Česky English

Úvodní stránka ITS - (Dopravní telematika) RIS - Říční informační systém

RIS - Říční informační systém

Vnitrozemská vodní doprava je považována za spolehlivý, úsporný a vůči životnímu prostředí ohleduplný druh dopravy; v EU je považována za klíčový druh dopravy v evropském intermodálním dopravním systému. Komise se soustředila na vytvoření příznivých podmínek pro další rozvoj tohoto sektoru a pro povzbuzení průmyslu k tomu, aby více používal tento druh dopravy. Jeho rozvoj do budoucna potřebuje zavedení moderních pojmů, technologií a řešení pro to, aby se mohl přizpůsobit novým požadavkům trhu a intermodální integraci tak, aby byla zabezpečena dostupná, bezpečná a k životnímu prostředí přátelská alternativa přetížené silniční sítě.

Informační a komunikační technologie poskytují příležitost k přesunu nejen tradiční dopravy volně loženého zboží, ale také ostatního zboží, kontejnerů a dokonce i draze placených doprav, jako je doprava „just in time“, na sektor vnitrozemské vodní dopravy. Tento sektor nabízí inteligentní, bezpečný a výkonný způsob dopravy s informačními propojeními na systémy železniční dopravy, silniční dopravy a námořní dopravy na krátké vzdálenosti. Pokročilé informační a komunikační technologie aplikované na vnitrozemských vodních cestách poskytnou vnitrozemské plavbě konkurenční výhodu před ostatními druhy doprav, včetně efektivních prostředků integrace do logistického řetězce. V roce 1998 EU oficiálně definovala, na základě výsledků několika výzkumných projektů a různých aplikací, koncepci říčních informačních služeb (RIS). RIS jsou důležité pro celý evropský sektor vnitrozemských vodních cest. Díky RIS se vodní cesty mohou napojit na logistické vývojové novinky, které nabízejí spolehlivé a předvídatelné logistické dodavatelské řetězce. Další rozvoj vnitrozemské plavby, díky zavedení RIS, má speciální význam pro vnitrozemské vodní koridory. Nedávné rozšíření EU zahrnující země střední a východní Evropy dalo podnět k masivnímu nárůstu požadavků na přepravu nákladů. Proto je nezbytné modernizovat vnitrozemskou plavbu a zatraktivnit vnitrozemskou vodní dopravu, v konkurenci a zároveň ve spolupráci se silniční dopravou.

Dne 7.9.2005 byla schválena směrnice 2005/44/ES o harmonizovaném říčním informačním systému na úrovni Společenství (dále RIS).

RIS jsou definovány jako koncepce harmonizovaných informačních služeb pro podporu
řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě včetně styčných bodů s ostatními druhy
dopravy.Základní cíle RIS jsou následující:

  • zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby
  • zvýšení efektivnosti vodní dopravy
  • lepší využití možností vodní cesty
  • ochrana životního prostředí

Koncepce RIS je založena na integraci informačních služeb pro všechny subjekty, které se na provozu vodní cesty podílejí. Jedná se o služby:

  • veřejné – zabezpečení bezpečného a efektivního provozu
  • soukromé – logistické informace pro efektivní přepravní služby

Říční informační služby byly strukturovány do následujících tří skupin:

  • Informace o plavební dráze (FIS – Fairway Information System)
  • Strategické dopravní informace (STI – Strategic Traffic Information)
  • Taktické dopravní informace (TTI – Tactical Traffic Information)

 

 

Za účelem implementace požadavků směrnice 2005/44/ES o RIS zadalo Ředitelství vodních cest ČR projekt „Telematický systém na labsko – vltavské vodní cestě“. S dílčími výsledky tohoto projektu je možno se seznámit na webové stránce http://www.lavdis.cz/.

Doba realizace projektu: 2004-2006

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril