Česky English

Úvodní stránka Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

Webové stránky:
www.army.cz

Adresa:
Tychonova 1,
160 01 Praha 6

Tel. ústředna:
+420 973 201 111

Elektronická adresa:
e-podatelna@army.cz

 

Odbor zodpovědný za kosmickou problematiku:
Sekce obranné politiky a strategie, Odbor strategického rozvoje

  • Zastoupení v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity
  • Organizace se zabývá bezpečnostními a obrannými aspekty kosmických aktivit, a to i ve vazbě na mezinárodní organizace.
  • Ministr obrany zastupuje ČR v řídícím orgánu Evropské obranné agentury - European Defence Agency Steering Board  

Aktuality RSS

2019-04-23 04:50:03 published no news Redaktoři Technetu informují o zakázce na BVP velmi jednostranným a zavádějícím způsobem Server iDnes/Technet v úterý 9. dubna 2019 zveřejnil pod titulkem „Česká armáda jde proti trendu. Zakázka za 52 miliard je plná podivností.“ článek, který obsahuje řadu nepřesností a nepodložených spekulací. Je škoda, když renomovaný server vstupuje do veřejné debaty způsobem, který v zásadě jakoukoli přínosnou diskusi vylučuje. <p>Zároveň se nabízí otázka, komu autoři naslouchali, kdo jsou ony nejmenované zdroje, na které se v článku opakovaně odvolávaji. Je otázkou, proč se redaktor Jan Kužník ani žádný z jeho kolegů neúčastnili 27. března tiskové konference k projektu, na které se mohli stejně jako řada jiných novinářů na cokoliv zeptat. A zejména se nabízí otázka, proč pan redaktor nezohlednil řadu informací, které obdržel v podrobné odpovědi na zaslané otázky. Celé to působí dojmem, že už dopředu věděl, co a jak chce napsat, a odpovědi ho příliš nezajímaly. </p><p> </p><p>Přestože se článek snaží vyvolat opak, má armáda plné právo požadovat vozidla ve specifikacích podle vlastních potřeb a podle vlastních požadavků. Jejím úkolem je výstavba těžké mechanizované brigády, která bude tvořit páteř pozemních sil a tím i základ obrany státu. </p><p> </p><p>Není úkolem armády vycházet vstříc přáním domácího či zahraničního obranného průmyslu či ustupovat lobbystickým a mediálním tlakům. Současná BVP představují především modulární platformu, která umožňuje její využití pro výrobu konkrétních modifikací podle požadavků zákazníka. Je na oslovených společnostech, aby posoudily, zda mají zájem nabídnout vozidlo podle požadavků a potřeb naší armády. </p><p> </p><p>Základní technické požadavky Armády ČR na nová BVP jsou uvedeny v článku k jednání MO s potenciálními dodavateli ze dne 27. března. </p><p> </p><p><a href="http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-dnes-jednalo-s-potencialnimi-dodavateli-novych-bojovych-vozidel-pechoty-209484/">http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-dnes-jednalo-s-potencialnimi-dodavateli-novych-bojovych-vozidel-pechoty-209484/</a></p> yes Petr Sýkora, Tiskové oddělení MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-09 16:02:32 /informacni-servis/zpravodajstvi/redaktori-technetu-informuji-o-zakazce-na-bvp-velmi-jednostrannym-a-zavadejicim-zpusobem-209937/ 209937 <!--WTD_I(213059)--> <!--WTD_I(213059)--> <!--WTD_I(213060)--> <!--WTD_I(213058)--> published no news Vzdušné síly AČR se připravují na pořádání mezinárodního cvičení Dark Blade 2019 V úterý 9. dubna se v Posádkovém domě armády v Praze konala tisková konference k mezinárodnímu vrtulníkovému cvičení Dark Blade 2019. <p>&bdquo;Mezinárodní cvičení Dark Blade 2019 je pořádané pod záštitou Evropské obranné agentury. Je prvním svého druhu konaném na území ČR a je jedním z nejdůležitějších, které Vzdušné síly Armády České republiky v tomto roce organizují. Je příspěvkem České republiky ke zlepšení a prohloubení obranných schopností Evropské unie,&ldquo; řekl o důležitosti vojenského cvičení velitel Vzdušných sil AČR generálmajor Petr Hromek. </p><p> </p><p><!--WTD_I(213075)--> </p><p> </p><p>Cvičení se na území České republiky uskuteční na základě usnesení vlády České republiky číslo 817 ze dne 3. prosince 2018 v termínu od 9. května do 3. června 2019. Do cvičení bude zapojeno celkem 30 kusů letecké techniky včetně 18 zahraničních vrtulníků a 1150 cvičících, z toho 350 příslušníků armád partnerských zemí &ndash; Belgie, Německo, Slovinsko, Polsko a Maďarsko. Itálie a Nizozemí se budou cvičení účastnit jako pozorovatelé. </p><p> </p><p>&bdquo;Vojenské cvičení Dark Blade 2019 umožní rozvinout interoperabilitu mezi partnery i mimo Severoatlantickou alianci a pomůže získat povědomí o schopnostech vrtulníkového letectva. Chtěli bychom procvičit široké spektrum činností, například mise COMAO, transportní lety, lety s brýlemi pro noční vidění nebo slaňování. Další neméně důležitou činností je procvičení procedur hostitelské podpory. Pro účely tohoto cvičení se hostitelské role pro jednotky AČR i zahraničních armád ujala 22. základna vrtulníkového letectva,&ldquo; vysvětlil řídící cvičení plukovník Miroslav Svoboda. </p><p> </p><p>Dalšími výcvikovými prostory kromě náměšťské vrtulníkové základny budou letiště Prostějov, vojenské újezdy Březina, Libavá a Boletice, letiště Bechyně a polygon 15. ženijního pluku.</p> yes Tiskové středisko cvičení Dark Blade 2019 Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-10 10:41:24 /informacni-servis/zpravodajstvi/vzdusne-sily-acr-se-pripravuji-na-poradani-mezinarodniho-cviceni-dark-blade-2019-209951/ 209951 <!--WTD_I(213078)--> <!--WTD_I(213078)--> <!--WTD_I(213082)--> <!--WTD_I(213079)--> published no news Škola spustila projekt Univerzita obrany dává naději. Studenti se mohou hlásit do konce dubna Jediná vojenská vysoká škola v České republice se po pěti letech vrací k projektu, jehož cílem je získat mezi studenty nové zájemce o zápis do registru dárců kostní dřeně a o vstup mezi dárce krve. Projektem chce Univerzita obrany přinést větší naději na uzdravení vážně nemocných lidí a darovanou krví zachránit lidské životy. Studenti získali informace o možnostech a podmínkách dárcovství na vstupní přednášce. <p>&bdquo;Myslím, že máme na co navázat. Naše spolupráce s Univerzitou obrany byla vždy úspěšná, v rámci předchozího projektu Armáda dává naději vstoupilo do Českého národního registru dárců kostní dřeně 69 potenciálních dárců - studentů. Univerzita obrany také před časem získala Pohár akademické krve za nejvyšší počet dárců krve v rámci brněnských vysokých škol,&ldquo; uvedla své MUDr. Simona Hohlová, vedoucí lékařka Transfúzního a tkáňového oddělení Fakultní nemocnice Brno. </p><p> </p><p>Projekt odstartoval v pondělí 8. dubna a studenti se mohou přihlásit do 30. dubna u velitelů rot na školním pluku Univerzity obrany. V pondělí 13. května projdou doplňujícím vyšetřením, konkrétně jim odborníci odeberou vzorky z ústní sliznice. To je důležité proto, aby se daly posoudit znaky potřebné pro výběr případného příjemce kostní dřeně. Teprve poté bude následovat hromadný odběr krve. </p><p> </p><p><strong>Poskytují péči v několika centrech</strong> </p><p> </p><p>Jedno z největších zdravotnických zařízení v České republice poskytuje péči v rámci několika center s vysokou potřebou transfúzních přípravků. &bdquo;Bez dobrovolných dárců krve by léčba některých chorobných stavů nebyla vůbec možná,&ldquo; vysvětila doktorka Hohlová potřebu doplnit brněnský registr o nové dárce. </p><p> </p><p>Uvedené pak platí dvojnásob u těch, kdo onemocní zhoubnými nemocemi kostní dřeně nebo uzlin. Pro ně je transplantace kostní dřeně často jedinou šancí na záchranu života. Český národní registr dárců kostní dřeně v současné době eviduje 85 763 potencionálních dárců.</p> yes Viktor Sliva MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-10 11:10:24 /informacni-servis/zpravodajstvi/skola-spustila-projekt-univerzita-obrany-dava-nadeji--studenti-se-mohou-hlasit-do-konce-dubna-209929/ 209929 <!--WTD_I(213052)--> <!--WTD_I(213052)--> <!--WTD_I(213115)--> <!--WTD_I(213053)--> published no news Ministr obrany jednal s představiteli Arménie o rozvoji bilaterální spolupráce a bezpečnostní situaci v regionu Ministr obrany Lubomír Metnar navštívil ve dnech 9. a 10. dubna 2019 Arménii. V Jerevanu jednal s předsedou vlády Nikolem Pašinjanem, ministrem obrany Davitem Tonojanem a zástupci Národního shromáždění. Tématem byly rozvoj bilaterální spolupráce a bezpečnostní situace v regionu. Ministři obrany zároveň podepsali mezivládní dohodu o spolupráci ve vojensko-technické oblasti. <p>Pracovní návštěvu zahájil Lubomír Metnar v doprovodu velvyslance v Arménii Petra Mikysky a dalších členů delegace jednáním na Ministerstvu obrany. Zde se řešily možnosti rozšíření vojenské spolupráce. </p><p> </p><p>Na již realizovanou výměnu zkušeností vojenských policistů chtějí obě strany navázat v oblasti výcviku nebo vzdělávání, kde mimo jiné nabízíme studium arménským vojenským lékařům na naší fakultě vojenského zdravotnictví. Vojáci obou zemí také působí pod hlavičkou NATO v Afghánistánu a Kosovu. </p><p> </p><p><strong>Ekonomická spolupráce</strong> </p><p> </p><p>Největší prostor byl při jednání věnován ekonomické spolupráci. &bdquo;Vzájemná obchodní výměna za poslední tři roky vzrostla o 300 procent a impulsem k dalšímu růstu by se pro firmy měla stát mezivládní dohoda o spolupráci ve vojensko-technické oblasti, kterou jsme dnes s ministrem Tonojanem podepsali,&rdquo; uvedl Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>&bdquo;Jsme moc rádi za tuto dohodu, máme seznam našich firem, které se těší na spolupráci s českými partnery. Potenciál vidím zejména ve sdílení zkušeností z modernizace postsovětské techniky nebo v informačních technologiích,&rdquo; uvedl Davit Tonojan. </p><p> </p><p><strong>Ministr se setkal s předsedou vlády</strong> </p><p> </p><p>Následně se ministr setkal i s předsedou vlády Nikolem Pašinjanem, který vyjádřil potěšení nad prohlubováním vzájemné spolupráce. &bdquo;Arménie je pro Českou republiku významným partnerem na Jižním Kavkaze. Shodli jsme se s panem premiérem, že problém Náhorního Karabachu je nutné řešit u jednacího stolu mírovou cestou,&rdquo; shrnul ministr Metnar. </p><p> </p><p>Druhý den nejprve uctil ministr obrany památku obětí arménské genocidy, poté jednal s místopředsedkyní Národního shromáždění Lenou Nazarjan a předsedou výboru pro obranu a bezpečnost Andranikem Kočarjanem. Součástí pracovního programu byla i návštěva Jerevanského institutu počítačového vývoje a výzkumu. Arménie se právě na rozvoj informačních a komunikačních technologií výrazně zaměřuje.</p> yes Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-10 13:01:49 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-jednal-s-predstaviteli-armenie-o-rozvoji-bilateralni-spoluprace-a-bezpecnostni-situaci-v-regionu--209962/ 209962 <!--WTD_I(213109)--> <!--WTD_I(213109)--> <!--WTD_I(213125)--> <!--WTD_I(213110)--> published no news Čeští vojáci se v Kábulu zúčastnili závodu portugalské mechanizované brigády Čeští vojáci sloužící v současné době na základně HKIA (Hamid Karzai International Airport) v Afghánistánu se zúčastnili závodu, který organizovala portugalská mechanizovaná brigáda, jejíž vojáci na základně působí jako týmy QRF (Quick Reaction Team). Ačkoliv v den závodu teploty atakovaly hranici 30 stupňů Celsia, na startovní čáru se postavilo celkem 14 mezinárodních týmů. <p>Vojáci soutěžili celkem ve třech disciplínách. První z nich bylo tlačení portugalského taktického vozidla M &ndash; ATV na vzdálenost 30 metrů. Druhou část závodu tvořil běh na vzdálenost 1 500 metrů s národní zbraní. Naši vojáci pro tuto příležitost zvolili SA 9 mm CZ SCORPION EVO 3 A1. Poslední disciplínou, ve které naši vojáci excelovali, bylo přetahování lana. </p><p> </p><p><strong>Šest týmů z Portugalska</strong> </p><p> </p><p>Nejpočetnější zastoupení v závodě měla pořádající země. Z té se na startovní čáru postavilo hned šest týmů. V závěsu za nimi byly dva týmy reprezentované českými vojáky. První tým byl složen z vojáků jednotky 25. AAT (Air Advisory Team) &ndash; Guardian Angels, kteří pro svůj tým zvolili název Czech Lions. Druhý tým nazvaný Czech Saints byl tvořený čtyřmi příslušníky 18. úkolového uskupení AČR RS, které doplnil voják z 25. AAT - GA a příslušník 19. ÚU AČR RS. </p><p> </p><p>Českým týmům se podařilo dvakrát získat první místo, a to v disciplíně tlačení M &ndash; ATV, ve které zvítězili Czech Lions, a v disciplíně přetahování lana, kde prvenství získali Czech Saints. </p><p> </p><p>Nelehký závod, ve kterém se každý bod počítal, skončil vítězstvím jednoho z portugalských týmů. Zbylé dva vítězné stupně si rozdělily české týmy. Czech Lions vybojoval 2. místo a tým Czech Saints třetí pozici. </p><p> </p><p><strong>Stoprocentní nasazení</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Náš tým nepatřil mezi nejsilnější a nejrychlejší. V čem jsme naše protivníky převyšovali, byl týmový duch a stoprocentní nasazení. Při přetahování lanem nám byli největším soupeřem naši kolegové z AAT. To, že dva české týmy z celkových čtrnácti nakonec skončily na stupních vítězů, bylo pro nás příjemným překvapením,&ldquo; zhodnotil průběh závodu a celkové třetí místo kapitán týmu Czech Saints, vrchní praporčík 18. ÚU AČR RS, nadpraporčík Lubomír Volný. </p><p> </p><p>Výsledky závodu ukázaly, že čeští vojáci se udržují ve skvělé fyzické kondici a dokážou obstát i v konkurenci zahraničních vojáků.</p> yes por. Michaela Schejbalová Mise čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-10 16:03:37 /aktualni-mise/afghanistan/zpravodajstvi/cesti-vojaci-v-kabulu-se-zucastnili-zavodu-portugalske-mechanizovane-brigady--209886/ 209886 <!--WTD_I(212993)--> <!--WTD_I(212993)--> <!--WTD_I(213128)--> <!--WTD_I(212994)--> published no news V čele Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany stojí odborník zaměřující se na moderní technologie Slavnostní inaugurace nového děkana Fakulty vojenského leadershipu (FVL) Univerzity obrany plukovníka Jana Drozda se uskutečnila ve středu odpoledne v univerzitním klubu. V čele fakulty tak stanul zkušený odborník zaměřující se na využití moderních technologií při vedení bojové činnosti. Cenné a praktické zkušenosti získal během řady zahraničních misí. <p>Plukovníka Ing. Jana Drozda, Ph.D. zvolil do funkce děkana FVL akademický senát fakulty 21. ledna 2019 a následně jej jmenoval rektor-velitel Univerzity obrany. Plukovník Drozd je zkušeným odborníkem v oblasti vojenské taktiky. Jako akademický pracovník katedry taktiky Fakulty vojenského leadershipu se ve své pedagogické a tvůrčí činnosti zaměřuje především na oblasti využití moderních technologií při vedení bojové činnosti a taktiky. Během své vojenské kariéry se zúčastnil několika zahraničních operací - MONUC v Demokratické republice Kongo (2007-2008), ISAF v Afghánistánu (2012) a MINUSCA ve Středoafrické republice (2015 &ndash; 2016). </p><p> </p><p>Rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál Bohuslav Přikryl během ceremoniálu poděkoval bývalému děkanovi plukovníku gšt. docentu Ivo Piknerovi za jeho osobní přínos k rozvoji fakulty. Pro volební období nového děkana pak stanovil šest očekávání, mezi něž patří například důsledný obrat z hlediska řízení, zaměření a výslednosti tvůrčí činnosti fakulty nebo prosazení nového stylu výchovného působení na vojenské studenty. </p><p> </p><p>&bdquo;Uvedená očekávání lze jednoduše shrnout do jediného požadavku: Fakulta vojenského leadershipu musí obrazně řečeno &bdquo;překročit svůj stín&ldquo; a jako celek reflektovat soudobé trendy ve vývoji vojenství, armádní praxe, vojenského vzdělávání i vědecké činnosti,&ldquo; uvedl rektor-velitel. </p><p> </p><p>Poté co nový děkan složil akademický slib a převzal fakultní insignie od rektora-velitele a svého předchůdce, sám předal proděkanské řetězy Ing. Aleně Oulehlové, Ph.D., proděkance pro studijní a pedagogickou činnost, doc. Ing. Karlu Šilingerovi, Ph.D., proděkanovi pro vědeckou činnost a pplk. gšt. Ing. Tiboru Palasiewiczovi, Ph.D., proděkanovi pro vnější vztahy a rozvoj.</p> yes Vladimír Šidla MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-11 13:22:50 /informacni-servis/zpravodajstvi/v-cele-fakulty-vojenskeho-leadershipu-univerzity-obrany-stoji-odbornik-zamerujici-se-na-moderni-technologie-210007/ 210007 <!--WTD_I(213137)--> <!--WTD_I(213137)--> <!--WTD_I(213140)--> <!--WTD_I(213138)--> published no news Strakoničtí protiletadlovci shánějí do svých řad nejčastěji řidiče a operátory Strakonický protiletadlový pluk se snaží podpořit nábor nových vojáků. Organizuje proto řadu aktivit, kterými chce civilní veřejnosti přiblížit službu vojáků. Poslední podobná akce se uskutečnila tento čtvrtek a zaměřila se na představení profese vojenských řidičů a mechaniků. <p>Civilisté si prohlédli prostory kasáren, včetně dílen, ve kterých mechanici pracují. Měli možnost mluvit i s vojáky, kteří u strakonického útvaru slouží na daných pozicích. &bdquo;Poskytli nám naprosto vyčerpávající informace. Jak o technice, tak o pracovních podmínkách nebo požadavcích, které musí splnit uchazeči o službu v armádě. Rozhodně o tom budu přemýšlet,&ldquo; sdělil Matouš Kojan, který se jako student Středního odborného učiliště ve Strakonicích rozhoduje, kam půjde pracovat po maturitě. </p><p> </p><p>Vojáci připravili program ve spolupráci s rekrutéry. &bdquo;Ukázky, zaměřené na konkrétní profese, se nám osvědčily. V loňském roce jsme ve spolupráci se strakonickým útvarem zorganizovali akci, jejímž cílem bylo představit práci vojenských kuchařů. Třetina účastníků si následně podala přihlášku do Armády ČR,&ldquo; potvrdil praporčík David Starší z českobudějovického rekrutačního pracoviště. </p><p> </p><p><strong>Vojákem na zkoušku</strong> </p><p> </p><p>Ukázky vojenských profesí jsou další novinkou, kterou se rekrutéři snaží přilákat lidi do armády. Velkou oblibu si získala také akce nazvaná 25 hodin s 25. protiletadlovým raketovým plukem. Zájemci si během ní mohou vyzkoušet, jaké to je, být vojákem z povolání. Letos v březnu se tato nevšední akce uskutečnila již podruhé a znovu proběhne na konci léta. </p><p> </p><p>Armáda ovšem přichází i s dalšími projekty, kterými chce zlepšit pracovní podmínky vojáků a zvýšit tak zájem o službu u strakonického pluku. Namátkou lze jmenovat zřízení dětské skupiny, rekonstrukci sportovišť v areálu kasáren, rozšíření parkovacích ploch nebo zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury v okolí kasáren. </p><p> </p><p><strong>Startovací bydlení pro vojáky</strong> </p><p> </p><p>Vedení útvaru věnuje pozornost i možnostem ubytování. &bdquo;Plánovaný nárůst personálu s sebou přináší mimo jiné i vyšší poptávku po bydlení. Ve spolupráci s městem Strakonice se snažíme rozjet projekt startovacího bydlení. Nově příchozím vojákům by tak krátkodobě byly pronajímány byty z fondu města, a sice do doby, než by si našli vlastní bydlení,&ldquo; uvedl velitel strakonického útvaru plukovník Ján Sedliačik. </p><p> </p><p>Od začátku letošního roku nastoupilo k vojenskému útvaru do Strakonic 56 rekrutů. Převážně se jednalo o nové řidiče a operátory. To jsou zároveň profese, které strakonický útvar nejčastěji nabízí k rekrutaci. Dalších téměř dvacet nováčků dorazí na začátku července. Aktuální personální naplněnost u strakonického útvaru činí 71 procent.</p> yes kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-12 07:47:39 /informacni-servis/zpravodajstvi/strakonicti-protiletadlovci-shaneji-do-svych-rad-nejcasteji-ridice-a-operatory-210024/ 210024 <!--WTD_I(213156)--> <!--WTD_I(213156)--> <!--WTD_I(213158)--> <!--WTD_I(213157)--> published no news Piloti z Čáslavi úspěšně zakončili cvičení Nordic Fires 2019 ve švédském Vidselu Dvoutýdenní cvičení Nordic Fires 2019 ve Švédsku končí. V úterý a ve středu se uskutečnily poslední střelby kanónem na vzdušný cíl. Souběžně se konaly lety v přízemních výškách – Low Level Flights a tankování za letu (AAR – Air to Air Refueling) pro letouny JAS-39 Gripen. Bojové letouny přeletěly zpět na základnu do Čáslavi ve čtvrtek 11. dubna. <p>Návrat celého uskupení do České republiky je plánován ve dvou letech letounem CASA C-295M 24. základny dopravního letectva o tomto víkendu. Kromě přeletu bude Centrum zabezpečení zahraničních operací a mimořádných stavů &ndash; Pardubice zabezpečovat pozemní přesun velké části leteckého zabezpečení. </p><p> </p><p><strong>Letadla vybrali dva měsíce dopředu</strong> </p><p> </p><p>Velitel českého kontingentu, plukovník Jan Susekár popsal, co všechno předcházelo úspěšnému provedení cvičení: &bdquo;Příprava probíhala několik měsíců. Třeba samotná letadla byla vybrána už dva měsíce předem, aby měla dostatečný RESURS (záloha provozní doby &ndash; dostatek letových hodin do dalších předepsaných prací). Hodně času zabrala příprava Technického ujednání, což je vlastně smlouva mezi českou a švédskou stranou o průběhu a zabezpečení celého cvičení,&ldquo; vysvětlil. </p><p> </p><p><!--WTD_I(213161)-->Pro oba typy letadel (JAS-39 Gripen a L-159 ALCA) v celkovém počtu sedmi kusů bylo zapotřebí připravit a následně přepravit značné množství materiálu potřebného k údržbě strojů a k tomu všemu odpovídající počet personálu. Důvodem je nejenom nezbytná údržba během cvičení, ale i fakt, že zásobování náhradními díly takto daleko od republiky není vůbec jednoduché a nikdy není dopředu jasné, co bude potřeba. A tak technický personál na základě zkušeností z předešlých cvičení bere tak velkou zásobu náhradních dílů, aby byl schopen vyřešit i případné závady, které se běžně nevyskytují. </p><p> </p><p>&bdquo;Vzhledem k tomu, že cíl cvičení byl splněný a podařilo se nám zabezpečit nálet blížící se stům letových hodin, považuji úkol pozemního personálu při cvičení za splněný,&ldquo; shrnul kapitán Jan Šafránek, který na cvičení řídil inženýrsko-leteckou službu. Dodal, že v případě závady na letounu ji bylo nutné ještě ve stejný den odstranit, aby byl stroj nejpozději druhý den připravený k plnění dalších úkolů cvičení. &bdquo;To kladlo na technický personál nemalé nároky. Musím vysoce ocenit přístup a nasazení technického personálu, který v místních chladných podmínkách pracoval výborně,&ldquo; řekl dále kapitán Jan Šafránek. </p><p> </p><p><strong>Přínos pro piloty i technický personál</strong> </p><p> </p><p>Cvičení samotné nebylo přínosem pouze pro piloty, ale i pro technický personál. Například došlo k porovnání našich bezpečnostních postupů pro práci s leteckou municí (nabíjení, kontrola zbraní, potencionální zádržky) se švédskými a lze konstatovat, že české standardy jsou na vysoké úrovni. </p><p> </p><p>Piloti letounů JAS-39 Gripen a L-159 ALCA z 21. základny taktického letectva Čáslav si na testovací letecké základně ve švédském Vidselu vyzkoušeli střelbu ostrými raketami AIM-9 Sidewinder a z kanónu i tankování paliva ve vzduchu. Piloti letounů L-159 ALCA absolvovali také létání v nízkých letových hladinách (cca 100 metrů) nad terénem i nad mořem.</p> yes kapitán Marek Maxim Švancara, 21. zTL Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-12 09:51:37 /informacni-servis/zpravodajstvi/piloti-z-caslavi-uspesne-zakoncili-cviceni-nordic-fires-2019-ve-svedskem-vidselu-210040/ 210040 <!--WTD_I(213169)--> <!--WTD_I(213169)--> <!--WTD_I(213171)--> <!--WTD_I(213170)--> published no news Z dělostřelců se na tři dny stali učitelé na školách ve Středočeském a Plzeňském kraji Tři dny, tři školy a stovky žáků. Tak vypadal program Příprava občanů k obraně státu v tomto týdnu ve Středočeském a Plzeňském kraji. Zástupci odboru komunikace Ministerstva obrany ČR společně s příslušníky 13. dělostřeleckého pluku rozdávali radost, vědomosti a především důležité informace. <p>Sedlčany, Dolní Bělá a Tachov.&nbsp;V těchto městech, na třech různých školách byla prezentována příprava občanů k obraně státu. Dělostřelci ze 132. dělostřeleckého oddílu odstartovali svou přednášku jak&nbsp;obvykle -&nbsp;výstřelem z 25mm děla.</p><p>&bdquo;Výstřel z děla děti nabudí a jsou pak pozorní k výkladu,&ldquo; vysvětlil vrchní praporčík 132. dělostřeleckého oddílu praporčík Martin Bodnár.</p><p>Jinečtí představili svůj pluk, jeho historii, zahraniční operace a uvedli například také zajímavosti, které se nachází v CHKO Brdy, která se rozkládá kolem Jinců. Tím jejich vystoupení ale zdaleka nekončilo. Dále děti čekala prezentace zbraní.&nbsp;Zvláštností bylo, že o nich hovořili vojáci,&nbsp;&nbsp;kdy každý z nich&nbsp;byl&nbsp;jinak ustrojený. &bdquo;Mladí diváci mohli vidět, jak vypadá namaskovaný voják v základním stejnokroji vz. 95, dále pak zimní převlek, pískovou uniformu či hejkala,&ldquo; dodal praporčík&nbsp;Bodnár.</p><p><strong>Děti se dozvěděly také něco o NATO a EU</strong></p><p>Mimo ukázek dělostřelců svou prezentaci předvedli i zástupci odboru komunikace ministerstva obrany. &bdquo;V tomto roce slaví naše republika 20. výročí vstupu do NATO a celá&nbsp;Aliance pak vzpomíná na 70. výročí od založení. V květnu to navíc bude 15 let, co jsme v Evropské unii. Mimo to se jim v naší prezentaci snažíme prohloubit vědomosti o činnosti Integrovaného zácchranného systému či Armádě České republiky,&ldquo; uvedl Petr Toman z odboru komunikace Ministerstva obrany.</p><p>Jako pomyslný &lsquo;bonbonek&lsquo; na závěr čtyřhodinného přednášky,&nbsp;ve které&nbsp;nechyběla ani zdravověda či chemická ochrana, předvedli dělostřelci ukázky bojového systému MUSADO.&nbsp;Ti největší odvážlivci z řad dětí&nbsp;si&nbsp;mohli jednoduché hmaty a chvaty vyzkoušet společně s vojáky.</p> no kpt. Martin Sůva, tiskový a informační důstojník 13. dělostřeleckého pluku MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-04-12 11:26:33 /informacni-servis/zpravodajstvi/z-delostrelcu-se-na-tri-dny-stali-ucitele-na-skolach-ve-stredoceskem-a-plzenskem-kraji-210051/ 210051 <!--WTD_I(213205)--> <!--WTD_I(213205)--> <!--WTD_I(213229)--> <!--WTD_I(213206)--> published no news Medaile Za službu v zahraničí dnes na Vítkově převzalo 81 vojáků, kteří se vrátili z Afghánistánu a Iráku Osm desítek vojáků, kteří se vrátili z velitelství mise Resolute Support z Afghánistánu a z operace v Iráku, dnes ve Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově převzali z rukou náměstka ministra obrany Pavla Berana a zástupce náčelníka Generálního štábu - ředitele Společného operačního centra MO generálmajora Jiřího Vernera Medaile Za službu v zahraničí. Ceremoniálu se zúčastnil náčelník Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček, zástupci velení Armády České republiky, chargé d´affaires Irácké republiky v ČR Ishan Yaseen Shakir Alawady a další čestní hosté. <p>Náměstek ministra obrany Pavel Beran při této příležitosti připomněl nejen sedmdesáté výročí založení Severoatlantické aliance, ale také to, že Česká republika je její součástí už dvacet let. Armáda se osvědčila nejdříve na Balkáně a později už pod hlavičkou NATO také v Afghánistánu a Iráku. </p><p> </p><p><strong>Předáváme vědomosti a zkušenosti</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;O naší profesionalitě svědčí i fakt, že o naše služby mají zájem nejen alianční spojenci, ale také tamní ozbrojené složky. Předáváme své vědomosti a zkušenosti jak afghánským, tak iráckým kolegům. Díky našemu výcviku tak obě země, na jejichž vývoji se krutě podepsal islámský radikalismus, budují vlastní moderní armádu,&ldquo; řekl náměstek Beran ve Slavnostní síni na Vítkově. </p><p> </p><p>Poté poděkoval všem, kteří vojákům vytvářejí dobré zázemí a podmínky, proto, aby své úkoly mohli úspěšně vykonávat. Česká armáda má své zástupce nejen v mezinárodních štábech, ale disponuje i řadou vojenských odborností. Například v 8. zastoupení na velitelství operace Resolute Support v Kábulu najdeme specialisty na meteorologii, řízení letového provozu či logistiku. </p><p> </p><p><strong>Jednotky spojovaly úkoly</strong> </p><p> </p><p>Generál Verner při slavnostním nástupu řekl, že stojí před zdánlivě nesourodou skupinou jednotek, které ale spojují jejich úkoly, jimiž naplňovaly naše mezinárodní závazky. Konstatoval také, že dobře odvedenou prací reprezentovali Armádu České republiky. &bdquo;Vojáci, děkuji vám všem za kvalitní splnění všech stanovených úkolů a za výbornou reprezentaci České republiky a její armády. Věřím, že získané poznatky a zkušenosti plně uplatníte ve své další vojenské kariéře. Děkuji také vašim rodinám, které vás na dálku podporovaly,&ldquo; dodal generál Verner. </p><p> </p><p>Medaile Za službu v zahraničí převzali příslušníci 8. zastoupení na velitelství mise Resolute Support, kteří působili na území Afghánistánu, dále příslušníci velitelství 1. úkolového uskupení, 2. výcvikové jednotky chemického vojska a 6. jednotky Leteckého poradního týmu mise Inherent Resolve na území Iráku. Medaile obdrželi také vojáci působící na velitelstvích misí Inherent Resolve a NATO Mission Irák v Bagdádu, Al-Taji a Kuvajtu. Vybraným vojákům byly uděleny Záslužné kříže ministra obrany ČR, Čestné odznaky AČR Za zásluhy a věcné dary. </p><p> </p><p><strong>Sbírka pro dětský domov</strong> </p><p> </p><p>O tom, že i vojáci na zahraničních misích pomáhají překonávat lidské nepřízně osudu, svědčí sbírka pro děti z Dětského domova Sázava, kterou iniciovala kapitánka Pavla Gryčová ze 6. leteckého poradního týmu. &bdquo;S domovem spolupracujeme už řadu let, účastníme se s nimi různých akcí, například s nimi jezdíme na vodu, na kola, na Vánoce jim děláme Štědrý den,&ldquo; popsala kapitánka Gryčová poté, co předala symbolický šek na 180 tisíc korun ředitelce Aleně Novákové. Domov za vybranou částku koupí dětem ozdravný pobyt u moře. Do sbírky přispěli jak vojáci, kteří byli na misi v Iráku, tak i příslušníci čáslavské a kbelské letecké základny.<hr /><ul><li>Vojáci z 8. zastoupení na velitelství mise Resolute Support byli v Afghánistánu nasazení od července 2018 do února 2019. Zařazení byli na různých funkcích v mezinárodních štábech. Kromě toho se věnovali i odborným činnostem, například operační činnosti, meteorologické činnosti na letišti a řízení letového provozu na základně HKIA či dalším logisticko-operačním činnostem v Bagrámu.</li><li>1. úkolovému uskupení AČR na základně Al-Taji v Iráku velel major Jakub Paul. Součástí byla výcviková jednotka chemického vojska a výcviková jednotka vojenské policie.</li><li>2. výcvikové jednotce chemického vojska velel nadporučík František Chuděj. Jejich hlavním úkolem byla poradní a mentorovací činnost při operačním výcviku specialistů chemického vojska irácké armády v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení (OPZHN).</li><li>6. jednotka Leteckého poradního týmu působila od srpna 2018 do března 2019 na letecké základně Balád pod vedením velitele mjr. P. D. z 21. základny taktického letectva v Čáslavi. Hlavním úkolem byla poradní a mentorovací činnost při operačním výcviku pozemního a létajícího personálu iráckých vzdušných sil na letounech L-159 ALCA.</li></ul></p> yes Lucie Růžková MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-12 15:54:26 /informacni-servis/zpravodajstvi/medaile-za-sluzbu-v-zahranici-dnes-na-vitkove-prevzalo-81-vojaku--kteri-se-vratili-z-afghanistanu-a-iraku-210019/ 210019 <!--WTD_I(213257)--> <!--WTD_I(213257)--> <!--WTD_I(213259)--> <!--WTD_I(213258)--> published no news Boj zblízka důkladně prověřil fyzičku strakonických vojáků, kteří mají šanci stát se jeho instruktorem Minulý týden se v posádce 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích uskutečnil základní kurz boje zblízka. Vojáci nacvičovali nejen techniky speciálního bojového umění pro první stupeň, ale zapracovali i na své fyzičce. <p>Nejprve se učili základní prvky, na které navázali sebeobrannými technikami. &bdquo;V souladu s tréninkovým programem, který se používá v české armádě, byla výuka rozdělena do tří částí. V té první vojáci absolvovali základní výcvik sebeobrany a boje zblízka. Procvičovali postoje, údery, kryty, kopy, přehozy, podmety, pády a další prvky, na které navázali vlastními sebeobrannými technikami. Nacvičovali také obranu proti tyči a boj s tyčí. Třetí oblastí výcviku pak byla obrana proti útočníkovi s nožem a boj s nožem,&ldquo; vysvětlil desátník Petr Kopáček, který společně s ostatními instruktory vedl výcvik. </p><p> </p><p>Do kurzu se přihlásili vojáci, kteří mají šanci stát se instruktorem. &bdquo;Máme tu několik nadějných adeptů, které bychom rádi vyslali na dvoutýdenní intenzivní kurz do Bechyně, aby se pokusili získat licenci instruktora boje zblízka prvního stupně,&ldquo; sdělil desátník Kopáček s tím, že výhodu mají většinou ti, kteří se věnovali bojovému umění nebo sportu již v civilu. </p><p> </p><p><strong>Bolely mě svaly, o kterých jsem ani nevěděl</strong> </p><p> </p><p>Zkušenosti s judem, kickboxem i taekwondem měl například desátník Pavel Culek. Náročnost výcviku boje zblízka ovšem překvapila i jeho. &bdquo;První dva dny jsem po příchodu domů nebyl schopný nic dělat, jen jsem ležel na gauči. Pálily mě nohy, záda, bolely mě i svaly, o kterých jsem dosud ani nevěděl, že je mám. Třetí den se to ale zlomilo. Tělo přestalo bolet a teď mě to baví ještě víc, než na začátku,&ldquo; popsal desátník Culek. </p><p> </p><p>Nejnáročnější byl pro něj běh v kanadách. To byl ještě pozůstatek práce v civilu, kdy jako řidič kamionu proseděl celý týden za volantem. &bdquo;Se vstupem do armády jsem začal pracovat na své fyzičce. Chodím pravidelně běhat, takže věřím, že se to bude zlepšovat,&ldquo; uvedl šestadvacetiletý voják, který ke strakonickému útvaru nastoupil vloni v červenci. </p><p> </p><p><strong>Bez fyzičky to nejde</strong> </p><p> </p><p>Dobrá fyzička je z jednou podmínek pro získání instruktorského oprávnění. Potvrdil to i desátník Petr Kopáček. &bdquo;Součástí kurzu v Bechyni je vstupní i výstupní přezkoušení z fyzické zdatnosti. Snažíme se vojáky naučit nejen sebeobranné techniky, ale chceme je připravit i na zmíněné fyzické testy,&ldquo; doplnil strakonický instruktor boje zblízka. </p><p> </p><p>Náročnost ale vojáky neodradí. &bdquo;Byl jsem trochu na vážkách, když jsem zjistil, co všechno obnáší stát se instruktorem boje zblízka. Chtěl bych to alespoň zkusit, abych zjistil, jestli na to mám nebo ne,&ldquo; dodal odhodlaně desátník Culek.<hr /><ul><li>Boj zblízka je známý též pod názvem MUSADO MCS (MUSADO Military Combat System).</li><li>Jedná se o účelový systém výcviku boje, který používají armádní a policejní složky. Skládá se z jednoduchých a rychlých technik, jež jsou určené k sebeobraně, k boji nebo zneškodnění protivníka. Nevyžaduje speciální tělesnou sílu ani akrobacii, učí použít každý dosažitelný předmět jako zbraň a učí, jak boj v co nejkratší době ukončit.</li><li>V České republice se cvičí od roku 1989. V roce 1993 byl na základě výběrového řízení oficiálně zaveden do výcviku Armády ČR.</li></ul></p> yes kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-15 10:13:08 /informacni-servis/zpravodajstvi/boj-zblizka-dukladne-proveril-fyzicku-strakonickych-vojaku--kteri-maji-sanci-stat-se-jeho-instruktorem-210118/ 210118 <!--WTD_I(213317)--> <!--WTD_I(213317)--> <!--WTD_I(213318)--> <!--WTD_I(213316)--> published no news Poslední rozloučení s válečným hrdinou brigádním generálem Liškutínem V sobotu 13. dubna se na hřbitově ve Šlapanicích u Brna konal pohřeb s vojenskými poctami brigádního generála Miroslava Liškutína. S veteránem 2. světové války se přišly rozloučit desítky lidí včetně dalších veteránů i příslušníků Armády ČR. <p>Válečný hrdina, brigádní generál Miroslav Liškutín, se narodil 23. srpna 1919 v Jiříkovicích u Brna. V srpnu 1938 vstoupil do československé armády. Po vyhlášení protektorátu odešel za hranice a v Anglii byl přijat do řad britského Královského letectva (RAF), kde se přímo účastnil bojů a v rámci 312. a 313. československé stíhací perutě nalétal 465 operačních hodin a asi 130 letů nad nepřátelským územím. Tím se zařadil mezi naše nejvíce bojově nasazované stíhací piloty během 2. světové války. </p><p> </p><p><strong>Po únoru 1948 zatykač</strong> </p><p> </p><p>V srpnu 1945 se vrátil do Československa a působil ve funkci náčelníka štábu na letišti v Brně-Slatině. Po únoru 1948 na něj ale komunistický režim vydal zatykač a generál Liškutín tak musel opět uprchnout do Anglie, kde na něj čekala manželka a dvě děti. Nastoupil ke Královskému letectvu, kde sloužil až do roku 1962. </p><p> </p><p>Brigádní generál Miroslav Liškutín zemřel 19. února 2018 ve Velké Británii a nyní se, na své výslovné přání, opět vrátil zpět do rodné země. Na jeho poslední cestě jej vyprovodili členové rodiny, náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky generálmajor Jan Kaše, ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plukovník gšt. Radek Černý, další zástupci Armády České republiky, představitelé obcí Jiříkovice a Šlapanice a také jeho spolubojovník z řad RAF, generálmajor Emil Boček. </p><p> </p><p>Vzdušné síly AČR se s leteckým esem symbolicky rozloučily přeletem dvou letounů JAS 39 Gripen. Kromě pozvaných smutečních hostů přišlo vzdát úctu válečnému hrdinovi, jihomoravskému rodákovi a patriotovi dalších více než 300 občanů rodných Jiříkovic, Šlapanic a dalších okolních obcí regionu.</p> yes kapitán Emil Kamenský, tiskový a informační pracovník Krajského vojenského velitelství Brno Armada čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-04-15 11:49:56 /informacni-servis/zpravodajstvi/posledni-rozlouceni-s-valecnym-hrdinou-brigadnim-generalem-liskutinem-210102/ 210102 <!--WTD_I(213276)--> <!--WTD_I(213276)--> <!--WTD_I(213320)--> <!--WTD_I(213277)--> published no news Čeští a slovenští vojenští policisté trénovali ochranu osob při cvičení Ochránce 2019 Čeští a slovenští vojenští policisté se od pondělí 8. do pátku 12. dubna zapojili do součinnostního cvičení Ochránce 2019. Nad akcí, která se konala v Ústeckém kraji, převzalo záštitu Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha. Vyhodnocení se zúčastnil i velitel Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček. <p>&bdquo;Spolupráce mezi českou a slovenskou Vojenskou policií je pro všechny obrovským přínosem. Nejefektivnějším výcvikem totiž není nic jiného než předávání osobních zkušeností. Bude naší snahou, aby cvičení Ochránce mělo svá pokračování,&ldquo; řekl při vyhodnocení velitel Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček. Poté společně s plukovníkem gšt. Jiřím Ročkem z Velitelství ochranné služby Vojenské policie předal všem účastníkům drobné dary a plakety. </p><p> </p><p><strong>Pět náročných dní</strong> </p><p> </p><p>Ochránce obou států čekalo celkem pět náročných dní. Nejdříve se slovenští kolegové seznámili s činností útvaru a úkoly českého Oddělení doprovodů. Poté následoval podrobný rozbor mezinárodní, evropské i státní legislativy týkající se zajišťování bezpečnosti osob a teoreticky byly vyhodnocovány četné taktické situace. Slovenští vojenští policisté si také podrobně prohlédli techniku, výstroj, výzbroj a speciální technické prostředky používané k zajištění bezpečnosti osob v České republice. </p><p> </p><p>Během týdne vojenští policisté procvičovali taktiku ochrany chráněné osoby v pěších formacích, zaměřovali se také na zdokonalování ovládání vozidel v krizových podmínkách s chráněnou osobou při napadení. Střelecká příprava kombinovala čistou střelbu s taktickými prvky. Kromě toho vojenští policisté simulovali pokus napadení chráněné osoby za použití ostré munice.<hr /><ul><li>Vzájemná spolupráce obou stran začala už v roce 2015 při cvičení Ochránce 2015, jehož cílem byla důkladná příprava ochránců na předsednictví Slovenska v Radě Evropské unie. Díky efektivitě se cvičení opakovalo i o rok později a letos se přesunulo ze Slovenska do České republiky.</li></ul></p> yes Michal Voska MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-15 11:50:44 /informacni-servis/zpravodajstvi/cesti-a-slovensti-vojensti-policiste-trenovali-ochranu-osob-pri-cviceni-ochrance-2019-210063/ 210063 <!--WTD_I(213215)--> <!--WTD_I(213215)--> <!--WTD_I(213319)--> <!--WTD_I(213216)--> published no news Generál Zůna jednal ve Spojených státech amerických o posílení obranných schopností Ve dnech 9. až 13. dubna navštívil první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Jaromír Zůna Spojené státy americké. <p>Program pracovního jednání zahájila české delegace na strategickém velitelství NATO Allied Command Transformation v Norfolku. Zde hovořil generál Zůna s jeho velitelem generálem André Lanatou o zkušenostech českých a amerických vojáků během nasazení v zahraničních operacích a při společných cvičeních. Jednali také o posílení obranných schopností a rozvoji simulačních a trenažérových technologií. </p><p> </p><p><strong>Ocenil české vojáky</strong> </p><p> </p><p>Generál Lanata vysoce ocenil činnost našich příslušníků, kteří působí ve struktuře velitelství a podílejí se svým profesionálním přístupem na budování dobrého jména české armády. </p><p> </p><p>Generál Zůna se během své návštěvy seznámil i s dalšími místy - s velitelstvím U. S. Training and Doctrine Command (TRADOC) ve Ft. Eustis a centry Joint Warfighting Centre v Suffolku a U.S. Central Command v Tampě, kde působí v rámci aliančních struktur naši vojáci. </p><p> </p><p><strong>Za profesionalitu jsou dobře hodnoceni</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Poznatky a informace z jednání s důstojníky AČR, kteří zastávající funkce na uvedených velitelstvích, jsou příznivé. Čeští vojáci jsou za profesionalitu ve výkonu svých funkcí svými nadřízenými velmi dobře hodnoceni,&ldquo; shrnul generál Zůna. </p><p> </p><p>Další setkání se uskutečnilo s velitelem U. S. TRADOC generálmajorem Paulem M. Benantim. Pracoviště Armády ČR v tomto centru, které patří mezi jedno z nejdůležitějších velitelství pozemního vojska, generál Zůna v roce 2001 zakládal. V době návštěvy se zajímal o jeho aktuální úkoly a činnost. </p><p> </p><p><strong>Informoval o modernizaci AČR</strong> </p><p> </p><p>Seznámil se také se stavem výstavby a posláním nově vznikajícího velitelství U. S. Army Futures Command v texaském Austinu. Generál Zůna informoval americké kolegy o budování nových schopností a modernizačních projektech naší armády. Generál Benanti velmi pozitivně hodnotil spolupráci obou zemí v oblasti přípravy a vzdělávání personálu. </p><p> </p><p>V závěru návštěvy generál Zůna poděkoval příslušníkům AČR za službu a dosahované výsledky v jejich práci.</p> yes mjr. Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-15 14:14:06 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-zuna-jednal-ve-spojenych-statech-americkych-o-posileni-obrannych-schopnosti-210159/ 210159 <!--WTD_I(213339)--> <!--WTD_I(213339)--> <!--WTD_I(213341)--> <!--WTD_I(213340)--> published no news Čeští, slovenští, polští a američtí specialisté chemického vojska se zúčastnili cvičení Toxic Lance 2019 Toxic Lance 2019. Tak se jmenoval dvoutýdenní výcvik specialistů chemického vojska, kterého se zúčastnili příslušníci české, slovenské, polské a americké armády. Cvičení se uskutečnilo od 30. března do 13. dubna ve Výcvikovém a testovacím centru radiační, chemické a biologické ochrany v Zemianských Kostoľanoch a následně ve vojenském prostoru Lesť na Slovensku. <p>Součástí přípravy chemických specialistů byl i výcvik s bojovými otravnými látkami, kterým prošlo na padesát příslušníků liberecké 9. roty chemické ochrany 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany. </p><p> </p><p><strong>Špička ve svém oboru</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Cvičení potvrdilo, že ve světě patříme ke špičce v ochraně proti hrozbám zbraní hromadného ničení. Také naznačilo, jakým směrem by se mohl odvíjet budoucí vývoj malých multifunkčních týmů. Za velký přínos lze bezesporu považovat navázání odborného dialogu s příslušníky armád NATO v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení,&ldquo; zhodnotil zástupce velitele 9. roty chemické ochrany nadporučík Martin Maixner. </p><p> </p><p>Poznamenal, že během cvičení se ukázalo, že postupy zahraničních partnerů v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení jsou podobné a díky sdílení schopností a znalostí se v rámci NATO daří jejich postupná standardizace. </p><p> </p><p>Výcvik byl zaměřen také na činnost průzkumných a odběrových týmů a jejich spolupráce s dekontaminačními odřady a týmy Search and Rescue. Kromě toho vojáci plnili i odborné úkoly a sdíleli zkušenosti jednotlivých národů při řešení chemických incidentů. To umožnilo nahlédnout pod pokličku ostatním jednotkám a porovnat tak odlišnosti při řešení zadávaných incidentů. </p><p> </p><p><strong>Plnění specifických úkolů</strong> </p><p> </p><p>Malé týmy plnily i vysoce specifické úkoly na místech, která simulovala reálné prostředí, například na železniční stanici s osobním a cisternovým vagonem, v troskách budov, v podzemních tunelových systémech a dalších, kterými disponuje právě Výcvikové a testovací centrum v Zemianských Kostoľanoch. Tyto úkoly plnila průzkumná družstva, odběrové týmy a nově i družstvo dekontaminace osob a materiálu, které procvičilo výstavbu místa rychlé dekontaminace &ndash; Hasty Decon. </p><p> </p><p>Na konci cvičení se uskutečnila statická a dynamická ukázka používané techniky a materiálu ostatních armád NATO, kde středem zájmu byla průzkumná chemická vozidla americké armády Striker a slovenský Aligator a rovněž i přenosné přístroje rychlé detekce.</p> yes nadrotmistr Pavel Tichý, zastupující tiskový a informační důstojník Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-15 16:00:15 /informacni-servis/zpravodajstvi/cesti--slovensti--polsti-a-americti-specialiste-chemickeho-vojska-se-zucastnili-cviceni-toxic-lance-2019-210165/ 210165 <!--WTD_I(213348)--> <!--WTD_I(213348)--> <!--WTD_I(213474)--> <!--WTD_I(213349)--> published no news Na základnu Bagrám nastupuje po výcviku 12. strážní rota složená z vojáků z Přáslavic Na afghánské základně Bagrám se o víkendu uskutečnil slavnostní nástup k oficiálnímu předání operačního úkolu mezi 11. a 12. strážní rotou. Ceremonie se zúčastnil velitel základny Bagrám generál Daniel B. Conley a velitelé spolupůsobících koaličních sil. <p>V úvodní části nástupu velitel 11. strážní roty kapitán Miroslav Maixner poděkoval koaličním jednotkám za jejich podporu, kterou po celou dobu projevovaly strážní rotě, a také velení afghánského praporu 4. kandaku za jejich tvrdou práci. </p><p> </p><p><strong>Úkol splní na vysoké úrovni</strong> </p><p> </p><p>Před předáním operačního úkolu připomněl, že mnoho příslušníků 12. strážní roty zná osobně, a proto věří, že splní svěřený úkol odpovědně a profesně na velmi vysoké úrovni. </p><p> </p><p>&bdquo;Byli jste skvělá rota plná výtečných vojáků, vždy připravena podržet jeden druhého. Bylo mi velkou ctí s vámi sloužit zde na Bagrámu,&ldquo; řekl 11. strážní rotě kapitán Maixner. </p><p> </p><p><strong>Vojáci byli na misi poprvé</strong> </p><p> </p><p>Rota podle něj v Afghánistánu odvedla dobrou práci, zúročila náročnou přípravu a splnila všechny úkoly, které byly před ni postavené v nejvyšším možném standardu i přes to, že mnozí příslušníci 11. strážní roty byli na misi poprvé. </p><p> </p><p>Za 12. strážní rotu promluvil kapitán Jan Hrdinka. Zdůraznil, že náročný sedmiměsíční výcvik je zárukou, že nastupující strážní rota splní svěřený operační úkol s maximálním nasazením. Poděkoval také 11. strážní rotě za profesionalitu a odbornost nejen při odborných stážích během výcviku, ale také při předávání operačního úkolu.<hr /><ul><li>Základem 11. strážní roty byli vojáci 74. lehkého motorizovaného praporu, které doplnili příslušníci dalších útvarů. Vojáci 11. strážní roty plnili operační úkol, který spočíval v hlídání a ochraně perimetru kolem základny Bagrám, od října roku 2018 až dosud.</li><li>12. strážní rota je postavena na bázi 72. mechanizovaného praporu v Přáslavicích a je doplněna o specialisty z dalších útvarů Armády ČR.</li></ul></p> yes TID 11. SR BAF Mise čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-16 10:19:21 /aktualni-mise/afghanistan/zpravodajstvi/na-zakladnu-bagram-nastupuje-po-vycviku-12--strazni-rota-slozena-z-vojaku-z-praslavic-210174/ 210174 <!--WTD_I(213354)--> <!--WTD_I(213354)--> <!--WTD_I(213365)--> <!--WTD_I(213355)--> published no news Ministr obrany: Spolupráce mezi českou a německou armádou se zintenzivňuje a rozšiřuje Ministr obrany Lubomír Metnar se dnes v Berlíně setkal s ministryní obrany Spolkové republiky Německo Ursulou von der Leyen. Na zahraniční cestě ho doprovodil náměstek pro řízení Sekce obranné strategie a politiky Jakub Landovský a ředitel Sekce plánování schopností MO generálmajor Jaromír Alan. <p>&bdquo;Témata jednání se týkala spolupráce na bilaterální i mezinárodní úrovni. S ministryní von der Leyen jsme došli k závěru, že společná cvičení přinášejí kýžený efekt a i nadále chceme pokračovat v prohlubování těchto aktivit,&rdquo; řekl ministr obrany Metnar po jednání. </p><p> </p><p><strong>Nejvýznamnější partner</strong> </p><p> </p><p>Česká strana navázala na návštěvu německé ministryně v Praze v roce 2015 a poslední bilaterální jednání v Berlíně, které se uskutečnilo před sedmi lety. Od té doby se vzájemná spolupráce s Německem zintenzivnila a rozšířila. Německo je nejen náš nejvýznamnější obchodní partner, ale také významný partner v obranné oblasti. </p><p> </p><p>Kromě rozvoje spolupráce na poli obranného průmyslu se rychle rozvíjí také spolupráce obou armád na vojenských cvičení. Ročně se Češi zapojí přibližně do třiceti cvičení v Německu a německé ozbrojené síly naopak do zhruba deseti v České republice. Ministři se dohodli na dalším zintenzivnění této spolupráce s potenciálem zapojení celé Visegrádské čtyřky. </p><p> </p><p><strong>Potkávají se v zahraničních misích</strong> </p><p> </p><p>S německými kolegy se čeští vojáci potkávají také v zahraničních misích. Například v rámci předsunuté přítomnosti v Litvě (eFP) či v rámci našeho nasazení v Mali, při výcviku iráckých vojáků nebo v pohotovostních uskupení NATO a EU. &bdquo;Čeští vojáci si velmi cení výměny zkušeností s Němci, kteří jsou vedoucí zemí mise eFP v Litvě, a spolupráci si pochvalují,&rdquo; zhodnotil ministr Metnar. Zároveň připomněl, že v současnosti působí téměř 200 českých vojáků v pozemním komponentu sil velmi rychlé reakce (VJTF) vedeném Německem. Do společných aliančních aktivit patří také iniciativa k připravenosti (NRI), kam chtějí obě země velkou měrou přispět.</p> yes Miroslav Šindelář, Jakub Fajnor MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-16 18:06:50 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany:-spoluprace-mezi-ceskou-a-nemeckou-armadou-se-zintenzivnuje-a-rozsiruje-210204/ 210204 <!--WTD_I(213405)--> <!--WTD_I(213405)--> <!--WTD_I(213406)--> <!--WTD_I(213404)--> published no news Mezinárodní cvičení Vigorous Warrior 2019 prověřilo zdravotnické služby států NATO Pětadvacet specialistů Vojenského veterinárního ústavu Hlučín a Ústavu vojenského zdravotnictví – Odboru biologické ochrany Těchonín se spolu s dalšími specialisty ze zdravotnických oborů členských států NATO a partnerských států zúčastnili mezinárodního cvičení Vigorous Warrior 2019. To se od pondělí 8. do pátku 12. dubna uskutečnilo ve čtyřech rumunských lokacích, konkrétně v černomořském přístavu Konstanca, nebo třeba přímo v centru Bukurešti v podzemní dráze. <p>Cvičení, které potvrdilo připravenost vojenských zdravotnických služeb států NATO a dalších partnerských států, se konalo ve dvouletém intervalu a letos se do něj zapojilo 2100 vojáků a civilistů z 38 členských států NATO a dalších partnerských států </p><p> </p><p><strong>Vyzkoušeli si přibližně 1800 incidentů</strong> </p><p> </p><p>Během pěti dnů výcviku si vojáci a civilisté vyzkoušeli přibližně 1800 incidentů, které se týkaly jak humánní tak veterinární medicíny. Nejednou se tyto dva obory spolu vzájemně propojily. Česká veterinární jednotka pod velením podplukovníka Marka Dolanského přivezla do Rumunska polní veterinární pracoviště, které je schopné poskytnout veterinárním lékařům a technikům kompletní zázemí veterinární ordinace včetně operačního sálu. Svými možnostmi bylo také naprostou špičkou toho, co zde měli veterináři NATO k dispozici. Pracoviště totiž umožňuje nejen realizaci komplexní veterinární péče o zvířata, ale také hygienickou kontrolní činnost. </p><p> </p><p>&bdquo;Pro nás to byla historicky první účast na takovémto koaličním cvičení a musím ji hodnotit pozitivně. Oproti ostatním cvičícím jsme neplnili jenom úkoly rozehry, ale vykonávali jsme zde i reálnou veterinární činnost,&ldquo; vysvětlil podplukovník Dolanský. Rumunsko je největším chovatelem psů v Evropě. Kromě psů domestikovaných je zde také velká populace psů toulavých a to i v prostorách vojenských základen. &bdquo;Mezi úkoly, které jsme plnili, byla tedy i skutečná redukce populace toulavých psů na vojenské základně formou kastrace a jejich následného vrácení do přirozeného prostředí,&ldquo; upřesnil podplukovník Dolanský. Právě tento úkol musí čeští vojenští veterináři plnit prakticky na všech zahraničních operacích. </p><p> </p><p><strong>Specialisté biologické ochrany</strong> </p><p> </p><p>Druhou část českého týmu tvořili specialisté biologické ochrany s mobilní hospitalizační jednotkou. Také oni potvrdili svou výjimečnost a to například tím, že vytvořili velice úzce spolupracující tým s britskou jednotkou. Britská strana má totiž k dispozici například transportní izolační lůžko, které umožňuje přepravu pacienta formou STRATEVAC. &bdquo;Mohli jsme si tak vyzkoušet předání pacienta z naší jednotky k transportu,&ldquo; popsal kapitán Rudolf Beňo. Všechny incidenty korespondovaly s reálnou situací ve světě, a proto nikoho nepřekvapí, že při cvičení došlo i na léčbu epidemie spalniček. </p><p> </p><p>Kromě veterinářů a specialistů biologické ochrany se příslušníci české vojenské zdravotnické služby zapojili do celé organizace cvičení a to například jako členové mezinárodního řídícího štábu či hodnotícího týmu.</p> yes kapitánka Lada Ferkálová, Agentura vojenského zdravotnictví Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-16 19:07:45 /informacni-servis/zpravodajstvi/mezinarodni-cviceni-vigorous-warrior-2019-proverilo-zdravotnicke-sluzby-statu-nato-210189/ 210189 <!--WTD_I(213490)--> <!--WTD_I(213490)--> <!--WTD_I(213491)--> <!--WTD_I(213489)--> published no news Změny v LOM Praha a Vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních Ke dni 30. dubna 2019 se vzdal ze zdravotních důvodů funkce ředitel státního podniku LOM Praha Roman Planička. Ministr obrany Lubomír Metnar jeho rezignaci přijal. Na pozici ředitele LOM bude vyhlášené výběrové řízení, do jeho ukončení povede podnik finanční ředitel Michal Geist. <p>&bdquo;Děkuji Romanu Planičkovi za jeho sedmileté působení v čele našeho významného státního podniku. Věřím, že z výběrového řízení vzejde kvalitní nástupce,&ldquo; uvedl Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>Novým ředitelem příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení (VLRZ) bude Milan Lauber. Ten uspěl ve výběrovém řízení vyhlášeném v březnu. V současné době je zástupcem rektora &ndash; kvestorem Univerzity obrany v Brně. Pozice ředitele VLRZ se ujme 1. května 2019. </p><p> </p><p>&bdquo;Milan Lauber uspěl ve výběrovém řízení, do kterého se přihlásilo deset uchazečů. Přeji mu v nové funkci hodně úspěchů,&ldquo; sdělil ministr obrany.<hr /><ul><li>LOM Praha je strategickým státním podnikem, jehož je Ministerstvo obrany zakladatelem. Hlavní úkoly plní v oblasti oprav a modernizace letecké techniky, zajišťuje také letecký výcvik příslušníků Armády ČR i zahraničních zákazníků.</li><li>Příspěvková organizace VLRZ spravuje v ČR pět rekreačních objektů, pět lázeňských léčeben, rehabilitační ústav a dva vojenské kluby. Zajišťuje preventivní rehabilitace vojáků z povolání a rekreační a lázeňskou péči pro bývalé i současné zaměstnance resortu obrany.</li></ul></p> yes Jan Pejšek, odbor komunikace MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-17 15:22:03 /informacni-servis/zpravodajstvi/zmeny-v-lom-praha-a-vojenskych-lazenskych-a-rekreacnich-zarizenich-210250/ 210250 <!--WTD_I(213457)--> <!--WTD_I(213457)--> <!--WTD_I(213458)--> <!--WTD_I(213456)--> published no news Armádní letoun přepravil 16 palet s humanitární pomocí do záplavami postiženého Íránu Dnes ve čtyři hodiny ráno odstartoval armádní letoun CASA C-295 M z kbelského letiště do Iránu. Na palubě měl téměř čtyři tuny humanitární pomoci pro lidi, které postihly povodně. <p>Ty Írán zasáhly na konci března. Voda zaplavila 28 z 31 íránských provincií. Minulé pondělí požádal Írán prostřednictvím Evropského koordinačního centra pro mimořádné události (ERCC) o humanitární pomoc státy Evropské unie. Požadavek se týkal hlavně materiálu pro postižené obyvatelstvo (stany, spací pytle, kuchyňské sety) a techniku pro likvidaci následků povodní (elektrocentrály, čerpadla, čluny, nakladače apod.). </p><p> </p><p><strong>3800 kilogramů nákladu</strong> </p><p> </p><p>Armádní transportní letoun přepravil do postižených oblastí 3800 kilogramů nákladu, což je 16 palet s materiálem, o který požádalo hlavní město Teherán. Česká republika do Íránu poslala celkem 16 ks elektrocentrál, 16 ks kalových čerpadel, 480 přikrývek, 96 spacích pytlů s vložkou a 16 stanů. Vše pochází z Národní základny humanitární pomoci, která se nachází v areálu Skladovacího a opravárenského zařízení Hasičského záchranného sboru ČR ve Zbirohu. </p><p> </p><p>Společně s humanitární pomocí na místo odletěli také dva styční důstojníci Hasičského záchranného sboru ČR, kteří zajistí doprovod a předání humanitární pomoci. Oba mají s organizací humanitární pomoci v zahraničí četné zkušenosti. </p><p> </p><p><strong>Nejhorší povodně za 70 let</strong> </p><p> </p><p>Na letišti v Teheránu by měl vojenský letoun přistát dnes odpoledne. Zde bude čekat vedoucí zastupitelského úřadu v Íránu Svatopluk Čumba, který pomůže s předáním pomoci Íránskému společenství Červeného půlměsíce. </p><p> </p><p>Povodně, které postihly Írán, jsou podle odborníků nejhorší za posledních 70 let. V provizorním ubytování je 220 tisíc Íránců. Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce odhadla, že humanitární pomoc nyní v Íránu potřebují dva miliony lidí.</p> yes kpt. Zuzana Špačková Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-17 16:00:00 /informacni-servis/zpravodajstvi/armadni-letoun-prepravil-16-palet-s-humanitarni-pomoci-do-zaplavami-postizeneho-iranu-210245/ 210245 <!--WTD_I(213485)--> <!--WTD_I(213485)--> <!--WTD_I(213488)--> <!--WTD_I(213486)--> published no news Generál Zůna převzal na Maltě předsednictví organizace FINABEL Ve dnech 16. až 17. dubna se na Maltě uskutečnila výroční konference velitelů pozemních sil evropských armád FINABEL (European Army Interoperability Center). Armádu České republiky reprezentoval první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Jaromír Zůna. Během slavnostního ceremoniálu převzal generál Zůna předsednictví této organizace na následujících dvanáct měsíců. <p>&bdquo;Pro Českou republiku je tato událost prestižní záležitostí. Po dlouhých sedmi letech našeho členství představuje velkou důvěru a ocenění naší iniciativy,&ldquo; zdůraznil generál Zůna. </p><p> </p><p>Ve svém vystoupení představil záměr českého předsednictví, které se bude věnovat hlavně novým trendům v rozvoji pozemních sil. Zejména se bude jednat o mezinárodní spolupráci členských zemí v oblasti zavádění nových vojenských technologií (virtuální realita během výcviku, umělá inteligence, robotizace, digitalizace bojiště). Dále se bude zabývat studií možných struktur jednotek pozemního vojska, harmonizaci doktrín, výcviku a přípravě vojsk. </p><p> </p><p>&bdquo;Před Armádou ČR a jejími pozemními silami stojí velká výzva v podobě ročního předsednictví organizace FINABEL. Vzájemná výměna zkušeností, rozvoj interoperability, práce na společných projektech a nejužší spolupráce na všech úrovních velení jsou nezbytným předpokladem dalšího úspěšného rozvoje pozemních sil naší armády,&ldquo; zhodnotil generál Zůna.<hr /><ul><li>V rámci předsednictví má Armáda ČR možnost určovat směr rozvoje organizace a koordinovat plnění stanovených cílů pro dané období.</li><li>Organizace FINABEL je od svého vzniku v roce 1953 zaměřena na zvýšení interoperability členských zemí.</li><li>Představitelé dvaadvaceti států se každoročně setkávají k projednání otázek rozvoje a posílení schopností pozemních sil.</li><li>Armáda ČR do této organizace vstoupila v roce 2012.</li><li>Organizace FINABEL je řízena stálým sekretariátem se sídlem v belgickém Bruselu.</li><li>Pro Českou republiku byla tato organizace již v minulosti významným zdrojem získávání informací zejména při transformaci AČR a integraci do evropských bezpečnostních struktur.</li><li>Jde o jedinečnou platformu, která sdružuje pozemní síly evropských armád.</li></ul></p> yes mjr. Vlastimila Cyprisová, podplukovník Michal Vaverka Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-17 16:52:28 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-zuna-prevzal-predsednictvi-organizace-finabel-210249/ 210249 <!--WTD_I(213465)--> <!--WTD_I(213465)--> <!--WTD_I(213492)--> <!--WTD_I(213466)--> published no news Generál Opata navštívil cvičení Federated Cloud 2019 na posádkovém cvičišti Bečva Cvičení pod taktickým operačním námětem, vybaveno nejmodernějšími komunikačními systémy a s ambicí budoucí mezinárodní účasti – to je cvičení spojovacího vojska Federated Cloud 2019 (FECL19), které se právě koná v posádkovém cvičišti Bečva u Lipníku nad Bečvou. <p>Ve středu 17. dubna navštívil náčelník Generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata téměř sto sedmdesát cvičících specialistů na posádkovém cvičišti pod hradem Helfštýnem, kde v těchto dnech vrcholí jedenáctidenní cvičení spojovacího vojska. &bdquo;Úkolem cvičení je ověření schopností interoperability systémů velení a řízení dle konceptu Federated mission networking (FMN),&ldquo; shrnul obsah cvičení zástupce ředitele Agentury komunikačních a informačních systémů plukovník gšt. Jaroslav Praus, který je zároveň řídící cvičení. </p><p> </p><p><strong>Koncept Federated mission networking</strong> </p><p> </p><p>Koncept Federated mission networking (FMN) vznikl na principech Afghan mission networking vytvořených v roce 2010 v rámci zahraničních operací NATO v Afghánistánu. Zde ihned po zahájení vznikla akutní nutnost federalizovat systém velení a řízení aliančních partnerů. </p><p> </p><p><!--WTD_I(213507)-->Cvičení FECL19 je cvičením technickým, které navazuje na první ročník pod názvem Czech Steadfast Cobalt, které bylo certifikačním cvičením schopností FMN. Ke konceptu FMN se Armáda České republiky přihlásila oficiálně v roce 2016. &bdquo;Jde o nový princip zajištění interoperability služeb komunikační a informační podpory ve společných operacích v rámci NATO a partnerských států PfP a do budoucna též pro síly Evropské unie,&ldquo; komentoval dále cíle cvičení ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů brigádní generál František Ridzák. </p><p> </p><p>FMN zajišťuje interoperabilitu jak na operační, tak procedurální a technologické bázi. Specifikem letošního cvičení je účast dvou motorizovaných praporů obou brigád, zástupců Centra CIRC (Computer Incident Response Capabilty), 53. pluku průzkumu a elektronického boje a speciálních sil. V rámci cvičení je testován proces výstavby míst velení (Mission Instantiation) a poskytování služeb uživatelům dle Federated mission networking. FECL 19 je národním verifikačním cvičením prověřujícím stav přípravy jednotek vyčleňovaných ve prospěch úkolového uskupení sil rychlé reakce NATO (NATO Response Force, NRF) v souladu s ambicí České republiky. </p><p> </p><p><strong>Ověřili funkcionalitu</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Podařilo se ověřit funkcionalitu nové architektury operačního taktického systému velení a řízení, zároveň jsme si v rámci Armády České republiky sjednotili a prověřili naše standardní operační postupy a procesy. Provedli jsme také testy nových technologií nutné pro jejich následnou certifikaci Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost. Zatímco při loňském cvičení jsme testovali pouze centrální doménu, letos jsme prověřovali celou infrastrukturu operačně taktického systému velení a řízení,&ldquo; zhodnotil cíle cvičení plukovník Praus. </p><p> </p><p>&bdquo;Již pro příští rok je naší ambicí nabídnout toto cvičení Severoatlantické alianci jako cvičení potvrzující schopnosti (confirmation exercise) a zároveň předpokládáme širší zapojení operační komunity naší armády,&ldquo; dodal ke cvičení generál Ridzák.</p> yes plukovnice Madgalena Dvořáková Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-17 19:19:58 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-opata-navstivil-cviceni-federated-cloud-2019-na-posadkovem-cvicisti-becva-210281/ 210281 <!--WTD_I(213509)--> <!--WTD_I(213509)--> <!--WTD_I(213510)--> <!--WTD_I(213508)--> published no news Vojenská policie ukáže, jak se chovat na silnicích při předjíždění kolon vojenských vozidel Jak se mají chovat řidiči, když na silnici potkají kolonu vozidel ozbrojených sil Armády ČR, kterou doprovází Vojenská policie (VP)? Na tuto otázku odpoví akce, která se uskuteční ve středu 24. dubna od 9.30 do 14 hodin v prostoru bývalého letiště u obce Kámen. Na realizaci akce se podílí také BESIP Kraje Vysočina. <p>Během jednotlivých ukázek média i odborná veřejnost uvidí nejčastější problémy v silničním provozu, které mají vliv na bezpečnost. Ty mohou být způsobeny nejen vědomě řidičem vozidla, ale také nedostatečnou znalostí předpisů. </p><p> </p><p>&bdquo;Armáda České republiky při plnění služebních úkolů na území České republiky provádí potřebné přesuny kolon vozidel ozbrojených sil. Součásti těchto kolon mohou být i bojová a nadrozměrná vozidla. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a zabezpečení plynulosti provozu tyto kolony zpravidla doprovází vozidla Vojenské policie. Ta zabezpečuje také doprovody kolon zahraničních armád přes naše území. Často se při tom setkáváme s tím, že řidiči nevědí, jak na nastalou situaci reagovat, nebo reagují špatně,&ldquo; vysvětlil důvody konání akce na letišti náčelník Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček. </p><p> </p><p><strong>Porušují předpisy</strong> </p><p> </p><p>Při přesunech všech druhů kolon AČR doprovázených Vojenskou policií běžně dochází účastníky silničního provozu k porušování některých ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se především o neohleduplné chování při nebezpečném předjíždění, zakázané zařazování se do kolon a nerespektování pokynů vojenských policistů. S ohledem na bezpečnost silničního provozu je tato problematika často velmi riziková. </p><p> </p><p>Vysoká hustota silničního provozu na pozemních komunikacích po celém území České republiky je dlouhodobým problémem, který je při průjezdu kolon ozbrojených sil nutno vnímat. </p><p> </p><p>&bdquo;Ministerstvo obrany se aktivně zapojuje do programu BESIP nejen v oblasti výchovy mládeže, ale zejména při přípravě řidičů ozbrojených sil, jejímž cílem je teoretická a praktická příprava řidičů vozidel ozbrojených sil na podmínky současného provozu na komunikacích,&ldquo; dodal plukovník gšt. Murček. Přínosnost akce bude vysoká i z důvodu plánovaných masivních přesunů zahraničních armád, které se uskuteční v květnu letošního roku.</p> yes nadporučice Nikola Hájková MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-18 12:56:50 /informacni-servis/zpravodajstvi/vojenska-policie-ukaze--jak-se-chovat-na-silnicich-pri-predjizdeni-kolon-vojenskych-vozidel-210338/ 210338 <!--WTD_I(213559)--> <!--WTD_I(213559)--> <!--WTD_I(213560)--> <!--WTD_I(213557)--> published no news Ústřední vojenská nemocnice ve Střešovicích cvičila hromadný příjem zraněných z letecké nehody Kapitán letadla Boeing 737 letecké společnosti SMARTWINGS letící z Rhodosu do Prahy zjišťuje během letu technickou závadu na letadle. Pár minut před přistáním vyhlašuje nouzový signál „MAY DAY“. V letadle cestuje sto pasažérů a šest členů posádky. Začíná cvičení AIRCRAFT EVAC 2019. <p>Cvičení odstartovalo přesně ve 13 hodin. Podle připraveného scénáře došlo během přistání letadla k poškození levé podvozkové nohy a nepovedenému přistání. Poškození podvozku mělo za následek porušení křídla a palivových nádrží a vyjetí letadla mimo dráhu. Následoval kolaps konstrukce letadla, jehož následkem bylo vymrštění části cestujících a zavazadel mimo letadlo. </p><p> </p><p><strong>Přijíždí záchranné jednotky</strong> </p><p> </p><p>K letadlu se okamžitě začaly sjíždět záchranné jednotky letiště Praha a složky Policie České republiky, které musely urychleně zajistit místo zásahu. Hasiči zahájili hašení levého motoru a vnitřní části letadla a současně dokončili evakuaci pasažérů. Na místo začaly přijíždět součinnostní složky Integrovaného záchranného systému, včetně vozidla Golem. </p><p> </p><p>Zdravotníci rozdělovali cestující podle závažnosti zranění do několika skupin. Cestující s vážným zraněním byli transportováni sanitkami do přilehlých nemocnic ve Střešovicích a v Motole, cestující bez zranění byli převezeni autobusy do Centra pro cestující. </p><p> </p><p>Několik velmi vážně zraněných cestujících transportoval červenobílý vojenský vrtulník letecké záchranné služby do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích. Ta ihned po nehodě vyhlásila traumaplán, svolala jednotlivé traumatýmy, připravila materiál, operační sály, lůžka a do deseti minut byla schopná přijmout pacienty. </p><p> </p><p><strong>Přistává vrtulník</strong> </p><p> </p><p>První vrtulník přistál na heliportu Ústřední vojenské nemocnice krátce po 14. hodině. Na palubě měl dvě těžce zraněné osoby, které vyžadovaly neodkladnou péči. Traumatýmy si přebraly raněné a dopravily je na halu akutního příjmu Emergency. Krátce poté přijíždějí do nemocnice první sanity a zdravotníci zraněné odváží na operační sál. Mezitím dosedl vrtulník podruhé. Bohužel u obou pacientů přepravených vrtulníkem musel lékař konstatovat smrt. </p><p> </p><p>Na akutní hale Emergency ve stejné chvíli vedoucí lékař směny třídí pacienty podle závažnosti zranění a jednotlivé týmy je podle akutnosti přebírají k ošetření. Na místě jsou chirurgové, anesteziologové, radiolog, ortoped, neurochirurg, sestry i sanitáři. Ruch, napětí, rychlost - vyšetření, diagnostika, transport na sály. Jeden úkon za druhým. Bez secvičenosti týmů by to nefungovalo. Přijíždějí sanity s dalšími pacienty. Vše je pečlivě zaznamenáváno. V jednom okamžiku je dopraveno k příjmu osm zraněných, třídicí skupiny označují pacienty a předávají je k ošetření. Na místě jsou připraveni pomoci i kaplan a psycholog. Kolem patnácté hodiny týmy ošetřily poslední zraněné a je ohlášen konec traumaplánu. Ústřední vojenská nemocnice přijala a ošetřila celkem 24 osob, polovina z nich byla lehce zraněna, další byli těžce zranění, u dvou dopravených byla konstatována smrt. </p><p> </p><p>Spoluúčast na pohotovostním cvičení AIRCRAFT EVAC 2019 byla pro ÚVN vítanou příležitostí k metodickému nácviku krizové připravenosti při hromadném příjmu zraněných. &bdquo;ÚVN je letišti ze všech pražských nemocnic reálně nejblíže a je velký předpoklad, že pokud by došlo ke skutečnému neštěstí, budou pacienti transportováni právě do naší nemocnice. Je nutné, abychom pravidelně nacvičovali, měli všechny postupy zautomatizované, odhalili případné nedostatky právě při cvičení, kdy nejde o skutečné životy. Při dnešním nácviku jsme nabrali nové zkušenosti a podněty v kontextu mimořádných událostí, které mohou nastat na letišti Václava Havla,&ldquo; zhodnotil Ivan Jeřábek, náměstek ředitele ÚVN. </p><p> </p><p><strong>Cvičení probíhalo za provozu</strong> </p><p> </p><p>Cvičení probíhalo za plného provozu pražského letiště. Do akce se zapojilo 220 členů záchranných složek, sto figurantů a třicet pracovníků organizačního týmu. </p><p> </p><p>&bdquo;Statisticky dochází k leteckým nehodám velmi vzácně. Velká mezinárodní letiště však musí být připravena i na takovou událost. Proto minimálně jednou za dva roky pořádáme pohotovostní cvičení, při kterém komplexně testujeme připravenost na řešení mimořádných událostí všeho druhu,&ldquo; vysvětlil člen představenstva Letiště Praha Milan Špaček.<hr /><ul><li>Ústřední vojenská nemocnice přistupuje k aktivaci traumaplánu v případě ohlášení vyššího počtu těžce zraněných dopravených do ÚVN složkami Integrovaného záchranného systému. I. stupeň je vyhlášen při očekávaném příjmu do 10 osob, z nichž alespoň tři potřebují naléhavou urgentní péči. II. stupeň je aktivován při očekávaném příjmu do 20 osob, kde je maximálně polovina vyžadující naléhavou urgentní péči. Při vyšších počtech je aktivován III. stupeň traumaplánu.</li><li>Do cvičení se zapojil Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Asociace samaritánů ČR, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Policie České republiky (Inspektorát cizinecké policie, Letecká služba Policie ČR, Disaster Victim Identification Team), Armáda České republiky (Letecká záchranná služba), Ústřední vojenská nemocnice, Fakultní nemocnice Motol, Český červený kříž Praha 1, Řízení letového provozu a Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.</li></ul></p> yes kpt. Zuzana Špačková, Jitka Zinke, mluvčí ÚVN Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-18 14:16:58 /informacni-servis/zpravodajstvi/ustredni-vojenska-nemocnice-ve-stresovicich-cvicila-hromadni-prijem-zranenych-z-letecke-nehody-210297/ 210297 <!--WTD_I(213526)--> <!--WTD_I(213526)--> <!--WTD_I(213624)--> <!--WTD_I(213527)--> published no news Ministr obrany v Centru zabezpečení materiálem technických služeb: Armáda se umí starat o svůj majetek Ministr obrany Lubomír Metnar dnes v rámci cest po jednotlivých útvarech a zařízeních resortu obrany navštívil Centrum zabezpečení materiálem technických služeb ve Štěpánově. Zdejší skladovací prostory čítají statisíce položek. <p>&bdquo;Ve Štěpánově skladujeme ruční zbraně včetně náhradních dílů na ně, náhradní díly na automobilní techniku, ochranné masky, chemický a další materiál. Celkem se jedná o statisíce kusů,&ldquo; potvrdil náčelník centra podplukovník Vít Watroba. </p><p> </p><p><strong>Ošetření, konzervace i drobné opravy</strong> </p><p> </p><p>Centrum je prioritně určeno k přejímce materiálu a techniky z novovýroby. Zdejší pracovníci vše kromě skladování také ošetřují a případně konzervují. Je-li potřeba, jsou schopni provádět i drobné opravy. Po přejímce je materiál vydán koncovému uživateli, tedy vojenským útvarům a zařízením. Vše, co je zde uskladněno, je s největší pečlivostí zaevidováno a kontrolováno. &bdquo;Neperspektivní a neupotřebitelný materiál vyřazujeme nebo odprodáváme takzvaně do civilu,&ldquo; doplnil Watroba. </p><p> </p><p>Skladovací prostory odpovídají požadavkům na jednotlivé druhy materiálu, zabezpečením počínaje a temperováním konče. &bdquo;Prostory, kde máme uskladněny například zbraně, jsou zamřížované, uzamčené, zapečetěné. Máme zde i elektronické zabezpečovací systémy a kamerové systémy, které zabírají perimetr okolo základny,&ldquo; upřesnil Watroba. </p><p> </p><p><strong>Různé sklady pro různý materiál</strong> </p><p> </p><p>V areálu jsou k dispozici temperované a netemperované skladovací prostory, garážová stání i volné plochy k uskladnění materiálu. Největší je zde moderní multifunkční skladová hala. Ta pojme desetitisíce položek uložených v 11 tisíci paletách v osmi patrech. </p><p> </p><p>Kromě skladování centrum vybavuje české vojáky, kteří vyjíždějí do misí v zahraničí. &bdquo;Zabezpečujeme je především ručními zbraněmi, popřípadě náhradními díly k nim a optickými přístroji. Dále pak předáváme náhradní díly na automobilní techniku, jež je v zahraničních misích provozována,&ldquo; upozornil Watroba. </p><p> </p><p><strong>Armáda by bez vás nemohla fungovat</strong> </p><p> </p><p>Ministr obrany si prohlédl celkem šest stanovišť včetně kontejnerového terminálu. Zde vykládku objemných kontejnerů zajišťuje speciální čtyřicetitunový vysokozdvižný vozík, jenž uzdvihne i 30 tun materiálu. </p><p> </p><p>&bdquo;Chtěl bych poděkovat zaměstnancům centra. Navenek jejich práce není vidět tolik, jako u ostatních útvarů Armády ČR, ale o to je důležitější. Bez logistického zajištění materiálem by armáda nemohla fungovat,&ldquo; zdůraznil ministr obrany Lubomír Metnar, který byl potěšen, jak zdejší zaměstnanci o materiál pečují: &bdquo;Nejvíc na mě zapůsobil rozsah skladovaných komodit a v jakém je tento areál pořádku. Je to velmi pěkný pohled a je příjemné vidět, jak se armáda stará o svůj majetek.&ldquo;</p> yes Olga Bálintová MO čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-04-18 15:30:08 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-v-centru-zabezpeceni-materialem-technickych-sluzeb:-armada-se-umi-starat-o-svuj-majetek-210373/ 210373 <!--WTD_I(213627)--> <!--WTD_I(213627)--> <!--WTD_I(213622)--> <!--WTD_I(213626)--> published no news Maskáčové dresy extraligových sportovců putovaly za vojáky do Afghánistánu Extraligoví volejbalisté Kladna několikrát za sezonu před zaplněnou halou vzdávají hold společensky váženým povoláním. Na svá utkání například pozvali záchranáře, hasiče, horníky, hráli pro postižené děti či děti z dětských domovů. Tentokrát se rozhodli podpořit vojáky Armády České republiky. <p>Začátkem února pozvali na své turnaje válečné veterány z Kosova a Iráku. Stalo se tak symbolicky při zápase s volejbalisty z liberecké Dukly. &bdquo;Nápad pozvat veterány vzešel od samotných hráčů,&ldquo; řekl hlavní trenér českého vicemistra Milan Fortuník. </p><p> </p><p>Většina akcí má charitativní podtext, přičemž hráči do zápasů nastupují ve speciálně vyrobených dresech, jejichž vzhled navrhuje kapitán týmu Tomáš Hýský. Poslední kolekce volejbalových dresů se vydařila. Autor designu se nechal inspirovat vojenskou výstrojí a kamufláží vojáků AČR, kteří jsou na zahraničních operacích, a dresy měly úspěch. </p><p> </p><p><strong>Navrhl design dresů</strong> </p><p> </p><p>Kapitán týmu a autor návrhu Tomáš Hýský přiznal, že vymyslet design bylo pro něj těžší než jindy. &bdquo;Konzultoval jsem každý detail s novodobými veterány, aby byly dresy co nejvěrohodnější. Proto byly pracnější,&ldquo; uvedl lídr kladenského celku, kterého myšlenka, že by trička mohla potěšit vojáky české mise v Afghánistánu, nadchla. &bdquo;Je pro mě neskutečná informace, že se dresy dostanou tak daleko. Jsem na to hrdý a je pro nás všechny velká čest, že o ně mají vojáci zájem,&quot; dodal. </p><p> </p><p>Po charitativním zápase, který kladenští volejbalisté vyhráli, předali své dresy zástupcům Společného operačního centra MO na Generálním štábu AČR. Dresy se pak v rámci plánované přepravy dostaly až k vojákům, kteří momentálně slouží v Afghánistánu na mezinárodním letišti HKIA a velitelství mise Resolute Support v Kábulu. Při první možné příležitosti čeští vojáci dresy využijí při sportovních kláních, která se konají na základnách. </p><p> </p><p><strong>Nedílná součást přípravy</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Sport je nedílnou součástí přípravy vojáka na jeho úkoly. Většina z nás má vedle klasické fyzické přípravy nějaký druh sportu jako hobby. Sport je na zahraničních misích vítaným způsobem aktivního odpočinku mezi službou, stmeluje tým a začíná konverzaci na mezinárodních základnách. Sportu také fandíme. Vítáme, když profesionální sportovci zase fandí nám a veřejně nás podporují,&ldquo; okomentoval zajímavý projekt kladenských volejbalistů podplukovník Tomáš Unzeitig, příslušník Společného operačního centra MO. </p><p> </p><p>&bdquo;Podpory veřejnosti si vážíme. Pokud je pak tato podpora konkrétní jako v tomto případě veřejné vzdání holdu a daru vojákům, který je navíc tak sympaticky promyšlený, je to pro vojáky na zahraniční operaci i velká motivace,&ldquo; dodal generálmajor Jiří Verner, ředitel Společného operačního centra MO.</p> yes plukovnice Magdalena Dvořáková Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-18 19:23:19 /informacni-servis/zpravodajstvi/maskacove-dresy-extraligovych-sportovcu-putovaly-za-vojaky-do-afghanistanu-210372/ 210372 <!--WTD_I(213640)--> <!--WTD_I(213640)--> <!--WTD_I(213641)--> <!--WTD_I(213639)--> published no news Vojáci 11. strážní roty, kteří šest měsíců sloužili na základně v afghánském Bagrámu, jsou zpátky doma Zatímco pro většinu vojáků byl čtvrtek posledním pracovním dnem před velikonočními svátky a prodlouženým víkendem, pro 38 příslušníků 11. strážní roty Bagram Air Field (BAF) byl tento den především cestovním. Vrátili se totiž domů ze šestiměsíční zahraniční mise v Afghánistánu. V odpoledních hodinách vojenský Airbus dopravil na kbelské letiště poslední skupinu příslušníků 11. strážní roty BAF včetně velitele jednotky kapitána Miroslava Maixnera. <p>Vojáky, kteří od října loňského roku působili v rámci zahraniční operace Resolute Support (Rozhodná podpora), v odbavovací hale vojenského letiště přivítali ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Jiří Verner, zástupce velitele 7. mechanizované brigády plukovník gšt. Zděněk Mikula a vrchní praporčík pozemních sil štábní praporčík Petr Kružík. &bdquo;Jménem velení Armády České republiky vás všechny vítám doma. Jsem rád, že jste splnili své úkoly a všichni se ve zdraví vrátili zpět,&ldquo; pozdravil vojáky generál Verner. </p><p> </p><p><strong>Střežili základnu</strong> </p><p> </p><p>Úkolem 11. strážní roty BAF bylo střežit bezpečnostní zóny základny Bagrám v rámci společných operací s americkými, gruzínskými a afghánskými partnery, a to prováděním patrol na vozidlech i pěšky s komplexní podporou včetně taktického bezpilotního letounu ScanEagle. Jejich dalším úkolem bylo spolupodílet se na výcviku, poradenské činnosti a pomoci jednotkám afghánských bezpečnostních sil s udržením bezpečného prostředí v přiděleném prostoru. </p><p> </p><p>11. strážní rotu BAF tvořilo celkem 173 příslušníků. Základ jednotky tvořili vojáci z 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice, který byl doplněn personálem podle specializace z dalších útvarů a zařízení Armády České republiky. Před pár dny od nich převzala operační úkol 12. strážní rota, která je postavena na bázi 72. mechanizovaného praporu Přáslavice. </p><p> </p><p>Na závěr krátkého nástupu generál Verner všem nastoupeným vojákům popřál zasloužený odpočinek a brzkou shledanou celé strážní roty na slavnostním nástupu po návratu ze zahraniční mise, který se uskuteční 26. dubna v Národním památníku na Vítkově.</p> yes plukovnice Magdalena Dvořáková Mise čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-19 10:51:40 /aktualni-mise/afghanistan/zpravodajstvi/vojaci-11--strazni-roty--kteri-sest-mesicu-slouzili-na-zakladne-v-afghanskem-bagramu--jsou-zpatky-doma-210397/ 210397 <!--WTD_I(213652)--> <!--WTD_I(213652)--> <!--WTD_I(213653)--> <!--WTD_I(213651)--> published no news V Ploštině a Prlově si pamětníci připomněli tragédii z konce 2. světové války Obce Ploština a Prlov si o víkendu připomněly zmařené životy civilního obyvatelstva, které aktivně pomáhalo partyzánům v boji proti nacistům. K hrůzným událostem došlo 19. dubna 1945 v Ploštině a 23. dubna 1945 v Prlově. Pietní vzpomínky, která se uskutečnila 74 let poté, se za resort obrany zúčastnil náměstek pro řízení sekce správy a řízení organizací MO Antonín Rada, armádu reprezentoval zástupce ředitele Krajského vojenského velitelství Zlín podplukovník Tomáš Drápal. <p>Na místech smutných událostí uctili památku i představitelé samosprávy, společenských organizací i pamětníci a jejich příbuzní. Důstojný průběh obou pietních akcí zabezpečili vojáci posádkového velitelství. </p><p> </p><p>Ploština je zaniklá &bdquo;pasekářská&ldquo; osada obce Drnovice, nedaleko Valašských Klobouk na Moravě, kterou 19. dubna 1945 nacisté vypálili a její obyvatele za podporu partyzánů zmasakrovali. Akci provedla mj. zvláštní jednotka SS &bdquo;Josef&ldquo;, jejíž štáb byl v dubnu 1945 ve Vizovicích. V Ploštině bylo zaživa upáleno 24 osob, další tři osoby byly popraveny, jedna osoba byla umučena při výslechu. O této události píše v knize Smrt si říká Engelchen spisovatel Ladislav Mňačko, který byl na sklonku války členem partyzánského oddílu Ploština. Krvavý teror nacistů pokračoval 23. dubna, právě v den pohřbu obětí Ploštiny, kdy byla částečně vypálena obec Prlov spolu s 23 obyvateli a 2. května Vařákovy paseky u Lačnova. </p><p> </p><p>Těmto událostem 3. dubna 1945 předcházelo vypálení Juříčkova mlýna v blízkosti obce Leskovec. Na tomto místě komando SS zastřelilo hospodáře Juříčka s manželkou a dvě nezletilé dcery, jejich syn volil dobrovolnou smrt v hořícím domě. V boji byli zastřeleni tři partyzáni, kteří se zde ukrývali.</p> yes prap. Martin Hejsek, KVV Zlín MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-04-21 16:51:14 /informacni-servis/zpravodajstvi/v-plostine-a-prlove-si-pametnici-pripomneli-tragedii-z-konce-2--svetove-valky-210407/ 210407 <!--WTD_I(213661)--> <!--WTD_I(213661)--> <!--WTD_I(213662)--> <!--WTD_I(213660)-->RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.