Česky English

Úvodní stránka Pozorování Země Vybrané aktuality a články ESA oceňuje vysokou kvalitu návrhů na další misi Earth Explorer

ESA oceňuje vysokou kvalitu návrhů na další misi Earth Explorer

18.6.2012

Tři návrhy družic soutěží o to, aby si je ESA vybrala jako sedmou misi z programu Earth Explorer. Stane se tak sice až příští rok, nicméně autoři návrhů na nich tvrdě pracují už nyní: aktuálně byla zveřejněna série zpráv podrobně mapujících vědecké a technické výzvy každé jednotlivé mise.

Koncepty Biomass, CoReH2O a PREMIER byly vybrány již v roce 2009, aby byly podrobeny studii proveditelnosti. Každá z misí v ní musí prokázat svoji vědeckou hodnotu a technickou proveditelnost.

Dnes se mise dostávají na důležité rozcestí, na kterém mají dokumentovat své možnosti. Vydání tří Zpráv pro výběr mise (Reports for Mission Selection) navíc koresponduje s přípravami setkání ministerského výboru ESA, k němuž dojde v listopadu – a na němž budou schvalovány finanční prostředky pro vývoj sedmé mise z projektu Earth Explorer.

Všechny tři kandidátské projekty se přitom zaměřují na mezery v našich vědeckých datech o dynamických, komplexních a provázaných procesech v zemských systémech.

Mise Biomass bude za pomocí polarimetrického interferometrického radaru SAR (Synthetic Aperture Radar) pracujícím v pásmu P měřit globální rozložení lesní biohmoty.

CoReH2O počítá s novým zobrazovacím radarem pracujícím ve dvou pásmech (Ku- a X-), který má sledovat globální rozložení zásob sněhu a množství vody v nich uložené.

A mise PREMIER bude sledovat vazby mezi dynamickými a chemickými procesy v horních vrstvách troposféry a nižších vrstvách stratosféry. Využije k tomu sadu senzorů pracujících v infračerveném a mikrovlnném pásmu.

Každý z projektů přitom zdůrazňuje skutečnost, že naše poznání Země můžeme prohloubit pouze skrze dlouhodobá pozorování a vývoj nových kosmických technologií.

Po ztrátě observatoře Envisat pomůže rozhodnutí o realizaci sedmé mise z programu Earth Explorer zformovat budoucnost dálkového průzkumu Země na půdě ESA.

Páteř aktivit ESA na poli dálkového průzkumu Země přitom tvoří program EOEP (Earth Observation Envelope Programme). Ten zároveň zajišťuje kritické financování pro sérií misí Earth Explorer.

Během svého čtvrtého běhu (EOEP-4) zajistí, aby Evropa zůstala v přední linii satelitních vědeckých a technických aplikacích, stejně jako podpoří technické inovace a růst průmyslu.

Důležité je také to, že program položí základy pro mezinárodní spolupráci, neboť ta je základem pro pochopení a řešení globálních výzev.

Celý program stejně jako výběr nové mise z kategorie Earth Explorer představuje pro Evropu kvalitní investici pro další rozvoj vědeckých a technických kapacit. Na oplátku mise Earth Explorer získají solidní základy pro budoucí expedice, které budou mít mnohem užší vazbu na operační programy.

Pokud se ministerská rada ESA rozhodne sedmou misi programu Earth Explorer schválit k realizaci, čeká ji následně několik zásadních kroků. Počátkem roku 2013 by se uskutečnila konzultace (potenciálních) uživatelů, v jejímž rámci by všechny tři návrhy byly představeny vědecké komunitě.

Prodlužené aktivity fáze A, která právě probíhá, mají za cíl do doby konzultace projekt konsolidovat a stanovit riziková místa vývoje. Výsledky budou shrnuté tzv. delta-zprávách, které budou představovat nejkomplexnější obrázek o stavu každé z kandidátských misí.

Po konzultaci uživatelů bude zasedat vědecká rada ESA pro průzkum Země, která učiní doporučení ohledně výběru. To vezme v patrnost, ovšem řídit se jím nemusí, programová rada ESA pro průzkum Země, která učiní finální rozhodnutí.

Další informace naleznete v české sekci portálu Evropské kosmické agentury (ESA).

Autor: Tomáš Přibyl   |   Sekce: Aktuality | Vybrané aktuality a články   |   Tisk   |   Poslat článek známému
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

2017 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril