Česky English

Úvodní stránka Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

Webové stránky:
www.army.cz

Adresa:
Tychonova 1,
160 01 Praha 6

Tel. ústředna:
+420 973 201 111

Elektronická adresa:
e-podatelna@army.cz

 

Odbor zodpovědný za kosmickou problematiku:
Sekce obranné politiky a strategie, Odbor strategického rozvoje

  • Zastoupení v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity
  • Organizace se zabývá bezpečnostními a obrannými aspekty kosmických aktivit, a to i ve vazbě na mezinárodní organizace.
  • Ministr obrany zastupuje ČR v řídícím orgánu Evropské obranné agentury - European Defence Agency Steering Board  

Aktuality RSS

2019-08-23 16:50:02 published no news Den Armády České republiky přilákal v Pardubicích stovky návštěvníků V úterý 13. srpna 2019 uspořádal Pardubický kraj ve spolupráci s Agenturou logistiky tiskovou konferenci k akci &bdquo;Den Sil podpory Armády České republiky - Cihelna 2019&ldquo;, na kterou navázal zajímavý doprovodný program &bdquo;Den Armády České republiky&ldquo;. Prezentační akce se konala od 10 hodin na Pernštýnském náměstí v Pardubicích a přilákala několik set návštěvníků. <p>V rámci tiskové konference představili hlavní organizátoři letošního již 22. ročníku této tradiční vojenskohistorické akce její program a téma. V průběhu konference postupně vystoupil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, člen Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jan Řehounek a starosta města Králíky Václav Kubín, kteří zástupce médií a návštěvníky akce seznámili s tím, na co se mohou ve dnech 16. až 18. srpna 2019 v Králíkách na Orlickoústecku těšit. Základní informace o tom, co si pro návštěvníky akce připravila Armáda ČR, poskytl ředitel Agentury logistiky brigádní generál Jaroslav Trakal a jeho zástupce plukovník Zdeněk Kolomý, který je současně ředitelem akce Cihelna 2019. </p><p> </p><p>&bdquo;Našim cílem je prezentovat veřejnosti nejen schopnosti Armády České republiky, ale také připravenost plnit úkoly vyplývající z našeho členství v Severoatlantické alianci a dalších mezinárodních organizacích. Dále pak naši spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému, zejména při řešení krizových situací, která v současné době stále nabývá na významu. Chceme především prezentovat, jak Armáda ČR modernizuje svoji výzbroj i techniku a jak probíhá proces náboru nového personálu, včetně aktivních záloh,&ldquo; komentoval účast Armády ČR na akci Cihelna 2019 brigádní generál Jaroslav Trakal. </p><p> </p><p><strong>Armáda prezentovala historii i současnost</strong> </p><p> </p><p>V průběhu &bdquo;Dne Armády České republiky&ldquo; pak návštěvníkům prezentovali svoji techniku zástupci Agentury vojenského zdravotnictví, Agentury logistiky a jí podřízeného Centra zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů Pardubice a Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč. Dále se zde představili příslušníci 14. pluku logistické podpory Pardubice, 43. výsadkového praporu Chrudim, Vojenské policie Tábor a Olomouc. </p><p> </p><p>Na ukázkách se podíleli i zástupci vojenských historických klubů, Hasičského záchranného sboru ČR a Vězeňské služby ČR, kteří návštěvníkům akce představili výcvik služebních psů. Informace o možnostech uplatnění v Armádě ČR a Aktivní záloze OS ČR poskytli zájemcům profesní poradci Rekrutačního pracoviště Pardubice ve spolupráci se zástupci Krajského vojenského velitelství Pardubice. V průběhu akce mohli její návštěvníci ochutnat také tradiční vojenský guláš.</p> yes Tiskové středisko akce Cihelna 2019 Armada čeština publicationrelated Administrátoři Pavel Taněv 2019-08-14 10:41:43 /informacni-servis/zpravodajstvi/den-armady-ceske-republiky-prilakal-v-pardubicich-stovky-navstevniku--214331/ 214331 <!--WTD_I(218416)--> <!--WTD_I(218416)--> <!--WTD_I(218417)--> <!--WTD_I(218415)--> published no news Potřebám armády uzpůsobujeme výcvik, nikoliv psa Současná vojenská kynologie se neustále vyvíjí a nabývá na významu. &bdquo;Přizpůsobujeme se trendům a potřebám vojáků na zahraničních operacích. Podle toho uzpůsobujeme taktiku jejich výcviku, nikoliv psa,&ldquo; říká velitel Centra vojenské kynologie Chotyně podplukovník Andrej Vítek. <p>Výběr vhodného psa pro službu u vojenských jednotek je srovnatelný s rekrutačními požadavky na potenciálního vojáka &ndash; od testů krve přes zdravotní prohlídky po zkoušku předpokladů pro službu, což u psa znamená například chůzi po různých površích a testy poslušnosti. Nadto je nutný rentgen kyčelních kloubů. &bdquo;Chceme až vášnivé aportéry,&ldquo; říká nadpraporčík Michal Kratochvíl, jenž působí v Chotyni jako hlavní kynolog. &bdquo;Po prohlídce následuje dvou- až tříměsíční kurz v našem centru. Pes prochází výcvikem strážních a hlídkových psů nebo kurzem pro speciální pachové práce buď na drogy, zbraně, nebo výbušniny. Poté jde pes k vojenskému útvaru, kde je zařazen do výkonu, a kondičním výcvikem se dál rozvíjejí jeho schopnosti,&ldquo; doplňuje nadpraporčík Kratochvíl. </p><p> </p><p>Jednou za rok jsou psi přezkušováni z dovedností na speciální pachové práce, psi hlídkoví a strážní jednou za dva roky. Pokud neuspějí, mohou test opakovat. Jestliže ani podruhé neuspějí, musí zpět do kurzu. Kritéria pro splnění jsou velmi tvrdá. Psovod a jeho pes musí splnit všechny disciplíny své specializace a testy poslušnosti minimálně na 70 % bodů, nesmí více jak jednou falešně &bdquo;zaznačit&ldquo; nález anebo se aktivně dobývat do místa nálezu. To v praxi může být fatální jak pro psa a jeho psovoda, tak pro jednotku. I když splní testy speciálního výcviku, ale nesplní poslušnost, pes neprojde. </p><p> </p><p><strong>Strážní nebo hlídkový? Dnes spíše specialisté</strong> </p><p> </p><p>Pro vojenskou kynologii, která má letitou tradici, přišla zásadní změna s profesionalizací armády. Vedle strážních a hlídkových psů přibyli nově specialisté na vyhledávání výbušnin, zbraní a drog. Od roku 2005 česká armáda začala poptávat psí specialisty, které pak začala vysílat na zahraniční operace. &bdquo;Je to nejefektivnější způsob střežení, když se spojí schopnosti psa a dovednosti vojáka,&ldquo; vysvětluje nadpraporčík Kratochvíl. Jsou to dva elementy, psovod a pes se doplňují jako na patrole. Pes něco cítí a voják vidí a vyhodnotí situaci. &bdquo;Psovod je další voják v týmu. Nečeká na pokyn od velitele jednotky &sbquo;teď to tady prohlídni&lsquo; s tím, že se pak stáhne. Je to plnohodnotný člen týmu, musí plnit úkoly jako ostatní a jeho pes tomu musí rozumět a počkat,&ldquo; doplňuje podplukovník Vítek. </p><p> </p><p>&bdquo;Jezdíme na nejrůznější místa, sklady, metro, tramvaje, dětské dny, velké akce, malé akce, ve městě, na letiště, hlavní je vyzkoušet různá prostředí. Cvičit se psy na cvičáku a myslet si, že je tak připravíme do mise, je obrovský omyl,&ldquo; popisuje nadpraporčík Kratochvíl. Hluk a stres z okolí je zásadní faktor na výkon psa. Ocitnout se z klidného a známého cvičáku na místě, kde se střílí, běhají lidé, přistávají vrtulníky a projíždějí vozidla, je zátěž na oba &ndash; psovoda i psa. Střídání prostředí pomáhá simulovat cizí prostředí a cvičit jejich koncentraci. </p><p> </p><p><strong>Pes jako součást týmu, ne doplněk</strong> </p><p> </p><p>Veliteli využití schopností psa může zachránit i život. &bdquo;Chci, aby psi byli do praxe, proto musí působit s jednotkou, ne však jako její doplněk, který se může stát v určitý moment i břemenem,&ldquo; vysvětluje podplukovník Vítek a pokračuje: &bdquo;Psovod je vybavený dlouhou zbraní, a když je třeba, musí zareagovat stejně jako jednotka podle situace. Pes musí být vycvičený i na tyto situace a zůstat stranou. Máme postroje pro psy, na které se dá připevnit lékárnička nebo náhradní zásobník. Máme pro psy také brýle, důležité kvůli prachu z vrtulníků, a sluchátka kvůli střelbě. Psí plynové masky nemáme.&ldquo; V praxi masky nejsou efektivní, pes respiruje jazykem, v masce pak do pěti minut začíná mít problémy s dýcháním. </p><p> </p><p><strong>Psí hrdina</strong> </p><p> </p><p>Délka služby vojenského psa závisí na jeho zdravotním stavu, ale většinou slouží šest až devět let a pak následuje psí důchod. Psi jsou nabízeni k odkupu, mnohdy však končí v domácnostech svých bývalých psovodů. Tak je tomu i v případě našeho prvního psího válečného hrdiny. Německý ovčák Athos byl těžce zraněn při výbuchu rakety na základně, když v roce 2012 se svým psovodem na zahraniční operaci v Afghánistánu vyhledával výbušniny. Athos měl silné krvácení v oblasti zad, v boku díru, porušenou močovou trubici a v těle úlomky střepin. Přežil díky vojenským lékařům a domů se vracel s tzv. dekou hrdinů, kterou dostávají američtí psi, když jsou zraněni v zahraniční operaci. </p><p> </p><p>Začátkem roku 2014 se Athos vrátil do Grabštejna a zapojil se znovu do výcviku. Bohužel jeho zranění bylo natolik limitující, že jeho další plnohodnotné výcvikové využití s případným dalším nasazením do praxe nebylo možné. Nyní Athos dožívá v zaslouženém veteránském důchodu v péči svého majitele a psovoda rotného Rostislava Bartončíka.</p> yes plk. Magdalena Dvořáková, Oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR Armada čeština publicationrelated Administrátoři Pavel Taněv 2019-08-14 12:24:34 /informacni-servis/zpravodajstvi/potrebam-armady-uzpusobujeme-vycvik--nikoliv-psa-214341/ 214341 <!--WTD_I(218432)--> <!--WTD_I(218432)--> <!--WTD_I(218431)--> published no news Před 74 lety se vrátili českoslovenští letci RAF domů Ve středu 14. srpna se u památníku Okřídleného lva na pražském Klárově, postaveného díky britským občanům, aby připomínal vděk a úctu českým letcům, uskutečnila pietní vzpomínka na Čechoslováky, kteří bojovali za 2. světové války v řadách Britského královského letectva RAF. <p>Tehdy v něm působilo více než dva a půl tisíce československých vojákyň a vojáků. Dnes už jich žije jen hrstka. Proto byli právě plukovníci v. v. radista RAF Tomáš Lom a střelec a radista 311. perutě Jiří Pavel Kafka na setkání velmi srdečně přivítáni a patřili spolu s vdovou po leteckém esu a hrdinovi 2. světové války generálovi Františkovi Fajtlovi Hanou k nejváženějším hostům. </p><p> </p><p><strong>Dluh ještě není splacen</strong> </p><p> </p><p>Nad pietní vzpomínkou připomínající 74 let od návratu československých příslušníků RAF do vlasti převzali záštitu předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera a velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Hromek. Přítomni byli místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer, předsedkyně Poslaneckého výboru pro bezpečnost Jana Černochová, zástupci velvyslanectví Velké Británie a Severního Irska v Praze a Slovenské republiky. </p><p> </p><p>Mezi hosty nechyběl ani pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Za Ministerstvo obrany a Generální štáb se zúčastnili první zástupce náčelníka GŠ AČR generálporučík Jaromír Zůna, zástupce náčelníka Generálního štábu AČR - ředitel SOC MO generálmajor Jiří Verner, velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Hromek, velitelé leteckých základen a další hosté z domova i ze zahraničí, kteří zcela zaplnili prostranství před památníkem. </p><p> </p><p>Místopředseda Senátu Jiří Oberfalzer ve zdravici uvedl: &bdquo; Za posledních 30 let naší novodobé svobody jsme udělali mnohé, ale dluh není ještě zcela splacen. Od roku 2014 je zde, na Klárově, umístěn památník, u kterého si dnes připomínáme historii. V britském královském letectvu sloužilo na 2500 Čechů a Slováků. Pětina z nich se konce války nedočkala. Jen málo z nich se dožilo pádu komunismu a zaslouženého společenského ocenění na nejvyšší úrovni. Buďme věrni jejich odkazu, nedovolme na ně zapomenout.&ldquo; </p><p> </p><p><strong>Letci RAF jsou vzorem pro dnešek</strong> </p><p> </p><p>Poslankyně Jana Černochová ve zdravici řekla: &bdquo;Každý jednotlivý příběh československého příslušníka RAF je příběhem nekonečné odvahy, statečnosti, lásky k vlasti a ochoty obhajovat hodnoty svobody a demokracie. A úplně každý z nich zasluhuje náš obrovský dík.&ldquo; </p><p> </p><p>Generálmajor Petr Hromek zase podtrhl, že českoslovenští letci z 2. světové války jsou trvalým vzorem pro současnou generaci vojáků Vzdušných sil AČR. V projevu podtrhl: &bdquo;Válečné výkony a statečnost československých letců sledovala s uznáním celá světová veřejnost. Ani po skončení bitvy o Británii neustali v bojové činnosti. Jako součást RAF se naši piloti účastnili všech dalších významných bojů, někteří se dostali až na vzdálená severoafrická, středomořská či dálněvýchodní bojiště. Pro své vojenské umění, pravé vlastenectví a věrnost demokratickým ideálům zůstávají vzorem i pro současné příslušníky českých vzdušných sil.&ldquo; </p><p> </p><p>Pietní akt pořádal ve spolupráci s Ministerstvem obrany a Velitelstvím Vzdušných sil AČR Nadační fond leteckého maršála Karla Janouška. Jeho předsedkyně Jessica Horváthová ocenila spolupráci s mnohými z příznivců nadace předáním pamětních medailí celkem 17 hostům. Byli mezi nimi i britští občané, kteří se zasloužili o památník na Klárově. </p><p> </p><p><strong>Vzpomínalo se i na Letišti Václava Havla</strong> </p><p> </p><p>Další akce související s připomínkou 74. výročí návratu československých letců RAF z Velké Británie do vlasti připadla na čtvrtek 15. srpna. Konala sev parčíku před vstupní halou terminálu 4 Letiště Václava Havlase azúčastnil se jíprvní zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jaromír Zůna. Vzpomínku pořádala Společnost patriotů Slaného, z. s., pod záštitou Klubu generálů ČR. </p><p> </p><p>&bull; <em>Je známo, že českoslovenští vojenští letci stáli velmi o to, aby mohli letět na pomoc už Pražskému povstání, ale Sovětský svaz byl tehdy proti.</em> </p><p> </p><p><em>Psalo se datum 7. května 1945, 17:45 hodin. Naši stíhači 312. stíhací perutě dokonce už seděli upoutáni ve svých spitfirech a byli připraveni ke startu domů.</em> </p><p> </p><p><em>Britská média přinesla druhý den zprávy, že naši letci skutečně domů odletěli. Bohužel, vše bylo jinak&hellip;</em> </p><p> </p><p><em>Až 13. srpna 1945 přistálo na pražském letišti 54 spitfirů Československé stíhací skupiny. To se stalo před 74 lety a následující dny přistávali další... Vraceli se po dlouhé době s nadějemi, očekáváními&hellip; Vraceli se do své vlasti. Domů.</em></p> yes Miroslav Šindelář Armada čeština publicationrelated Administrátoři Pavel Taněv 2019-08-15 07:44:54 /informacni-servis/zpravodajstvi/pred-74-lety-se-vratili-ceskoslovensti-letci-raf-domu--214383/ 214383 <!--WTD_I(218486)--> <!--WTD_I(218486)--> <!--WTD_I(218485)--> published no news Dělostřelci si vyzkoušeli pozici raněného a situaci jednotky pod palbou V polovině srpna se uskutečnil několikadenní zdokonalovací výcvik CLS dvaceti příslušníků 13. dělostřeleckého pluku ve spolupráci s Ochranou službou Policie ČR. Pod zkratkou CLS (Combat Life Saver) se krom jiného skrývají činnosti jako první pomoc v polních podmínkách, ošetřování raněných pod krycí palbou či třídění většího počtu raněných. <p>V první části akce se cvičící octli v pozici zraněného a ošetřovaného jinou jednotkou. Odehrávala se v prostorách letiště Letecké záchranné služby Plzeň-Líně ve spolupráci s centrem CLS Líně. Tento výcvik ukázal vojákům opačný pohled na jejich práci, kdy si každý příslušník vyzkoušel, co obnáší situace, je-li ošetřován po zásahu střelnou zbraní nebo výbuchem. Dále poznal, jak takovou situaci vnímá zachránce, který jej ošetřuje, a jaká je spolupráce s týmem při odsunu na bezpečné místo mimo palbu. &bdquo;Tím, že jsme se ocitli v roli raněného, teď lépe chápeme jeho pozici a pocity dovedeme s ním efektivněji komunikovat,&ldquo; řekl jeden z účastníků výcviku četař David Rasocha ze 131. dělostřeleckého oddílu. </p><p> </p><p>Druhá část výcviku proběhla ve Výcvikovém táboře Jince a zahrnovala simulaci tzv. nastřelené jednotky neboli jednotky pod palbou, a to v zastavěném prostoru. Instruktoři taktiky z Ochranné služby Policie ČR a ze 132. dělostřeleckého oddílu společně vytvořili scénář založený na taktickém ošetření raněných v nadměrném hluku, prašném prostředí, při snížené viditelnosti a pod palbou střelce ukrytého mezi sutinami domů. Vše se odehrávalo v osadě Velcí, která se skládá z několika budov, sutin a zákopů. </p><p> </p><p><strong>Bojovat i ošetřovat s chladnou hlavou</strong> </p><p> </p><p>Družstva postupně mapovala území a jednotlivě lokalizovala místa s možnými útočníky a zraněnými. Po objevení zraněných probíhalo strukturované hlášení nadřazenému prvku, zároveň ošetření pod palbou a bezpečný odsun na místo mimo dosah střelby. Konec scénáře obsahoval postupné třídění zraněných osob dle metody S.T.A.R.T., ošetření mimo dosah palby a zabezpečení &ndash; vytyčení plochy pro přistání vrtulníku pro přepravu raněných a následné předání raněných zdravotníkům. </p><p> </p><p>Zástupce velitele 13. dělostřeleckého pluku plukovník Jan Cífka, jenž zdravotní přípravu vnímá jako důležitou součást výcviku, byl s průběhem cvičení velmi spokojen a zhodnotil jej slovy: &bdquo;Držitelé CLS certifikátu cvičí podle scénářů, které se sestavují na základě zkušeností z reálných incidentů zahraničních operací. Díky tomu jsou schopni s chladnou hlavou nejen plnit své funkční povinnosti, ale zároveň takticky ošetřit raněné v náročných situacích.&ldquo;</p> yes kpt. Martin Sůva, tiskový a informační důstojník 13. dělostřeleckého pluku Armada čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-08-15 14:09:55 /informacni-servis/zpravodajstvi/delostrelci-si-vyzkouseli-pozici-raneneho-a-situaci-jednotky-pod-palbou-214420/ 214420 <!--WTD_I(218508)--> <!--WTD_I(218508)--> <!--WTD_I(218507)--> published no news Ministerstvo obrany nakoupí 71 nákladních automobilů od společnosti TATRA TRUCKS Ve čtvrtek 15. srpna podepsali náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO Filip Říha spolu s místopředsedy představenstva TATRA TRUCKS a.s. Petrem Hendrychem a Miloslavem Mahutem kupní smlouvu na dodání nákladních terénních těžkých a středních automobilů. <p>Na jejím základě by se do útvarů a zařízení Armády České republiky mělo v příštím období dostat celkem 71 kusů těchto spolehlivých vozidel, s nimiž mají čeští vojáci velmi dobré zkušenosti. Přičemž 37 kusů nákladních vozidel T-815 a 34 kusů T-810 získá česká armáda v letech 2020 až 2021. V letech 2022 až 2024 můžou vojáci obdržet dalších třicet kusů nákladních vozidel T-815. </p><p> </p><p>&bdquo;Dodávka na základě této smlouvy zcela určitě zaručuje zvýšení přepravní kapacity potřebné pro logistickou podporu útvarů a zařízení Armády České republiky při plnění úkolů v rámci bojového výcviku, zahraničních operací a úkolů spojených s nasazením jednotek Armády České republiky v záchranných a humanitárních operacích,&quot; uvedl při podpisu smlouvy náměstek ministra obrany Filip Říha. </p><p> </p><p>Za 71 kusů nákladních automobilů zaplatí Ministerstvo obrany ČR necelých 557 miliónů Kč.</p> yes Miroslav Šindelář MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-08-15 15:43:46 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-nakoupi-71-nakladnich-automobilu-od-spolecnosti-tatra-trucks--214431/ 214431 <!--WTD_I(218515)--> <!--WTD_I(218515)--> <!--WTD_I(218516)--> <!--WTD_I(218514)--> published no news Generál Řehka byl vyznamenán medailí polských ozbrojených sil Za zásluhy a významný přínos v rozvoji spolupráce mezinárodních jednotek udělil ministr národní obrany Polské republiky brigádnímu generálu Karlu Řehkovi stříbrnou medailí Ozbrojených sil Polské republiky. <p>Ocenění převzal český generál během slavnostního ceremoniálu, který se uskutečnil ve středu 14. srpna 2019 v Elblagu při příležitosti oslav Dne ozbrojených sil Polska.</p><p>Generál Řehka nyní působí jako zástupce velitele Mnohonárodní divize severovýchod v Elblagu.</p><p>&bdquo;Ocenění si velice vážím. Vnímám ho nejen jako osobní ohodnocení, ale jako poděkování všem vojáků a vojákyním, kteří odvádějí během zahraničních nasazení skvělou práci a podílejí se tak na budování dobrého jména naší armády i celé České republiky,&quot; uvedl brigádní generál Karel Řehka.</p> <hr /><ul><li><em>Velitelství Mnohonárodní divize severovýchod sídlí v polském Elblagu.</em></li><li><em>Jeho úkolem je velet jednotkám alianční předsunuté přítomnosti eFP na území Polska a Pobaltí.</em></li><li><em>Koordinuje aktivity bojových uskupení alianční předsunuté přítomnosti dislokovaných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie.</em></li><li><em>Na Velitelství Mnohonárodní divize severovýchod slouží necelé tři stovky osob z 16 států NATO. Působí zde i několik českých vojáků.</em></li><li><em>Mezinárodní divize severovýchod je bojové uskupení s vysokou pohotovostí schopné velmi rychlé reakce po vydání aktivačního rozkazu.</em></li></ul> no mjr. Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-08-16 07:43:45 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-rehka-byl-vyznamenan-medaili-polskych-ozbrojenych-sil--214438/ 214438 <!--WTD_I(218520)--> <!--WTD_I(218520)--> <!--WTD_I(218521)--> published no news Čeští vojáci 12. strážní roty se opět neztratili v mezinárodní konkurenci Vzhledem k plněným úkolům na základně Bagram se mohlo jen několik vojáků 12. strážní roty zúčastnit polsko-americké soutěže „Combat Skills Competition“. Znovu však prokázali, že čeští vojáci patří mezi nejlepší, když vybojovali 1. a 3. místo z celkového počtu 75 účastníků. <p>Dne 15. srpna 2019 proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže&nbsp;v rámci oslavy &nbsp;svátku Dne polské armády. Byli oceněni tři nejlepší účastníci této soutěže, mezi nimiž byli rovnou dva čeští vojáci: rotmistr L.H. a desátník S.J.</p><p>Samotná soutěž &bdquo;Combat Skills Competiton&ldquo; se skládala z několika úkolů, které museli vojáci plnit v rámci předem určené trasy. Prvním úkolem po startu závodníka byl zrychlený přesun k první překážce, kde vojáci stříleli&nbsp;zpoza krytu. Museli identifikovat a zneškodit nepřítele, který byl znázorněn modrým terčem ve vzdálenosti 75 metrů. K dispozici měli pouhé tři náboje, jimiž museli trefit terč, a pokud se chtěli ucházet o přední umístění, museli zároveň trefit i bonusový terč v podobě malého balonku umístěného nad terčem.</p><p>Po přesunu za další překážku následovala střelba slabou rukou, která českým vojákům nečinila žádné problémy, a bojové přebití zbraně. Poté vojáci plnili střelbu za pohybu a ničení aktivního střelce v budově. Po vstupu do budovy a zneškodnění střelce&nbsp;nalezli na zemi zraněného vojáka, kterého museli ošetřit. Po ošetření následovalo odeslání MEDEVAC&nbsp;(standardizované hlášení odesílané při vyžadování lékařského týmu do místa incidentu) pomocí rádia, samozřejmě v anglickém jazyce. Po správném odeslání hlášení následoval přesun do místa startu, kde závod pro jednotlivce končil.</p><p><strong>O vítězi rozhodovaly sekundy</strong></p><p>Pokud se závodník během plnění dopustil chyby v podobě nezajištění zbraně, nesprávného ošetření či špatné manipulace se zbraní, byl penalizován mínusovými body. Závod byl hodnocen jak časově, tak i bodově. O&nbsp;umístění na stupních vítězů či konci&nbsp;v poli poražených rozhodovaly&nbsp;sekundy. Všichni čeští vojáci prokázali, že jsou skvěle odborně i&nbsp;jazykově připraveni na práci v mnohonárodních operacích.</p><p>Vyhrát však může jen jeden&nbsp;a&nbsp;tím tentokrát byl český voják 12. strážní roty rotmistr L.H.&nbsp;</p><p>&bdquo;Byla to pro mě dobrá zkušenost. Bylo zajímavé sledovat bojové dovednosti ostatních vojáků. Myslím, že čeští vojáci znovu prokázali, že co se týká vojenské připravenosti jednotlivců, jsou na tom velice dobře v porovnání s ostatními koaličními vojáky. Důkazem je první a třetí místo v tomto velmi dobře zorganizovaném a obsazeném závodě. Vysoká vyrovnanost a vzájemná konkurence mě vybičovaly&nbsp;ještě k lepšímu výkonu, a i díky nim&nbsp;jsem dokázal vyhrát,&ldquo;&nbsp;hodnotí samotnou soutěž její vítěz.</p> no Tiskový a informační důstojník 12. strážní roty BAF npor. Kristýna Pešátová Mise čeština publicationrelated Administrátoři Pavel Taněv 2019-08-16 08:00:04 /aktualni-mise/afghanistan/zpravodajstvi/cesti-vojaci-12--strazni-roty-se-opet-neztratili-v-mezinarodni-konkurenci-214443/ 214443 <!--WTD_I(218526)--> <!--WTD_I(218526)--> <!--WTD_I(218556)--> <!--WTD_I(218527)--> published no news Ministerstvo obrany pořádá Den otevřených dveří <p>Srdečně vás zveme na Den otevřených dveří na Ministerstvu obrany ČR. V sobotu 28. září 2019 od 9 do 14 hodin, na Den české státnosti, se již potřetí otevřou veřejnosti brány Ministerstva obrany v objektu Na Valech. Pro návštěvníky bude připravena prohlídka reprezentativních prostor hlavní budovy ministerstva s odborným výkladem, která se uskuteční každých 15 minut a bude trvat přibližně 30&ndash;45 minut. V přilehlém areálu bude v průběhu dne nachystán doprovodný program.</p> <p>První prohlídka se uskuteční v 9.15 hodin, poslední ve 13.30 hodin.</p><p><strong>Na akci je nutná rezervace</strong></p><p>Z bezpečnostních důvodů mohou na akci přijít pouze občané České republiky a dopředu zaregistrovaní. Pokud budete mít zájem se Dne otevřených dveří účastnit, zašlete prosím svoje <strong>jméno a příjmení, datum narození</strong> a e-mailový kontakt na adresu <strong><a href="javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(112,114,111,104,108,105,100,107,97,77,79,50,48,49,57,64,97,114,109,121,46,99,122))">prohlidkaMO2019@army.cz</a></strong>. Tyto údaje jsou nutné pro vpuštění do střeženého vojenského objektu. Své registrační údaje mohou lidé zasílat pouze<strong> do 19. září do 12:00 hodin</strong>. Na emaily, které přijdou po tomto datu, nebude brán zřetel. Váleční veteráni, vojenští důchodci, zaměstnanci MO a AČR budou do objektu vpuštěni bez registrace po předložení odpovídajícího průkazu.</p> <hr /><p><!--WTD_I(218549)--></p> <p><em>Zasláním osobních údajů souhlasím s jejich zpracováním, při kterém budou dodrženy veškeré zásady jejich ochrany, vztahující se na rezort Ministerstva obrany, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.</em></p> <p>&nbsp;</p> <hr /><p><strong>Program</strong></p> <ul><li>Komentovaná prohlídka reprezentativních prostor hlavní budovy Ministerstva obrany</li><li>Výstavy o historii objektu Valy a &bdquo;Ten druhý život&ldquo;</li><li>Projekt POKOS (Příprava občanů k obraně státu) s výstavou a soutěžemi</li><li>Prezentace Univerzity obrany</li><li>Ukázky současné vojenské techniky a výstroje AČR, Vojenské policie a Hradní stráže</li><li>Ukázka historického vozidla Škoda Populár ze sbírek Vojenského historického ústavu</li></ul> <p><strong>Důležité informace</strong></p> <p>Termín:</p> <ul><li>sobota 28. září 2019</li><li>9.00 &ndash; 14.00 hodin, poslední prohlídka začíná ve 13.30 hod.</li></ul> <p>Adresa:</p> <p><!--WTD_I(218557)--></p> <ul><li>Praha 6 &ndash; Hradčany, ulice Tychonova 1</li></ul> <p>Doprava</p> <ul><li>metrem trasy A, stanice Hradčanská, výstup z metra směr Pražský hrad</li><li>tramvají č. 1, 2, 7, 8, 14, 18, 20, 25 a 26 nebo autobusem č. 131, stanice Hradčanská</li><li>tramvají č. 22 a 23, stanice Královský letohrádek</li><li>autobusy a vlaky příměstské dopravy, stanice Praha Dejvice, Praha Hradčanská</li></ul> <p><strong>Upozornění</strong></p> <p>Každý návštěvník musí projít bezpečnostní kontrolou včetně vnášených zavazadel.</p> <p>Z důvodu zabezpečení vojenského prostoru není možné vnášet do areálu Ministerstva obrany tyto předměty:</p> <ul><li>střelné, bodné, řezné a sečné zbraně,</li><li>hořlavé látky,</li><li>veškeré alkoholické a nealkoholické nápoje (každý návštěvník v areálu obdrží láhev 0,5l vody).</li></ul> <p>Místo vstupu, tzv. stříbrná brána, není uzpůsobeno na uložení uvedených předmětů. Návštěvník s těmito předměty proto nebude do objektu vpuštěn!</p> <p>Do areálu nebude možný vstup s dětskými kočárky, invalidními vozíky a zvířaty.</p> <p><strong>Nezapomeňte si sebou vzít průkaz totožnosti </strong>(občanský průkaz, případně pas).</p> <p>Vstup zdarma.</p> no Petr Toman MO čeština MO 2018 - zpravodajství Administrátoři Pavel Taněv 2019-08-16 09:34:19 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-cr-porada-den-otevrenych-dveri--214458/ 214458 <!--WTD_I(218545)--> <!--WTD_I(218545)--> <!--WTD_I(218662)--> published no news Po návratu z misí byli oceněni vojáci i vojenští policisté <strong>Dnes obdrželi medaile a ocenění čeští vojáci a vojenští policisté, kteří prošli misemi v Kosovu, Itálii a Afghánistánu. Slavnostní akt se odehrál před polednem v pražském Domě armády.</strong> <p>Zúčastnili se jej první zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Jaromír Zůna, zástupce náčelníka Generálního štábu &ndash; ředitel Společného operačního centra generálmajor Jiří Verner, předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR Pavel Fischer, náčelník Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček a přidělenec obrany USA v ČR plukovník Roger L. Bowman. </p><p> </p><p><strong>Mise mají obrovský význam</strong> </p><p> </p><p>V Kosovu, kde je česká armáda přítomna od roku 1999, sloužila v rámci mise KFOR desetičlenná 16. skupina Armády ČR. Působila v Prištině půl roku na velitelství operace v mezinárodním štábu. </p><p> </p><p>Oceněni byli i tři vojáci, kteří se v Itálii podíleli na operaci Sophia. Ta, jak uvedl generálporučík Jaromír Zůna, &bdquo;je součástí reakce Evropské unie na problém migrace z afrických a arabských zemí do Evropy&ldquo;. Bližší informaci o operaci, jež je součástí mise EU NAVFOR MED, podal velitel oceněné 8. skupiny Armády ČR plukovník Milan Virt: &bdquo;Neumím si představit, že by tato mise neexistovala, protože monitoruje pohyb lidí, kteří se posouvají buď centrálním směrem, což je směr italský, nebo západním, což je španělský, nebo případně balkánským směrem. Díky misi máme přehled o tom, co se děje, jak tomu můžeme předejít a zabránit.&ldquo; </p><p> </p><p>Vojenští policisté, konkrétně 5. jednotka Vojenské policie, působili v metropoli Afghánistánu, Kábulu. &bdquo;Vaším úkolem byla ochrana osob a zastupitelského úřadu naší republiky. Ten jste stoprocentně splnili, přestože bezpečnostní situace ve městě není jednoduchá. Zasloužíte si uznání a poděkování,&ldquo; uvedl na adresu těchto oceněných generálporučík Jaromír Zůna. </p><p> </p><p><strong>Služba v misi je vrchol</strong> </p><p> </p><p>Ocenění se dostalo celkem 28 vojákům a 14 příslušníkům Vojenské policie. Vojáci obdrželi Medaili ministra obrany ČR Za službu v zahraničí, vojenští policisté Čestný odznak Armády ČR Za zásluhy 3. stupně. </p><p> </p><p>Generálporučík Zůna zdůraznil skutečnost, že ČR se prostřednictvím misí podílí na udržování míru a bezpečnosti ve světě. &bdquo;Samozřejmě, že pokud budeme řešit krize daleko od našeho domova, tak se nepřiblíží k nám. Armáda plní úkoly podle politického zadání. Je to jedna z priorit České republiky, aktivně naplňovat naše role a závazky, které máme k našim spojencům a partnerům nejen v rámci NATO, ale i Evropské unie,&ldquo; uvedl. </p><p> </p><p>V závěru svého vystoupení generálporučík Zůna připomněl, že služba v misích patří k vrcholům vojenské kariéry, a také poděkoval rodinám a blízkým oceněných vojáků a vojenských policistů.</p> yes Pavel Taněv Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-08-16 14:38:55 /informacni-servis/zpravodajstvi/po-navratu-z-misi-byli-oceneni-vojaci-i-vojensti-policiste-214474/ 214474 <!--WTD_I(218567)--> <!--WTD_I(218567)--> <!--WTD_I(218579)--> <!--WTD_I(218566)--> published yes news Den sil podpory Armády České republiky - Cihelna 2019 zaznamenal rekordní návštěvnost Pětadvacet tisíc návštěvníků z tuzemska i zahraničí zavítalo o víkendu 16. a 17. srpna do východočeských Králík. V bezprostřední blízkosti Vojenského muzea Králíky a v jeho přilehlém okolí se uskutečnil 22. ročník vojenskohistorické akce &bdquo;Den Sil podpory Armády České republiky - Cihelna 2019&ldquo;. <p>Pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického tuto akci již tradičně organizovalo město Králíky, ve spolupráci se Sekcí podpory Ministerstva obrany ČR, útvary a zařízeními Armády ČR, Vojenským muzeem Králíky, Policií ČR, Celní správou ČR, Vězeňskou službou ČR, Kluby vojenské historie a mnoha dalšími subjekty. </p><p> </p><p>Cihelna nabídla návštěvníkům poutavé dynamické ukázky v podání Armády ČR, Integrovaného záchranného systému, Vězeňské služby, Celní správy a klubů vojenské historie. Ve statických ukázkách byla prezentována současná i historická vojenská technika, materiální zabezpečení a schopnosti útvarů a zařízení Armády ČR, vojenské školství či nábor do ozbrojených sil České republiky. </p><p> </p><p><strong>K vidění byla historie i současnost</strong> </p><p> </p><p>K vidění byly tentokrát nejen bojové letouny vzdušných sil a bojová vozidla pozemních sil, ale také další technika a vybavení součástí Armády ČR. Napadení vojenské patroly, eliminace protivníků, letecký odsun zraněného a ukázky služební kynologie - to vše a řadu dalších ukázek si pro návštěvníky letošního ročníku Cihelny připravili příslušníci Armády ČR. Do akce se zapojilo také 27 příslušníků pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Pardubice, kteří se podíleli na dynamických ukázkách Armády ČR a Policie ČR. </p><p> </p><p>&bdquo;Pro nás je ctí prezentovat zde, v Králíkách, společně se složkami Integrovaného záchranného systému, Vězeňskou službou a Celní správou svoje schopnosti a demonstrovat připravenost k řešení krizových situací. Naše přítomnost zde nás zavazuje k tomu, abychom v této činnosti pokračovali nejméně takovým způsobem jako dosud,&ldquo; uvedl při slavnostním zahájení akce ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany České republiky generálmajor Štefan Muránský. </p><p> </p><p>Historická část akce s podtitulem &bdquo;Svoboda přichází přes Slezsko&ldquo; připomněla klíčové okamžiky osvobozovacích bojů v prostoru Ostravska na jaře 1945 v rámci dvou velkých bojových rekonstrukcí. Cihelna každoročně vzdává hold těm, kdo zde, v severním pohraničí, a na všech frontách druhé světové války chápali svůj bojový úkol jako otázku své cti a občanské povinnosti. </p><p> </p><p><strong>Cihelna, to jsou lidé, technika i čtyřnozí pomocníci</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Za Armádu České republiky se akce zúčastnilo 320 vojáků, 123 kusů vojenské techniky, z toho bylo 27 kusů techniky divákům představeno v rámci statických a dynamických ukázek. Celkem se na přípravě letošní Cihelny podílelo 870 osob, 16 služebních psů a 4 služební koně,&ldquo; shrnul počty organizátorů a účastníků zástupce ředitele Agentury logistiky a ředitel akce plukovník Zdeněk Kolomý. </p><p> </p><p>Při závěrečném nástupu pak všem přítomným poděkoval za jejich odvedenou práci, svědomitý přístup a osobní nasazení. Na počest příštího, 23. ročníku &bdquo;Dne sil podpory Armády České republiky - Cihelna 2020&ldquo; pak zaznělo společné třikrát &bdquo;Hurá!&ldquo;</p> yes Tiskové středisko akce Cihelna 2019 Armada čeština publicationrelated Administrátoři František Bobisud 2019-08-19 08:01:56 /informacni-servis/zpravodajstvi/den-sil-podpory-armady-ceske-republiky---cihelna-2019-zaznamenal-rekordni-navstevnost--214494/ 214494 <!--WTD_I(218601)--> <!--WTD_I(218601)--> <!--WTD_I(218616)--> <!--WTD_I(218602)--> published no news Ministerstvo obrany vyhlásilo další výběrové řízení na prodej nepotřebného nemovitého majetku Dnes bylo vyhlášeno další výběrové řízení (VŘ) na zjištění zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku Ministerstva obrany. Úplné znění inzerátu bylo uveřejněno na internetových stránkách www.onnm.army.cz a www.centralniadresa.cz. Informace o zveřejnění inzerátu pak ve stejný den také v deníku Právo. Současně jsou tyto nemovitosti nabízeny ke koupi i na veřejných portálech www.hyperreality.cz a www.sreality.cz. <p>Nabídka zahrnuje celkem 53 položek (inzerátů), z nichž většina jsou stále více poptávané objekty bývalého předválečného pohraničního opevnění. Těch je v nabídce tentokrát 35, přičemž jako obvykle nejvíc na jižní Moravě, konkrétně kolem Mikulova, ať již západním směrem na Březí, východně od města na Sedlec nebo na jih ke státní hranici (celkem 19). Také 9 nových &bdquo;řopíků&ldquo; mezi Šatovem a Chvalovicemi. Tato &bdquo;tradiční&ldquo; nabídka je tentokrát &bdquo;obohacena&ldquo; o 4 severomoravské objekty na západ od Opavy v katastrech obcí Jamnice, Sádek u Opavy a Horní Životice a do inzerce se vrací 3 řopíky v jižních Čechách (2 nedaleko Slavonic a 1 u Písečného), z jejichž koupě poslední vítěz VŘ odstoupil. </p><p> </p><p>Již nyní lze avizovat, že ještě do konce tohoto roku nabídne Ministerstvo obrany prostřednictvím Odboru nakládání s nepotřebným majetkem Sekce nakládání s majetkem v inzerci další pevnostní objekty, především na severní Moravě v okresech Šumperk, Bruntál a Opava. A tentokrát bude součástí prodeje i několik objektů těžkého opevnění, tzv.&ldquo;srubů&ldquo;. </p><p> </p><p>Abychom nezůstali jen u prvorepublikových pevností, aktuální nabídka obsahuje rovněž pozemky různých kategorií, včetně zemědělských či lesních, nabízených jak samostatně, tak v různě velkých souborech i výměrách a za zajímavé lze považovat ty v lokalitách Praha-Vršovice, Benešov u Prahy (2 nabídky) nebo 5 pozemků nedaleko Kolína v místě zvaném &bdquo;Na Vinici&ldquo;či 3 pozemky u obce Vítězná v k. ú. Huntířov v bezprostřední blízkosti rybníka (který má záměr MO v nejbližší době rovněž prodávat). </p><p> </p><p>K prodeji jsou tak určeny nemovitosti s minimální požadovanou kupní cenou dosahující v souhrnu více než 15,0 mil. Kč. </p><p> </p><p>Na stránkách <a href="http://www.onnm.army.cz">www.onnm.army.cz</a> lze nalézt i některé další nemovitosti včetně fotografií nabízených objektů a konceptů kupních smluv. Také jsou zde uvedeny podrobnější informace o všech objektechspolu s podmínkami prodeje, termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek, apod., rovněž je k dispozici na výše uvedených internetových stránkách povinný formulář &bdquo;Prohlášení zájemce o koupi&ldquo;. </p><p> </p><p>Pro případné další a bližší informace jsou na uvedených webových stránkách k dispozici i kontakty na regionální pracoviště, kde je možné je, podle lokality zájmu, obdržet. </p><p> </p><p>Další nepotřebné nemovitosti nabídne Ministerstvo obrany k prodeji 15. září 2019, případně pak v měsíci říjnu, kdy se předpokládá zařadit i další dosud neinzerované nemovitosti.</p> yes Odbor komunikace MO ČR MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-08-20 10:17:55 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-vyhlasilo-dalsi-vyberove-rizeni-na-prodej-nepotrebneho-nemoviteho-majetku-214518/ 214518 <!--WTD_I(218615)--> <!--WTD_I(218615)--> <!--WTD_I(218614)--> published no news Reakce k vojskovým zkouškám vozidla Perun a informace o postupu MO Ministerstvo obrany odmítá interpretaci společnosti SVOS k vojskovým zkouškám bojového vozidla speciálních sil Perun, které skončily s nevyhovujícím výsledkem. I přes vstřícný krok ze strany velení Armády ČR, spočívající v prodloužení termínu vojskových zkoušek, výrobce bohužel nedokázal dodat vozidlo s parametry, ke kterým se písemně zavázal. <p>Vojskové zkoušky mají svá pravidla a prochází jimi veškerá nově zaváděná armádní technika. Cílem a předmětem těchto zkoušek je ověřit shodu vybraných takticko-technických parametrů s parametry uvedenými v kupní smlouvě v podmínkách blízkých reálnému používání. </p><p> </p><p>Vojskové zkoušky vozidla Perun probíhaly od 23. července do 7. října 2018. Jelikož vozidlo vykazovalo řadu odchylek od smluvních podmínek, byl termín zkoušek prodloužen náčelníkem Generálního štábu AČR do 30. června 2019. Ani do tohoto termínu však nebylo dosaženo požadovaného výsledku a vozidlo nevyhovělo v 85 procentech hodnocených zkoušek. Včetně hodnocení parametrů, které mají zásadní vliv na spolehlivost vozidla jako celku v bojovém nasazení a na ochranu života posádky. </p><p> </p><p>Vojskové zkoušky se svými dílčími zkouškami probíhaly po celou dobu za přítomnosti odborných zástupců dodavatele, kteří nikdy obsah, formu a způsob zkoušek nerozporovali. </p><p> </p><p>Není pravda, že se představitelé MO a AČR vyhýbali jednání s dodavatelem. Se zástupci společnosti SVOS jednali náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic (SVA), ředitel speciálních sil i jejich zástupci. Z těchto jednání existují zápisy. Na doručené dopisy bylo písemně reagováno. </p><p> </p><p>S výsledkem a závěrem vojskových zkoušek byl dodavatel prokazatelně seznámen dne 19. července 2019, což dokládá zápis ze závěrečného jednání komise a prezenční listina s podpisem dodavatele. Také problematika zproštění mlčenlivosti byla dodavateli vysvětlena písemně s tím, že průběh vojskových zkoušek je pouze věcí zúčastněných smluvních stran. </p><p> </p><p>Na základě výše uvedených skutečností 9. srpna 2019 Ministerstvo obrany rozhodnutím náměstka pro řízení SVA jednostranně odstoupilo od kupní smlouvy ze dne 7. března 2017 se společností SVOS, spol. s r.o., na pořízení 4 kusů bojových vozidel speciálních sil. </p><p> </p><p>K odstoupení došlo v souladu s příslušným článkem kupní smlouvy z důvodu jejího podstatného porušení ze strany prodávajícího tím, že u zboží došlo k nevyhovujícímu výsledku vojskových zkoušek, což dokládá Závěrečná zpráva náčelníka GŠ AČR k vojskovým zkouškám &bdquo;Bojové vozidlo speciálních sil&ldquo; ze dne 23. července 2019. Rozhodnutí o jednostranném odstoupení bylo ve stejný den (9. srpna 2019) doručeno prostřednictvím datové zprávy dodavateli.</p> yes Odbor komunikace MO ČR MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-08-20 15:25:55 /informacni-servis/zpravodajstvi/reakce-k-vojskovym-zkouskam-vozidla-perun-a-informace-o-postupu-mo--214560/ 214560 <!--WTD_I(218656)--> <!--WTD_I(218656)--> <!--WTD_I(218657)--> <!--WTD_I(218660)--> published no news Na investice do obrany půjde dalších 1,2 miliardy O 1,2 miliardy korun oproti původnímu návrhu bude posílen rozpočet Ministerstva obrany na příští rok. Všechny tyto prostředky budou směřovat na investice do modernizace armády. Na dnešním jednání se na tom dohodli ministryně financí Alena Schillerová a ministr obrany Lubomír Metnar. <p>„Podařilo se nám dospět k dobrému kompromisu. Díky dojednanému rozpočtu budeme dál směřovat k plnění našich spojeneckých závazků vyplývajících z členství naší země v NATO, aby podíl výdajů na obranu dosáhl 1,4 % HDP v roce 2021 a 2 % v roce 2024. A jsem spokojena, že navýšení rozpočtu rezortu obrany půjde na investice, které jsou motorem ekonomiky, a to zvláště v době zpomalování jejího růstu,“ říká ministryně Alena Schillerová. </p><p> </p><p>„Rozpočet Ministerstva obrany je po dnešku navýšen o 1,2 miliardy a dosáhne v příštím roce celkem 75,5 miliard korun. Můžeme tak dál pokračovat v plánovaném posilování a modernizaci naší armády a investovat do řady projektů, například do nákupu vrtulníků nebo BVP. Odcházím z jednání potěšen,“ hodnotí ministr Lubomír Metnar. </p><p></p> yes Odbor komunikace MO ČR MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-08-21 12:10:45 /informacni-servis/zpravodajstvi/na-investice-do-obrany-pujde-dalsich-1-2-miliardy-214568/ 214568 <!--WTD_I(218665)--> <!--WTD_I(218665)--> <!--WTD_I(218666)--> <!--WTD_I(218664)--> published no news Před sídlem Českého rozhlasu proběhla pieta za oběti srpna 1968 Připomínky jednapadesátého výročí a obětí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy se zúčastnila zplnomocněnkyně MO pro válečné veterány Alena Netolická spolu s brigádní generálkou Lenkou Šmerdovou. <p>Vzpomínkové setkání proběhlo před budovou Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Právě odtud se Čechoslováci před jednapadesáti lety o vpádu a skutcích cizích armád dozvídali a odtud se jim díky statečným pracovníkům Československého rozhlasu dostávalo jak objektivních informací, tak morálního povzbuzení až do začátku tzv. normalizace. </p><p> </p><p>Piety se zúčastnili vysocí státní představitelé, zástupci Českého rozhlasu a přímí účastníci událostí, jež se zde před více než půlstoletím odehrály. Na místech, kde se na budově rozhlasu připomínají ony tragické událost, položili představitelé státu i místní správy a samosprávy smuteční věnce a kytice. </p><p> </p><p><strong>Demokracie není samozřejmost</strong> </p><p> </p><p>V úvodním projevu generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral zdůraznil, že přes tragičnost srpnové okupace a společenský marasmus, v nějž vyústila, nelze na český národ nahlížet špatně. Tyto události totiž Čechům jasně ukázaly nezbytnost a hodnotu svobody a demokracie i boje za ně, což nakonec vedlo k jejich znovunastolení. &bdquo;Tento historický úspěch by však v žádném případě neměl bránit připomínce obětí těch, kteří za ony hodnoty bojovali v roce 1968,&ldquo; řekl René Zavoral. </p><p> </p><p>Poté se ujal slova předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera. Připomněl, že po roce 1989 a zakotvení ve strukturách NATO se naše bezpečnost zdála být vyřešená. &bdquo;Avšak východní evropská hranice čelí rozpínavosti Ruska, kontinent zaplavují uprchlíci a k moci se dostávají politici se sklonem k silovým řešením, pro které demokracie není nejdůležitější hodnotou. Jsme zde, abychom si uvědomili možné následky,&ldquo; uvedl. </p><p> </p><p>Velvyslanec Slovenské republiky v ČR Peter Weiss zasadil pražské jaro do tehdejšího širšího světového kontextu, kdy díky široce založenému odporu lidí nastal ústup od autoritativních principů. Pan velvyslanec i ostatní řečníci zmínili významnou roli pracovníků tehdejšího Československého rozhlasu právě v oněch pohnutých událostech roku 1968. </p><p> </p><p><strong>Trocha historie</strong> </p><p> </p><p>Do tehdejší operace s názvem Dunaj se zapojilo pět socialistických zemí Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. Dále se jí účastnila vojska Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Bulharské lidové republiky a Německé demokratické republiky. Invaze se odmítly zúčastnit Albánie a Rumunsko. Vpád vojsk na suverénní území tehdejšího Československa znamenal zásadní zvrat a pohřbil iluze o možnosti reformy socialismu, oproštěného od totalitních principů. </p><p> </p><p>V 07:30 hodin 21. srpna 1968 obklíčily sovětské tanky okolí budovy rozhlasu na pražských Vinohradech. Jsou zaznamenány první střety s obyvateli Prahy &ndash; ty si nakonec vyžádají 17 obětí a 52 raněných. Tři lidé byli zastřeleni, 12 lidí přišlo o život při explozi vozidla vezoucího munici a dva lidé se zabili při skoku z okna hořícího domu naproti rozhlasu.</p> yes Pavel Taněv Armada čeština publicationrelated Administrátoři Pavel Taněv 2019-08-21 14:40:46 /informacni-servis/zpravodajstvi/pred-sidlem-ceskeho-rozhlasu-probehla-pieta-za-obeti-srpna-1968-214577/ 214577 <!--WTD_I(218682)--> <!--WTD_I(218682)--> <!--WTD_I(218681)--> published no news Náčelník Generálního štábu ocenil vojáky za světový úspěch v airsoftu a za pomoc postiženým V úterý 20. srpna náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Aleš Opata věnoval pamětní minci a poděkoval vojákům, kteří dlouhodobě asistují obecně prospěšné společnosti, a také vojákům, kteří reprezentovali Českou republiku a armádu na mistrovství světa v airsoftu, kde obsadili skvělé třetí místo. <p>Již sedm let vojáci ze 73. takového praporu z Přáslavic pravidelně navštěvují klienty Chráněného bydlení Pastelky, o.p.s. Rotmistr Petr Knot a četař Petr Stach pravidelně plánují a realizují sportovní programy pro děti s mentálním nebo kombinovaným (s přidružením též tělesné nebo smyslové vady) postižením. &bdquo;Před sedmi lety navštívily děti z Pastelek jednu akci, které jsme se s praporem účastnili. Požádaly nás o spolupráci a od té doby jsme neustále v kontaktu,&ldquo; vysvětluje rotmistr Petr Knot, jenž je instruktorem boje z blízka. </p><p> </p><p>&bdquo;Mou specializací v armádě jsou přesuny na sněhu a ledu, takže plánování zimních programů jsou primárně mým úkolem. Petr má pak na starosti společné letní akce,&ldquo; dodává četař Petr Stach. Za zmínku jistě stojí fakt, že během letošní zimy děti vystoupaly na 4. nejvyšší horu Krkonoš, která se tyčí do výšky 1509 metrů nad mořem. &bdquo;Zapůjčili jsme jim sněžnice a společně vrchol zdolali. Je úžasně inspirativní vnímat, jak překážek k dosažení cíle se bojí více zdraví lidé než handicapovaní,&ldquo; konstatuje četař Stach a dodává: &bdquo;Před čtyřmi lety se stal klientem domova také malý Milánek. Vůbec se nepohyboval. Dnes už s námi chodí s hůlkami po horách,&ldquo; těší četaře Stacha. </p><p> </p><p><strong>Vojáci uspěli na mistrovství světa v airsoftové akční střelbě</strong> </p><p> </p><p>Četaři Ladislav Zekucia a Jiří Hoffman se zúčastnili mistrovství světa v airsoftové akční střelbě G &amp; G World Cup 2019. Česká republika se mistrovství pořádaného jednou za dva roky účastnila vůbec poprvé. Čeští vojáci tak v rámci premiéry vybojovali v konkurenci 35 týmů z 25 zemí skvělé třetí místo. &bdquo;Airsoftu se věnujeme už 10 let, letos se konalo poprvé mistrovství republiky, které jsme vyhráli a nominovali se tak na mistrovství světa,&ldquo; vysvětluje četař Zekucia. </p><p> </p><p>Dvojice dlouholetých hráčů airsoftu, profesionálních vojáků sloužících u 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích, má za sebou řadu předchozích úspěchů v klasických střeleckých soutěžích. Na mistrovství světa postoupili z národního finále, které letos v květnu uspořádala na základě zmocnění mezinárodním organizačním týmem společnost Bohemia Air Soft ve spolupráci s resortem obrany na Armádním střeleckém stadionu v Plzni-Lobzech.</p> yes mjr. Tomáš Maruščák, Oddělení komunikace s veřejností GŠ AČR Armada čeština publicationrelated Administrátoři Pavel Taněv 2019-08-21 15:12:24 /informacni-servis/zpravodajstvi/nacelnik-generalniho-stabu-ocenil-vojaky-za-svetovy-uspech-v-airsoftu-a-za-pomoc-postizenym-214587/ 214587 <!--WTD_I(218685)--> <!--WTD_I(218685)--> <!--WTD_I(218686)--> <!