Česky English

Úvodní stránka Databáze průmyslových a akademických subjektů ČR

Databáze průmyslových a akademických subjektů ČR

Ministerstvo dopravy (MD) má zájem na zvýšení informovanosti průmyslových a akademických subjektů. Za účelem zvýšení efektivnosti a spolupráce mezi jednotlivými subjekty chce MD na svých stránkách rovněž zpřístupnit údaje týkající se činnosti jednotlivých subjektů v oblasti kosmických aktivit.

Pokud se předmět činnosti Vaší společnosti nebo instituce dotýká oblasti kosmických aktivit, vyplňte, prosím, tento registrační formulář.

Katalog "Czech Republic Successful in ESA - Catalogue 2018" ke stažení zde.
(Katalog "Czech Republic Successful in ESA - Catalogue 2017" ke stažení zde)
(Katalog "Czech Republic Successful in ESA - Catalogue 2016" ke stažení zde)
(Katalog "Czech Republic Successful in ESA - Catalogue 2015" ke stažení zde)
(Katalog "Czech Industry Successful in ESA - Catalogue 2014" ke stažení zde)
(katalog "Czech Industry Successful in ESA - Catalogue 2012" ke stažení zde)

Filtrování záznamů

Typ subjektuNázevMěsto
Zaměření
Asociace

Registrované subjekty

Společnost / InstituceOblast činnostiTyp subjektuwww
Iguassu Software SystemsSoftware, navigacePrůmyslový subjektwww
RAMET C.H.M. a.s. aktivní a pasivní radiolokační technikaPrůmyslový subjektwww
European Passive Components Institute s.r.o.European Passive Components Institute se zabývá podporou evropského průmyslu pasivních součástek a pasivních sensorů. Na základě dlouholeté spolupráce s ESA nabízí spolupráci a konzultace ve vesmírných aplikacích/projektech v oblasti pasivních součástek.Průmyslový subjektwww
Vojenský výzkumný ústav, s.p.speciální elektronika, speciální materiályPrůmyslový subjektwww
BizGarden s.r.o.Zpracování průzkumů trhu, zpracování a evaluace obchodních modelů využití nových technologií se specializcí na využití kosmických technologií. Poradenství v oblasti inovací a koučink, vzdělávání a manažerská podpora, mezinárodní spolupráce, vyhledávání partnerů pro VaVaI, řízení týmů.Průmyslový subjektwww
GINA Software s.r.o.Mobilní systém typu "Command and Control" pro sdílení real-time situace v terénu prostřednictvím interaktivní mapy. Představuje nový komunikační kanál pro výměnu geo-lokačních informací v kombinaci s lokalizací, mapováním a funkcemi pro řízení lidí v terénu.Průmyslový subjektwww
Iguassu Software Systems a.s.Aerospace Software DevelopmentPrůmyslový subjektwww
Inovacentrum - ČVUT v PrazeTechnology transferAkademický subjektwww
Aircraft Industries, a.s.Vývoj, výroba, montáž, údržba a prodej dvoumotorových turbovrtulových letounů řady L 410 a L 420; Servisní činnost a prodej náhradních dílů; projektování, zkoušky, modifikace a konstrukční změny letadel, jejich součástí a výrobků v letectví; kooperace v oblasti strojní výroby a tváření, speciální technologie; Výroba nářadí a přípravků; provozování mezinárodního letiště, vlastní střední odborné školy letecké pro výcvik leteckých mechaniků Průmyslový subjektwww
ROBOTSYSTEM, s.r.o. Výzkum a vývoj v oblasti robotiky, mechatroniky a lokomočních systémů. Realizace prototypů a konstrukčních celků.Průmyslový subjektwww
SKYBERGTECH s.r.o.Projektování a výstavba kosmických lodí, Projekt Nautilus s hyperpohonem, Impulsní a vysokofrekvenční zbraněPrůmyslový subjektwww
e-Fractalvýzkum a vývoj v oblasti softwarových řešeníPrůmyslový subjektwww
Dicom, spol. s r.o.elektronikaPrůmyslový subjektwww
Rücker ČR spol. s r.o.Pevnostní výpočty leteckých konstrukcí včetně certifikačních zpráv.Průmyslový subjektwww
VÚGTK, v.v.i.gravity field, satellite orbits, coordinate systems, GNSSAsociacewww
České Radiokomunikace a.s.-Televizní a rozhlasové vysílání -telekomunikační služby(hlasové i datové služby, připojení k internetu) -server hosting, server-housing -ICT řešeníPrůmyslový subjektwww
Space Innovations, v.o.s.Výzkum a vývoj pro oblast pilotovaných letů - Strategie, technologie a architekturaPrůmyslový subjektwww
Logica Czech RepublicLogica, nyní součást CGI, poskytuje konzultace a služby v oblasti informačních technologií. Klientům z celého světa, včetně mnoha největších evropských společnosti, nabízí poradenství, systémovou integraci a služby v oblasti outsourcingu. Průmyslový subjektwww
Logica Czech Republic, s.r.o.IT služby a consulting, vývoj softwaru, konzultace a služby v oblasti informačních technologií Průmyslový subjektwww
SYNPO, akciová společnostVývoj a komercializace nových technologií pro kompozity, nátěrové hmoty, lepidla a pojiva. V roce 2009 jsme otevřeli Centrum pro nanostrukturované polymery a polymery z obnovitelných zdrojů, které pracuje na několika projektech od vývoje vysoce kvalitních linerů pro vodíkové tanky až po kooperační projekty ss AV ČR - superparamagnetické nanočástice pro hypertermální léčení rakovinových nádorů.Průmyslový subjektwww
EuroGV spol.sr.o.Máme dlouholeté a bohaté praktické zkušenosti s prováděním geodetických a fotogrammetrických prací. Realizovali jsme také řadu projektů v oblasti geografických informačních systémů. Našemu řešení předchází vždy řádná analýza požadavků uživatelů. Upřednostňujeme vždy komplexní systémové řešení s ohledem na konkrétní podmínky. Dovedeme řešit i nestandardní měřické metrologické postupy při experimentálních měření např. v základním výzkumuPrůmyslový subjektwww
ITReGHlavním předmětem činnosti sdružení je aplikovaný výzkum, vývoj a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií a jejich aplikací a šíření jejich výsledků prostřednictvím výuky, publikování nebo transferu technologií.Asociacewww
Cyberfox, s.r.o.Vývoj IT technologiíAsociacewww
SERENUM, a.s.Návrh, vývoj, výroba a testování vybavení pro kosmické užitíPrůmyslový subjektwww
Botanický ústav AV ČR, v.v.i.Základní výzkum v oblasti taxonomie a ekologie fotosyntetických organismů (sinice, řasy a vyšší rostliny), včetně extrémních podmínekAkademický subjektwww
LA compositeVývoj a výroba kompozitních a sendvičových konstrukcíPrůmyslový subjektwww
ROHDE&SCHWARZ, závod Vimperk, s.r.o.Výroba,instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení.Průmyslový subjektwww
CleverMaps s.r.o. , SpolecnostGeo prostorove SW reseni Geo prostorove spracovani dat a analyzy Location Intelligence GIS konzultacie GIS analyzyPrůmyslový subjektwww
Kancelář TA ČRTechnologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.Průmyslový subjektwww
IBSmm Engineering, spol. s r.o.Průmyslové a vestavné systémy, vývoj systémů pro přenos a záznam videa.Průmyslový subjektwww
Flextronics Design s.r.o.Návrh a vývoj elektronických zařízení včetně vývoje SW a mechanických částí, Testování a výroba prototypů v Automobilové, Letecké, Průmyslové a Lékařské oblasti.Průmyslový subjektwww
ČVUT FEL, Laboratoř pro vývoj a realizaciČeské vysoké učení technickéAkademický subjektwww
SDTsdružení pro dopravní telematikuAsociacewww
ČVUT v Praze, Fakulta dopravnídopravní univerzitaAkademický subjektwww
5M s.r.o.Výroba a vývoj kompozitů a sendvičových panelů.Průmyslový subjektwww
Vysoké učení technické v Brně, Ústav fyziky FEKTNedestruktivní testování a charakterizace elektronických materiálů a součástek se zaměřením na dlouhodobou stabilitu. Spolupráce na výzkumu superkondenzátorů pro vesmírné aplikace.Akademický subjektwww
RESEARCH INSTITUTE OF GEODESY, TOPOGRAPHY AND CARTOGRAPHY (V•geodezie a geodynamika, •permanentní služba GPS (IGS), •inženýrská geodezie, •tvorba a vedení katastru nemovitostí, •tvorba a údržba mapových děl, •výzkum a vývoj Informačního systému zeměměřictví a katastru jako zdrojového informačního registru pro Státní informační systém České republiky, •vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodezii a kartografii, •aktivity ve státní standardizaci a metrologii ve sféře zeměměřictví a katastru, •autorizované metrologické středisko, •dálkový průzkum Země a fotogrammetrie •odvětvové informační středisko včetně Zeměměřické knihovny Průmyslový subjektwww
KB micro s.r.o.Navrh elektronickeho designu v oblasti spacePrůmyslový subjektwww
Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.Ústav informatiky je v souladu se svou zakládací listinou institucí základního výzkumu. Jeho hlavní cíle jsou: - provádět výzkum v oblasti informatiky v souladu s aktuálními trendy v teorii a aplikacích informatiky a tyto trendy také spoluvytvářet; - přenášet získané znalosti do společnosti, konkrétně vědecké komunitě, studentům a aplikačním oblastem vědy a výzkumu.Akademický subjektwww
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katevýpočtová mechanika, aplikovaná matematika, spolehlivost konstrukcí, optimalizace, testování kompozitůAkademický subjektwww
Česká geologická službageologické a environmentální studie; aplikace dálkového průzkumu ZeměAkademický subjektwww
BD SENSORS s.r.o.Výroba a vývoj snímačů tlaku, spínačů a sond pro měření výšky hladiny.Průmyslový subjektwww
CSRC, spol. s r.o.Vývoj a výroba elektronických zařízení v oblasti kosmických technologií. Průmyslový subjektwww
Astronomický ústav, AV ČRZákladní výzkum plazmatu v heliosféře.Akademický subjektwww
Space Systems CzechVývoj safety-critical systémůPrůmyslový subjektwww
GEA Space s.r.o.System and Applications Engineering in Navigation and Earth ObservationPrůmyslový subjektwww
S.A.B. Aerospace s.r.o.Konstrukční návrhy, termální a strukturální analýza.Průmyslový subjektwww
VSB-TU Ostrava - IT4Innovationsnárodní superpočítačové centrum; dálkový průzkum ZeměAkademický subjektwww
Center for Advanced Simulation and Technology (CAST)Skupina CAST nabízí služby výzkumu a vývoje v oblasti senzorů, měřicích systémů a přístrojů, magnetismu (navigace), metrologie, videometrie, kosmických a leteckých systému, certifikace, přístrojů a dále. Akademický subjektwww
ČVUT v Praze, FS, Ústav technologie obrábění, projektování atechnologie obrábění, projektování výrobních procesů a průmyslové inženýrství, metrologie a kontrola kvalityAkademický subjektwww
GE Aviation Czech s.r.o.Společnost GE Aviation Czech se soustředí na výzkum a vývoj technologií pro letectví a výrobu portfolia leteckých turbovrtulových motorů.Průmyslový subjektwww
UNIS, a.s.Výzkum a vývoj, certifikace a výroby pokročilých řídicích a diagnostických modulárních systému, napájecích soustav, výkonové a řídicí elektroniky s vestavěnými procesory pro oblast leteckých motorů, palivových a hydraulických soustav, elektrických aktuátorů, motorů a avioniky (použití letecké a kosmické aplikace, průmyslová automatizace, vojenský a automobilový průmysl) Průmyslový subjektwww
Honeywell International s.r.o.Technologies: Cockpit systems Runway and flight safety technology Air Traffic Management SATCOM and connectivity Propulsion Precision guidance Wheels and brakes Logistics services Gasoline, diesel, hybrid, and fuel cell turbochargers with variable nozzle technology Průmyslový subjektwww
Sobriety s.r.o.CAE SLUŽBY AEROSPACE ROTAČNÍ STROJE TESTOVÁNÍ OPTICKÉ SYSTÉMY ACPD/DCPD SYSTÉMY ELEKTRONIKAPrůmyslový subjektwww
TC AV ČRESA TT BrokerAkademický subjektwww
Exova s.r.o.Exova s.r.o. působí v České republice od roku 2003 a zaměřuje se na výzkum, vývoj a testování materiálů především pro letecký průmysl. Je držitelem certifikátu pro ověřování materiálů v rámci leteckého průmyslu NADCAP (National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program), který definuje systém požadavků na kvalitu vývojových, testovacích a výrobních procesů v leteckém a obranném průmyslu. Společnost Exova s.r.o. je součástí mezinárodní skupiny Exova, významného globálního partnera v oblasti vývoje, testování a certifikace pro zpracovatelský průmysl (zejm. petrochemický, letecký, farmaceutický, obranný průmysl, strojírenství, dopravu, potravinářství a další).Průmyslový subjektwww
Misterine s.r.o.Zaměřujeme se na virtuální a rozšířenou realitu, kterou aplikujeme do průmyslových řešení v rámci Průmyslu 4.0., do obchodu, průmyslu i do B2C oblasti. AR a VR aplikujeme na klientská řešení v oblasti tréninku, bezpečnosti práce, vývoj nových produktů i systémy v rámci "chytrých továren" (Průmysl 4.0.), komunikaci nebo marketing. Na základě klientských potřeb využíváme širokou škálu zobrazovacích zařízení Průmyslový subjektwww
ASU AVCR, v.v.i.Vyzkum slunecnich erupcii a pozorovaniAkademický subjektwww
Centrum výzkumu Řež s.r.o.Výzkumná organizace Centrum výzkumu Řež s.r.o. (CVŘ) byla založena 9. října 2002 jako 100% dceřiná společnost ÚJV Řež, a. s. Hlavním posláním společnosti je výzkum, vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné. K tomu disponuje významnou výzkumnou a experimentální infrastrukturou včetně výzkumných reaktorů LVR-15 a LR-0 a technologických smyček. Podstatné rozšíření výzkumné infrastruktury tkví v realizaci velkého investičního projektu SUSEN (Udržitelná energetika) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Evropského fondu pro regionální rozvoj.Průmyslový subjektwww
Central European data agency, a.s.Geoinformatika Dopravní telematika Informační sluzby Lokalizace a GNSS Průmyslový subjektwww
esc Aerospacekriticky SW, palubni SWPrůmyslový subjektwww
SVÚM a.s.production of self lubrication bearings foil METALOPLAST.Průmyslový subjektwww
daiteq s.r.o.návrh a implementace číslicových obvodů, specializovaných datových cest, mikroarchitektur procesorů, programovatelná hradlová polePrůmyslový subjektwww
BBT - Materials Processing IR optics, optics, crystal optics, acousto-optics, materials processing, research and developmentPrůmyslový subjektwww
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.Ústav se zabývá teoretickým a experimentálním výzkumem v oboru mechaniky tuhé fáze (s převažujícím zaměřením na stavební konstrukce) a je orientován zejména na dynamiku konstrukcí (stochastickou dynamiku, aerodynamiku, aeroelasticitu), nelineární mechaniku, mechaniku materiálů (klasických i neklasických), mechaniku porušování, mikromechaniku, biomechaniku a mechaniku zemin, na analýzu vlastností konstrukcí, jejich elementů i jejich spolehlivosti. Akademický subjektwww
ČVUT, Ústav bezpečnostních technologií a inženýrstvíinterdisciplinární bezpečnostní výzkumAkademický subjektwww
ADVACAM s.r.o.Vývoj a výroba hybridních pixelových detektorůPrůmyslový subjektwww
ESA BIC PragueESA Business Incubation Centre (BIC) Prague nabízí podporu podnikatelům a startupům s inovativními nápady na využití kosmických aplikací, technologií a patentů v běžném životě.Asociacewww
Ferrit s.r.o.Vývoj a výroba důlních strojů a zařízení pro dopravu materiálu a osob. Stroje jsou vyráběny jak v klasickém, tak v nevýbušném provedení pro všechny typy podzemních provozů.Průmyslový subjektwww
Deloitte Advisory s.r.o.ICT, poradenstvíPrůmyslový subjektwww
GNSS Centre of ExcellenceCíle GNSS Centra Podporovat vývoj GNSS aplikací v České republice spoluprací se zakládajícími členy GNSS Centra, kterými jsou Řízení letového provozu ČR, s.p., České drahy, a.s., Ředitelství silnic a dálnic a Správa železniční a dopravní cesty a dalšími subjektů ve sféře dopravy s českým průmyslem a akademickou sférou Podporovat image členů sdružení jako inovativních společností, které vyvíjejí a používají moderní technologie Akcelerovat vývoj a nasazování aplikací využívajících EGNOS, v budoucnu GALILEO Podporovat aktivity agentury GSA v Praze.Asociacewww
NETservis s.r.o.Webdesign a tvorba wwwPrůmyslový subjektwww
privateVýzkum v oblasti simulace dějů v raketových motorech.Akademický subjektwww
TTC MarconiVýzkum, vývoj, výroba, montáž, servis telekomunikačních systémů. IT služby a consulting, vývoj softwaru.Průmyslový subjektwww
EXELSIOR ENGINEERINGInženýrské činnosti a související technické poradenství (CZ-NACE 71.12)Průmyslový subjektwww
TTS, s.r.o.Návrh, vývoj a výroba tenkých vrstev. Senzory pro detekci stopové vlhkosti. Simulace efektů souvisejících s radiací.Průmyslový subjektwwwRSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril