Česky English

Úvodní stránka ITS - (Dopravní telematika) Dokumenty EU k rozvoji ITS

Dokumenty EU k rozvoji ITS

 

V souvislosti s rozvojem aplikací využívajících rozvoj GNSS a zaváděním Inteligentních dopravních systémů (ITS - Inteligent transport systems) v Evropě, byly  v rámci EU vypracovány a schváleny tyto zásadní dokumenty:

 • 2001
  Doporučení Evropské komise ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v Evropě. Dokument PDF
 • CARS 21 - Konkurenceschopný automobilový regulační systém  pro 21. století. Dokument PDF
 • 2006
  Sdělení Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o iniciativě Inteligentní automobil:„Zvyšování povědomí o informačních a komunikačních technologiích pro promyšlenější, bezpečnější a čistší vozidla. Dokument PDF
 • 2007
  Sdělení Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k celoevropsky bezpečnější, čistší a účinnější mobilitě: První zpráva o iniciativě Inteligentní automobil.  Dokument PDF
 • 2008
  Doporučení Evropské komise ze dne 26. května o bezpečných a účinných informačních a komunikačních systémech ve vozidlech: Aktualizace Evropského prohlášení o zásadách rozhraní člověk/stroj Dokument PDF
 • 2008
  Rozhodnutí Evropské komise ze dne 5. srpna 2008 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 875–5 905 MHz pro aplikace inteligentních dopravních systémů (ITS) související s bezpečností. Dokument PDF
 • 2009
  Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě. Dokument PDF
 • 2009
  Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě, přijetí závěrů Rady. Dokument PDF
 • 2010
  Sdělení Evropské komise Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů
  Akční plán pro aplikace globálního družicového navigačního systému (GNSS). DokumentPDF
 • 2010
  Směrnice Evropského parlamentu a rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy. Dokument PDF
 • 2010
  Stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů ke sdělení Evropské komise o akčním plánu zavádění inteligentních dopravních systémů v Evropě. Dokument PDF

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril