Česky English

Úvodní stránka Aktuality Roste množství metanu a oxidu uhličitého v atmosféře

Roste množství metanu a oxidu uhličitého v atmosféře

13.5.2016

Roste množství metanu a oxidu uhličitého v atmosféře

Data získaná družicemi ukazují, že navzdory globálním snahám o redukci emisí roste množství metanu a oxidu uhličitého v atmosféře.

Koncentrace metanu byla zhruba konstantní až do roku 2007, ale od té doby roste tempem přibližně 0,3 procenta ročně. Naproti tomu hladina oxidu uhličitého roste setrvalým tempem 0,5 procenta ročně.

Tyto výsledky, prezentované na konferenci Living Planet Symposium v Praze, kombinují data ze starší mise ESA Envisat a japonské družice GoSat.

Důvod aktuálního nárůstu metanu není zcela jasný, ale vědci jej přičítají působení několika zdrojů jako zemědělství či fosilní paliva.

Data také ukazují na sezónní fluktuace, jako jsou vyšší koncentrace metanu v Indii a Číně během srpna a září. Důvodem je, že mokřady a rýžová pole jsou jeho velkým zdrojem a emise jsou nejvyšší v době, kdy je teplo a vlhko.

Další oblasti jako tropy, Spojené státy nebo části Ruska vykazují podobné sezónní změny.

Oxid uhličitý ukazuje podobné sezónní fluktuace, ovšem jeho maximální koncentrace nastává o něco dříve v severních zeměpisných šířkách. Je to dáno pravidelným růstem a poklesem oxid uhličitého majícím vztah s růstem a odumíráním pozemské vegetace: fotosyntézou, respirací a rozpadem organické hmoty.

Celkově ovšem oxid uhličitý vykazuje během uplynulé dekády setrvalý nárůst navzdory globálním snahám emise redukovat.

„Dnes rostliny pohlcují přibližně 25 procent oxidu uhličitého, který vytváříme. Bez toho by atmosférický oxidu uhličitý dosáhl hodnot, které by měly mnohem závažnější dopad,“ vysvětluje Michael Buchwitz z Institute of Environmental Physics při Brémské univerzitě v Německu.

„Jenomže dnes netušíme, jak budou rostliny reagovat na probíhající klimatické změny. Naše chápání toho, jak probíhá pohlcování oxidu uhličitého je velmi omezené. Cílem pozorování oxidu uhličitého pomocí družic je zaplnění našich mezer ve znalostech, což by mělo vést ke zlepšení předpovědí klimatu.“

Chystaná mise Sentinel-5P pro evropský program GMES/Copernicus bude přitom dedikovaná výhradně sběru dat týkajících se metanu a dalších složek atmosféry, a to celosvětově a celodenně.

„Sentinel-5P je mise pro budoucnost. A to proto, že bude dodávat velmi přesná a podrobná měření týkající se atmosférického metanu. Díky tomu budeme schopni detekovat a kvantifikovat emise metanu a určit jejich přesná místa, jako jsou třeba plynové vrty nebo ropná pole,“ poznamenává Michael Buchwitz, který vede projekt Greenhouse Gases (Skleníkové plyny) realizovaný v rámci iniciativy ESA Climate Change Initiative.

Cílem projektu je generovat globální data o atmosférickém oxidu uhličitém a metanu a vytvářet z nich produkty, které ve spojení s počítačovými modely nabídnou informace o regionálních zdrojích a „pohlcovačích“ těchto plynů.

Produkty týkající se atmosférických dat a pokrývající období v letech 2003 až 14 jsou k dispozici na http://www.esa-ghg-cci.org/

Další informace (v angličtině) jsou k dispozici na portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril
Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.