Česky English

Úvodní stránka ITS - (Dopravní telematika) Iniciativa Inteligentní automobil

Iniciativa Inteligentní automobil

i2010 logo

Je součástí evropské iniciativy i2010: Evropská informační společnost 2010. Tato iniciativa byla přijata Radou Evropské komise dne 1. 6. 2005. Představuje komplexní strategii pro modernizaci a nasazení všech nástrojů politiky EU na podporu rozvoje digitálního hospodářství. Více zde.

Iniciativa "i2010" má tři základní pilíře:
1. jednotný evropský informační prostor,
2. inovace a investice,
3. evropská informační společnost přístupná všem.

V rámci třetího pilíře je zahrnuta iniciativa "Inteligentní automobil", která si klade za cíl zvýšit viditelnost zásadního příspěvku informačních a komunikačních technologií ke kvalitě života.

Inteligentní automobil

Iniciativa "Inteligentní automobil" se týká promyšlené, bezpečné a čisté dopravy, zaměřuje se na silniční vozidla a zabývá se otázkami bezpečnosti a vlivu na životní prostředí, které vznáší rostoucí využívání silnic.
V oblasti inteligentních automobilů, které vyžadují akci na evropské úrovni, vyplývají následující cíle iniciativy Inteligentní automobil:


1. V rámci iniciativy Inteligentní automobil koordinovat a podporovat práci příslušných zúčastněných stran, občanů, členských států a průmyslu - podpora prostřednictvím iniciativy fórum eSafety. Fórum má za cíl odstranit překážky, které brání vstupu inteligentních systémů pro vozidla na trh, a to dosahováním shody mezi zúčastněnými stranami a předkládáním doporučaní členským státům a Evropské unii. Dále je iniciativa Inteligentní automobil spojena s iniciativou Cars21 (Iniciativa Cars21 se zaměřuje na konkurenční regulační systém pro automobilový průmysl pro 21.století) a doplňuje ji prostřednictvím výzkumu a řady akcí v oblasti zvyšování povědomí.

2. Podporovat výzkum a vývoj v oblasti promyšlenějších, čistších a bezpečnějších vozidel a usnadňovat zavádění a využívání výsledků výzkumu.

3. Vytvářet povědomí o řešeních založených na ICT s cílem podporovat poptávku uživatelů po těchto systémech a zajistit přijatelnost těchto systémů ze sociálních i ekonomických hledisek. Na podporu poptávky uživatelů po inteligentních systémech pro vozidla je tedy důležité zřídit program na soustavné zvyšování povědomí, ale přitom dbát na to, aby nebyla narušena hospodářská soutěž na následném trhu nebo šířena nepravdivá očekávání, pokud jde o schopnosti těchto systémů.

Jaký je potenciál inteligentních systémů pro vozidla?
Proč by měla EU navrhovat plán na zvyšování povědomí?

  • Studie SeiSS odhadla, že pokud by do roku 2010 byla všechna vozidla vybavena systémem eCall (tísňové volání automaticky iniciované vozidlem v případě nehody), bylo by možno v EU dosáhnout snížení poštu úmrtí v řádu 5 až 15% a uspořit tak až 22 miliard EUR. Systém eCall by navíc mohl snížit časové ztráty v dopravních zácpách o 10 až 20%, čímž by se uspořily další 2 až 4 miliardy EUR.
  • Tatáž studie odhadla, že adaptivní automat (Adaptive Cruise Control, ACC), který řídí rychlost v podélném směru (a brání tak nárazu zezadu), by mohl v roce 2010 zabránit až 4000 nehod, pokud by jím byla vybavena pouhá 3% vozidel.
  • V případě příčné podpory řízení (upozornění na vybočení z pruhu a podpora pro změnu jízndího pruhu) by v roce 2010 při míře rozšíření pouze 0,6% bylo možno zabránit 1500 nehod, zatímco míra rozšíření 7% v roce 2010 by vedla k zabránění 14000 nehod.
  • Projekt AWAKE, v rámci nějž byl vyvinut systém hlídání bdělosti řidiče, odhadl, že upozornění řidiče v případě únavy by mohlo hrát důležitou roli při zamezení 30% smrtelných nehod na dálnicích a rychlostních komunikací a 9% všech smrtelných nehod.
  • Projekt SMART NETS ukázal, že vylepšení softwaru a dostupnost údajů o dopravě v reálném čase mohou v městských centrech řízení silničního provozu vést ke zlepšení řízení dopravy a dosáhnout snížení kolon a hustého provozu až o 40%, což by vedlo k významným úsporám energie.
  • Jiné systémy, například upozornění na překročení rychlosti, "protialkoholový zámek" nebo mýtné mohou mít za určitých podmínek významný dopad na čistší, bezpečnější a účinnější dopravu.

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril