Česky English

Úvodní stránka ITS - (Dopravní telematika) Akční plán rozvoje ITS

Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050)


Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050) je strategickým dokumentem Ministerstva dopravy pro oblast využití nejmodernějších detekčních, diagnostických, informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií na bázi inteligentních dopravních systémů (ITS), globálních navigačních družicových systémů (GNSS) a systémů pozorování Země s návazností na dispečerské systémy, odpovídající telekomunikační infrastrukturu, systémů krizového řízení a opatření pro kritickou infrastrukturu státu.


Vláda ČR dne 15. dubna 2015 schválila Akční plán rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) do roku 2020, který předložil ministr dopravy Dan Ťok. Tyto systémy umožňují sledovat technický stav dopravní cesty, předcházet vážným dopravním nehodám a mohou pomoci odhalovat také závažnou trestnou činnost v dopravě. Ve spojení s družicovými systémy mohou předvídat vlivy povětrnostní situace, sesuvy i poklesy půdy a sledovat také záplavy nebo povodně. Inteligentní dopravní systémy tak mají klíčový význam pro zlepšování bezpečnosti dopravy.

Na přípravě akčního plánu se podíleli zástupci veřejné správy, správců dopravní infrastruktury, dopravních společností, dodavatelského průmyslu, výzkumných a univerzitních pracovišť i profesních a občanských sdružení. „Otevřený a transparentní přístup umožnil všem, kteří mají k této problematice co říci, podílet se na jeho přípravách. Návrhy vycházejí z praktických zkušeností a potřeb,“ řekl ministr dopravy Dan Ťok.

Pro financování vlastního nasazování a provoz systémů ITS se počítá s financováním investic a provozu zejména ze SFDI, z operačních programů EU a z nástroje pro propojení Evropy CEF. „Náklady na budování a provozování systémů ITS jsou výrazně nižší než náklady na odstraňování následků dopravních nehod. Podle studie Centra dopravního výzkumu se celkové roční ekonomické ztráty ČR zapříčiněné dopravní nehodovostí pohybují v rozmezí 35-55 miliard korun,“ doplnilŤok. K naplnění akčního plánu bude do roku 2020 zapotřebí vynaložit cca 17,5 miliardy korun ze státního rozpočtu a 4,5 miliardy korun na budování systémů v kompetenci krajů a měst.

Systémy ITS kromě řízení a předvídání vývoje umožňují vyhodnocovat i technický stav dopravní cesty a plánovat její opravu. Sledování meteorologických podmínek v místě provozu může informovat účastníky dopravního provozu o blížícím se nebezpečí (prostřednictvím zařízení pro provozní informace nebo mobilní aplikace) a nařídit snížení rychlosti, čímž je možné předcházet vážným dopravním nehodám. Dovybavení silniční sítě adekvátním zařízením umožní také sledování dopadů dopravy na životní prostředí (hluk, emise, smog), kdy aplikace ITS může následně odklonit dopravu mimo aktuálně nejvíce zasažené oblasti.

Budoucnost dopravy lze vidět v tom, že dopravní infrastruktura a vozidla budou například pomocí čidel vzájemně komunikovat. Můžeme očekávat, že za několik let bude datově připojeno téměř každé vozidlo. Proto je akční plán důležitým navazujícím dokumentem na koncepci Dopravní politika pro období let 2014 až 2020.

Ke stažení:

Implementační plán rozvoje ITS

Usnesením vlády č. 538 ze dne 15. června 2016 byl schválen Implementační plán k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020 (s výhledem do roku 2050). Tento materiál vychází z koncepce - Akčního plánu rozvoje ITS – která byla Vládou ČR schválena 15. dubna 2015. Tato koncepce je zaměřena na rozvoj informačních, řídicích a zabezpečovacích technologií v běžné dopravní praxi.

Ke stažení:

 
RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2017

2015 Odbor ITS, kosmických aktivit a VaVaI 

Background image ©ESA - P.Carril