Česky English

Úvodní stránka ITS - (Dopravní telematika) Národní zpráva ITS Národní zpráva ITS v roce 2011

Národní zpráva ITS v roce 2011

Dne 27. 8. 2010 nabyla planosti Směrnice Evropského parlamentu
a Rady č. 40 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy jejímž cílem je zajištění koordinovaného a soudržného zavádění interoperabilních inteligentních dopravních systémů (ITS) v celé EU.

Čl. 17 odst. 1 této směrnice stanovuje povinnost každému členskému státu, tedy i České republice, povinnost předložit Evropské komisi do 27.8.2011 první zprávu o vnitrostátních činnostech a projektech týkajících se prioritních oblastí ITS.

Protože systémy ITS jsou budovány nejen na úrovni státu, ale také na úrovni krajů, měst (zvláště největších statutárních) a soukromého sektoru, byly o podklady a spolupráci na přípravě předmětné zprávy požádány také tyto subjekty:

 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
 2. Samosprávné kraje (včetně hl. m. Prahy)
 3. Statutární města Brno, Ostrava a Plzeň
 4. ITS&S – Sdružení pro dopravní telematiku (SDT) Annex 1 - List of important projects and activities related to priority ITS fields, as implemented in the Czech Republic
 5. ITS Česká republika, Česká společnost pro inteligentní dopravní systémy
 6. Sdružení dopravních podniků ČR
 7. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA

Oslovené subjekty součinnost poskytly a v rozsahu své působnosti Ministerstvu dopravy předaly požadované podklady. Oslovené subjekty současně jmenovaly své zástupce do redakční rady, která obsah národní zprávy upravila do závěrečné verze. První „Národní zpráva o vnitrostátních činnostech a projektech týkajících se prioritních oblastech ITS“ byla následně schválena na úrovni Rezortní koordinační skupiny pro EU a postoupena Evropské komisi.

Přiložené soubory:

 1. Zpráva o činnostech a projektech České republiky týkajících se prioritních oblastí ITS
 2. Příloha č. 1 - Seznam významných projektů a činností týkajících se prioritních oblastí ITS, které byly realizovány v České republice
 3. Report on activities and projects related to priority ITS areas, as implemented in the Czech Republic
 4. Annex 1 - List of important projects and activities related to priority ITS fields, as implemented in the Czech Republic
 5. Pokyny k podávání zpráv členskými státy na základě směrnice č. 2010/40/EU
 6. Subjektivní hodnocení Evropské komise k prvním národním zprávám o ITS

   

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril