Česky English

Úvodní stránka ITS - (Dopravní telematika) eCall

eCall (automatické tísňové volání z vozidla)

  

Systém eCall bude poskytován na bázi jednotného evropského tísňového volání 112 a skládá se ze tří základních komponent: z palubní jednotky ve vozidle, mobilní telekomunikační sítě a center tísňového volání 112.

Po nehodě se systém aktivuje automaticky, ovšem umožní i manuální aktivaci. Projekt tohoto automatického tísňového volání 112 z osobních vozů, které by mělo být instalováno ve všech nových osobních automobilech a dodávkách od 1. dubna 2018, ročně díky rychlejší pomoci zraněným zachrání v Evropě tisíce lidských životů a u dalších desetitisíců nehod zmírní jejich následky.

eCall - zachraňuje životy pomocí komunikačních technologií zabudovaných ve vozidle

Pilotní ověření fungování systému eCall v mezinárodním provozu je testováno v rámci evropského projektu HeERO (Harmonised eCall European Pilot), jehož řešení končí 31.12.2013. Na území ČR a ve vybraných zemích EU flotila testovacích vozidel projektu simulovala dopravní nehody, přičemž bylo ověřováno, zda přenos dat o nehodě a hlasové spojení na tísňové centrum 112 funguje bez chyby. Zkušební provoz systému eCall byl implementován na testovací platformě Telefonického centra tísňových volání linky 112 (TCTV 112). Na základě výsledků testování byly prováděny úpravy částí systému tak, aby poskytoval plně funkční a stabilní výkon. Nicméně se do této doby jednalo jen o zkušební provoz. I když výsledky tohoto zkušebního provozu podstatně přispěly k vylepšení systému eCall v podmínkách ČR, zavedení služby eCall do ostrého provozu se plánuje nejpozději od ledna 2017. V této době už bude možné přijímat reálná tísňová volání eCall. Po určitou dobu bude opět prováděn zkušební provoz např. simulovanými voláními eCall. Systém bude podroben zátěžovému testu a testu odolnosti proti výpadku dílčích komponent.

Navržené technické řešení vylučuje, aby se základní systém eCall využil pro jiný účel, než je kontaktování záchranných složek 112. Systém je neaktivní a uvede se automaticky v činnost až v případě vzniku nehody (například při nárazu vozidla a následné aktivace airbagu) nebo v případě ručního spuštění systému tlačítkem SOS 112. Pokud by si zákazník přál rozšíření základní jednotky eCall o motoristické asistenční nebo dohledové/pokrádežové služby, učiní tak na základě vlastního svobodného rozhodnutí a tato služba bude poskytována až na základě vlastního smluvního ujednání. Pro takovouto službu nebude možné využívat pouze vozidlovou jednotku pro eCall. Tato jednotka bude muset být rozšířena o modul s funkcionalitami, které poskytování asistenčních a dohledových služeb umožní.

Systém eCall je připravován jako celoevropský systém automatického tísňového volání z paluby vozidel, který bude fungovat na bázi jednotné evropské tísňové linky 112. Vozidlo bude komunikovat s centrem tísňového volání 112 z palubní jednotky umístěné ve vozidle prostřednictvím mobilní telekomunikační sítě. Součástí komunikace s centrem tísňového volání při havárii je rovněž odeslání minimálního souboru dat o nehodě (tzv. soubor MSD – Minimum Set of Data), který obsahuje čas, aktuální polohu a směr jízdy, VIN kód vozidla atd. Informace o nehodě jsou k dispozici operátorovi 112 za 14-17 vteřin od vzniku dopravní nehody, který tak může rychle rozhodnout a zahájit adekvátní záchrannou akci a eliminovat tak případné vážné zdravotní následky zraněných účastníků nehody.

 • I když Vám zdravotní stav nedovolí přivolat si pomoc, anebo budete v zahraničí a nebudete schopni po telefonu rychle a přesně vyjádřit co se stalo a kde, nezávisle na Vás budou záchranné složky automaticky informovány o dopravní nehodě a Vaše volání o pomoc vyslyší.
 • eCall určí místo nehody přesně a rychle a automaticky odesílá ověřenou informaci na tísňovou linku 112.
 • Čas hraje důležitou roli – zkrácení reakce záchranných složek umožní zmírnit vážné zdravotní následky zraněných účastníků nehody, které by mohly být způsobeny pozdní lékařskou pomocí.
 • Předáním informace o nehodě z centra tísňového volání do dopravního informačního a řídícího centra budou o mimořádné situaci informováni řidiči, kteří jedou směrem k místu nehody.
 • Systém eCall je budován v Evropské unii podle jednotných technických zásad.
 • Vozidlová jednotka eCall se do vozidla umísťuje na bezpečné místo.
 • Jste-li jako řidič svědkem nehody, můžete stisknutím speciálního tlačítka SOS přivolat pomoc i pro jiné.
 • eCall je určen k přivolání záchranných složek, nikoli zaznamenávání pohybu vozidla.
 • Aktivuje se pouze v případě, kdy vozidlová elektronika vyhodnotí, že došlo k nehodě.
 

Mezi přínosy systému eCall patří snazší a rychlejší identifikace místa dopravní nehody, včasné základní technické informace o nehodě, eliminace vážných zdravotních následků zraněných účastníků nehody způsobených pozdní lékařskou pomocí, ale i rychlejší přijetí opatření pro přesměrování dopravního proudu a minimalizace kolon.

Systém eCall je příležitostí pro zavádění dalších služeb ITS s přidanou hodnotou; veřejně zajišťovaná služba eCall 112 může být podporována doplňkovými službami operátorů třetích stran podporujících systém eCall.

V  roce 2012 zemřelo na silniční síti EU 28 tisíc osob a 1,5 milionu jich bylo zraněno. Technologie eCall může zachránit mnoho životů díky tomu, že na základě včasné informace záchranným složkám o vážné dopravní nehodě se podstatně zkrátí doba potřebná pro zahájení zásahu na místě dopravní nehody. Dle odhadů Evropské komise by za situace, kdy budou všechna vozidla vybavena systémem eCall, měl systém eCall ročně přispět ke snížení počtu úmrtí při dopravních nehodách o 1-10 % a snížit závažné následky zranění způsobené pozdní odbornou lékařskou pomocí o 2-15 %. Podle odhadu dojde z celkového počtu nehod ročně na celé silniční síti ČR u každé 30. dopravní nehody k úmrtí nebo vážnému zranění. Na silnicích II. a III. třídy mimo obec je to v období mezi 22.00 hod. a 6.00 hod. dokonce každá třetí nehoda. V roce 2012 ujeli řidiči od 12 385 nehod. Přibližně se jedná o každého sedmého viníka střetu. Počet případů, kdy účastník nehody nezastaví, se stále zvyšuje už od roku 2009. Povinností každého účastníka nehody je přitom zastavit a pomoci těm, kdo to potřebují. Za prvních osm měsíců roku 2013 došlo k 8 560 nehodám, kdy viník nehody nezastavil. Usmrceno při nich bylo šest lidí a dalších 551 bylo zraněno.

Níže naleznete video zachycující první reálný crash test vozidla vybaveného prototypem jednotky eCall, který se konal dne 18.9.2013 v rámci Národního semináře o systému automatického tísňového volání z paluby vozidla eCall 112.

(komentáře, střih a videostopáž akce ©motorinfo)
 

Systém automatického tísňového volání z paluby vozidla "eCall 112" není pouze v poli zájmu složek záchranného systému, tvůrců dopravní strategie, správců silniční sítě, telekomunikačních operátorů, výrobců automobilů či motoristů. Podívejte se, jak ve svém klipu studenti týmu R.U.R. Jeseník (při Gymnáziu Jeseník a Středisku volného času Duha Jeseník, http://www.rurteam.cz/) ztvárnili fungování systému eCall 112 v modelové situaci nehody (modelová situace je zde doslovná, pro natáčení klipu bylo využito prostředí stavebnice LEGO):

Předchůdce myšlenky systému eCall - systém AUTOVOC

Přestože je eCall unikátním systémem nouzového tísňového volání z paluby vozidla, nápad na zřízení obodbného systému můžeme nalézt již o mnoho let dříve. V roce 1982 (registrace patentu v r. 1972) byl v tehdejším Československu uveden do testovacího provozu systém AUTOVOC. Systém se však bohužel ostrého nasazení do vozidel nedočkal.

Palubní jednotka systému AUTOVOC, zdroj: www.zelenavlna.com

Autory systému AUTOVOC,  jenž ve své době představoval revoluční prostředek k přivolání pomoci v nouzových situacích, jsou Jaroslav Kavalír a Ing. Miroslav Studnička. Systém, krom možnosti přivolat záchrannou službu, policii (VB) či technickou pomoc motoristům, využíval radiové vlny k automatickému určení polohy nehody/volání.

Více informací o systému AUTOVOC naleznete na stránkách serveru zelenavlna či přímo z patentové dokumentace dostupné ke stažení zde

Další podrobné informace najdete  na následujících odkazech:

 1. Souhrnné informace o probematice eCall
 2. Národní projekt eCall
 3. Dokumenty EU k problematice eCall
 4. Ohlasy tisku na problematiku eCall
 5. Portál projektu HeERORSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril