Česky English

Úvodní stránka Ministerstvo obrany

Ministerstvo obrany

Webové stránky:
www.army.cz

Adresa:
Tychonova 1,
160 01 Praha 6

Tel. ústředna:
+420 973 201 111

Elektronická adresa:
e-podatelna@army.cz

 

Odbor zodpovědný za kosmickou problematiku:
Sekce obranné politiky a strategie, Odbor strategického rozvoje

  • Zastoupení v Koordinační radě ministra dopravy pro kosmické aktivity
  • Organizace se zabývá bezpečnostními a obrannými aspekty kosmických aktivit, a to i ve vazbě na mezinárodní organizace.
  • Ministr obrany zastupuje ČR v řídícím orgánu Evropské obranné agentury - European Defence Agency Steering Board  

Aktuality RSS

2019-06-17 16:50:04 published no news Strakoničtí vojáci zamířili do Polska na mezinárodní cvičení Tobruq Legacy Sto třicet vojáků z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic vyrazilo o víkendu do Polska, aby se zde od pondělí 3. června zapojili do mezinárodního cvičení Tobruq Legacy 2019. Pomyslně tak završili přípravu a vstoupili do prováděcí fáze cvičení, které prověří jejich schopnosti a spolupráci s aliančními partnery v oblasti pozemní protivzdušné obrany. <p>Padesát kusů techniky, se kterou budou vojáci cvičit, bylo do Polska přepraveno po železnici. Vlak odjel ze Strakonic v pátek odpoledne a do polské stanice Slupsk dorazil v neděli kolem poledne. &bdquo;Z důvodu probíhající rekonstrukce na trati proběhlo vyvagónování techniky v železniční stanici Slupsk. Posledních zhruba dvacet kilometrů do cílové Ustky se technika přesunula po silnici s tím, že přepravu pásové techniky nám zabezpečila polská strana,&ldquo; uvedl podplukovník Alan Dubový, velitel strakonického 251. protiletadlového raketového oddílu. </p><p> </p><p><strong>Neúprosný čas</strong> </p><p> </p><p>Nakládce techniky na železnici a samotnému převozu předcházela náročná příprava. Své o tom vědí vojáci, kteří se věnují vojenské dopravě. &bdquo;Nejhorší je čas, ten vždy pracuje proti nám,&ldquo; podotkla s úsměvem nadporučice Lenka Špiříková z oddělení logistiky strakonického útvaru. &bdquo;Musíme shromáždit množství informací, které následně zasíláme na Agenturu logistiky do Staré Boleslavi, která pro resort obrany zabezpečuje řízení, plánování a koordinaci vojenských přeprav a přesunů na území České republiky i mimo něj,&ldquo; doplnila vojákyně. </p><p> </p><p>Připomněla tím, co všechno se musí řešit, aby železniční převoz proběhl v pořádku. Příslušníci Agentury logistiky musí přesně vědět, jaká technika se bude převážet. Podle typu a parametrů vozidel se volí nejen trasa přesunu, ale i vagóny, na kterých se technika přepravuje. Jiný typ vagónů se používá pro pásovou techniku, jiný pro kolovou techniku nebo kontejnery. Stejně tak i rakety se převážejí ve speciálním železničním voze. </p><p> </p><p><strong>Mravenčí práce</strong> </p><p> </p><p>Předložením požadavku v řádném termínu ale vše teprve začíná. &bdquo;Od této fáze začíná mravenčí práce odboru vojenské dopravy, která v sobě zahrnuje kontrolu správnosti údajů v obdrženém požadavku, počítání vozové potřeby dle druhu techniky a vyžádání veškerých povolení a dalších formalit pro zdárné splnění přepravního úkolu. Časově nejnáročnější etapou plánování takového přesunu je výběr vhodné přepravní společnosti, který probíhá v součinnosti se Sekcí vyzbrojování a akvizic. Jedná se o desítky a desítky vyplněných žádostí, tiskopisů a dokumentů, které se rozesílají nejen po zainteresovaných organizacích v ČR, ale i do zahraničí,&ldquo; popsal náročnost přípravy podplukovník Luboš Pithard z odboru vojenské dopravy Agentury logistiky. </p><p> </p><p>&bdquo;Po obdržení instradace, to znamená jízdního řádu vojenského převozu z místa A do místa B, a všech povolení, zpracováváme odborné pokyny k přepravě. Na základě těchto pokynů může daná jednotka zahájit přípravu k naložení techniky a vlastní přepravu do místa určení k plnění zadaného úkolu,&ldquo; dodal podplukovník Pithard. </p><p> </p><p>Část vojáků se společně s technikou přepravila do Polska po železnici, část zase letecky. Od pondělí 3. června se ale již všichni zapojili do mezinárodního cvičení Tobruq Legacy 2019, kterého se účastní celkem pět tisíc vojáků z dvaceti aliančních zemí. Jejich úkolem bude v následujících dvou týdnech prohloubit spolupráci jednotek pozemní protivzdušné obrany při ochraně vzdušného prostoru členského státu NATO. Na taktické cvičení navážou bojové střelby z protiletadlových raketových systémů, které lze z hlediska počtu účastnících se jednotek, zbraní i protiletadlových řízených střel označit jako největší střelby protivzdušné obrany v historii NATO.</p> yes kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku Armada čeština AČR 2018 - zpravodajství Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-04 07:33:48 /informacni-servis/zpravodajstvi/strakonicti-vojaci-zamirili-do-polska-na-mezinarodni-cviceni-tobruq-legacy-212146/ 212146 <!--WTD_I(215747)--> <!--WTD_I(215747)--> <!--WTD_I(215779)--> <!--WTD_I(215748)--> published no news Ostravští záložníci cvičili na Libavé vševojskové dovednosti, v Ostravě situace při ohrožení státu S přicházejícím létem nezahálí ani příslušníci Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava. Od 24. května do 2. června cvičili na dvou místech současně. Ve výcvikovém vojenském prostoru Libavá se uskutečnilo cvičení Drill I, kde záložníci procvičovali vševojskové dovednosti, v Ostravě se příslušníci obvodního řízení zapojili do cvičení Rezerva 2019 a nacvičovali modelové situace ohrožení státu nebo během válečného stavu. <p>Stěžejními úkoly libavského cvičení byly bojové střelby družstev a začlenění nových příslušníků do ostravské jednotky. Sladěný systém velení, bezchybné řízení palby z ručních zbraní a koordinovaná činnost družstva včetně řidiče Tatry, to vše je zapotřebí pro absolvování bojových střeleb pěších družstev. </p><p> </p><p><strong>Připravují se na možné operační nasazení</strong> </p><p> </p><p>Tímto stmelovacím drilem se ostravská jednotka připravuje na možné operační nasazení a na plnění úkolů při střežení významných objektů na teritoriu svého kraje. Bojovým ostrým střelbám předcházely taktická příprava, házení ručního obranného granátu F1, střelby z ručních organických zbraní jednotky jako je kulomet, pistole, samopal a RPG. Během dvoudenní bojové hry si vojáci také procvičili základy vševojskových dovedností zaměřené na znalosti ze zdravotní, topografické, chemické, ženijní a spojovací přípravy. </p><p> </p><p>&bdquo;Kladně hodnotím odpovědný přístup všech velitelů, ale také řadových vojáků při plnění jednotlivých úkolů. Vojáci prokázali své schopnosti při obou cvičeních současně. Při cvičení Drill I mě přesvědčili, že jsou připraveni k okamžitému nasazení k jejich předurčenému úkolu ve svém kraji, při cvičení Rezerva 2019 zase k plnění úkolů odvodního řízení při stavu ohrožení státu a válečného stavu,&ldquo; řekl ke cvičení ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovník Jaroslav Hrabec. </p><p> </p><p>&bdquo;Velitelé na jednotlivých stupních velení roty splnili také jeden z hlavních úkolů, a to zajistit přípravu a postupně do jednotky začlenit 46 nových příslušníků ostravské roty,&ldquo; dodal plukovník Hrabec. </p><p> </p><p><strong>Úkoly odvodního řízení</strong> </p><p> </p><p>V době míru se branná povinnost vykonává na základě dobrovolnosti. Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu se dle branného zákona mění v povinnost, která se vztahuje na muže i ženy ve věku 18 až 60 let. Všechny tyto osoby jsou povinny dostavit se k odvodnímu řízení. </p><p> </p><p>Úkoly spojené s odvodním řízením si procvičili jak příslušníci Krajského vojenského velitelství Ostrava zařazeni ve funkcích mobilizačních vykonavatelů, tak ostravští záložníci oddělení odvodního řízení v rámci prezentačního dne během cvičení Rezerva 2019. Cvičení zaměřené na plnění úkolů při odvodním řízení, zajištění obrany a krizového řízení se také zúčastnili krizoví pracovníci všech obcí s rozšířenou působností Moravskoslezského kraje.</p> yes prap. Martin Ogořalek Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-04 10:25:54 /informacni-servis/zpravodajstvi/ostravsti-zaloznici-cvicili-na-libave-vsevojskove-dovednost--v-ostrave-situace-pri-ohrozeni-statu-212109/ 212109 <!--WTD_I(215672)--> <!--WTD_I(215672)--> <!--WTD_I(215769)--> <!--WTD_I(215671)--> published no news Příslušníci 12. strážní roty BAF a 18. úkolového uskupení uctili památku padlých kolegů Poslední květnový den uctili čeští vojáci sloužící na misi v Afghánistánu památku poručíka in memoriam Roberta Vyroubala. 12. strážní rota BAF si svého kolegu připomněla během a 18. úkolové uskupení krátkou vzpomínkou u nedávno odhaleného pietního místa. <p>Datum 31. května nebylo zvoleno náhodou. Příslušník 73. tankového praporu z Přáslavic zahynul v Afghánistánu před osmi lety, právě v tento den. Jako člen poradního a výcvikového týmu (OMLT) se účastnil patroly v provincii Wardak. Během přesunu bylo jeho vozidlo zasaženo nástražným výbušným systémem. </p><p> </p><p><strong>Zahynuli dva lidé, další dva čeští vojáci byli zraněni</strong> </p><p> </p><p>Při tomto incidentu zahynul i afghánský tlumočník a další dva čeští vojáci byli zraněni. Robert po sobě zanechal ženu a syna. Na jeho počest byla později část americké základny Solthan Kheyl, kde sídlila česká jednotka OMLT, přejmenována na &quot;Vyroubal Czech Camp&quot;. </p><p> </p><p>K uctění památky padlého kolegy uspořádal velitel 12. strážní roty kapitán Jan Hrdinka běh na 5 km. Před startem zdůraznil v několika větách důležitost akce, která v sobě nese připomenutí obětí, které vojáci přinesli během nasazení v zahraničních operacích a utužování a budování vztahů nejen v rámci jednotky, ale také s koaličními partnery. Poté zavzpomínal na Roberta jeho dlouholetý kamarád nadrotmistr P. J. Po minutě ticha vojáci vyběhli napříč základnou. </p><p> </p><p><strong>Mají před sebou ještě čtyři měsíce služby</strong> </p><p> </p><p>Společnost jim dělala početná skupina amerických vojáků, kteří se připojili, aby uctili památku padlých Američanů, jako například Patricka Daniela Tillmana. Na počest tohoto bývalého hráče amerického fotbalu, který se rozhodl opustit sportovní kariéru a vstoupit do armády kvůli teroristickým útokům z 11. září 2001, se pořádají vzpomínkové běhy nejen mezi vojáky v zahraničních operacích, ale také po celé Americe. </p><p> </p><p>Po ukončení vzpomínkové akce se vojáci 12. strázní roty BAF vrátili zpět ke svým povinnostem. Mají před sebou stále více než čtyři měsíce náročné služby plné složitých úkolů, jejichž cílem je zajistit bezpečnost významné koaliční letecké základny Bagrám v provincii Parwan na území Afghánistánu.</p> yes poručík R. N. Mise čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-04 10:27:48 /aktualni-mise/afghanistan/zpravodajstvi/prislusnici-12--strazni-roty-baf-uctili-pamatku-padleho-kolegy--ktery-zemrel-pred-osmi-lety-212171/ 212171 <!--WTD_I(215770)--> <!--WTD_I(215770)--> <!--WTD_I(215780)--> <!--WTD_I(215771)--> published no news Jinečtí dělostřelci trénují palebnou baterii aktivních záložníků nejen ze střelby z ručních zbraní Až do neděle 9. června trvá u 13. dělostřeleckého pluku v Jincích pravidelné dvoutýdenní cvičení palebné baterie aktivní záložníků. Účastní se jich celkem 41. Součástí jsou kurzy pro velitele a obsluhy samohybných děl, kurz pro vojenské řidiče samohybných děl a vlastní cvičení ke sladění vyškolených obsluh a dalších dělostřeleckých specialistů. <p>Vojáci se zdokonalují ve střelbě z ručních zbraní a hodu ručním granátem. Poprvé si mají možnost vyzkoušet střelby z protiletadlového kulometu a část vojáků projde intenzivním blokem speciální tělesné přípravy. Cvičení řídí náčelník bojové přípravy pluku mjr. Roman Buldra. </p><p> </p><p>&bdquo;Cvičení našich aktivních záloh je příležitostí k získání vyškolených specialistů dělostřeleckých odborností, kteří budou v budoucnu schopni doplnit své profesionální kolegy při plnění výcvikových i bojových úkolů. Dělostřelečtí záložníci se bojových střeleb zúčastní vůbec poprvé,&ldquo; řekl mjr. Roman Buldra. </p><p> </p><p><strong>Výcvik je náročný na začátku</strong> </p><p> </p><p>K nejzkušenějším příslušníkům baterie patří rotný Štěpán Chovanec, který v loňském roce absolvoval kurz obsluh 152 mm samohybných houfnic a v současné době se účastní kurzu velitelů děl. </p><p> </p><p>&bdquo;Výcvik u dělostřelců je náročný především v začátku, kdy je nutné vstřebat velké množství teoretických informací, brzy se však teorie propojí s praxí. Jde o zajímavou a komplexní oblast, jejíž zvládnutí je pro mě a mou osádku výzvou, kterou se nám však daří úspěšně plnit,&ldquo; konstatoval rotný Chovanec. </p><p> </p><p>V loňském roce splnili kurz obsluh všichni jeho účastníci. Dělostřelci věří, že stejné úspěšnosti dosáhnou i v letošním roce a tím získají celou palebnou četu odborně vyškolených specialistů.</p> yes kpt. Jakub Rybář Armada čeština publicationrelated Administrátoři Ivo Štencl 2019-06-04 15:56:10 /informacni-servis/zpravodajstvi/jinecti-delostrelci-trenuji-palebnou-baterii-aktivnich-zalozniku-nejen-ze-strelby-z-rucnich-zbrani-212207/ 212207 <!--WTD_I(215876)--> <!--WTD_I(215876)--> <!--WTD_I(215890)--> <!--WTD_I(215877)--> published no news Generál Zůna předal ocenění AČR mezinárodním příslušníkům JCBRN Defence COE ve Vyškově První zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky generálporučík Jaromír Zůna předal čestný odznak Armády České republiky za zásluhy a Diplom Laudi Memorabilis odcházejícím příslušníkům mezinárodního štábu Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence Center of Excellence (JCBRN Defence COE). Mezi oceněnými byli podplukovník Georgios Kasimatis (Řecko), podplukovník Balazs Kovacs (Maďarsko), kapitán Róbert Hromada (Slovensko) a nadpraporčík Dirk Sven Müller (Německo). <p>&bdquo;Oceňovaní výtečným způsobem zastávali svoji funkci po celou dobu působení u JCBRN Defence COE a svým profesionálním přístupem přispěli ke zkvalitnění schopnosti Centra a k vytvoření pozitivního vnímání této organizace v NATO a EU,&ldquo; zhodnotil generál Zůna. Je již tradicí oceňovat nejlepší příslušníky mezinárodního štábu za mimořádný přínos k rozvoji Centra a zvyšování kvality jeho projektů. </p><p> </p><p>JCBRN Defence COE je zařízením NATO specializujícím se na oblast ochrany proti zbraním hromadného ničení. Centrum bylo založeno v říjnu 2006 a sdružuje mimo jiné specialisty v oborech vojenská chemie, biologie a radiologie. V současné době má 13 sponzorujících národů (Českou republiku, Itálii, Kanadu, Maďarsko, Německo, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Řecko, Rumunsko, Velkou Británii, USA a Francii), a jeden partnerský, kterým je Rakousko. </p><p> </p><p>Specifická činnost Centra je dále zaměřena na podporu operací prostřednictvím strategického poradenství, sběr informací, zkušeností, podpora rozhodovacího procesu v oblasti modelování a simulací a další aktivity v oblasti ochrany proti zbraním hromadného ničení.</p> yes kapitánka Zuzana Králíková Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-04 16:15:35 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-zuna-predal-oceneni-acr-mezinarodnim-prislusnikum-jcbrn-defence-coe-ve-vyskove-212228/ 212228 <!--WTD_I(215887)--> <!--WTD_I(215887)--> <!--WTD_I(215892)--> <!--WTD_I(215886)--> published no news Zemřel Vasil Demjan, účastník bojů o Sokolovo a karpatsko-dukelské operace Ve věku 97 let zemřel ve středu 29. května poručík ve výslužbě Vasil Demjan, účastník výcviku v Buzuluku, který byl zařazen jako pomocník lehkého kulometu do 2. roty 1. československého samostatného polního praporu na obranu Sokolova, a účastník karpatsko-dukelské operace. <p>&bdquo;Se smutkem jsem přijal zprávu, že ve věku 97 let zemřel jeden z posledních veteránů východní fronty poručík v.v. Vasil Demjan, účastník bojů o Sokolovo a na Dukle. Čest jeho památce!&quot; reagoval na úmrtí válečného veterána ministr obrany Lubomír Metnar. </p><p> </p><p>Poručík Demjan se narodil 19. listopadu 1921 v obci Vyšný Verecký na Podkarpatské Rusi. Rodiče se věnovali zemědělství a v tehdy málo rozvinuté části Československa se nemohl Michal Demjan ničím vyučit. Vychodil tak sedm tříd obecné školy a poté začal pracovat v zemědělství. </p><p> </p><p><strong>Tři roky strávil ve vězení</strong> </p><p> </p><p>Podkarpatské Rusi Maďarskem v březnu 1939 byl nucen vstoupit do maďarské polovojenské organizace Levente. Nově nastolený režim se mu však nelíbil, a tak s kamarády dne 31. 3. 1940 odešel do Sovětského svazu za lepším životem. </p><p> </p><p>Zde se jich však ujala pohraniční stráž a internovala je ve Skolje. Poté byl ale poslán do vězení ve Stryji, kde byl odsouzen za ilegální překročení hranice k třem letům vězení. Nakonec skončil v sovětském gulagu na Sibiři u města Ivdeľ. Propuštěn byl až v listopadu 1942, kdy se rozhodl vstoupit do tvořících se československých vojenských jednotek. </p><p> </p><p><strong>V bojích o Sokolovo byl zraněn</strong> </p><p> </p><p>V lednu 1943 využil možnosti vstoupit do vznikající čs. jednotky v Buzuluku. Po základním výcviku byl zařazen jako střelec &ndash; kulometník k 1. polnímu praporu. S 2. rotou se zúčastnil bojů o Sokolovo, kde byl těžce raněn střelou do obličeje a utrpěl průstřel pravé ruky. </p><p> </p><p>Po vyléčení nastoupil do náhradního sovětského pluku a ani na přímluvu mu nebyl umožněn odjezd k československým jednotkám. Byl tak zařazen do Rudé armády, prodělal ženijní výcvik a v roce 1944 se účastnil kurské ofenzivy jako pomocník těžkého kulometu. Zde byl 24. prosince 1943 také zraněn - střepinou do krku a do levé nohy. </p><p> </p><p><strong>Držitel řady medailí</strong> </p><p> </p><p>Poté se opět dostal do náhradního sovětského pluku. Zde se přihlásil do 1. československého armádního sboru, a protože vojáci již ve městě nebyli, putoval do náhradního československého pluku v rumunské Sadaguře, kde byl zařazen do minometné roty 1. brigády, se kterou se účastnil karpatsko-dukelské operace. Po válce v roce 1945 byl přesunut do Ústí nad Labem, kde hlídal odcházející sudetské Němce. V listopadu 1946 byl přeložen do zálohy. </p><p> </p><p>Byl oceněn čs. Sokolskou medailí a sovětskou medailí Za vítězství nad Německem. Při příležitosti Dne válečných veteránů byl v roce 2017 jmenován do hodnosti poručíka v. v. </p><p> </p><p>Vasil Demjan byl také dlouholetým členem Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu. Účastnil se pietních akcí a setkání organizovaných spolky, dříve i besed na základních školách.</p> yes redakce s využitím pametnaroda.cz MO čeština publicationrelated Administrátoři Viktor Meca 2019-06-06 08:00:46 /informacni-servis/zpravodajstvi/zemrel-vasil-demjan--ucastnik-boju-o-sokolovo-a-karpatsko-dukelske-operace-212264/ 212264 <!--WTD_I(215981)--> <!--WTD_I(215981)--> <!--WTD_I(215988)--> <!--WTD_I(215983)--> published no news Armádní generál Aleš Opata ocenil zaměstnavatele příslušníků aktivních záloh Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata se ve středu 5. června setkal v sále Domu armády Praha se zaměstnavateli příslušníků aktivní zálohy. Jako poděkování za jejich vstřícný přístup, podporu aktivní zálohy a příspěvek k obranyschopnosti ČR jim předal děkovné listy. <p>&bdquo;Vstup do aktivní zálohy je založen na principu dobrovolnosti. Oceňuji každého, kdo se chce stát členem aktivní zálohy a dobrovolně tak převezme výkon branné povinnosti občana České republiky. Velmi mě těší, že v řadách aktivní zálohy slouží více než 3000 mužů a žen,&ldquo; zmínil generál Aleš Opata během svého vystoupení. </p><p> </p><p>Aktivní záloha je podle něj nejlépe připravenou zálohou ozbrojených sil určenou k jejich doplňování v míru, za stavu ohrožení státu a za válečného stavu. K tomu pak dodal, že na obranyschopnosti naší země mají významný podíl také zaměstnavatelé, kterým přináší uvolňování záložníků nemalé potíže, a proto si váží jejich podpory. </p><p> </p><p><strong>Záložníkům věnujeme stejnou pozornost jako profesionálům</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Přípravě a vybavení záložníků je věnována stejná pozornost jako vojenským profesionálům &ndash; jsme jedna republika, jedna armáda,&ldquo; shrnul generál Opata. </p><p> </p><p>O oceňování zaměstnavatelů se pochvalně vyjádřil technický náměstek Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje Pavel Chvalina: &bdquo;Bylo pro mě milým překvapením, když jsem dostal pozvání na toto setkání od náčelníka Generálního štábu. Velice pozitivně hodnotím, že velení armády si váží nejen aktivních záložníků, ale i zaměstnavatelů, kteří jim plnění těchto úkolů umožňují.&ldquo; </p><p> </p><p>Slavnostního odpoledne byli přítomni také aktivní záložníci, kteří doprovodili své zaměstnavatele. Mezi nimi byl například poručík Jan Heřmánek, který je příslušníkem 72. mechanizovaného praporu a slouží 8 let. Pro vstup do AZ se rozhodl, protože chtěl aktivně pomáhat a být společnosti prospěšný.<ul><li><em>K 1. červnu 2019 je počet vojáků zařazených do Aktivní zálohy Ozbrojených sil ČR 3034, z toho 254 žen.</em></li><li><em>V souladu s Koncepcí výstavby Armády České republiky bude v roce 2025 v aktivní záloze zařazeno 5000 vojáků.</em></li></ul></p> yes mjr. Vlastimila Cyprisová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-06 09:53:14 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-opata-ocenil-zamestnavatele-prislusniku-az--212314/ 212314 <!--WTD_I(215982)--> <!--WTD_I(215984)--> <!--WTD_I(215995)--> <!--WTD_I(215987)--> published no news Ministerstvo obrany nechce ukončení činnosti Atom muzea v Míšově, ale snaží se nalézt řešení Některá média v posledních dnech informují o tom, že resort obrany odpojil elektřinu Atom muzeu v Míšově, které kvůli tomu muselo zavřít. Takto jednostrannou interpretaci je nutné uvést na pravou míru. <p>Ano, dne 17. května 2019 skutečně po předchozích opakovaných avízech k odpojení došlo. Určitě ne proto, že by Ministerstvo obrany (MO) chtělo ukončit provoz muzea, které na základě bezplatné výpůjčky provozuje Nadace Železná opona od roku 2012. Došlo ale k dlouho připravovanému převodu areálu, kde se Atom muzeum nachází, na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). </p><p> </p><p>A protože už MO není vlastníkem dotčených nemovitostí, muselo ukončit i dodávky elektrické energie z vlastní přilehlé trafostanice nájemci objektu, který muzeum provozuje. Dřívější dodávky bylo možné realizovat proto, že objekt byl stále majetkem Ministerstva obrany, a toto tedy elektřinou napájelo vlastní objekt. </p><p> </p><p>Nabídli jsme zapůjčení generátoru jako náhradního zdroje. Nájemce bohužel odmítl, protože to považuje pouze za dočasné řešení. Jsme připraveni jednat se zainteresovanými institucemi. Oslovili jsme energetickou společnost ČEZ s dotazem, zda si může ÚZSVM požádat o zřízení samostatného odběrného místa z naší trafostanice, nebo zda případně navrhují jiné řešení. </p><p> </p><p>Projekt Atom muzea považujeme za prospěšný a věříme, že se celá situace co nejdříve vyřeší. </p><p></p> yes Jan Pejšek, odbor komunikace MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-06 14:56:49 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministerstvo-obrany-nechce-ukonceni-cinnosti-atom-muzea-v-misove--ale-snazi-se-nalezt-reseni-212378/ 212378 <!--WTD_I(216040)--> <!--WTD_I(216040)--> <!--WTD_I(216041)--> <!--WTD_I(216039)--> published no news Ministr obrany: LOM Praha je pro mě strategickým podnikem pro modernizaci Vzdušných sil AČR Ministr obrany Lubomír Metnar dnes zavítal do obou pražských sídel státního podniku LOM Praha s. p. Při návštěvě ho doprovodila náměstkyně pro řízení sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany Kateřina Suchoňová, ředitelka odboru řízení organizací této sekce Marta Kopecká či místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) Zuzana Fojtíková. <p>Před budovou státního podniku LOM Praha s. p. Malešicích ho přivítal ředitel LOM Praha s. p. z pověření Michal Geist a bývalý ředitel Roman Planička. Vedení podniku poté ministru Metnarovi v zasedací místnosti administrativní budovy nejdříve představilo celý management a poté prezentovalo základní informace o společnosti, jejíž historie v českém a světovém leteckém průmyslu sahá až do roku 1915. </p><p> </p><p><strong>LOM Praha s. p. vznikl v roce 2003</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;V roce 1954 byl podnik vyčleněn jako samostatný podnik pod Ministerstvo obrany. O šestnáct let později byly otevřeny zkušebny ve Staré Boleslavi a v roce 1980 byly zahájeny opravy velkých proudových motorů. Nejdůležitějším rokem byl rok 2003, kdy vzniknul LOM Praha s. p. v té podobě, v jaké ho známe dnes. Došlo ke sloučení dvou samostatných státních podniků, a to Letecké opravny Kbely a Letecké opravny Malešice a příspěvkové organizace Výzkumný technický ústav letectví. Ten už dnes ale není naší součástí,&ldquo; řekl ředitel LOM Praha s. p. z pověření Michal Geist. </p><p> </p><p>LOM Praha s. p. má sídla v několika částech České republiky. V Malešicích se nachází ředitelství státního podniku, opravují se zde těžké agregáty a sídlí zde také dceřiná společnost LOM Praha Trade a. s. Na kbelském letišti sídlí divize modernizací, zároveň se zde provádí zálety letecké techniky a opravy draků. Ve Staré Boleslavi se nachází zkušebna motorů, v Pardubicích má sídlo Centrum leteckého výcviku a v Přerově LOM Praha s. p. provozuje letiště. </p><p> </p><p><strong>Specializuje se na opravy letounů</strong> </p><p> </p><p>Státní podnik se v současné době specializuje nejen na opravy letecké techniky, ale také na zajišťování vývojových, výzkumných, opravárenských a modernizačních úkolů. Zabývá se také výstavbou a rekonstrukcí vojenských účelových zařízení a provádí zkušební a certifikační činnost. </p><p> </p><p>LOM Praha je také čelním opravárenským závodem pro vrtulníky řady Mi v zemích NATO a Evropské unie. Soustředí se především na generální opravy vrtulníků Mi-2, Mi-8/17, Mi-24/35 a jejich agregátů (turbohřídelových motorů, reduktorů a pomocných startovacích motorů). Kromě toho vyrábí a opravuje pístové motory a zajišťuje komplexní letecký výcvik pilotů v Centru leteckého výcviku v Pardubicích. </p><p> </p><p><strong>Poskytuje letecký výcvik podle potřeb armády</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Poskytujeme výcvik pro pozemní personál, základní výcvik na cvičném letounu Z-142 a podle potřeb armády umíme nabídnout následný výcvik pro potřeby dopravního letectva na L-410 a vrtulníkového letectva, kde začínáme na lehkých vrtulníkách a pokračujeme na víceúčelových Mi-17,&ldquo; vysvětlil Michal Geist. </p><p> </p><p>O tom všem se ministr obrany Lubomír Metnar přesvědčil při prohlídce výrobní haly &ndash; opravny motorů Malešice, kde viděl nejen proudový motor pro letoun MIG-21, ale také řadu reduktorů či výměnu lopatek u jednoho z motorů. Poté se zde setkal s desítkami zaměstnanců, které zajímal nejen výběr nového ředitele. </p><p> </p><p>&bdquo;Rád bych vám poděkoval za práci, kterou zde vykonáváte, protože vím, že není jednoduchá. LOM Praha s. p. je pro mě strategickým podnikem pro modernizaci Vzdušných síl AČR. Určitě víte, že teď stojíme před velkými projekty. Kromě bojových vozidel pěchoty, což je historicky největší zakázka v historii Armády ČR, chceme samozřejmě zakoupit i nové vrtulníky. V současnosti totiž nastává éra odklonu od ruských technologií a rádi bychom se přiklonili k technologiím západním. Ale to je bohužel dlouhodobý proces,&ldquo; sdělil zaměstnancům státního podniku v Malešicích a ubezpečil je o tom, že i když ještě nejsou uzavřené smlouvy, u všech jednání jsou přítomni i zástupci LOM Praha s. p. </p><p> </p><p><strong>Vysoká úroveň nejen v České republice</strong> </p><p> </p><p>Pracovní návštěva ministra Metnara dále pokračovala do opraven vrtulníků LOM Praha, s.p. v Praze Kbelích, kam ho doprovodil ředitel LOM Praha s. p. z pověření Michal Geist a bývalý ředitel Roman Planička. Šéf resortu obrany si i zde prohlédl výrobní halu a diskutoval s dalšími desítkami zaměstnanců. V hale, v níž byly na každém kroku rozebrané vrtulníky, se ptali zejména na modernizaci zařízení a vybavení státního podniku. Pokládali však i otázky, které se týkaly výběru nových vrtulníků, zajištění jejich servisu do budoucna či na záměr Ministerstva obrany s vrtulníky Mi-17, pokud se mu v roce 2022 podaří zajistit první dodávku modernějších vrtulníků. </p><p> </p><p>&bdquo;Z návštěvy opravny motorů v Malešicích a opravny vrtulníků v Kbelích si dnes odnáším celou řadu vjemů. Byl jsem mile překvapen s diskuse se zaměstnanci, se kterými jsme se otevřeně bavili, a z toho usuzuji, že státní podnik má velmi erudované lidi, kteří své práci rozumí. Odbornost a vyspělost podniku v segmentu oprav, údržby a servisu vrtulníků je podle mě na vysoké úrovni nejen v České republice, ale i v Evropě,&ldquo; zhodnotil ministr obrany Lubomír Metnar.</p> yes Lucie Růžková MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-06 16:24:38 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany:-lom-praha-je-pro-me-strategickym-podnikem-pro-modernizaci-vzdusnych-sil-acr-212349/ 212349 <!--WTD_I(216073)--> <!--WTD_I(216073)--> <!--WTD_I(216074)--> <!--WTD_I(216072)--> published no news Strakoničtí protiletadlovci nacvičují s aliančními partnery ochranu vzdušného prostoru nad Polskem 6.6.2019 Rekognoskace terénu, budování palebných postavení jednotek a spojovací nácviky – v tomto duchu se nesl první týden cvičení Tobruq Legacy 2019, kterého se v Polsku účastní téměř pět tisíc vojáků z dvaceti aliančních zemí. Společný výcvik má prohloubit spolupráci jednotek pozemní protivzdušné obrany při ochraně vzdušného prostoru jednoho z členských států NATO. <p>Mezi cvičícími nechybí ani česká jednotka, kterou tvoří sto třicet vojáků z 25. protiletadlového raketového pluku ze Strakonic. &bdquo;Jádrem jednotky je smíšená protiletadlová raketová baterie, která je posílená o místo velení a řízení palby. Hlavními zbraňovými systémy, se kterými se čeští vojáci účastní cvičení Tobruq Legacy 2019, jsou protiletadlové raketové systémy 2K12 KUB a RBS-70,&ldquo; uvedl velitel strakonického 251. protiletadlového raketového oddílu podplukovník Alan Dubový. </p><p> </p><p>Čeští vojáci se do Polska přesunuli během prvního červnového víkendu. Již během neděle provedli rekognoskaci prostoru, ve kterém budou cvičit. Od pondělí 3. června se pak naplno rozjel výcvik aliančních jednotek. </p><p> </p><p><strong>Vojáci zaujali palebná postavení</strong> </p><p> </p><p>Česká jednotka obdržela během odpoledne rozkaz k přesunu. Kolona bojových vozidel vyrazila do určeného prostoru. Vojáci budují palebná postavení. Ani prach a teploty přesahující 30 stupňů Celsia jim nezabránily, aby posléze zahlásili zaujetí postavení. V následujících dnech je čekaly spojovací nácviky a sladění s ostatními aliančními jednotkami. </p><p> </p><p>&bdquo;Během přípravné fáze jsme využili i letové úsilí, které probíhalo v rámci cvičení Ramstein Guard. Obsluhy radiolokátorů se tak zdokonalovaly v identifikaci a zachytávání prostředků vzdušného napadení,&ldquo; doplnil nadporučík Jan Sporka, který na cvičení v Polsku velí protiletadlové raketové baterii. </p><p> </p><p><strong>Připravovali rakety</strong> </p><p> </p><p>Zatímco jednotky se v palebných postaveních chystaly na bojovou činnost, příslušníci polské technické baterie připravovali rakety na bojové střelby. Jako první přišly na řadu rakety, se kterými budou střílet čeští vojáci z protiletadlového systému 2K12 KUB. </p><p> </p><p>Všech dvanáct raket tak postupně prošlo několika pracovišti technologické linky. Na ní proběhla mimo jiné kompletace raket, naplnění stlačeným vzduchem a kontrola funkčnosti raket. Nedílnou součástí byla i montáž autodestrukčního zařízení, jehož úkolem je odpálit bojovou nálož rakety v případě, že by při střelbách minula cíl. </p><p> </p><p>Začátkem příštího týdne odstartuje hlavní část cvičení. Jeho cílem bude prověřit a prohloubit spolupráci aliančních jednotek při vedení bojové činnosti proti vzdušným hrozbám. Protivníka budou vojákům simulovat letouny a vrtulníky z výzbroje několika armád NATO.</p> yes kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-06 17:59:32 /informacni-servis/zpravodajstvi/strakonicti-protiletadlovci-nacvicuji-s-aliancnimi-partnery-ochranu-vzdusneho-prostoru-nad-polskem-212288/ 212288 <!--WTD_I(216076)--> <!--WTD_I(216076)--> <!--WTD_I(216075)--> <!--WTD_I(215969)--> published no news Staroměstské náměstí opět ožije mezinárodní přehlídkou čestných stráží. Začíná DrillFest 2019 Po pěti letech se na Staroměstské náměstí v Praze vrací 12. ročník mezinárodní přehlídky exhibičních vystoupení jednotek čestných stráží – DrillFest 2019. Ve čtvrtek 13. června od 14 hodin předvedou své nevšední umění vojáci z České republiky, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Letos poprvé vystoupí i exhibiční jednotka z Ukrajiny. <p>DrillFest se v tomto roce koná pod záštitou prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Jaromíra Zůny a radní hlavního města Prahy Hany Třeštíkové </p><p> </p><p>Program zahájí Vojenská hudba Olomouc promenádním koncertem od 13.20 hodin. Vojenští hudebníci následně vystoupí se svým showprogramem, který je umně sestavenou směsicí mnoha mezinárodně známých melodií a v kombinaci s předpisovými a mnohdy tanečními krokovými variacemi sklidil velký úspěch na mnoha festivalech vojenských hudeb v zahraničí. </p><p> </p><p><strong>Nové exhibiční vystoupení</strong> </p><p> </p><p>Čestná stráž AČR předvede nové exhibiční vystoupení, které choreograficky připravil vedoucí praporčík 2. roty praporu Čestné stráže AČR nadrotmistr Otakar Málek. Diváci zhlédnou náročné pochodové sestavy, které budou doplněny o zajímavé a vtipné invence, přičemž nijak neztratí na své přesnosti a pořadovosti. </p><p> </p><p>&bdquo;Letošní ročník DrillFestu je specifický nejen tím, že se ho účastní nejvíce drill týmů v historii, ale i tím, že jeho čestnými hosty budou i velitelé posádek hlavních měst, kteří se účastní jubilejní 25. konference velitelů posádek hlavních měst v Praze,&ldquo; dodal zástupce velitele posádky Praha podplukovník Ján Kotvas.</p> yes mjr. Eva Cajthamlová, Posádkové velitelství Praha Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-07 10:15:26 /informacni-servis/zpravodajstvi/staromestske-namesti-opet-ozije-mezinarodni-prehlidkou-cestnych-strazi--zacina-drillfest-2019--212417/ 212417 <!--WTD_I(216094)--> <!--WTD_I(216094)--> <!--WTD_I(216101)--> <!--WTD_I(216095)--> published no news Aktivní záložníci Vojenské policie sbírali zkušenosti na mezinárodním veletrhu IDET Přestože hlavní program mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně trval tři dny, vojenští policisté, včetně šestnácti aktivních záložníků, zajišťovali ochranu VIP osobností, vystavovatelů a návštěvníků 14 dnů, tedy až do 4. června, kdy skončila navazující akce Den bezpečnosti - Záchranáři dětem. <p>Aktivní záložníci se zapojili do plnění úkolů policejní ochrany, kterými byla hlídková činnost, střežení VIP vchodu či VIP parkoviště apod. Veletrhu se každoročně účastní nejen ministr obrany a náčelník Generálního štábu AČR, ale také řada významných politických a vojenských představitelů z České republiky i zahraničí. </p><p> </p><p><strong>Prohlubovali odborné znalosti</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Našim cílem bylo prohloubit odborné znalosti příslušníků aktivní zálohy v přímém výkonu. Zapojili jsme je v maximální možné míře. Pracovali v hlídkách s profesionálními policisty a musím říci, že si vedli výborně,&ldquo; okomentoval jejich činnost zástupce velitele policejního zabezpečení veletrhu IDET kapitán Miroslav Žádník. </p><p> </p><p>Vojenští policisté s kolegy z aktivních záloh se dále starali o doprovody přesunů munice, zbraní a materiálu či o doprovody a navádění nadrozměrné techniky. Několikrát denně slaďovali briefingy a vyhodnocovali splnění úkolů. </p><p> </p><p><strong>Zajišťovali osobní ochranu představitelů</strong> </p><p> </p><p>V plném nasazení byli i příslušníci Oddělení doprovodů Velitelství ochranné služby Vojenské policie (VeOSVP), kteří zajišťovali osobní ochranu představitelů zahraničních resortů obrany. &bdquo;Vojenští policisté pracovali na policejní ochraně veletrhu IDET ve dne v noci. Důkazem dobře odvedené práce je jeho hladký průběh,&ldquo; uzavřel ohlédnutí za veletrhem náčelník Vojenské policie plukovník gšt. Miroslav Murček. </p><p> </p><p>Na policejní ochraně veletrhu IDET se podílela všechna velitelství Vojenské policie. Velitelem policejního zabezpečení byl major Lubomír Štarha z Hlavního velitelství Vojenské policie. Jádro skupiny tvořili příslušníci Velitelství Vojenské Olomouc, kteří se společně se zástupci Velitelství Vojenské policie Tábor a Velitelství ochranné služby VP (VeOSVP), mimo jiné, podíleli na elektronickém střežení určených prostor, hlídkové činnosti apod. V noci navíc nad bezpečností akce bděli příslušníci Oddělení ochrany letiště VeOSVP s využitím speciální monitorovací techniky.</p> yes npor. Nikola Hájková MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-07 13:03:19 /informacni-servis/zpravodajstvi/aktivni-zaloznici-vojenske-policie-sbirali-zkusenosti-na-mezinarodnim-veletrhu-idet-212394/ 212394 <!--WTD_I(216069)--> <!--WTD_I(216069)--> <!--WTD_I(216103)--> <!--WTD_I(216070)--> published no news Na vojenské střední škole v Moravské Třebové odmaturovalo téměř osmdesát studentů Minulou středu byli slavnostně vyřazeni absolventi vojenské střední školy v Moravské Třebové. Studium úspěšně zakončilo 76 studentů denního i dálkového studia. Ti nyní zamíří jako vojáci z povolání k útvarům Armády ČR nebo budou pokračovat ve studiu na Univerzitě obrany v Brně. <p>V letošním roce maturovali premiérově žáci oboru vojenské lyceum, které je připravuje na službu u pozemních sil. &bdquo;Odpovídá tomu i výcvik během studia, studenti absolvují praxi ve výcvikových prostorech a u vybraných útvarů,&quot; prozradil ředitel školy plukovník gšt. Zdeněk Macháček. </p><p> </p><p>Obor elektrotechnika je pak určen těm, kteří chtějí svoji budoucnost v armádě spojit s vzdušnými silami. &bdquo;Ať už půjde o pozemní personál nebo o budoucí piloty, všichni absolvují praktický výcvik na leteckých základnách,&quot; doplnil Macháček. Podle něj jsou studenti tohoto oboru úspěšnější než žáci civilních středních škol obdobného zaměření. &bdquo;Naši žáci jezdí na praxi do SOŠ v Lanškrouně, dle tamních mistrů jsou studenti naší vojenské školy znalostmi výše než žáci civilní školy.&quot; </p><p> </p><p><strong>Pracují na vybraném projektu</strong> </p><p> </p><p>Podle plukovníka Macháčka se schopnosti mladých elektrotechniků projevily i během praktických maturit. Studenti během celého čtvrtého ročníku pracují na vybraném projektu - například digitální hodiny, zabezpečení objektu, zesilovače, solární nabíječka atd. Žáci musí výrobek vyrobit a předvést jako funkční, zároveň zpracovat celou dokumentaci výrobku včetně schémat zapojení a finanční náročnosti. Poté vše představí před komisí. &bdquo;Letos zaujala žákyně, která vytvořila perfektní maketu domečku včetně komplexního zabezpečení,&quot; prozradil Macháček. </p><p> </p><p>Škola v Moravské Třebové umožňuje rovněž dálkové studium v oboru podnikání pro vojáky z povolání. &bdquo;Ti jsou k nám vysíláni na základě požadavků z útvarů a prošli zde tvrdší zkouškou než studenti denního studia: studovali při zaměstnání a někteří z nich absolvovali současně zahraniční mise či velká mezinárodní cvičení,&quot; uvedl. </p><p> </p><p>Ředitel školy Macháček kladně hodnotí skutečnost, že téměř 80 procent absolventů chce pokračovat v kariéře vojáka z povolání ať už studiem na Univerzitě obrany nebo u útvarů Armády ČR.</p> yes Lucie Vašáková MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-07 15:12:44 /informacni-servis/zpravodajstvi/zaci-vojenske-stredni-skoly-odmaturovali-212381/ 212381 <!--WTD_I(216059)--> <!--WTD_I(216059)--> <!--WTD_I(216169)--> <!--WTD_I(216060)--> published no news Do výcviku strakonických rakeťáků se zapojila i mladá krev z Univerzity obrany Strakoničtí vojáci mají v těchto dnech skutečně napilno. Zatímco část z nich se v Polsku účastní velkého aliančního cvičení, ostatní se připravují na bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů, které již zanedlouho proběhnou v České republice. <p>Operátor protiletadlového kompletu S-10M2D zvedá nástavbu do bojové polohy. Zapíná napájení na raketu a vyhledává cíl. &bdquo;Cíl na středu, vidím!,&ldquo; hlásí operátor. Po povelu &bdquo;Cíl zničit!&ldquo; stiskne tlačítko do první polohy. Víko kontejneru se odklopí a hlavice rakety začne aktivně sledovat cíl. Operátor se přesvědčí, že cíl je skutečně zachycen, a domáčkne tlačítko do druhé polohy. Následuje typický svištivý zvuk a odpal rakety. &bdquo;Cíl zničen, spotřeba jedna!,&ldquo; hlásí operátor splnění úkolu. </p><p> </p><p><strong>Drilovali činnost před střelbou</strong> </p><p> </p><p>Přesně tak lze ve zkratce popsat bojové střelby z protiletadlového raketového kompletu S-10M2D, které již brzy čekají strakonické vojáky. Minulý týden proto strávili na vojenském cvičišti Oldřichov u Písku, kde procvičovali veškeré činnosti a postupy, které musí při střelbách perfektně ovládat. </p><p> </p><p>&bdquo;Hlavní důraz jsme kladli na výcvik operátorů a zvládnutí povelové techniky a metodiky k bojovým střelbám. Vedle osádek bojových vozidel S-10M2D, týmů místa řízení palby a družstev radiolokačního a vzdušného průzkumu se zde připravovali také vojáci, kteří budou střílet z protiletadlových raketových kompletů S-2M,&ldquo; uvedl řídící výcviku nadporučík Jan Šustek. </p><p> </p><p><strong>Poprvé na vlastní kůži</strong> </p><p> </p><p>Do cvičení strakonických protiletadlovců se zapojil i rotný Jan Formánek. Student čtvrtého ročníku Univerzity obrany si poprvé na vlastní kůži vyzkoušel, jak probíhá výcvik jednotek pozemní protivzdušné obrany. &bdquo;Obor, který studuji, mi od teď připadá mnohem zajímavější. Viděl jsem v reálu to, o čem jsem se zatím jen teoreticky učil ve škole. Škoda, že jsem zde nemohl strávit více času,&ldquo; svěřil se brněnský student. </p><p> </p><p>Výcvik na Oldřichově, při kterém se zdokonalovali také řidiči kolové a pásové techniky, završil přípravu na bojové střelby. Ty proběhnou ve vojenském újezdu Hradiště na Karlovarsku a vojáci během nich vystřílí desítky řízených střel z protiletadlových systémů S-2M, S-10M2D a RBS-70.</p> yes kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-10 09:44:20 /informacni-servis/zpravodajstvi/do-vycviku-strakonickych-raketaku-se-zapojila-i-mlada-krev-z-univerzity-obrany-212462/ 212462 <!--WTD_I(216159)--> <!--WTD_I(216159)--> <!--WTD_I(216160)--> <!--WTD_I(216158)--> published no news ČR chce během předsednictví Visegrádské čtyřky pokračovat ve společných projektech Ministři obrany V4 jednali v pondělí 10. června v Piešťanech. Šlo o poslední setkání pod hlavičkou slovenského předsednictví, od července přebírá štafetu na rok Česká republika. <p>&bdquo;Chci poděkovat ministru Peteru Gajdošovi za úspěšné slovenské předsednictví. V oblasti obrany máme společné zájmy a jsme slyšet. Vlajkovou lodí naší spolupráce je bojové uskupení EU Battle Group V4 s pohotovostí ve druhé polovině 2019, které úspěšně prošlo certifikací,&rdquo; uvedl ministr Lubomír Metnar s tím, že do něj Armáda ČR přispívá 600 vojáky. </p><p> </p><p>Ministr Metnar poté představil čtyři hlavní priority českého předsednictví. Jsou jimi:<ol><li>Jednotný postup v rámci NATO a EU a vytváření společných uskupení &ndash; kromě V4 Battle Group výstavba V4 logistického velitelství pro NATO, aktivity v rámci PESCO, vojenská cvičení;</li><li>Spolupráce v oblasti vyzbrojování;</li><li>Hledání možného společného operačního působení &ndash; státy V4 by se mohly na rotačním principu střídat v některých operacích, třeba v Sahelu nebo Pobaltí;</li><li>Pokračování projektu V4+, který zahrnuje kromě ČR, Slovenska, Polska a Maďarska také Francii, Německo a Velkou Británii.</li></ol>První společné zasedání ministrů obrany V4 se uskuteční v polovině září v Ostravě. Jeho účastníci by poté společně měli navštívit Dny NATO na mošnovském letišti. </p><p> </p><p><strong>Jednání zemí CEDC</strong> </p><p> </p><p>Odpolední jednání v Piešťanech se rozšířilo o zástupce Rakouska, Slovinska a Chorvatska a proběhlo ve formátu zemí Středoevropské obranné spolupráce (CEDC). Hlavními tématy byla stabilita západního Balkánu a ochrana vnější hranice. </p><p> </p><p>&bdquo;V praxi si naši spolupráci při ochraně hranic vyzkoušíme na říjnovém cvičení COOPSEC 2019 v Maďarsku, kterého se zúčastní padesát českých vojáků,&rdquo; dodal ministr Metnar.</p> yes Jan Pejšek, odbor komunikace MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-11 10:46:39 /informacni-servis/zpravodajstvi/cr-chce-behem-predsednictvi-visegradske-ctyrky-pokracovat-ve-spolecnych-projektech-212492/ 212492 <!--WTD_I(216195)--> <!--WTD_I(216195)--> <!--WTD_I(216196)--> <!--WTD_I(216194)--> published no news Vrtulníkáři z Náměště pokračují v tradici běhu pro válečné veterány Téměř sedm set kilometrů napříč Českou republikou zdolali za šedesát hodin vojáci 22. základny vrtulníkového letectva z Náměště nad Oslavou. Akcí podpořili válečné veterány jak minulých, tak současných konfliktů. <p>Běh pro válečné veterány zorganizovali příslušníci 22. základny, aby uctili ty, kteří bojovali za svobodu našeho národa doma i v zahraničí. &bdquo;Symbolem akce se stalo srdce ve tvaru plátku makového květu &ndash; srdce jako symbol rozhodnutí mladých mužů a žen, kteří dobrovolně opustili své rodiny, aby bojovali proti okupační moci,&ldquo; vysvětlil jeden z organizátorů. Cílem akce, která navazuje na loňský první ročník a klade si za cíl založit tradici, je oslovit především občany České republiky a připomenout statečnost válečných veteránů minulých i současných válečných konfliktů. </p><p> </p><p><strong>Téměř 700 km napříč republikou</strong> </p><p> </p><p>Čtyři desítky příslušníků vrtulníkové základny absolvovaly trasu dlouhou téměř sedm set kilometrů. První tým odstartoval z hraničního přechodu Krásná u Aše v neděli 2. června, hraničního přechodu Bukovec u Jablunkova dosáhli vojáci 5. června ráno. Běželo se v týmech štafetovým způsobem. Za šedesát hodin uběhli vojáci 656 kilometrů. </p><p> </p><p>Symbolickým zakončením akce bylo setkání běžců mj. s Lukášem Hirkou s rodinou, který byl v roce 2012 těžce zraněn při raketovém útoku na základnu Shank v Afghánistánu. Pozvání přijal i Roman Macharáček, bývalý příslušník 601. skupiny speciálních sil s rodinou, dále rodiny tříčlenné posádky vrtulníku Mi-17, který tragicky havaroval na území Bosny v říjnu roku 1998. Přítomen byl rovněž ředitel odboru péče o válečné veterány plukovník Eduard Stehlík, který ocenil nápad příslušníků základny připomínat si tímto způsobem hrdinství našich válečných veteránů. </p><p> </p><p>Během setkání obdržel autor myšlenky běhu nadpraporčík P. E. květ vlčího máku, symbol válečných veteránů, od Tomáše Slámy ze spolku Československý legionář. Květ byl předán v rámci projektu Hold veteránům za mimořádný přínos v oblasti péče o válečné veterány a věnoval ho britský spolek British Royal Legion.</p> yes redakce s přispěním Štěpánky Tříleté Armada čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-06-11 11:39:47 /informacni-servis/zpravodajstvi/vrtulnikari-z-nameste-pokracuji-v-tradici-behu-pro-valecne-veterany-212516/ 212516 <!--WTD_I(216226)--> <!--WTD_I(216226)--> <!--WTD_I(216227)--> <!--WTD_I(216225)--> published no news V Brdech vrcholí soutěž středoškoláků Europa Secura 2019. Studenti měří síly i v teambuildingových aktivitách Vítězné týmy středoškoláků ze všech krajů České republiky se v pondělí 10. června sešly ve Vojenském zařízení Valdek v Chráněné krajinné oblasti Brdy. Během následujících pěti dnů zde čtyřicet dva studentů změří své síly v celostátním kole 12. ročníku soutěže Europa Secura 2019 <p>Celou akci zahájil koordinátor projektu Martin Vokálek z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM: &bdquo;Sešli jste se zde jako nejlepší účastníci soutěže. Všichni vám držíme palce, ať obstojíte a hlavně ať si to tady užijete,&ldquo; řekl studentům Martin Vokálek. </p><p> </p><p>Soutěžící se na úvod vzájemně představili a shodli se, že se těší na nové zážitky a setkání s novými lidmi. &bdquo;Na co se těšíme? Na pořádné outdoorové aktivity,&ldquo; usmívala se tmavovláska z havlíčkobrodského gymnázia. &bdquo;A čeho se bojíme? Outdoorových aktivit,&ldquo; dodala. Nedílnou součástí prvního dne byly teambuildingové aktivity a současně získávání nových dovedností, které využijí ve scénářích v následujících dnech. </p><p> </p><p><strong>Evropská unie a bezpečnostní politika </strong> </p><p> </p><p>Jedná se o soutěž o Evropské unii a bezpečnostní politice pro studenty středních škol, kterou organizuje Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, letos již podvanácté. Do základního kola se zapojilo téměř šestnáct set studentů, kteří podstoupili znalostní on-line test. V krajském kole písemně vypracovali a následně obhájili bezpečnostní analýzu konfliktu v daném regionu a vítězové se sešli zde v celostátním kole. Tříčlenné týmy zastupují jednotlivé členské státy Evropské unie v rolích jejich diplomatů a budou se zabývat řešením bezpečnostní situace fiktivní země, na jejímž území se nachází. </p><p> </p><p>Na organizaci akce se podílí Ministerstvo obrany a Armáda České republiky. Úkoly, spojené se spoustou náročných překážek, zabezpečují vojáci z útvarů pozemních sil &ndash; 13. dělostřeleckého pluku, 15. ženijního pluku a 103. centra CIMIC/PSYOPS a příslušníci Vojenské policie z Tábora spolu s týmem z EUROPEUM.</p> yes Mjr. Miroslava Štenclová, Velitelství pozemních sil MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-11 13:59:45 /informacni-servis/zpravodajstvi/v-brdech-vrcholi-soutez-stredoskolaku-europa-secura-2019--studenti-meri-sily-i-v-teambuildingovych-aktivitach-212524/ 212524 <!--WTD_I(216258)--> <!--WTD_I(216258)--> <!--WTD_I(216259)--> <!--WTD_I(216257)--> published no news Voják z 53. pluku průzkumu a elektronického boje zachránil matku a dvě děti před utonutím v jezu Tři lidské životy zachránil v neděli odpoledne četař Tomáš Neškodný, příslušník 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě, který momentálně sloužící v posádce Tábor. Když obracel seno v Heřmani na Písecku na pronajaté louce nedaleko jezu U Karáska na řece Blanici, přiběhl za ním starší pán s tím, že se v jezu někdo topí. <p><!--WTD_I(216260)-->„Vzal jsem z traktoru lano a běžel jsem k jezu. Doběhl jsem akorát ve chvíli, kdy do vody skákala matka dětí. Křičel jsem na ni, aby to nedělala, ale už bylo pozdě. Matka se začala ihned topit, u jezu je totiž voda celkem prudká,“ popsal četař Neškodný. </p><p> </p><p>Neváhal a skočil do vody. Všechny čtyři topící držela voda na jednom místě, bylo těžké se k nim dostat. Nakonec s pomocí lana a jedné svědkyně postupně vytáhli z vody dvě děti a ženu. U každého zachráněného nejdříve zkontroloval, zda nepotřebuje první pomoc, a pak se vrhnul do vody pro muže – otce rodiny. </p><p> </p><p>Když pro něj chtěl skočit, všiml si, že ho proud odnáší pryč. „Běžel jsem po proudu a sledoval ho, ale proud byl moc rychlý. Naštěstí jsem cestou potkal člověka s autem, se kterým jsme tělo předjeli. Když jsme jej vytáhli na břeh, začali jsme ho ještě s dalším kolemjdoucím resuscitovat až do příjezdu policie a lékařů, ale bohužel již bylo pozdě,“ dodal čtyřicetiletý voják, který u opavského pluku slouží třináct let. </p><p> </p><p>Přes veškerou snahu se muže nepodařilo zachránit a lékař musel konstatovat smrt utonutím. Při záchraně topících četaři Neškodnému pomohlo hlavně pravidelné školení o poskytování první pomoci při nenadálých událostech, které vojáci absolvují každý rok. </p><p></p> yes kpt. Michaela Brožová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-11 15:39:05 /informacni-servis/zpravodajstvi/vojak-z-53--pluku-pruzkumu-a-elektronickeho-boje-zachranil-matku-a-dve-deti-pred-utonutim-v-jezu-212548/ 212548 <!--WTD_I(216262)--> <!--WTD_I(216262)--> <!--WTD_I(216263)--> <!--WTD_I(216261)--> published no news Bahna 2019: tisíc profesionálních vojáků a studentů s více než třemi stovkami letecké a pozemní techniky Příznivci vojenské historie a fanoušci Armády České republiky, přijměte pozvání na již 30. ročník Dne pozemního vojska Bahna 2019. Tato tradiční akce se letos uskuteční v sobotu 22. června od 9.00 do 17.00 hodin v prostoru Zadní Bahna u Strašic na Rokycansku v bývalém Vojenském újezdu Brdy. Armáda České republiky zde představí široké spektrum činností vojenských profesionálů. <p>Během slavnostního zahájení bude před tribunou k vidění historická a současná technika, například Tatra T72 OA vz. 30, tančík vz. 33, lehký tank vz. 38, bojové vozidlo M8, tank T-34 s kanónem ráže 76 mm, univerzální střední tank T34/85, těžký tank IS-2, střední tank T-55, tak T-555AM2, bojový tank T-72, bojový tank T-72M4 CZ a nebude chybět ani víceúčelový kolový obrněný transportér PANDUR II </p><p> </p><p><strong>Bahna jsou součástí výcviku vojsk</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Pozemní síly pokračují v přípravě 4. a 7. brigádního úkolového uskupení, ve výcviku jednotek vyčleněných do aliančních hotovostních sil NRF a VJTF, Battlegroups Evropské unie a zahraničních operací pod velením NATO a EU a jednotek eFP v Pobaltí. Na Bahnech chceme návštěvníkům ukázat připravenost vojenských profesionálů k plnění těchto úkolů,&ldquo; řekl velitel Pozemních sil AČR generálmajor Josef Kopecký. </p><p> </p><p>Armáda České republiky se představí v hlavní dynamické ukázce. Vojáci za podpory letectva a dělostřelectva povedou boj na zdrženou s následným protiútokem. Do ukázky, kterou provedou zejména příslušníci 7. mechanizované brigády ve spolupráci s jednotkami bojové podpory, se zapojí 26 bojových vozidel, 2 letouny a 2 vrtulníky (1x Mi-171š, 2x L-159 ALCA, 1x Mi-24/35). </p><p> </p><p>Do cvičení Bahna se zapojí na tisíc vojenských profesionálů a studentů vojenských škol s více než tři sta padesáti kusy pozemní i letecké techniky. </p><p> </p><p>Připraveny budou tradiční ukázky jízdních vlastností pásových a kolových vozidel AČR a Nadace Pozemního vojska AČR: - 1x T-72M4CZ, 1x T-72M1, 2x BVP-2, 2x T-34, 1x T-55AM2, 1x BVP-1, 1x OT-62,3x LR Kajman,1x LOV IVECO, 1x KBVP PANDUR II, 1x LOV Dingo </p><p> </p><p><strong>Přijedou zahraniční armády</strong> </p><p> </p><p>V letošním roce zpestří program ozbrojené síly Rakouska, které předvedou bojové vozidlo pěchoty ULAN. Slovenská armáda představí modernizované bojové vozidlo pěchoty BVP-M a průzkumné bojové vozidlo BPsV. Spojené státy americké přivezou obrněná bojová vozidla Stryker. </p><p> </p><p>&bdquo;Historie Bahen se začala psát v roce 1990, kdy se ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy setkali majitelé vojenských historických vozidel. O dva roky později se do akce, která tehdy nesla název Bahna, zapojili vojáci 1. tankového pluku ze Strašic. Od té doby patří Bahna k armádě a spolupracujícím vojenským historickým klubům,&ldquo; přiblížil František Koch, člen správní rady Nadace Pozemního vojska AČR a ředitel Muzea na demarkační linii. Letošní 30. ročník zahrnuje kromě tradičního defilé historické techniky také dvě historické ukázky. </p><p> </p><p><strong>Historické ukázky:</strong><ul><li>Vypuknutí 2. světové války - Polsko 1939</li><li>Dukla 1944</li></ul>Pro návštěvníky je připravena prohlídka soudobé i historické vojenské techniky. </p><p> </p><p>Den pozemního vojska Bahna 2019 organizuje Nadace pozemního vojska ve spolupráci s Armádou České republiky reprezentovanou Velitelstvím pozemních sil v čele s generálmajorem Josefem Kopeckým. Do akce se dále zapojí Vzdušné síly AČR, sekce podpory MO, Vojenská policie, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Vězeňská služba ČR, Muzeum na demarkační linii v Rokycanech, Československá obec legionářská a kluby vojenské historie. </p><p> </p><p>VSTUP JE ZDARMA!</p> yes redakce Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-12 11:06:04 /informacni-servis/zpravodajstvi/bahna-2019:-tisic-profesionalnich-vojaku-a-studentu-s-vice-nez-tremi-stovkami-letecke-a-pozemni-techniky-212564/ 212564 <!--WTD_I(216280)--> <!--WTD_I(216280)--> <!--WTD_I(216281)--> <!--WTD_I(216279)--> published no news Generál Zůna ocenil vojáky, kteří působili na zahraničních pracovištích První zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučík Jaromír Zůna ocenil ve středu 12. června v prostorách Generálního štábu vojáky, kteří v letech 2015 až 2018 působili na zahraničních pracovištích. Za reprezentaci české armády a úspěšnou činnost ve strukturách Severoatlantické aliance a Evropské unie v Bruselu a Monsu převzalo devět vojáků a jedna vojákyně medaile ministra obrany Za službu v zahraničí. <p>Generál Zůna, do jehož podřízenosti zahraniční pracoviště patří, poděkoval oceněným za vynaložené pracovní úsilí a nasazení v rámci národního zastoupení v aliančních štábech a vojenských strukturách Evropské unie. </p><p> </p><p>&bdquo;Velice mě těší, že se s vámi mohu osobně setkat a pogratulovat vám k ocenění. Jsem přesvědčen, že získané zkušenosti využijete na svých současných pozicích a během dalšího kariérního růstu. Nabyté poznatky jsou neocenitelným přínosem pro Armádu ČR,&ldquo; zhodnotil generál Zůna.<ul><li>V mezinárodních vojenských štábech NATO a EU, v agenturách NATO a EU, v národních zastoupeních AČR při mezinárodních vojenských štábech je zařazeno na dvě stě příslušníků AČR.</li><li>Působí na území patnácti členských zemí Aliance a na Ukrajině. Největší zastoupení je v mezinárodních štábech Severoatlantické aliance v belgickém Bruselu a Monsu, a dále v americkém Norfolku.</li></ul></p> yes mjr. Vlastimila Cyprisová, oddělení komunikace s veřejností, GŠ AČR Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-12 16:08:41 /informacni-servis/zpravodajstvi/general-zuna-ocenil-vojaky--kteri-pusobili-na-zahranicnich-pracovistich--212565/ 212565 <!--WTD_I(216289)--> <!--WTD_I(216289)--> <!--WTD_I(216290)--> <!--WTD_I(216288)--> published no news Mojí prioritou jsou lidé, říká nový vrchní praporčík Armády České republiky nadpraporčík Peter Smik Ve středu 12. června se ve Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově uskutečnil slavnostní nástup u příležitosti předání funkce vrchního praporčíka české armády. Dosavadního vrchního praporčíka štábního praporčíka Petra Seiferta po osmi letech působení ve funkci střídá dvaatřicetiletý nadpraporčík Peter Smik z 601. skupiny Speciálních sil Armády ČR. Do funkce nastoupí 1. července 2019. <p>&bdquo;Mojí prioritou jsou lidé a všichni vojáci do posledního vojína,&ldquo; řekl při svém uvedení do funkce nový vrchní praporčík nadpraporčík Peter Smik. &bdquo;Jsem zvyklý bojovat a tvrdě pracovat. Práce u Speciálních sil mě naučila překonávat překážky a nalézat konstruktivní řešení. Jsem hrdý na svůj červený baret a jsem také hrdý na to, že jsem se vždy mohl učit od těch nejlepších. Naučili mne tomu, že týmová souhra, důvěra mezi velením a podřízenými a především přímá komunikace, jsou základem úspěchu,&ldquo; řekl nadpraporčík Smik. </p><p> </p><p>V jeho projevu nechybělo ani poděkování jeho předchůdci, štábnímu praporčíkovi Petru Seifertovi, jež stál v čele všech vrchních praporčíků české armády osm let, a který nyní, po pětadvaceti letech aktivní služby v Armádě České republiky, odchází do zálohy. </p><p> </p><p><strong>Vrchní praporčíci stojí za mnoha úspěšnými projekty</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Jak všichni víte, vrchní praporčíci mají za povinnost navrhovat změny zavedených předpisů, postupů a vnitřních pravidel, když jejich aplikace je překážkou pro splnění poslání a úkolů jednotky,&ldquo; uvedl v projevu štábní praporčík Petr Seifert a připomněl jen namátkou několik úspěšných projektů. Mezi nimi například zmínil vznik tzv. praporčické školy a převzetí odpovědnosti za kariérní přípravu poddůstojníků a praporčíků, opětovné zavedení kariérového vzdělávání pro vyšší praporčíky, implementaci NATO kurikula pro přípravu poddůstojníků a praporčíků do systému kariérové přípravy nebo nastavení systemizace poddůstojníků a praporčíků. </p><p> </p><p>&bdquo;Když se rozhlédnu po sále, mohu říci, že znám každou vojenskou tvář a s každým z vás mám nějaký společný příběh z různých fází mého vojenského života,&ldquo; konstatoval Petr Seifert. &bdquo;Vám všem děkuji za čas, který jste mi věnovali při naší společné vojenské službě, ale i za vaši ochotu mi naslouchat, i když &ndash; dnes připouštím, - že to mnohokrát nebylo pro vás jednoduché. Ale chci vám závěrem říci a vzkázat, buďme hrdí na to, co se nám podařilo a daří, protože si vůbec nestojíme špatně.&ldquo; </p><p> </p><p><strong>Vrchní praporčíci jsou důležitým partnerem každého velitele</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Jako velitel jsem na mnoha funkcích s vrchními praporčíky spolupracoval,&ldquo; konstatoval náčelník GŠ armádní generál Aleš Opata a zdůraznil, že tyto vojáky vždy považoval za své parťáky a nikdy je nepovažoval za &bdquo;bonzáky&ldquo;, a jejich názory byly pro jeho následná rozhodnutí vždy důležitým faktorem. &bdquo;Do této funkce jsem si vybral Petera Smika, protože jeho dosavadní schopnosti jsou pro mě garancí, že všechno bude fungovat stejně dobře jako dosud.&ldquo; </p><p> </p><p>Generál Opata ocenil i osmiletou práci končícího vrchního praporčíka štábního praporčíka Petra Seiferta. &bdquo;Díky za tvoji práci pro armádu, odvedl jsi velký kus práce. Vždy jsem si cenil tvých názorů a způsobu tvé práce. Schopných lidí se naše armáda nezbavuje. Naopak chceme, aby zůstávali. Věřím, že tvé schopnosti ještě naše armáda využije a zůstaneš u nás v resortu,&ldquo; dodal. </p><p> </p><p><strong>Vojáci uctili památku padlých vojáků minutou ticha</strong> </p><p> </p><p>Historicky prvního slavnostního nástupu u příležitosti předání funkce vrchního praporčíka české armády se ve Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově zúčastnili vrchní praporčíci jednotlivých útvarů české armády, zástupci velení české armády a další významní hosté. Součástí slavnostního ceremoniálu bylo předání rotmistrovské šavle, kterou z rukou náčelníka GŠ AČR armádního generála Aleše Opaty převzal nadpraporčík Peter Smik. </p><p> </p><p>Vojáci a všichni přítomní si také na památném Vítkově vyslechli promluvu hlavního kaplana Armády České republiky plukovníka gšt. Jaroslava Knichala, který závěrem svého vystoupení požádal všechny přítomné o uctění památky padlých vojáků minutou ticha.</p> yes Jana Deckerová Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-13 13:04:10 /informacni-servis/zpravodajstvi/moji-prioritou-jsou-lide--rika-novy-vrchni-praporcik-armady-ceske-republiky-nadpraporcik-peter-smik--212581/ 212581 <!--WTD_I(216317)--> <!--WTD_I(216317)--> <!--WTD_I(216318)--> <!--WTD_I(216316)--> published no news Český obranný průmysl intenzivně podporujeme, řekl ministr obrany Lubomír Metnar na Žofínském fóru Ministr obrany Lubomír Metnar a náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata dnes vystoupili na tradičním Žofínském fóru. Setkání neslo název Modernizace armády – aktuální úkol dneška, diskutovalo se ale i o dalších tématech, například o podpoře českého průmyslu. <p>Podle ministra Metnara stav armády formoval až donedávna přístup, že &bdquo;dokud se nic zlého neděje, mnozí považují ozbrojené síly za víceméně zbytečné.&ldquo; Obranné výdaje klesaly, s nimi počty vojáků, zásoby i schopnosti. Vše se změnilo anexí Krymu, válkou na východní Ukrajině, expanzí Da&acute;esh v Iráku a Sýrii, uprchlickou krizí i teroristickými a kyberútoky po celé Evropě. </p><p> </p><p>&bdquo;V současné době je tedy zcela zjevné, proč potřebujeme akceschopné ozbrojené síly, které budou připraveny k obraně vlasti a schopny účinně přispět ke kolektivní obraně našich spojenců v NATO a EU v souladu s našimi závazky,&ldquo; uvedl ministr Metnar. Česká republika od té doby nastoupila cestu posilování obranyschopnosti a realizovala se řada systémových opatření, v nichž pokračuje i současná vláda. </p><p> </p><p><strong>Důležité projekty</strong> </p><p> </p><p>V letošním roce se resort obrany soustředí na několik významných vyzbrojovacích projektů. Mezi ty nejsledovanější patří akvizice mobilních radiolokátorů a pořízení nových pásových bojových vozidel pěchoty. Jedná se o nejrozsáhlejší vyzbrojovací projekt v historii Ministerstva obrany za zhruba 50 miliard, který umožní kompletně přezbrojit 7. mechanizovanou brigádu na moderní standard brigády těžkého typu. </p><p> </p><p>&bdquo;Tomuto projektu věnujeme mimořádnou pozornost a usilujeme o maximální preciznost vojenských požadavků na pořizovanou techniku a transparentnost celého procesu,&ldquo; uvedl ministr Metnar. Znovuzvolený prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek kvitoval, že se v zakázce na BVP podařil zakotvit vysoký podíl českého obranného průmyslu. </p><p> </p><p>Resort obrany současně připravuje zakázku na pořízení moderních prostředků palby dělostřelectva ve standardní ráži NATO 155 mm, dále pořízení protiletadlových kompletů krátkého dosahu, ručních zbraní ad. V letních měsících bude podepsána smlouva na dodávku mobilních radiolokátorů z Izraele a k podpisu je dále připravena také smlouva na pořízení obrněnců Titus. Na podzim chce mít ministr jasno ohledně dodavatele pásových bojových vozidel pěchoty asi za 50 miliard korun, smlouva na ně by podle něj mohla být podepsána do konce roku. </p><p> </p><p><strong>Nárůst investičních výdajů o více než 35 procent</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018, kdy investice činily 10,2 miliardy korun z celkového rozpočtu, dochází v letošním roce k nárůstu investičních výdajů o další více než 3,5 miliardy na 13,796 miliard korun,&ldquo; upřesnil ministr Metnar. Ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018 tak letos dojde k dalšímu nárůstu investičních výdajů o více než 35 %. </p><p> </p><p>Resort obrany se podle ministra soustředí na co možná nejintenzivnější podporu domácího obranného průmyslu, bez níž nejsou ozbrojené síly žádného státu dlouhodobě udržitelné v případném operačním nasazení. </p><p> </p><p>&bdquo;Od května 2018 do dnešního dne bylo s českými subjekty uzavřeno celkem 74 smluv nad 50 milionů korun v celkovém objemu téměř 25 miliard korun, což je více než 90 procent finančních prostředků všech uzavřených smluv,&ldquo; sdělil ministr obrany s tím, že v zájmu resortu je i nadále zvyšovat podíl českých dodavatelů v rámci celkového objemu dodávek pro AČR. </p><p> </p><p><strong>Partnerem bude umělá inteligence</strong> </p><p> </p><p>Náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata označil za důležitý projekt výstavbu velitelství kybernetických a informačních operací. Kybernetický prostor a operace se totiž prolínají všemi doménami od moře až po vesmír. &bdquo;Jako vojáci začínáme čím dál tím více zjišťovat, že potřebujeme nástroje, potřebujeme schopnosti, které jsou v tomto prostoru schopny nás posílit,&quot; konstatoval generál Opata. </p><p> </p><p>Novým partnerem a spolupracovníkem podle něj bude umělá inteligence na bázi neuronových sítí. Využití pro ni v armádě vidí v široké oblasti od vedení bojové činnosti až po analýzy a vyhodnocování. &bdquo;Dneska se dostáváme v informačním a technologickém prostředí do takové situace, že v doméně kybernetických a informačních operací už není v lidských možnostech všechny informace, všechny vjemy dávat dohromady, analyzovat je a vyhodnocovat,&quot; vysvětlil generál Opata. </p><p> </p><p>Upozornil také, že pro armádu je zásadní stabilita zdrojů, díky nimž budou moct vojáci plánovat. V projevu se věnoval i tématu náboru. Řekl, že armáda si je vědoma demografického vývoje, který bude mít časem negativní dopad i na přijímání nových vojáků. Nábor se proto podle něj musí přesunout více na sociální sítě, do on-line systému.</p> yes Olga Bálintová MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-13 13:40:50 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-lubomir-metnar:-cesky-obranny-prumysl-intenzivne-podporujeme-212579/ 212579 <!--WTD_I(216323)--> <!--WTD_I(216323)--> <!--WTD_I(216325)--> <!--WTD_I(216322)--> published no news 18. úkolové uskupení má misi za sebou. Kromě plnění operačního úkolu se vojáci věnovali i charitě Šestiměsíční působení příslušníků 18. úkolového uskupení AČR Resolute Support pod velením pplk. Františka Vilíma na základně HKIA je na konci. V neděli 2. června přiletěli příslušníci 19. úkolového uskupení AČR Resolute Support, kteří od „osmnáctky“ převzali štafetový kolík. Nejdříve se museli seznámit nejen se zkušenostmi předcházející skupiny a úkoly, ale také s prostory dalších základen na území Afghánistánu, kde v současné době působí čeští vojáci. <p>Hlavní úkoly, které vojáci 19. úkolového uskupení převzali od svých předchůdců, jsou například komplexní národní realizace systému logistického zabezpečení a koordinace zdravotnického zabezpečení, organizace a zabezpečení dopravy, zabezpečení skladování, manipulace, evidence a účtování materiálu, oprava techniky a výzbroje, přeprava osob, techniky a materiálu, realizace finančního, právního, policejního zabezpečení a v neposlední řadě realizace výkonu psychologické služby. </p><p> </p><p>Kromě toho kontrolovali také přebíraný materiál. Prohlíželi sklady na kontejnerové ploše, muniční sklad nebo dílenské prostory. Jednalo se především o spotřební materiál úkolového uskupení nebo náhradní díly pro všechny typy automobilů, které měli čeští vojáci v Afghánistánu k dispozici. </p><p> </p><p><strong>Předali techniku, prostory i materiál</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Našim nástupcům jsme předali veškerou techniku, prostory a materiál, který jsme používali a pořídili během plnění operačního úkolu. Jednalo se o materiál, který úkolové uskupení využívalo ve své práci při každodenních činnostech, ale i ten, který příslušníci logistiky používali při opravách techniky a výstroje,&ldquo; řekl náčelník skupiny logistiky kpt. M. D.. Ocenil aktivní přístup všech svých podřízených, kteří se velkou měrou podíleli na vytváření pozitivní, nejen pracovní, atmosféry </p><p> </p><p>Příslušníci 18. úkolového uskupení AČR RS během svého nasazení v zahraniční operaci udrželi vysoký standard při plnění operačního úkolu. Připravili a odhalili pietní místo v Českém háji na základně HKIA a v Afghánistánu předali několik humanitárních darů, včetně toho posledního, oblečení pro potřebné v okolí Kábulu. Nezapomněli ani na handicapované osoby v České republice. Mezi sebou vybrali částku 50 tisíc Kč, která bude v koordinaci s Charitou ČR věnována na nákup zvedáku a závěsu pro tělesně postiženého Kubu.</p> yes poručice Michaela Schejbalová Mise čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-06-13 14:56:15 /aktualni-mise/afghanistan/zpravodajstvi/18--ukolove-uskupeni-ma-misi-za-sebou--krome-plneni-operacniho-ukolu-se-vojaci-venovali-i-charite-212603/ 212603 <!--WTD_I(216332)--> <!--WTD_I(216332)--> <!--WTD_I(216334)--> <!--WTD_I(216333)--> published no news Europa Secura 2019: Studenti plnili náročné úkoly na třicetikilometrové trase a v horku Středeční den byl až do pozdních nočních hodin pro 42 studentů z celé České republiky ve znamení plnění úkolů, zdolávání překážek a získávání nových zkušeností. Středoškoláci měří své síly v Brdech již od pondělí v rámci 12. ročníku celostátního finále soutěže Europa Secura 2019, kde v rolích diplomatů zemí Evropské unie byli vysláni na průzkumnou misi do politicky značně nestabilního státu Dormenistánu. <p>Jeden ze scénářů se odehrál v zaminovaném prostoru, kde ležel jeden zraněný člověk, druhý zoufale volal o pomoc a mladé diplomaty posílal do nebezpečného místa. &bdquo;Přece nemůžeme jít zaminovaným prostorem,&ldquo; nedal se odradit diplomat z Polska. &bdquo;Musíte, musíte, kamarád je zraněn, musíte mu pomoct. Nechci, aby umřel,&ldquo; křičel nezraněný muž. Představitel Polska vyrazil opatrně jako první a rozhlížel se po všech místech, není-li vidět drát, nebo jiné indicie ukazující na nebezpečí. &bdquo;Pojďte všichni za mnou. Pozor vlevo &ndash; je tam drát,&ldquo; instruoval skupinu, s níž došel ke zraněnému, a společně jej ošetřili. Další skupina ale první drát přehlédla a tím odpálila dýmovnici. Dva diplomaté z různých států padli mrtví na zem. </p><p> </p><p>Během celého dne středoškoláci plnili řadu dalších úkolů, které pro ně připravili vojáci z útvarů pozemních sil a pyrotechnické služby Vojenské policie. Vojáci využívali svých znalostí ze zahraničních operací a předávali je studentům, aby byli připraveni na řešení možných nenadálých situací, s jakými se mohou v misích reálně setkat i diplomaté. </p><p> </p><p><strong>Jednali pod velkým stresem</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Nečekala jsem, co se bude dít, ale na každou situaci jsme byli připraveni. Člověk někdy musel jednat pod velkým stresem a ani se nestíhal rozhodnout, co je správné,&ldquo; zhodnotila náročný den Tereza Kořénková z královéhradeckého gymnázia. Dodala, že celkově se jí plnění úkolů při třicetikilometrovém pochodu líbilo. </p><p> </p><p>Projekt Europa Secura je určen pro studenty středních škol, organizuje ho Institut pro evropskou politiku Europeum společně s Ministerstvem obrany ČR, Armádou České republiky a dalšími subjekty. &bdquo;Aby se soutěžící dostal do finále a tedy do CHKO Brdy a výcvikového zařízení Valdek, musí prokázat své znalosti v oblastech EU, NATO a dalších diplomatických organizací. Postoupilo celkem 14 týmů z jednotlivých krajů, tedy 42 studentů z celé České republiky,&ldquo; uvedl vedoucí projektu Europa Secura Martin Vokálek. Motivace je veliká, nejlepší tři týmy vyrazí na výlet do Bruselu.</p> yes majorka Miroslava Štenclová, Velitelství pozemních sil MO čeština publicationrelated Administrátoři Haladova Olina 2019-06-13 15:35:54 /informacni-servis/zpravodajstvi/europa-secura-2019:-studenti-plnili-narocne-ukoly-na-tricetikilometrove-trase-a-v-horku-212610/ 212610 <!--WTD_I(216345)--> <!--WTD_I(216345)--> <!--WTD_I(216346)--> <!--WTD_I(216344)--> published no news Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu je klíčovým partnerem resortu obrany V úterý 11. června se v klubu Univerzity obrany v Brně uskutečnila 23. valná hromada Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP), která sdružuje více než stovku subjektů zabývající se výzkumem, vývojem, výrobou, obchodem a marketingem s obrannou a bezpečnostní technikou, materiálem a službami. Ministerstvo obrany zastupoval pověřený náměstek pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic MO Filip Říha, armádu ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů brigádní generál František Ridzák. <p>Pověřený náměstek Říha zdůraznil, že Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu je klíčovým partnerem resortu obrany. To dokládají čísla z uplynulého roku, kdy bylo realizováno 74 významných akvizic za 25 mld. Kč, z nichž 90% finančního objemu se týkalo dodávek od domácích subjektů. </p><p> </p><p><strong>Resort pořídí BVP</strong> </p><p> </p><p>Zmínil se také o největší současné zakázce na pořízení pásových BVP: &bdquo;Nejméně 40% objemu zakázky by měly získat tuzemské firmy, mezi nimiž by strategicky významným podnikem měl být VOP CZ,&ldquo; řekl pověřený náměstek MO pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic. </p><p> </p><p>Ředitel Agentury komunikačních a informačních systémů brigádní generál František Ridzák, který zastupoval Generální štáb Armády ČR, pozitivně zhodnotil spolupráci s AOBP a vrátil se také k nedávnému veletrhu obranné a bezpečnostní techniky: &bdquo;Produkty vystavované na IDET 2019 potvrdily vysokou kvalitu domácího průmyslu,&ldquo; konstatoval generál Ridzák. Nicméně Armáda ČR bude pořizovat nové schopnosti a v tomto smyslu je podle něj potřeba připravit se na nové akvizice. </p><p> </p><p><strong>V čele AOBP znovu Hynek</strong> </p><p> </p><p>Hostitel valné hromady, Univerzita obrany v Brně je dlouhodobým členem asociace. &bdquo;Univerzita jako nejvýznamnější vzdělávací a výzkumná instituce resortu Ministerstva obrany v posledních letech zintenzivnila spolupráci s řadou dalších členů asociace,&ldquo; popsal činnost Univerzity obrany v rámci AOBP prorektor pro vědeckou a expertní činnost plukovník Zdeněk Pokorný. Rozvojové záměry se soustředí například do oblastí rozvoje technologií v oblasti konstrukce zbraní, střeliva, přístrojového vybavení, materiálového inženýrství a vojenské infrastruktury, senzorických a řídicích systémů. </p><p> </p><p>23. valná hromada AOBP se konala ve čtyřletém volebním cyklu. Do čela asociace byl znovu zvolen Jiří Hynek, stávající prezident, z další volby pak vzešlo šest viceprezidentů.</p> yes Viktor Sliva MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-13 15:55:59 /informacni-servis/zpravodajstvi/asociace-obranneho-a-bezpecnostniho-prumyslu-je-klicovym-partnerem-resortu-obrany-212573/ 212573 <!--WTD_I(216297)--> <!--WTD_I(216297)--> <!--WTD_I(216298)--> <!--WTD_I(216296)--> published no news Oštěpař Jan Železný, legenda českého sportu, obdržel titul Ambasador ČR Na galavečeru top manažerů nejvýznamnějších firem CZECH TOP 100, který se konal 12. června v prostorách Španělského sálu Pražského hradu, převzal major Jan Železný, trojnásobný olympijský vítěz a mistr světa, několikanásobný světový rekordman v hodu oštěpem a trenér oštěpařů v ASC Dukla, ocenění Ambasador ČR za šíření věhlasu a slávy České republiky v zahraničí. <p><!--WTD_I(216349)--> </p><p>Jan Železný je považován za nejlepšího oštěpaře všech dob. Je držitelem tří zlatých medailí (OH 1992, 1996 a 2000), první zlatou získal jako příslušník Dukly Banská Bystrica a jedné stříbrné medaile z OH 1988, trojnásobný mistr světa (1993, 1995, 2001), několikanásobný rekordman a držitel současného světového rekordu v hodu oštěpem z roku 1996 (98,48 metru). Byl vyhlášen Atletem světa (2000), Atletem Evropy (1996, 2000) a českým Sportovcem roku (1993, 1995, 2000, 2001). Jako jediný třikrát přehodil 95 metrů, což se zatím od změny těžiště oštěpu nikomu jinému nepovedlo. </p><p> </p><p><strong>Kariéru ukončil v roce 2006</strong> </p><p> </p><p>Sportovní kariéru ukončil v dresu Dukly Praha na mítinku v Mladé Boleslavi 19. října 2006. Ve stejném roce se ještě nominoval na mistrovství Evropy v atletice, které se konalo v Göteborgu. Své mezinárodní vystupování tam završil bronzovou medailí za výkon 85,92 metru. Tento výkon je také světovým rekordem v kategorii veteránů nad 40 let. Po ukončení kariéry zůstal v ASC DUKLA jako trenér oštěpařů. </p><p> </p><p>Je členem Českého olympijského výboru, od roku 2004 do roku 2012 zastupoval světové sportovce i v Mezinárodním olympijském výboru. V roce 2011 získal titul trenér roku. Mezi jeho svěřence patřila dvojnásobná olympijská vítězka Barbora Špotáková, mistr světa a Evropy Vítězslav Veselý. Nyní vede další úspěšné oštěpaře a oštěpařky. Na mistrovství světa v roce 2017 získali jeho svěřenci dvojnásobné medailové zastoupení, když Jakub Vadlejch skončil druhý a Petr Frydrych se umístil na bronzové příčce.</p> yes Ivana Roháčková, ASC DUKLA MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-13 16:34:56 /informacni-servis/zpravodajstvi/ostepar-jan-zelezny--legenda-ceskeho-sportu--obdrzel-titul-ambasador-cr-212619/ 212619 <!--WTD_I(216348)--> <!--WTD_I(216348)--> <!--WTD_I(216350)--> <!--WTD_I(216347)--> published no news Čestná stráž AČR na DrillFestu 2019 bodovala pochodovou sestavou, v níž nechyběl vtip Po pěti letech se na Staroměstské náměstí v Praze vrátil 12. ročník mezinárodní přehlídky exhibičních vystoupení jednotek čestných stráží – DrillFest 2019. Své umění předvedli vojáci z České republiky, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. Letos poprvé vystoupila i exhibiční jednotka z Ukrajiny. <p>&bdquo;Jsem velice potěšen, že jsme se zde sešli již na 12. ročníku exhibice. Pro tento rok bylo novinkou vystoupení čestné stráže z Kyjeva. Poděkování patří všem zúčastněným včetně Vojenské hudby Olomouc. Od zítřka plánujeme příští ročník, jelikož je to běh na dlouhou trať,&ldquo; řekl velitel Posádkového velitelství Praha plukovník gšt. Milan Virt. </p><p> </p><p><strong>Hosty byli velitelé posádek hlavních měst</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Letošní ročník DrillFestu byl specifický nejen tím, že se ho účastnilo nejvíce drill týmů v historii, ale i tím, že jeho čestnými hosty byli i velitelé posádek hlavních měst, kteří se účastní jubilejní 25. konference velitelů posádek hlavních měst v Praze,&ldquo; uvedl zástupce velitele posádky Praha podplukovník Ján Kotvas. </p><p> </p><p>DrillFest se v tomto roce konal pod záštitou prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Jaromíra Zůny a radní hlavního města Prahy Hany Třeštíkové. Program zahájila Vojenská hudba Olomouc promenádním koncertem, který sklidil od všech přihlížejících dlouhý a zasloužený potlesk. Vojenští hudebníci následně vystoupili se svoji show, která byla komponovaná řadou mezinárodně známých melodií a kombinovaná s předpisovými a tanečními krokovými variacemi. Za toto číslo sklidili velký úspěch na mnoha festivalech vojenských hudeb v zahraničí a nyní i doma. </p><p> </p><p><strong>Nové exhibiční vystoupení</strong> </p><p> </p><p>Čestná stráž AČR předvedla nové exhibiční vystoupení, které choreograficky připravil vedoucí praporčík 2. roty praporu Čestné stráže AČR nadrotmistr Otakar Málek. Tato náročná ukázka zahrnula i řadu vtipných situací a gagů. Vojáci zkrátka ukázali, že i pochodová sestava může být nejen přesná, ale i vtipná. </p><p> </p><p>Tomu všemu samozřejmě dominovaly vzduchem létající pušky, přesné kroky, ale i propracovaná choreografie všech vystupujících. V minulých ročnících byla tato vystoupení na Václavském náměstí a dle ohlasů diváků je Staroměstské náměstí více než důstojnou alternativou. Dvouhodinovou benefici zhlédlo několik tisíc diváků.</p> yes Michal Voska Armada čeština publicationrelated Administrátoři František Bobisud 2019-06-13 16:57:00 /informacni-servis/zpravodajstvi/cestna-straz-acr-na-drillfestu-2019-bodovala-pochodovou-sestavou--v-niz-nechybel-vtip-212621/ 212621 <!--WTD_I(216366)--> <!--WTD_I(216366)--> <!--WTD_I(216367)--> <!--WTD_I(216365)--> published no news Cvičení Capable Logistician 2019 v Polsku výrazně posunulo spolupráci v oblasti logistiky nejen aliančních armád Byl slyšet řev naplno pracujících motorů. Konvoj náklaďáků nestačil ještě ani pořádně zastavit a okamžitě začala vykládka kontejnerů s logistickými zásobami a palet s municí. Na obzoru jistilo bezpečnost vykládky několik obrněných transportérů. Právě touto epizodou vyvrcholilo v polském výcvikovém prostoru Drawsko Pomorskie cvičení Capable Logistician 2019, které připravilo Mnohonárodní centrum pro koordinaci logistiky (MLCC) sídlící v Praze. <p>&bdquo;Cílem cvičení bylo zvyšování standardizace a interoperability v oblasti logistiky. Má mnohonárodní charakter, je do něj zapojeno třicet jedna zemí. Prověřujeme zde schopnosti logistické podpory. Procvičovali jsme například přijetí vojsk v operaci včetně zajištění jejich přenocování v poli, doplnění paliva, následného přesunu a dalších činností logistické podpory,&ldquo; vysvětluje ředitel MLCC a zároveň ředitel cvičení plukovník gšt. Daniel Zlatník. </p><p> </p><p><strong>Polákům vojenské konvoje nevadí</strong> </p><p> </p><p>Konvoj byl vyložen a za stejného burácení motorů, jako když přijel, opustil předsunuté logistické pracoviště. Tvořila ho mnohonárodní transportní jednotka, jejíž součástí byly i naše tatrovky s vojáky ze 141. zásobovacího praporu z Pardubic. &bdquo;Strávili jsme zde dva týdny. Do prostoru cvičení jsme se přepravili z České republiky po vlastní ose. Přesun nám trval šestnáct hodin. Byl v podstatě bezproblémový, doprovázela nás Vojenská policie. Až na jeden případ se nám nestalo, že by se někdo z civilních řidičů snažil začlenit do kolony. Všichni ji respektovali. Jak je vidět, na polském území jsou v tomto směru řidiči informovanější a také ukázněnější,&ldquo; usmívá se velitel našich &bdquo;autařů&ldquo; nadporučík Jaroslav Ungr. &bdquo;Na našich vozidlech jsou multilifty, takže jsme převáželi nejen materiál, ale i porouchanou a vyřazenou těžkou vojenskou techniku.&ldquo; </p><p> </p><p>Plánování a rekognoskaci tras přesunu této dopravní skupiny měl na starosti další český zástupce, majorka Alena Plodíková. V jednotce této drobné šestatřicetileté ženy z Agentury logistiky sloužilo 43 příslušníků devíti národností. Její součástí byl i náš čtyřčlenný dopravní tým. &bdquo;Kromě rekognoskace a plánování tras se tady podílíme i na doprovodech konvojů. Právě proto, že se jedná o mnohonárodní jednotku, snažíme se klást důraz na to, aby co nejvíce fungovala vzájemná interoperabilita,&ldquo; dodává. </p><p> </p><p><strong>Muniční sklad v režii Čechů</strong> </p><p> </p><p>Polní muniční sklad pod taktovkou Čechů byl postaven podle NATO standardů AST 5. Mohl pojmout až 16 tisíc tun munice. Dělil se do pěti kójí podle snášenlivosti. Každá z nich mohla obsahovat až 2000 kilogramů výbušnin zalaborovaných v munici. Skladovala se zde munice tří národních armád, české, německé a polské. Jednotku mobilního muničního skladu tvořilo šestnáct příslušníků ze šesti zemí. K dispozici měli dva druhy vysokozdvižných vozíků a sedm kontejnerů pro školní munici. V jejím čele stál major Jan Vrobel z Centra zabezpečení munice v Týništi nad Orlicí. &bdquo;Všichni moji podřízení bez ohledu na národnost jsou odborníci, muničáři, takže skloubit jejich vzájemnou součinnost nebyl příliš velký problém. Problematika skladování a manipulace s municí je nejen v armádách NATO velmi podobná. Zaměřujeme se na procvičení manipulace s municí, jako je její nakládání a vykládání, skladování, dále výdej pro cvičící jednotky,&ldquo; řekl její velitel. </p><p> </p><p>První cvičení ze série Capable Logisticion se konalo v roce 2013 na Slovensku. O dva roky později se uskutečnilo v Maďarsku. &bdquo;V současné době se tedy jedná již o třetí řadu. Na všech zúčastněných zemích je vidět, že logistické schopnosti jsou posouvány a neustále rostou. Ten vývoj je markatní,&ldquo; dodal na závěr plukovník gšt. Zlatník.<ul><li><em>Do Capable Logistician se zapojilo tři a půl tisíce vojáků, z toho je devět set logistiků. Dvě stě padesát lidí poskytovalo přímé logistické zabezpečení. K dispozici bylo sto patnáct kusů těžké techniky.</em></li><li><em>Reportáž ze cvičení najdete koncem června v časopise A report č. 7</em></li></ul></p> yes Vladimír Marek Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-14 08:06:00 /informacni-servis/zpravodajstvi/cviceni-capable-logistician-2019-v-polsku-vyrazne-posunulo-spolupraci-v-oblasti-logistiky-nejen-aliancnich-armad-212636/ 212636 <!--WTD_I(216377)--> <!--WTD_I(216377)--> <!--WTD_I(216398)--> <!--WTD_I(216376)--> published no news Strakoničtí vojáci na cvičení v Polsku odvraceli útoky letadel a provedli manévr raketami Mezinárodní cvičení Tobruq Legacy 2019, které se konalo v uplynulých dvou týdnech v Polsku, rozehrálo aliančním vojákům několik situací, které dosud nikdy společně neprocvičovali. Kromě boje s nepřátelskými letadly museli nově řešit i simulovaný útok balistickými střelami nebo manévr raketami. <p>Cvičení se zúčastnilo téměř pět tisíc vojáků z dvaceti členských států NATO. &bdquo;Jednotky pozemní protivzdušné obrany z různých zemí Aliance se pravidelně setkávají a společně cvičí od roku 2015. Hlavním cílem všech těchto výcviků je prohloubit interoperabilitu a sladit činnosti a procedury při plánování a provádění společných protivzdušných operací Severoatlantické aliance,&ldquo; připomněl velitel strakonického 251. protiletadlového raketového oddílu podplukovník Alan Dubový. </p><p> </p><p><strong>Ničili nepřátelská letadla</strong> </p><p> </p><p>Stíhací bombardér Su-22 zaútočil na jednotky pozemní protivzdušné obrany. &bdquo;Vzdálenost 30, jednotlivý, přílet, výška 6 000. Cíl v zóně,&ldquo; hlásí operátor. &bdquo;Rozumím, první pal!&ldquo;, reaguje velitel radiolokátoru. &bdquo;První odpálená na 25. Výbuch. Cíl zničen na 16,&ldquo; informuje o chvíli později operátor. </p><p> </p><p>Podobná hlášení čeští vojáci podávali, když fiktivně sestřelili nepřátelské letadlo. Do cvičení Tobruq Legacy 2019 se vedle systémů velení a řízení palby zapojili s protiletadlovými komplety 2K12 KUB a RBS-70. </p><p> </p><p><strong>Češi si od Slováků půjčili munici</strong> </p><p> </p><p>Při jednom z incidentů došla české jednotce 2K12 KUB munice. Tu jim vzápětí poskytla slovenská jednotka, vyzbrojená stejným protiletadlovým systémem. &bdquo;V rámci rozehry byl mezi českou a slovenskou jednotkou proveden takzvaný manévr raketami,&ldquo; objasnil jeden z instruktorů výcviku praporčík František Hammerbauer. </p><p> </p><p>V boji ale mohou nastat i další situace. &bdquo;Jednotka nebo její část se může stát nebojeschopnou, například v důsledku poškození techniky. Pojem interoperabilita tak můžeme chápat nejen jako sladění postupů a procedur, ale i jako technickou kompatibilitu mezi jednotkami,&ldquo; dodal praporčík Hammerbauer. </p><p> </p><p><strong>Útok balistickými střelami</strong> </p><p> </p><p>Další novinkou na letošním cvičení Tobruq Legacy byl incident, kdy vojáci reagovali na simulovaný útok balistickými raketami. Do cvičení se totiž zapojily také jednotky z USA a Nizozemí, jež mají ve výzbroji raketový systém Patriot a jsou tak schopné aktivně čelit napadení balistickými střelami. </p><p> </p><p>Hlavní část cvičení Tobruq Legacy skončila ve čtvrtek v odpoledních hodinách. &bdquo;Jednotky se během pátku přesunou do palebných postavení na pobřeží Baltského moře. Víkend pak stráví nácviky na bojové střelby z protiletadlových raketových kompletů, které jsou plánovány na příští týden,&ldquo; doplnil podplukovník Alan Dubový, který bude v Polsku řídit střelby českých vojáků.</p> yes kapitánka Jana Samcová, tisková a informační důstojnice 25. protiletadlového raketového pluku Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-14 09:34:39 /informacni-servis/zpravodajstvi/strakonicti-vojaci-na-cviceni-v-polsku-odvraceli-utoky-letadel-a-provedli-manevr-raketami-212645/ 212645 <!--WTD_I(216387)--> <!--WTD_I(216387)--> <!--WTD_I(216397)--> <!--WTD_I(216386)--> published no news Lidice jako symbol vlastenectví a nutnosti postavit se zlu Letos uplynulo už 77 let od 10. června 1942, kdy nacisté v Lidicích zastřelili 173 mužů. Lidické ženy odvezli do koncentračních táborů. Děti, které nebyly vybrány k poněmčení nebo přesáhly jeden rok věku, zahynuly v polském Chelmnu. Obec Lidice byla srovnána se zemí. <p>Právě při příležitosti 77. výročí této tragické události se v sobotu 15. června uskutečnila v areálu Památníku Lidice pietní vzpomínka. Akce se zúčastnili obyvatelé Lidic, pozůstalí, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Radek Vondráček, ministři Tomáš Petříček, Marie Benešová, Vladimír Kremlík, Antonín Staněk a další významní hosté. Za resort obrany byli přítomni náměstek pro řízení Sekce obranné politiky a strategie Jakub Landovský a zástupce náčelníka Generálního štábu - inspektor AČR generálmajor Milan Schulc. </p><p> </p><p><strong>Lidice &ndash; nejprve hrdinský čin poté strašlivá odveta</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Lidice jsou u mne spojeny jednak s hrdinským činem, který jim předcházel a poté se strašlivou odvetou. Když uděláte nějaký hrdinský čin, když vystoupíte veřejně proti zlu, pak teprve hrozba odvety, nebo spíš její realizace, z toho učiní hrdinství. To v tomto případě spočívalo ve skutečnosti, že lidičtí muži a vůbec obyvatelé Lidic nesli tento těžký čin s určitou úctou. Za celý národ vyjádřili v těžkých chvílích schopnost semknout se, nepodvolit se a nést následky svých vlastních činů,&ldquo; řekl při této příležitosti Jakub Landovský. </p><p> </p><p>&bdquo;Lidická tragédie a vše, co s ní souviselo, představuje jeden z největších symbolů naší národní schopnosti vzepřít se. Na vojenské akci, která předcházela likvidaci Lidic, se podíleli řadoví příslušníci našich ozbrojených sil. A i oni zaplatili cenu nejvyšší,&ldquo; zdůraznil generál Schulc. </p><p> </p><p>Modlitba za zemřelé byla již tradičně svěřena kaplanovi Agentury personalistiky AČR podplukovníkovi Miloslavu Kloubkovi. Jeho dědeček bydlel totiž až do začátku války v Lidicích naproti kostelu. Pak se přestěhoval do nedalekého Buštěhradu. &bdquo;Před 88 lety se narodil mému lidickému dědečkovi můj tatínek. Oba jsou již mrtví. Když jsem si ale prohlížel pozůstalost, našel jsem tam zajímavý pamětní list. Je to hlavičkový papír, na kterém je v trnové koruně zobrazena obec Lidice před vypálením a kratičké heslo: Na paměť 10. června 1942. Právě nad tímto dokumentem jsem si uvědomil, že my všichni jsme takovým pamětním listem, na který si píšeme, co zažijeme, co si pamatujeme a co nás těší. Někdy z toho bílého papíru musíme vytvořit hodně černou mazanici. A to jen proto, že takové jsou naše zkušenosti. Jde o to, aby na tom bílém listě, který dostaneme, když se narodíme, byly ty Lidice nerozbořené. Aby tam nebyla žádná černota, žádné pomačkané listy. To je také základem pro moji modlitbu, kterou vysílám k pánu Bohu za vás za všechny,&ldquo; pronesl k přítomným podplukovník Kloubek. </p><p> </p><p><strong>Přehlídka dětských sborů nechyběla ani letos</strong> </p><p> </p><p>Na pietní akci bylo výrazně zastoupeno i Posádkové velitelství Praha. &bdquo;Tato akce je společně s Terezínskou tryznou a Ležáky naší největší pietní záležitostí. Hraje zde Ústřední hudba AČR, kromě toho zde máme osmdesát vojáků jako nosičů věnců,&ldquo; připomenul zástupce velitele podplukovník Ján Kotvas. </p><p> </p><p>V odpoledních hodinách se pak v amfiteátru na nádvoří muzea uskutečnil 13. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých sborů pod názvem &bdquo;Světlo za Lidice&ldquo;, během které se představily soubory všech čtrnácti krajů. V předvečer pietní akce se na nádvoří u Glorietu v Lidicích uskutečnil koncert Ústřední hudby AČR s podtitulem &bdquo;Pro Lidice&ldquo;.</p> yes Vladimír Marek MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-15 20:35:07 /informacni-servis/zpravodajstvi/lidice-jako-symbol-vlastenectvi-a-nutnosti-postavit-se-zlu--212664/ 212664 <!--WTD_I(216408)--> <!--WTD_I(216408)--> <!--WTD_I(216450)--> <!--WTD_I(216407)--> published no news Štáb a jednotky určené do Bamaku a Koulikora poprvé společně cvičily v Přáslavicích a na Libavé Po několika měsících oddělených příprav se poprvé při nepřetržitém výcviku kontingentu 2. úkolového uskupení (ÚU) AČR Mali v posádce Přáslavice a ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá setkal štáb a jednotky, které jsou určené do velitelství výcvikové mise EUTM (Training Mission) v Bamaku a výcvikového kempu v Koulikoro (KTC). <p><!--WTD_I(216462)-->Cvičení bylo rozděleno na dvě základní části. V prvním bloku se uskutečnilo několik různých druhů příprav, které vedly k nastavení jednotných standardů pro všechny příslušníky kontingentu. Jednalo se například o topografickou, zdravotní a spojovací přípravu. Následovala střelecká příprava, při níž vojáci stříleli ze zbraní, které si potom každý z nich odveze s sebou do mise. Tato část posléze vyvrcholila střelbami skupiny a nočními střelbami. </p><p> </p><p><strong>Nacvičovali taktiku</strong> </p><p> </p><p>Ve druhé polovině týdne nabralo cvičení na dynamice. Vojáci začali procvičovat především taktiku, která je často spojená s incidenty inspirovanými skutečnými událostmi v místě plánovaného nasazení. Štáb představoval činnost taktického operačního centra (Tactical Operational Centre &ndash; TOC), ze kterého byly řízeny jednotlivé skupiny ochrany. Tři tyto skupiny si v souvislosti s tím vyzkoušely, jak provádět ochranu základny, eskorty, doprovody VIP osob, fungování týmu rychlé reakce (Quick Reaction Team) a patrolování mezi obyvatelstvem (Social Patrol). </p><p> </p><p>&bdquo;Reálnost cvičení podpořila skupina nepřátelské síly a rozehry (OPFOR). Veškerá činnost byla navíc stále kontrolována rozhodčími (&bdquo;OC&ldquo;). Po provedení každé akce se uskutečnilo vždy vyhodnocení postupů jednotek (tzv. AAR &ndash; After Action Review). Tím byla dána okamžitá zpětná vazba o kladech a nedostatcích a s tím spojená doporučení pro další činnost,&ldquo; konstatoval kapitán Přemysl Tvrdý, který bude velet jednotce v Koulikoru.<hr /><ul><li>2. úkolové uskupení AČR MALI je postavené na bázi 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic, převážně 2. mechanizované roty, doplněné o specialisty z dalších složek.</li><li>Předpoklad nasazení je v závěru roku 2019.</li><li>Kontingentu velí kapitán Jan Brunclík ze 7. mechanizované brigády.</li></ul></p> yes kapitán Karel Hausmajer Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-17 12:58:13 /informacni-servis/zpravodajstvi/stab-a-jednotky-urcene-do-bamaku-a-koulikora-poprve-spolecne-cvicily-v-praslavicich-a-na-libave-212681/ 212681 <!--WTD_I(216478)--> <!--WTD_I(216478)--> <!--WTD_I(216479)--> <!--WTD_I(216477)--> published no news Hraničtí vojáci se přesunuli do Polska, kde jsou nasazeni do aliančních sil velmi rychlé reakce Manévrové jednotky a část štábu 71. mechanizovaného praporu z Hranic se v minulém týdnu přesunuly do polského vojenského výcvikového prostoru Orzysz a staly se tak společně s prapory Španělska, Polska a Velké Británie součástí mezinárodní brigády vytvořené na bázi tamní 21. brigády Střelců Podhalaňských. Důvodem je nasazení do aliančních sil velmi rychlé reakce VJTF NATO (Very High Readiness Joint Task Force) v letech 2019 – 2021. <p>V této fázi cvičení vojáci prověřili kompatibilitu spojovacích a informačních prostředků s ostatními prvky brigády tak, aby při ostré fázi cvičení byl zabezpečen bezproblémový všestranný informační tok. </p><p> </p><p>Zbývající část štábu praporu se do Polska přesunuje dnes a poté zaujme postavení v hlavním místě velení. &bdquo;Odtud budeme, podle úkolů, které dostaneme od velitele mezinárodní brigády, řídit útočnou a obrannou operaci našeho praporního úkolového uskupení v rámci certifikace brigády. Očekáváme, že rozehra cvičení bude zahrnovat prvky konvenční i nekonvenční války, jsme připraveni ale reagovat na jakýkoliv vývoj situace na bojišti,&ldquo; konstatoval velitel 71. mechanizovaného praporu podplukovník Petr Blecha, který na toto zahraniční cvičení vyslal téměř 350 vojáků a více než 50 kusů techniky. </p><p> </p><p><strong>Certifikovali se na cvičení Czech Lizard 2019</strong> </p><p> </p><p>Praporní úkolové uskupení na bázi 71. mechanizovaného praporu se pro nasazení do aliančních sil velmi rychlé reakce certifikovalo už v dubnu na cvičení Czech Lizard 2019. </p><p> </p><p>&bdquo;Ostatní prapory, které jsou součástí brigády, byly rovněž certifikovány na národní úrovni. Certifikace velitelství brigády, tedy potvrzení jeho bojové připravenosti, je hlavním cílem právě probíhajícího mezinárodního cvičení DRAGON 2019,&ldquo; vysvětlil podplukovník Petr Blecha. </p><p> </p><p>Dodal, že úkolem cvičících jednotek je dokázat svoji sladěnost při vedení bojové činnosti se zaměřením na statickou a manévrovou obranu. &bdquo;Naším úkolem bude zaujmout stanovený prostor obrany, rozmístit krycí síly a následně v kontaktu s nepřítelem prokázat schopnost plynule přecházet v jednotlivé druhy obranných a útočných taktických činností,&ldquo; upřesnil velitel praporu.</p> yes kpt. Radek Hampl Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-17 14:07:24 /informacni-servis/zpravodajstvi/hranicti-vojaci-se-presunuli-do-polska--kde-jsou-nasazeni-do-aliancnich-sil-velmi-rychle-reakce--212687/ 212687 <!--WTD_I(216487)--> <!--WTD_I(216487)--> <!--WTD_I(216488)--> <!--WTD_I(216486)--> published no news Soutěž Europa Secura 2019 vyhrála trojice studentů z gymnázia v Libereckém kraji V pátek 14. června skončilo v Chráněné krajinné oblasti Brdy celostátní kolo soutěže pro středoškolské studenty Europa Secura 2019. Po celý týden 42 studentů v tříčlenných družstvech měřilo síly v oblastech znalostí mezinárodní a bezpečnostní politiky či zdolávání náročných překážek v terénu. Soutěž o Evropské unii a bezpečnostní politice organizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. <p>Vítězem soutěže se letos stalo družstvo studentů Libereckého kraje z gymnázia v Jablonci nad Nisou - Markéta Hlaváčková, Anna Bobková a Cyril Vacek. &bdquo;Je to pro nás neskutečné překvapení. Do tohoto kola jsme totiž šli s cílem překonat sami sebe než zvítězit,&ldquo; radovala se trojice studentů. </p><p> </p><p>Na druhém místě skončili studenti z příbramského gymnázia ve Středočeském kraji - Vojtěch Ježek, Karel Walenka a Tomáš Migl. Třetí místo obsadili studenti gymnázia v Havlíčkově Brodě na Vysočině - Tereza Kotlasová, Matěj Marek a Martin Toman. </p><p> </p><p><strong>Vyhráli studijní cestu do Bruselu</strong> </p><p> </p><p>&bdquo;Pamatuju si, že přihlášku do soutěže jsme podávali pouhý den před uzavřením registrací, a účast v celostátním kole nám připadala nedosažitelná. A teď, pár měsíců poté, jsme ho úspěšně zvládli a dokázali vybojovat pobyt v Bruselu. Pro mě je to prostě neuvěřitelné,&ldquo; smála se Tereza. Tři vítězná družstva totiž získala třídenní studijní cestu do Bruselu. &bdquo;Navštíví zde instituce Evropské unie a NATO a seznámí se s jejich fungováním. Cesta se uskuteční díky podpoře Zastoupení Evropské komise v ČR,&ldquo; vysvětlil Martin Vokálek, koordinátor celého projektu. </p><p> </p><p>Spoluorganizátorem celostátního kola bylo i Ministerstvo obrany ČR a Armáda České republiky, zastoupená Velitelstvím pozemních sil a vojáky ze 13. dělostřeleckého pluku, 15. ženijního pluku, 103. centra CIMIC/PSYOPS a dále příslušníky pyrotechnické služby Vojenské policie v Jincích. </p><p> </p><p><strong>Vojáci předávali znalosti i zkušenosti</strong> </p><p> </p><p>Vojáci studentům předávali své znalosti a zkušenosti ze zahraničních operací a podporovali je ve zvládnutí překážek během závodu. Všichni studenti se shodli, že náročný týden byl pro všechny velkou výzvou, kdy si často sáhli na dno psychických i fyzických sil. Současně jim ale velkou pomocí byla perfektní týmová spolupráce v kolektivu vrstevníků. </p><p> </p><p>&bdquo;Po měsících práce bylo skvělé vidět finalisty v Brdech. Celý týden pro ně bude zcela jistě nezapomenutelným zážitkem pro svoji náročnost. Vidět jejich úsměvy je nejhezčí odměnou pro mě i všechny vojáky, kteří se zde na všem podíleli,&ldquo; dodal Petr Toman, který akci koordinoval za Ministerstvo obrany ČR.</p> yes majorka Mgr. Miroslava Štenclová, Velitelství pozemních sil MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-17 14:26:25 /informacni-servis/zpravodajstvi/soutez-europa-secura-2019-vyhrala-trojice-studentu-z-gymnazia-v-libereckem-kraji-212717/ 212717 <!--WTD_I(216511)--> <!--WTD_I(216511)--> <!--WTD_I(216496)--> <!--WTD_I(216464)--> published no news O nejlepší dvojici odstřelovačů na Boleticích bojují týmy z České republiky, Lotyšska, Maďarska i Polska Daddy is coming. To je podtitul již 7. ročníku mezinárodní soutěže odstřelovačů Ride of the kings, která se pod záštitou zástupce náčelníka generálního štábu – ředitele Společného operačního centra MO generálmajora Jiřího Vernera koná ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice od 16. do 20. června. <p>Realizační tým se do Boletic přesunul po více než šesti měsících příprav, aby zde vybudoval celkem 37 náročných dynamických střeleckých úloh, z toho šest se bude konat v noci a jedna za podpory vrtulníku Mi-171Š. Tým připravil podmínky také pro 28 dalších úkolů, z nichž jeden bude pod taktickým nočním námětem. Odstřelovači, z nichž jsou týmy složeny, dopředu žádný z úkolů neznají. Jejich konkrétní znění se dozvědí až při příchodu na stanoviště. </p><p> </p><p>Všechny tyto úlohy se bude snažit splnit celkem 22 dvoučlenných týmů z ozbrojených složek České republiky a armád Lotyšska, Maďarska a Polska. Úkoly jsou umístěny v náročném a někdy obtížně přístupném terénu, k čemuž je potřeba vysoké vycvičenosti týmu. </p><p> </p><p>Soutěž v neděli odstartoval úvodní briefing a už večer začaly týmy plnit úkol pod taktickým námětem. </p><p> </p><p>Tuto tradiční a ojedinělou soutěž organizuje Společné operační centrum MO společně s Velitelstvím výcviku &ndash; Vojenské akademie, útvary 4. brigády rychlého nasazení a některými dalšími útvary Armády České republiky.</p> yes podplukovník Ing. Zbyněk Ostrý Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-17 15:06:59 /informacni-servis/zpravodajstvi/o-nejlepsi-dvojici-odstrelovacu-na-boleticich-bojuji-tymy-z-ceske-republiky--lotysska--madarska-i-polska--212673/ 212673 <!--WTD_I(216508)--> <!--WTD_I(216508)--> <!--WTD_I(216509)--> <!--WTD_I(216416)--> published no news Elitní kurz Komando zvládlo šestnáct vojáků. Ocenění převzali v kostele sv. Cyrila a Metoděje V pátek 14. června se v Národním památníku hrdinů Heydrichiády, který se nachází v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze, uskutečnilo slavnostní vyřazení šestnácti úspěšných absolventů kurzu Komando. Poté účastníci uctili památku padlých parašutistů, kteří zde za 2. světové války marně bojovali s přesilou SS a Gestapa. <p>&bdquo;Není posvátnějšího místa v naší zemi pro převzetí insignií absolventa kurzu Komando,&ldquo; řekl zástupce velitele Velitelství výcviku &ndash; Vojenské akademie (VeV-VA) plukovník gšt. Petr Svoboda, který s náčelníkem Odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy VeV-VA plukovníkem Milošem Zrubcem a náčelníkem Úseku přípravy Komando majorem Robertem Zahurancem čerstvým absolventům předal nejen absolventské dekrety, ale i odznaky, nášivky a pamětní mince kurzu Komando.<br /> </p><p> </p><p><strong>Zahájilo 25 vojáků, dokončilo 16</strong> </p><p> </p><p>Kurz pod vedením příslušníků Úseku přípravy Komando zahájilo 25 příslušníků Armády České republiky a mezi těmi, kteří jej zvládli úspěšně až do samého konce, jsou již tradičně příslušníci 4. brigády rychlého nasazení Žatec a 7. mechanizované brigády Hranice, ale nechybí ani zástupci 102. průzkumného praporu Prostějov, Univerzity obrany Brno a 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany Liberec. </p><p> </p><p>FS dýku pro nejlepšího absolventa získal četař David Rečičár, příslušník 4. brigády rychlého nasazení. &bdquo;Ocenění si velmi vážím, ale myslím si, že by si ji zasloužil každý z nás, protože v armádě je to o týmu, a tento kurz by také nikdo nedokázal zvládnout sám,&ldquo; řekl četař Rečičár. </p><p> </p><p><strong>Kurz absolvoval až na třetí pokus</strong> </p><p> </p><p>Hrdinou byl bezesporu také nejstarší účastník, rotmistr Pavel Koruňák, dvaačtyřicetiletý příslušník 102. průzkumného praporu Prostějov, který se o absolvování kurzu pokoušel již potřetí. &bdquo;Dvakrát jsem nedokončil. Výhodou pro mě ale bylo, že jsem věděl, do čeho jdu a co mě zde čeká,&ldquo; vysvětlil rotmistr Koruňák. </p><p> </p><p>&bdquo;Už nejsem nejmladší a fyzicky jsem se připravoval i na řadě náročných soutěží, ale velmi důležité jsou i odborné znalosti. A právě ty mi v předešlých pokusech chyběly. Cítím teď obrovskou úlevu a hrdost sám na sebe, byl to několikaletý osobní boj spojený s velkým odhodláním nevzdat se a dosáhnout svého snu. A ten se stal nyní skutečností,&ldquo; dodal. Poblahopřát k velkému úspěchu mu přijel i velitel 102. průzkumného praporu podplukovník Pavel Hriník. </p><p> </p><p><strong>V kryptě bojovali parašutisté</strong> </p><p> </p><p>V podzemní kryptě kostela svedlo svůj hrdinný boj za 2. světové války sedm československých parašutistů proti přesile SS a Gestapa. Nevzdali se a bojovali až do konce. I oni prošli obdobnými výcviky a právě na jejich tradice současný kurz Komando navazuje. Za 2. světové války tímto kurzem prošlo 252 dobrovolníků, včetně Jana Kubiše či Jozefa Gabčíka. </p><p> </p><p>V novodobé historii byl kurz organizován a prováděn nejprve 4. brigádou rychlého nasazení a poté Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií ve Vyškově. Jedná se o elitní bojový kurz AČR zaměřený na velitele malých jednotek zařazených na služební místa, která vyžadují rozvoj individuálních velitelských znalostí, dovedností a schopností. Výcvik probíhá v taktických situacích a činnostech, které se blíží reálným bojovým podmínkám se zvýšenou psychickou a fyzickou zátěží. </p><p> </p><p>Během vyřazení byl udělen také odznak Komando za významnou pomoc a podporu tohoto kurzu náčelníkovi Úseku přípravy Komando majoru Robertu Zahurancovi. Zástupci VeV-VA poté uctili památku padlých hrdinů položením kytice. Vzpomínce na padlé věnovali také společnou minutu ticha. Další kurz Komando vyškovská akademie otevře na podzim.</p> yes kapitánka Monika Nováková, tisková a informační důstojnice VeV-VA Armada čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-17 15:52:33 /informacni-servis/zpravodajstvi/elitni-kurz-komando-zvladlo-sestnact-vojaku--oceneni-prevzali-v-kostele-sv--cyrila-a-metodeje-212749/ 212749 <!--WTD_I(216500)--> <!--WTD_I(216500)--> <!--WTD_I(216514)--> <!--WTD_I(216501)--> published no news Ministr obrany Lubomír Metnar informoval vládu o zakázce na modernizaci tanků a nákup letounů CASA V pondělí 17. června 2019 předložil ministr obrany Lubomír Metnar vládě České republiky informaci o třech veřejných zakázkách s předpokládanou hodnotou dohromady téměř 4 miliardy korun (včetně DPH). <p>Nejvíce finančních prostředků spotřebuje nákup dvou letounů CASA od španělské společnosti Airbus Defence and Space. Ta nabídla možnost odběru dvou nových skladových letounů CASA v následujících dvou letech (2020, 2021) s odloženou platbou dle původně plánovaných termínů, tedy v letech 2022 a 2023. </p><p> </p><p><strong>Pořizovací cena letounů 2,7 mld. s DPH</strong> </p><p> </p><p>Celková pořizovací cena letounů s plným vybavením bude 2,7 mld. Kč s DPH. Z ní vycházející nabídková cena bude ještě posouzena znalcem s předpokládaným podpisem smlouvy do konce roku. Díky předpokládané slevě a urychlení akvizice může dojít k úspoře až půl miliardy korun. </p><p> </p><p>&ldquo;Armáda České republiky potřebuje zvýšit své přepravní kapacity a nahradit dosluhující letouny Jak-40. Navíc nové letouny CASA budou úspornější, s větším doletem a modernějšími systémy, než ty dříve pořízené,&rdquo; vysvětlil ministr Metnar s tím, že 4 letouny, které již používá AČR, jsou spolehlivé a provozní náklady na ně nízké. </p><p> </p><p>Nalétáno mají přes 10 tisíc letových hodin a přepravily více než 62 000 osob. Plní úkoly při výcviku, zajišťují rotaci vojáků na zahraničních misích, používají se také k přepravě ústavních a vládních činitelů. </p><p> </p><p><strong>Náhradí systémy a komponenty tanků T-72M</strong> </p><p> </p><p>Druhou významnou zakázkou je technické zhodnocení 33 tanků T-72M. Tím je myšlena náhrada systémů a komponent, které jsou zastaralé či neopravitelné nebo se již nevyrábějí. Mezi nejdůležitější patří systém řízení palby či radiostanice. Předpokládaná hodnota zakázky je 908 mil. Kč bez DPH. Smlouva se státním podnikem VOP CZ uzavřena do konce roku 2019 s plněním v letech 2020 až 2023. Do doby pořízení nových tanků (k němuž se nepřistoupí dříve než v letech 2026 až 2029) budou technicky zhodnocené tanky schopny zabezpečit naplnění mezinárodních závazků AČR. Následně budou určeny pro jednotky Aktivní zálohy. </p><p> </p><p>Vláda vzala na vědomí také pořízení komplexního systému plánování letů letadel pro navigační přípravu a podporu plánování letů letadel AČR. Program je vyvíjen pražskou společností NAV Flight Services, která od roku 2011 ve dvou etapách programové vybavení AČR poskytovala. Předpokládaná hodnota zakázky posouzená znalcem je 78,1 mil. Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena v létě 2019 s plněním do konce roku 2025.</p> yes Jakub Fajnor, tiskové oddělení MO MO čeština publicationrelated Administrátoři Lucie Růžková 2019-06-17 16:09:16 /informacni-servis/zpravodajstvi/ministr-obrany-lubomir-metnar-informoval-vladu-o-zakazce-na-modernizaci-tanku-a-nakup-letounu-casa-212781/ 212781 <!--WTD_I(216536)--> <!--WTD_I(216536)--> <!--WTD_I(216538)--> <!--WTD_I(216535)-->RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.