Česky English

Úvodní stránka ITS - (Dopravní telematika) eSafety

eSafety - Electronic Safety

 eafety lpgo 

Iniciativa eSafety byla založena v dubnu 2002 jako kooperační vícesektorová iniciativa vycházející ze spolupráce veřejného a soukromého sektoru mezi všemi zainteresovanými stranami (Evropská komise, členské státy, provozovatelé infrastruktury, telekomunikační průmysl, výrobci vozidel) se zaměřením na urychlení vývoje, implementace a používání inteligentních integrovaných systémů bezpečnosti silničního provozu, kde dochází k využití informačních a komunikačních technologií pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Účelem akčního plánu eSafety je usilování o podporu integrovaného přístupu k bezpečnosti silničního provozu pro identifikaci fází před nehodou, při nehodě a po nehodě. Díky tomuto přístupu budou hrát významnou roli opatření v oblasti aktivní a pasivní bezpečnosti, dopravních předpisů, informačních technologií a inovací. Výsledkem iniciativy eSafety byla závěrečná zpráva z listopadu 2002 s přílohou 28 doporučení. Dne 27. září 2004 se v Bruselu konala vrcholová schůzka eSafety s veřejnými orgány. Výsledkem tohoto setkání pak byla výsledná zpráva.

Více informací o iniciativě eSafety naleznete zde:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/esafety/index_en.htm

Pracovní skupina eSafety je zastřešena platformou "eSafety Forum". eSafety Forum sdružuje více než 150 aktivních členů ze všech oblastí, které se týkají bezpečnosti na silnicích. Hlavním cílem je prosazování a kontrola 28 doporučení, jež byly přijaty Evropskou Komisí na základě výsledné zprávy iniciativy eSafety v roce 2002. V rámci tohoto fóra je ustanoveno 11 pracovních podskupin.

Pracovní podskupiny

HMI (Human Machine Interface) - interakce mezi člověkem a strojem
Rozhranní člověk - stroj je zásadním prvkem, který přispívá k silniční bezpečnosti a pohodlí řidiče. Skupina připravila komplexní zprávu o interakci mezi člověkem a strojem, ve kterém vymezila odpovědnosti jednotlivých účastníků a identifikovala rozdíly mezi principy instalace, prezentace informací, jejich vzájemnou výměnu a chování systému.
 
 
 
 
eCall - řídící skupina eCall
Systém eCall je založen na okamžitém zavolání pomoci v případě nehody. Může podstatně snížit počet smrtelných nehod, závažnost zranění a zátěž čidiče. Tísňové volání z vozidla (eCall) prostřednictvím spojovacích míst veřejné služby (PSAP - Public Service Answering Point - nejbližší centrum tísňového volání) předává pohotovostním orgánům informaci o nehodě včetně přesné lokalizace a totožnosti vozidla. Více informací o službě eCall naleznete na
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0431:CS:NOT
(Druhé sdělení o eSafety: Zpřístupnění systému eCall občanům)
 
RTTI (Real-time Traffic and Traveller Information) - dopravní a cestovní informace v reálném čase
poskytované přednostně mobilnímu uživateli značně přispívají k silniční bezpečnosti a efektivnosti. Cílem skupiny RTTI je do roku 2010 dosáhnout rozšíření služby RTTI na 80% všech uskutečněných cest. V současné době je možné využít nejběžněji poskytovanou vyspělou službu vyvinutou v Evropě - RDS/TMC (Radio Data System - Traffic Message Chanel), neboli oznámení v rozhlase, která přerušují pravidelný rozhlasový program.
 
Analýza příčin nehod
Pracovní skupina pro příčiny nehod při eSafety shromáždila informace o databázích silničních nehod k dispozici u dnešních členských států EU. Skupina zformulovala metodiku a rámec, které umožňují účinnější využití existujících databází příčin a nehod. Tato data vedou k lepšímu pochopení jak kvalitně předcházet nehodám.
 
Implementace silničních map
Hlavním cílem pracovní skupiny je vypracovat pravidelně revidované silniční mapy včetně technických opatření a sociálně-ekonomických důsledků pro zavedení inteligentních integrovaných systémů silniční bezpečnosti.
 
Problémy uživatelů
Cílem pracovní skupiny pro problémy uživatelů je řešit cesty k zvýšení informovanosti uživatelů o technologiích eSafety. Povědomí veřejnosti o účinných bezpečnostních systémech  zvýší poptávku po tržní nabídce těchto systém
 
RTD (Research and Technological Development) - výzkum a vývoj
Pracovní skupina pro vědeckotechnický rozvoj zmapovala probíhající regionální, národní a evropské technické a demonstrační projekty v oblasti eSafety, zjistila mezery v současných metodách RTD a vypracovala řadu doporučení, která je třeba brát v úvahu při plánování budoucích aktivit RTD.
 
Mezinárodní spolupráce
Pracovní skupina pro mezinárodní spolupráci sdružuje partnery jak z veřejného sektoru, tak z průmyslu, hlavně z USA, Japonska a EU, ale také z Kanady, Austrálie a ostatních zemí.
 
Vozidla pro velké výkony
Pracovní skupina vozidel pro velké výkony byla zřízena na počátku roku 2004. Zabývá se příčinamy nehod vozidel pro velké výkony a rovněž bezpečnostními opatřeními. Bylo určeno přes 50 různých bezpečnostních opatření  a jejich účinek je dále analyzován podle typů nehod.
 
Digitální mapy
Tato skupina byla zřízena na začátku roku 2005 a jejím úkolem je předložení návrhu modelu spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem týkajícíc se výroby, údržby, schvalování a distribuce digitálních mapových databází pro podporu iniciativy eSafety.
 
Komunikace - radar o krátkém dosahu
Ultra-široce pásmový automobilový radar je považován za klíčovou techniku pro mnohé inteligentní bezpečnostní systémy vozidel. CEPT určil pásmo o rozsahu 79 GHz jako nejvhodnější pro dlouhodobý a trvalý vývoj a rozšiřování radaru o krátkém dosahu (SRR - Short Range Radar). Technika SSR je však stále ve vývoji a krátkodobě a ekonomicky efektivně nebude zatím k dispozici. V zájmu využití výhody včasného zavedení SSR ve Společenství s cílem splnit cíle eSafety bylo nalezeno řešení v dočasném užití pásma 24 GHz, protože pro toto pásmo je technika již k dispozici. Proto má být na harmonizovaném základě a omezenou dobu dáno k dispozici dostatečné kmitočtové spektrum v pásmu 24 GHz (21,5 - 26,5 GHz).

Informace o práci fóra eSafety a další informace ohledně aktivit eSafety naleznete na

eSafety Compendium 2006

www.esafetysupport.org

 

 

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril