afghánských vzdušných sil na území České republiky probíhá, je tato skupina v pořadí již šestou. Jedná se konkrétně o výcvik na vrtulníku Enstrom 480B,&ldquo; uvádí Jan Rouček, ředitel státního podniku LOM PRAHA.</p><p>&bdquo;Několika měsíční výcvik zahrnuje jazykovou průpravu, stovky hodin teorie, praktického výcviku a výcviku na simulátorech,&ldquo; upřesňuje Milan Doležal, člen představenstva LOM PRAHA TRADE.</p> no Lucie Černá, Manažer marketingu a komunikace MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-10-15 14:36:04 /informacni-servis/zpravodajstvi/lom-praha-trade-usporadal-slavnostni-ceremonial-k-vyrazeni-dalsi-skupiny-afghanskych-pilotu--216247/ 216247 <!--WTD_I(220449)--> <!--WTD_I(220449)--> <!--WTD_I(220450)--> LOM PRAHA TRADE vyřadil další skupinu afghánských pilotů published no news Ministerstvo obrany obdrželo tři nabídky na dodávku BVP V souladu se stanoveným harmonogramem veřejné zakázky „Pásové bojové vozidlo pěchoty a jeho modifikace – nákup“ dnes obdrželo Ministerstvo obrany předběžné nabídky od tří výrobců. Předběžné nabídky podaly společnosti BAE Systems Hägglunds AB, GDELS - Santa Barbara Sistemas SA a Rheinmetall Landsysteme GmbH. <p>Ministerstvo zároveň obdrželo písemnou informaci od společnosti PSM Projekt System &amp; Management GmbH, že se rozhodla z důvodu nutnosti značné a nákladné přestavby jejich zavedeného vozidla PUMA nepodat v rámci uvedené zakázky žádnou nabídku.</p><p>Nyní začne projektový tým posuzovat doručené předběžné nabídky a poté začne s dodavateli vlastní vícekolové jednací řízení za účelem zkvalitnění jejich nabídek. Následně budou dodavatelé vyzváni k podání finálních nabídek.</p> no Jan Pejšek, odbor komunikace MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-10-15 14:42:44 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-obdrzelo-tri-nabidky-na-dodavku-bvp-216253/ 216253 <!--WTD_I(220454)--> <!--WTD_I(220454)--> <!--WTD_I(220457)--> <!--WTD_I(220453)--> published no news Generální štáb slaví 100 let vzniku 100. výročí vzniku Generálního štábu dnes společně s nejvyšším velením armády oslavil i prezident republiky Miloš Zeman či premiér Andrej Babiš. <p>Celodenní oslavy zahájilo setkání náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty s jeho předchůdci a vnučkou prvního náčelníka generálního štábu generála Maurice Pellého, Isabelle Monzini. Výjimečné setkání sedmi generálů zakončila společná fotografie a podpis do kroniky. </p><p> </p><p>Poté následoval pietní akt u Památníku čs. zahraničních vojáků, účastníků 2. světové války. Zde bývalí náčelníci Generálního štábu společně položili k památníku věnec a uctili pátku padlých minutou ticha. Všichni se pak přesunuli před budovu GŠ, kde armádní generál Aleš Opata zahájil výstavu nazvanou 100 let Generálního štábu. </p><p> </p><p>Expozice prezentuje ucelený přehled vývoje Generálního štábu od jeho zakladatelských počátků v roce 1919 až po současnost. V doprovodném programu vystoupil dětský pěvecký sbor ŠUM základní školy v Rokycanech, která spolupracuje s Hnutím na vlastních nohou Stonožka. </p><p> </p><p><strong>Nejen bojeschopná, ale bojující</strong> </p><p> </p><p>Navazujícího slavnostního setkání v Domě armády Praha se zúčastnili vedle velení armády i její vrchní velitel, prezident republiky Miloš Zeman, předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera, předseda vlády Andrej Babiš a ministr obrany Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>Mezi dalšími hosty nechyběli poslanci a senátoři, současní a bývalí generálové, přidělenci obrany a vojenští a letečtí přidělenci v České republice i váleční veteráni. </p><p> </p><p>Prezident republiky Miloš Zeman se v projevu vyslovil pro větší investice, zdůraznil, že podporuje nasazení českých vojáků v zahraničí a v této souvislosti připomněl smrt 14 českých vojáků: &bdquo;I tyto oběti ukazují, že naše armáda, traumatizovaná minulou historií, kdy nemohla bojovat, opět bojuje. A tento étos, ať je to boj v Afghánistánu, v Mali nebo kdekoliv jinde, tento étos ne jenom bojeschopné, ale bojující armády je, co bychom si měli do budoucnosti odnést.&ldquo; </p><p> </p><p>Podle Babiše má Česko skvělé vojáky, zaspalo ale dobu ve zbrojení armády. &bdquo;Žijeme ve světě, ve kterém musíme zbrojit, a to masivně, musíme nabírat vojáky,&ldquo; řekl. </p><p> </p><p>Ministr obrany Lubomír Metnar popřál generálnímu štábu, aby si vysokou úroveň udržel i v budoucnosti, protože bez kvalitního velení nemůže být ani dobrá armáda. &bdquo;Čeští generálové i další důstojníci dnes obsazují prestižní funkce v Severoatlantické alianci, a to včetně těch nejvyšších. Díky tomu máme hrdou armádu, která se těší vysoké důvěře občanů a také spojenců.&ldquo; </p><p> </p><p>V rámci slavnostního setkání byla pokřtěna kniha Srdce armády &ndash; Generální štáb 1919-2019 autora plukovníka Eduarda Stehlíka, která mapuje celé století Generálního štábu. Generál Opata předal prezidentu republiky plaketu a pamětní minci jako upomínku na sté výročí, a právě pokřtěnou knihu s věnováním. Na závěr náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata uvedl, že armáda se nyní nachází v největším modernizačním a transformačním procesu ve své moderní historii. &bdquo;Když budeme jednotní, podaří se to,&ldquo; řekl. Dodal, že armáda pracuje na moderní vojenské doktríně a účelem je mít armádu dobře vyzbrojenou a silnou nejenom na papíře. &bdquo;Abychom se nemuseli stydět, až se bude za 100 let hodnotit naše éra,&ldquo; poznamenal. </p><p> </p><p>Program oslav 100. výročí Generálního štábu myslel také na veřejnost. Na Vítězném náměstí se prezentovaly sekce a odbory GŠ a vojenské útvary Armády ČR statickými a dynamickými ukázkami.</p> yes plukovnice Magdalena Dvořáková Armada čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-10-15 19:24:09 /informacni-servis/zpravodajstvi/generalni-stab-slavi-100-let-vzniku-216231/ 216231 <!--WTD_I(220493)--> <!--WTD_I(220493)--> <!--WTD_I(220492)--> published no news Základnu Bagram opouští 12. strážní rota a přenechává své místo a operační úkol vojákům z Chrudimi Na základně Bagram se dnes uskutečnil slavnostní nástup k předání operačního úkolu mezi 12. a 13. strážní rotou. Slavnostního nástupu se zúčastnil velvyslanec České republiky v Afghánistánu Petr Štěpánek, velitel základny Bagram brigádní generál Brian N. Wolford, velitel 19. úkolového uskupení AČR RS podplukovník Roman Smolka a všichni koaliční partneři, se kterými 12. strážní rota spolupracovala. <p>Po šesti měsících nasazení tak velitel 12. strážní roty kapitán Jan Hrdinka oficiálně předal operační úkol kapitánovi Josefu Kozelkovi, veliteli 13. strážní roty.</p><p>Po přinesení státní vlajky České republiky a představení 13. strážní roty se ujal slova velvyslanec České republiky Petr Štěpánek, který ve svém projevu poděkoval za práci v zahraniční operaci vojákům 12. strážní roty a popřál mnoho štěstí vojákům 13. strážní roty.</p><p>V závěru projevů velitel 12. strážní roty poděkoval koaličním partnerům a afghánským praporům za skvělou spolupráci během 6měsíčního nasazení.&nbsp;Kapitán Hrdinka&nbsp;poděkoval všem příslušníkům roty za jejich přístup k plněným úkolům. Nezapomněl zmínit, že bez jejich práce by nemohla 12. strážní rota splnit úkol na tak vysoké úrovni a že je hrdý na to, že mohl s těmito vojáky v Afghánistánu sloužit. Poté popřál mnoho štěstí příslušníkům 13. strážní roty, kteří dnešním dnem operační úkol převzali a předal slovo jejich veliteli kapitánu Josefu Kozelkovi.</p><p>Velitel 13. strážní roty kapitán Kozelka&nbsp;během svého projevu poděkoval&nbsp;svým předchůdcům&nbsp;za práci, kterou&nbsp;v Afghánistánu&nbsp;odvedli, za hladké předání operačního úkolu a popřál vojákům šťastnou cestu domů.</p><p>V závěru následovalo ocenění příslušníků amerického úkolového uskupení Cobalt a ostatních partnerů.&nbsp;Slavnostní ceremoniál&nbsp;zakončilo&nbsp;samotné podepsání předávacího&nbsp;protokolu a předání praporu strážní roty.</p><p>Ode dneška tak 13. strážní rota plní operační úkol na základně Bagram.</p><p>Zatímco 12. jednotku tvořili především vojáci 72. mechanizovaného praporu Přáslavice, nyní mají kontrolu vnějšího perimetru základny v severní části bezpečnostní zóny Bagram a&nbsp;ochranu a obranu vlastní základny na starosti příslušníci 43. výsadkového praporu Chrudim.</p> no nadporučice Kristýna Pešátová, 12. strážní rota Bagram Mise čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-10-16 13:36:58 /aktualni-mise/afghanistan/zpravodajstvi/zakladnu-bagram-opousti-12--strazni-rota-a-prenechava-sve-misto-a-operacni-ukol-vojakum-z-chrudimi-216295/ 216295 <!--WTD_I(220514)--> <!--WTD_I(220514)--> <!--WTD_I(220516)--> <!--WTD_I(220515)--> published no news Hodnotitelé z NATO sledovali v Boleticích, jak strakoničtí vojáci bojují se vzdušným protivníkem Úkolové uskupení pozemní protivzdušné obrany absolvovalo další důležitou fázi hodnocení podle metodiky NATO TACEVAL. Stalo se tak během taktického cvičení Cold Igloo, které proběhlo v uplynulých dnech ve výcvikovém prostoru Boletice za účasti téměř tří stovek vojáků, převážně z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic. <p>Úkolové uskupení, jehož jádro tvoří právě strakoničtí vojáci, je v letech 2018 až 2020 zařazeno do hotovostních sil NATO. V letošním roce je součástí Sil velmi rychlé reakce NATO, tedy nejrychlejších jednotek Aliance pro řešení krizových situací.</p><p>&bdquo;Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě (SACEUR) rozhodl, že všechny jednotky vzdušných sil, zařazené do Sil velmi rychlé reakce NATO, podstoupí hodnocení bojové připravenosti podle metodiky NATO TACEVAL,&ldquo; uvedl velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik.</p><p><strong>TACEVAL je běh na dlouhou trať</strong></p><p>Zmíněné hodnocení má několik fází a zpravidla trvá několik let, než jej vojáci dosáhnou. V podstatě se jedná o certifikaci potvrzující, že daná jednotka je schopná plnit úkoly pod velením NATO a zvládne spolupracovat s ostatními aliančními jednotkami. Náročnost, ale i prestiž tohoto přezkoušení potvrzuje například to, že z českých vzdušných sil zatím žádná jednotka tohoto hodnocení nedosáhla.</p><p>Strakoničtí vojáci absolvovali v uplynulých dnech tzv. Startassess, který je jedním z důležitých kroků k získání hodnocení TACEVAL (Tactical Evaluation). Téměř stovka hodnotitelů z NATO tak v Boleticích sledovala, jak jednotka zvládne přípravu, taktické zasazení do prostoru operace a vedení protiletadlového boje. Součástí hodnocení bylo i přezkoušení ze základních bojových dovedností, které by měl ovládat každý voják.</p><p><strong>Hodnotitelé zpracují doporučení</strong></p><p>&bdquo;Hlavním cílem Startassess bylo zhodnotit operační a bojovou připravenost úkolového uskupení pozemní protivzdušné obrany v souladu s předepsanými standardy pro jednotky vzdušných sil NATO. Hodnotitelský tým následně zpracuje doporučení pro odstranění případných nedostatků, aby jednotka v nadcházejících letech mohla podstoupit závěrečné hodnocení podle programu NATO TACEVAL, které bývá označováno jako CAPEVAL (Capability Evaluation),&ldquo; dodal velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik.</p> no kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-10-17 07:48:47 /informacni-servis/zpravodajstvi/hodnotitele-z-nato-sledovali-v-boleticich--jak-strakonicti-vojaci-bojuji-se-vzdusnym-protivnikem-216305/ 216305 <!--WTD_I(220535)--> <!--WTD_I(220535)--> <!--WTD_I(220536)--> published yes news Ministr obrany Lubomír Metnar navštívil cvičení Cooperative Security v Maďarsku Armády šesti států Středoevropské obranné spolupráce (CEDC), včetně Armády České republiky, se ve výcvikovém prostoru maďarské armády Újmajor u města Veszprém zaměřily během cvičení Cooperative Security na zvládnutí migrační krize na státní hranici. O jejich připravenosti se dnes spolu s ostatními ministry obrany i Lubomír Metnar společně s náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou a velitelem Pozemních sil Armády České republiky generálmajorem Josefem Kopeckým. <p>Současná migrační krize spojená s ochranou státní hranice patří k aktuálním a diskutovaným tématům států Evropské unie (EU). Její zvládnutí bylo i vyvrcholením závěrečného ukázkového dne mezinárodního cvičení Cooperative Security, do kterého se v kooperaci zapojilo šest armád z Maďarska, Česka, Rakouska, Chorvatska, Slovenska, Slovinska a Polska. Cílem cvičení bylo posílit politickou a vojenskou spolupráci zemí CEDC podporou národních organizací v otázkách vynucování práva a hraničních policejních jednotek v prostředí masové migrace obyvatelstva.</p><p><strong>Nelegální přechod hranice, nebezpečný náklad a zvládnutí nepokojů ve sběrném táboře</strong></p><p>Závěrečným vyvrcholením celého cvičení, které začalo v pondělí 14. října 2019, byla dnešní závěrečná ukázka s několika incidenty.</p><p>Několik migrantů, soustředěných v prostorách humanitární základny na území státu Yellowland, se pokusilo o nelegální přechod do Maďarska. Nepřetržitá kontrola státních hranic ve spolupráci vojenských a policejních složek však tyto migranty zadržela a předala do sběrného tábora.</p><p>Současně s tímto incidentem bylo objeveno opuštěné vozidlo s podezřelým nákladem. Po vyhodnocení policejních složek byli k nebezpečnému nálezu přivoláni hasiči a specialisté na identifikaci a likvidaci nebezpečných látek. O kus dál probíhaly nepokoje v prostorách sběrného tábora, kam policejní složky odvedly zadržené uprchlíky, kteří se snažili o nelegální přechod hranice. V tu chvíli nastoupili těžkooděnci, kteří tuto vyostřenou situaci během chvíle dostali pod kontrolu a uklidnili rozbouřený dav ostatních migrantů.</p><p>Po ukázce se hosté seznámili s některou vojenskou technikou jednotlivých států. Česká republika byla v této statické ukázce zastoupena průzkumnou verzí obrněného vozidla IVECO. Vojáci ze 102. průzkumného praporu z Prostějova představili ministru obrany Lubomíru Metnarovi, zástupcům Armády České republiky a dalším zahraničním hostům jejich techniku, výzbroj a výstroj, se kterou v Maďarsku byli nasazeni.</p><p>&bdquo;V současné době žádná migrační krize nekulminuje, ale počty běženců jsou stále vysoké a tato rizika stále hrozí,&ldquo; řekl ministr obrany Lubomír Metnar po ukončení ukázky a dodal, že státy Středoevropské spolupráce si tyto hrozby uvědomují a na tuto případnou krizi se nejenom armády, ale i ostatní bezpečnostní i záchranné složky jednotlivých států průběžně připravují. &bdquo;Toto cvičení je toho důkazem a mě velmi těší, že česká armáda tu odvedla perfektní práci,&ldquo; dodal závěrem Metnar.</p><p><strong>Česká armáda se zapojila výstavbou humanitární základny i důstojníky v krizovém štábu</strong></p><p>První společné cvičení&nbsp; armád států Středoevropské obranné spolupráce proběhlo v roce 2017 v rakouském Allensteigu s cílem chránit hranice proti ilegální migrace. Letošního druhého ročníku se v Maďarsku zúčastnilo celkem 458 osob. Česká armáda se do cvičení zapojila s 38 příslušníky záchranné roty 153. ženijního praporu z Olomouce, jejichž úkolem byla výstavba humanitární základny pro 150 osob,&nbsp; a osmi vojáky ze 102. průzkumného praporu z Prostějova s průzkumnou verzí obrněného vozidla IVECO s cílem provádět střežení hranic. Několik českých vojáků si vyzkoušelo v závěrečné ukázce i pozici migrantů, protože v rámci dynamické ukázky představovali nelegální uprchlíky.</p><p>V místě velení krizového managementu působili i 4 čeští důstojníci ze Společného operačního centra MO, Velitelství Pozemních sil a 15. ženijního pluku, kteří se v rámci simulovaných počítačových incidentů zapojili do řešení nenadálých situací, na které musel krizový štáb neprodleně reagovat.</p> no Jana Deckerová a mjr. Miroslava Štenclová MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-10-17 15:11:11 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-lubomir-metnar-navstivil-cviceni-cooperative-security-v-madarsku-216332/ 216332 <!--WTD_I(220579)--> <!--WTD_I(220579)--> <!--WTD_I(220580)--> <!--WTD_I(220578)-->RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.