--WTD_I(218687)--> published no news Čeští vrtulníkáři by měli dostat stroje Venom a Viper, oznámili v Náměšti premiér Babiš s ministrem Metnarem Předseda vlády Andrej Babiš dnes navštívil 22. základnu vrtulníkového letectva Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou. V doprovodu ministra obrany Lubomíra Metnara, náčelníka Generálního štábu AČR armádního generála Aleše Opaty a velitele vzdušných sil AČR generálmajora Petra Hromka se seznámil s činností základny, leteckou technikou a jejími úkoly. <p>Kromě představení strojů Mi-24/35, Mi-171Š a W-3A Sokol, které v současné době čeští vojáci využívají, byla hlavním cílem návštěvy diskuse o nových dvanácti vrtulnících, jejichž pořízení je jedním z hlavních strategických vyzbrojovacích projektů. </p><p> </p><p>&bdquo;Byl jsem detailně seznámen s akvizicí týkající se nových vrtulníků. Mělo by jít o čtyři bitevní a osm přepravních moderních strojů. Vojáci je potřebují. Chceme, aby se nákup realizoval co nejdříve. Dodávky by měly začít v roce 2023,&ldquo; řekl premiér Babiš. </p><p> </p><p>&bdquo;Posoudili jsme obdržené nabídky a na základě armádního doporučení jsme se rozhodli pro variantu, která zahrnuje osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bojové stroje AH-1Z Viper. Smlouvu bychom chtěli uzavřít do konce roku,&ldquo; uvedl ministr Metnar. </p><p> </p><p>&bdquo;Na základě doporučení expertní komise jsme vyhodnotili, že se nám nejlépe jeví systém, který je pojmenován H1, což je kombinace vrtulníků Venom a Viper. Tato konfigurace nabízí veškeré schopnosti, které jsme požadovali,&ldquo; doplnil generál Opata. </p><p> </p><p>Kontrakt je v hodnotě 14,5 miliardy korun. V ceně nabídky je kromě vrtulníků také jejich vybavení zbraňovými systémy, munice, údržba a zaškolení a výcvik personálu. </p><p> </p><p>Po dokončení nezbytných procesních úkonů uvnitř resortu obrany předloží Lubomír Metnar návrh na uzavření smlouvy G-G (vláda-vláda) české vládě. </p><p> </p><p>Dvě nabídky na nákup vrtulníků obdrželo ministerstvo od americké vlády na konci června. Američané nabídli buď 12 víceúčelových vrtulníků UH-60M Black Hawk, nebo osm víceúčelových strojů UH-1Y Venom spolu se čtyřmi bojovými AH-1Z Viper. </p><p> </p><p>Nové stroje od společnosti Bell, které jako ucelený bojový systém využívá americká námořní pěchota, splňují tři základní armádní požadavky - palebnou podporu pozemních sil, přepravu vojáků a přepravu raněných. Ve výzbroji postupně nahradí stroje Mi-24/35 ruské výroby.</p> yes Jan Pejšek, odbor komunikace MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-08-22 15:43:04 /informacni-servis/zpravodajstvi/cesti-vrtulnikari-by-meli-dostat-stroje-venom-a-viper--oznamili-v-namesti-premier-babis-s-ministrem-metnarem-214617/ 214617 <!--WTD_I(218726)--> <!--WTD_I(218726)--> <!--WTD_I(218728)--> <!--WTD_I(218727)--> published yes news Na slavnostním nástupu převzali vojáci ocenění za splnění mise V pátek 23. srpna převzalo 233 vojáků Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí. Ocenění získali za příkladné splnění úkolů v rámci alianční předsunuté přítomnosti na území Litvy. <p>Slavnostní nástup se konal na Čestném dvoře pražského Národního památníku na Vítkově, kam vojákům přijeli poděkovat za vynikající reprezentaci jak armády, tak České republiky političtí činitelé i představitelé resortu obrany. Ocenění předával náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata spolu s velvyslanci Litevské republiky Edvilasem Raudonikisem a Spolkové republiky Německo Christophem Israngem. Akce se zúčastnil také náměstek ministra obrany Antonín Rada a velvyslanec České republiky v Litvě Vít Korselt. </p><p> </p><p><strong>Česko své spojenecké závazky plní</strong> </p><p> </p><p>Kromě zmíněné medaile byla udělena další vyznamenání: Záslužný kříž ministra obrany obdrželi dva vojáci, Čestný odznak Armády ČR Za zásluhy jeden voják a dva obdrželi věcné dary za příkladné plnění služebních povinností. </p><p> </p><p>Po dekorování k vojákům promluvil náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata: &bdquo;Máte za sebou intenzivní výcvik. Dobře jste navázali na předchozí úkolové uskupení, které tvořili také vaši kolegové ze Žatce. Svědčí o tom řada prohlášení a hodnocení mezinárodního velitelského sboru nebo pozitivní reakce obyvatelstva na naši přítomnost. Plnili jste náročné úkoly daleko od domova. Zapojení Armády České republiky do předsunuté přítomnosti v Pobaltí vytváří možnosti pro růst schopností, které tak zvyšují naši celkovou obranyschopnost a přispívají k upevnění kolektivní obrany v Evropě.&ldquo; </p><p> </p><p><strong>Prestiž českého vojáka byla posílena</strong> </p><p> </p><p>V rámci alianční předsunuté přítomnosti v Pobaltí působilo na území Litvy české druhé rotní úkolové uskupení. Tvořili je převážně příslušníci 41. mechanizovaného praporu ze Žatce. Skutečnost, že jejich působení bylo velice úspěšné, vyniká o to více, že větší část vojáků se v zahraničí octla poprvé a mnozí netušili, co je čeká. Museli se vyrovnat s mnohonárodním prostředím, rozdílnými přístupy k řešení úkolů či jinými klimatickými podmínkami. </p><p> </p><p>Během výcviku dosahovali naši vojáci vynikajících výsledků. Postupně získávali nejrůznější dovednosti a zkušenosti, kdy si osvojili například výsadek z vrtulníku se základní znalostí činnosti pěchoty v zastavěných oblastech i při boji v mokřinách, pouštích a lesích. Také díky tomu zvítězili v prestižním závodě BALTIC WARRIOR, jehož se zúčastnilo více než 100 týmů. </p><p> </p><p>Příslušníci druhého úkolového uskupení však na misi nežili jen svým vojenským posláním. Ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Litvě se zúčastnili řady veřejných akcí, byli připraveni operativně pomoci při dopravní nehodě litevského řidiče a přiložili také ruku k dílu při zalesňování místních výcvikových prostor, čímž přispěli k obnově životního prostředí. Vším, čemu se věnovali, prokázali skvělou vycvičenost i flexibilitu českého vojáka a posílili prestiž, jíž se v zahraničí těší. </p><p> </p><p><strong>O co jde v alianční předsunuté přítomnosti</strong> </p><p> </p><p>Alianční předsunutá přítomnost patří k hlavním výstupům Varšavského summitu NATO z července 2016. Vznikla poté, co se země v Pobaltí po ruské anexi Krymu začaly obávat možných dalších kroků Ruska a požádaly Alianci o podporu. </p><p> </p><p>Předsunutou přítomnost tvoří čtyři bojová uskupení o síle posíleného praporu, umístěná v Polsku, v Lotyšsku, v Estonsku a právě v Litvě. Vojenský příspěvek členských států je stvrzením národního závazku, jenž vyplývá z principu kolektivní obrany NATO. Čeští vojáci v Litvě působili v sestavě bojového uskupení vedeného Německem spolu s vojáky z Nizozemska, Norska, Belgie, Polska, Slovenska, Portugalska a Dánska. Základ uskupení tvořila mechanizovaná rota s obrněnci Pandur, posílená o ženijní četu, logistickou jednotku a zdravotnický prvek. </p><p> </p><p>Naše úkolové uskupení mělo hlavní základnu ve výcvikovém prostoru Rukla, kde také dnem 31. července svoji činnost ukončilo. Během dvou rotací se zde vystřídalo více než 450 českých vojáků.</p> yes Pavel Taněv Armada čeština publicationrelated Administrátoři Pavel Taněv 2019-08-23 13:40:51 /informacni-servis/zpravodajstvi/na-slavnostnim-nastupu-prevzali-vojaci-oceneni-za-splneni-mise--214633/ 214633 <!--WTD_I(218742)--> <!--WTD_I(218742)--> <!--WTD_I(218741)-->RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Všechna práva vyhrazena © 2019 NETservis s.r.o.